Νέα / Νέοι Κύκλοι (Δ)ΠΜΣ


Αιτήσεις για το νέο κύκλο του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS)
Αιτήσεις για το νέο κύκλο του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS)

Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνουν την έναρξη του 26ου κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S.»), το οποίο οδηγεί στην απονομή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών.

  • 2022-01-03 16:18:22
  • 2022-01-03 16:18:52