Μακρής Σπυρίδων
 • 2310 891.156
 • smakris uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 428

  Μακρής Σπυρίδων

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Πολιτική Θεωρία

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Παιδαγωγικής. Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου (1986).
  • Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (1991).
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τίτλος διδακτορικής διατριβής: «24/7/1974-19/6/1975. Οι Διαδικασίες Συγκρότησης του Μεταπολιτευτικού Πολιτικού Συστήματος. Η πολιτική, πολιτειακή και θεσμική εμπειρία της μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία» (1996).
  • Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης στη Γενική Αγωγή. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1997).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, τίτλος διπλωματικής εργασίας: «Κονστρουκτιβισμός vs Ρασιοναλισμός. Στην αιχμή της συζήτησης της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων» (2002).
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συστηματική Φιλοσοφία του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τίτλος διπλωματικής εργασίας: «Niccolò Machiavelli (1469-1527). Η έννοια της virtù. Σημασιολογικές, κειμενικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις» (2008).
  • Visiting Scholar, Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics (CAPPE), School of Humanities, University of Brighton, Brighton, UK (Spring Semester 2020).
  • Visiting Research Fellow, Rothermere American Institute (RAI), Humanities Division, University of Oxford, Oxford, UK (Spring Semester 2021: Hilary and Trinity terms).
  • Visiting Research Fellow, Centre for Rights and Anti-Colonial Justice, School of Global Studies, Department of International Relations, University of Sussex, Brighton, UK (Spring Semester 2023).
  • Τακτικός Επιστημονικός Συνεργάτης, Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Σχολή Πολιτικών Επιστημών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2000-2006).
  • Ερευνητικός Εταίρος, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (2005-2009).
  • Ερευνητικός Εταίρος, Γραφείο Έρευνας Διεθνών και Συνταγματικών Θεσμών, Ακαδημία Αθηνών (2013-2018).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  1. Πολιτική Επιστήμη και Θεωρίες της Δημοκρατίας
  2. Πολιτικά Συστήματα και Συγκριτική Πολιτική
  3. Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Θεωρία
  4. Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία και Ηθική
  5. Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών και της Πολιτικής Σκέψης
  6. Κριτική Θεωρία, Μεταμαρξισμός, Μεταμοντέρνο
  7. Πολιτική, Πολιτισμός και Λογοτεχνία
  8. Πολιτική Φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων
  9. Ιστοριογραφία και μεταθεωρία των Πολιτικών Επιστημών

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • DECISION-MAKING AND MEDIATION
   (IPA202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIPA

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
   (ΜΔ0203)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
   (ΔΕ1002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το εν λόγω εισαγωγικό μάθημα στην 'Πολιτική Επιστήμη' είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο (Syllabus), ώστε να εφοδιάσει τους σπουδαστές με μία συνολική προσέγγιση σχετικά με το αντικείμενο της πολιτικής και τον τρόπο μελέτης του. Ειδικότερα, για την επίτευξη του γενικού σκοπού επιχειρείται μία συνδυαστική και συνθετική προσέγγιση του πολιτικού φαινομένου στις εξής επιμέρους μορφές και εκφάνσεις του: Α) Διερεύνηση της ιστοριογραφίας του επιστημονικού κλάδου της Πολιτικής Επιστήμης στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, με έμφαση στην ‘Ελληνική Πολιτική Επιστήμη’ Β) Ανάπτυξη των βασικών όρων και εννοιών της Πολιτικής Επιστήμης: ρώμη, εξαναγκασμός, δύναμη ή ισχύς ή εξουσία, αυθεντία, βία, πόλις, ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, ανεκτικότητα, ανθρώπινη φύση, κοινωνικό συμβόλαιο, δημοκρατία, κράτος, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, αντιπροσώπευση, πολιτικοί θεσμοί, κοινοβούλιο, πολιτικά κόμματα, ομάδες συμφερόντων, ομάδες πίεσης, συνδικαλισμός, κοινωνία των πολιτών, έθνος, ιδεολογία, ολοκληρωτισμός, κοινότητα, πολυπολιτισμικότητα, συστήματα των λόγων, ταυτότητα, ετερότητα και παγκοσμιοποίηση. Γ) Παρουσίαση των κύριων πολιτικών θεωριών, προσεγγίσεων, αντιλήψεων και μεθόδων, με επίκεντρο στις περιπτώσεις του ρεπουμπλικανισμού, του φιλελευθερισμού, του καπιταλισμού, του συντηρητισμού, του σοσιαλισμού, του μαρξισμού, του σταλινισμού, του εθνικισμού, του ιμπεριαλισμού, του ρατσισμού, του φασισμού, του ελιτισμού, του πλουραλισμού, του φεμινισμού, του θετικισμού, του στρουκτουραλισμού, του μετα-στρουκτουραλισμού, του μεταμοντερνισμού και του περιβαλλοντισμού. Δ) Αναφορά στους κεντρικούς πολιτικούς στοχαστές από την Αρχαιότητα έως και σήμερα, με σημείο τομής την πολιτική νεοτερικότητα και περίπτωση μελέτης την εποχή, την προσωπικότητα και το συγγραφικό έργο του πολίτη της Φλωρεντίας Niccolὸ Machiavelli, ιδρυτή της λεγόμενης 'Νέας Πολιτικής Επιστήμης'.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

