Πουλίδης Δημήτριος
 • 2310891513
 • poulidis uom.edu.gr
 • Γραφείο: Θ,
 • Fax: 2310891563

  Πουλίδης Δημήτριος

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  Διοικητική Υποστήριξη