Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο: «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR – DPO)»


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο: «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (GDPR – DPO)»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

 

«ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(GDPR – DPO)»  

 

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (https://www.uom.gr/seminars) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR – DPO)», διάρκειας 39 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης. 
 
 
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί:

9/9/2019,10/9/2019,11/9/2019,12/9/2019, 13/9/2019 απογευματινές ώρες,

Σάββατο 14/9/2019  και το Σάββατο  28/9/2019 

Χορηγείται  πιστοποιητικό επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

Επιστημονικά υπεύθυνηΕυγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  Διευθύντρια Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Δίκαιο και Πληροφορική", www.mli.uom.gr, Ερευνητική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής, www.itlaw.uom.gr

 

Πληροφορίες Προγράμματος: http://seminars.uom.gr/index.php/all-programs-2019-2020/35-seminars-2019-2020/505-gdpr-dpo-winter

 

Αιτήσεις εγγραφής: http://seminars.uom.gr/index.php/application-form
 
Κόστος  Προγράμματος:      420 Ευρώ  
 

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα: 2310-891654, mli@uom.edu.gr  ,http://www.itlaw.uom.gr/
Πληροφορίες για την διαδικασία των εγγραφών: 2310-891644,kedivim@uom.edu.gr