Νέα / Προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.


Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   (GDPR – DPO)
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR – DPO)

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (https://www.uom.gr/seminars) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR – DPO)», διάρκειας 39 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης. 

  • 2019-04-12 12:12:37
  • 2020-10-07 13:58:15
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font