  - Εξοικείωση με βασικές θεωρητικές και φιλοσοφικές γνώσεις Πολιτικής Επιστήμης.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της πολιτικής ιδεολογίας και των θεσμών.

  - Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πολιτικών δεδομένων. 

  - Εμπέδωση ιστοριογραφικών, οντολογικών, πειθαρχικών και μεθοδολογικών θεμάτων. 

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
   (ΔΕ2001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το εισαγωγικό αυτό μάθημα στην 'Πολιτική Θεωρία' είναι έτσι σχεδιασμένο (Syllabus), ώστε να εφοδιάσει τους σπουδαστές με μία ολιστική προσέγγιση γύρω από τα θεμελιώδη αντικείμενα της Φιλοσοφίας, της Θεωρίας και της Ιδεολογίας του πολιτικού φαινομένου. Ιδιαίτερα, στοχεύει στην ανάλυση των παρακάτω κύριων και κυρίαρχων ρευμάτων πολιτικής σκέψης από το Σωκράτη έως και σήμερα: κλασικός, μοντέρνος και σύγχρονος ρεπουμπλικανισμός? κλασικός, νεοτερικός και σύγχρονος φιλελευθερισμός? αρχαίος, μοντέρνος και σύγχρονος συντηρητισμός? κλασικός μαρξισμός, δυτικός μαρξισμός και μεταμαρξισμός φεμινισμός και μετα-φεμινισμός? κοινοτισμός, οικολογισμός, θρησκευτικός φονταμενταλισμός, νέες θεωρίες της εξουσίας και μεταμοντερνισμός. Ειδική έμφαση θα δοθεί στη λεγόμενη Μεσαιωνική Πολιτική Σκέψη (300-1450), η οποία αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Αρχαιότητα και τη Νεοτερικότητα. Επίσης, θα εξετασθεί το ζήτημα των πολιτικών ιδεολογιών, με επίκεντρο το νεοτερικό άξονα αριστερά-δεξιά και πεδίο μελέτης το σύγχρονο δίπολο Νέα Δεξιά-Νέα Αριστερά. Τέλος, στο επίπεδο των φιλοσόφων και θεωρητικών της πολιτικής, θα πραγματοποιηθούν σε βάθος αναλύσεις της σκέψης και του έργου αντιπροσωπευτικών διανοητών κάθε εποχής και ρεύματος, με έμφαση σε περιπτώσεις όπως είναι ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Marsilius of Padua, ο Thomas Hobbes, o John Locke, o Karl Marx, o Antonio Gramsci, o Karl Popper, η Hannah Arendt, o Leo Strauss, o John Rawls, o Michael Walzer, o Ernesto Laclau, η Chantal Mouffe, o Terry Eagleton, o David Harvey, o Quentin Skinner, o Michel Foucault, o Jacques Derrida, o Alain Badiou, η Judith Butler κ.ά.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με βασικές θεωρητικές και φιλοσοφικές γνώσεις Πολιτικής Θεωρίας.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο της πολιτικής οντολογίας και θεολογίας.

  - Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση πολιτικών ιδεών. 

  - Εμπέδωση οντολογικών και θεολογικών θεμάτων (Πολιτική Οντολογία, Πολιτική Θεολογία και Νέα Πολιτική Θεολογία). 

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
   (ΔΕ3007)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  To παρεχόμενο εισαγωγικό μάθημα στην 'Πολιτική Κοινωνιολογία' είναι δομημένο και σχεδιασμένο (Syllabus) με μία πολύ πρωτοποριακή θεωρητική, επιστημολογική και μεθοδολογική λογική, η οποία προσεγγίζει τις κοινωνιολογικές διαστάσεις του εξουσιαστικού φαινομένου μέσα από πολύπλευρες αφηγηματικές πρακτικές και ερμηνείες, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη μετα-γλώσσα των κειμένων, ιδίως των λεγόμενων λογοτεχνικών κειμένων. Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές με μία διεπιστημονική προσέγγιση της σχέσης του Κοινωνικού με το Πολιτικό, η οποία αναδεικνύει, ουσιαστικά, το βαθύ πολιτισμικό χαρακτήρα των πολιτικών δομών της νεοτερικής κοινωνίας. Συνεπώς, η κοινωνική θεωρία θα τεθεί στο προσκήνιο της επιστημονικής ανάλυσης μέσα από τη χρήση και τη μελέτη μίας σειράς κλασικών και σύγχρονων αφηγηματικών προσεγγίσεων του Κοινωνικού και του Πολιτικού, με το πλήθος των περιπτώσεων μελέτης να αντλούνται από το χώρο της λογοτεχνικής παραγωγής. Για παράδειγμα, θα αναζητηθεί η μαρξική κοινωνική θεωρία μέσα από το 'Φρανκενστάιν' της Mary Shelley? η νέα θεωρία της εξουσίας του Michel Foucault, ιδιαίτερα η έννοια του 'Πανοπτικού', μέσα από τον 'Πύργο' του Franz Kafka? η δομή της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας του 19ου αιώνα και η θέση της γυναίκας μέσα από τα σχετικά κείμενα της ελληνικής ηθογραφίας? το ζήτημα του πολέμου και οι κοινωνικο-πολιτικές συνέπειές του σε συνδυασμό με την ποίηση των λεγόμενων ποιητών του πολέμου? τα ανορθολογικά και παραλογικά στοιχεία των πολιτικών δομών ή των χαρισματικών πολιτικών ηγετών, με βεμπεριανούς όρους, με βάση το έργο του Albert Camus? η λεπτομερής ενδοσκόπηση φαινομένων όπως ο Ολοκληρωτισμός και το Ολοκαύτωμα, που στιγμάτισαν τις κοινωνίες του 20ού αιώνα, μέσα από το έργο σπουδαίων ανθρωπολόγων, με την ευρεία έννοια του όρου, όπως είναι ο Primo Levi, o Arthur Koestler και ο Imre Kertész κ.ο.κ.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

  - Εξοικείωση με βασικές θεωρητικές γνώσεις της σύγχρονης Κοινωνικής Θεωρίας.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το χώρο των Πολιτισμικών Σπουδών.

  - Εξοικείωση με εντοπισμό και τη χρήση δεδομένων της Νέας Πολιτικής Κοινωνιολογίας. 

  - Εμπέδωση πολιτικών, κοινωνιολογικών, αισθητικών και πολιτισμικών θεμάτων. 

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-POLITICAL THOUGHT, FREEDOM AND DEMOCRACY
   (Δ27008)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα επιλογής 'Πολιτική Σκέψη και Δημοκρατία' έχει σχεδιαστεί (Syllabus) έτσι ώστε να καλύπτει, σε προπτυχιακό επίπεδο, τις βασικές θεωρίες της δημοκρατίας, με έμφαση αφενός στους κύριους στοχαστές της δημοκρατικής ιδέας/ιδεώδους από την αρχαιότητα και τη νεοτερικότητα έως τη σύγχρονη εποχή, αφετέρου στα θεμελιώδη μοντέλα δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας, με επίκεντρο το μοντέλο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ειδικότερα, επιχειρείται η διεξοδική παρουσίαση και ανάλυση σε βάθος α) των μοντέλων της συμμετοχικής και διαβουλευτικής δημοκρατίας, β) της κρίσιμης έννοιας του πλουραλισμού και της ειδικής σχέσης του με το δημοκρατικό φαινόμενο στον καπιταλισμό, γ) του μοντέλου της αγωνιστικής ή ριζοσπαστικής δημοκρατίας, δ) της αντιπαράθεσης νεοτερικής δημοκρατίας και ρεπουμπλικανικής οργάνωσης και ε) του μοντέλου της κοσμοπολιτικής ή μετα-εθνικής δημοκρατίας. Από την πλευρά των μειζόνων στοχαστών της δημοκρατικής ιδέας θα δοθεί βάρος σε σύγχρονους στοχαστές, όπως είναι η Hannah Arendt, ο Karl Popper, o Claude Lefort, ο John Rawls, ο Jürgen Habermas και η Chantal Mouffe, που επιχείρησαν, με τη σκέψη κα το έργο τους, να ανανεώσουν τη δημοκρατική αφήγηση, αξιοποιώντας τα διδάγματα της Ιστοριογραφίας, του Δικαίου, της Κοινωνιολογίας της Ηθικής, της Ψυχανάλυσης κ.λπ., προσδίδοντας στο αντικείμενο των δημοκρατικών σπουδών μία διεπιστημονική προοπτική, απαραίτητη για την αντιμετώπιση της οξείας κρίσης και της ογκούμενης αμφισβήτησης των δημοκρατικών θεσμών στην ύστερη νεοτερικότητα.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με ειδικές θεωρητικές και φιλοσοφικές γνώσεις της Νεοτερικής και Σύγχρονης Πολιτικής Θεωρίας και με τους βασικούς θεωρητικούς και στοχαστές.

  - Επίλυση ζητημάτων σχετιζόμενα με το πεδίο των Θεωριών της Δημοκρατίας.

  - Εξοικείωση με την έννοια και τις θεωρίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

  - Εμπέδωση ειδικών θεμάτων περί ελευθερίας και δημοκρατίας.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (50 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2024

   • Κορνήλιος Καστοριάδης. Οντολογία, πόλις και δημοκρατία. Πέντε αναστοχαστικές δοκιμές, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2024, σ. 130 (ISBN: 978-960-08-0968-8).
   • Leo Strauss. Πολιτική Φιλοσοφία & Κρίση της Νεοτερικότητας. Εισαγωγική Μελέτη, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2024, σ. 210 (ISBN: 978-960-649-161-0).

   2023

   • Jacques Derrida. Φαντάσματα του Πολιτικού και Ελευσόμενη Δημοκρατία. Τέσσερεις αναγνωστικές δοκιμές, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2023, σ. 118 (ISBN: 978-960-08-0950-3).

   2022

   • Ο Machiavelli ως Θεωρητικός της Δημοκρατίας. Τρεις ερμηνευτικές δοκιμές, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2022, σ. 108 (ISBN: 978-960-08-0934-3).

   2021

   • «Towards a pataphysical theory of globalization. The case of Jean Baudrillard in light of Covid-19», In 15th Conference of the European Sociological Association 2021. Sociological Knowledges for Alternative Futures. Barcelona (online). August 31st – September 3rd. Abstract Book, Paris: European Sociological Association, 2021, pp. 963-964 (SIRET: 484 990 825 00024).
   • Leo Strauss: Θεολογικο-πολιτικό πρόβλημα, μεσαιωνικός διαφωτισμός και κρίση της νεωτερικότητας στο Leo Strauss, Τι είναι Πολιτική Φιλοσοφία; Τα τρία κύματα της νεωτερικότητας, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2021, σσ. 9-176, στη Σειρά «Σκέψη», Διεύθυνση σειράς: Ηλίας Βαβούρας, Κωνσταντίνος Ζήτρος (ISBN: 978-960-649-081-1).

   2019

   • Πολιτική και Κοινωνική Θεωρία στη Σύγχρονη Ελλάδα. Από την Ιδεοκρατία στον Αναστοχασμό. Γενεαλογικό Σχεδίασμα, Αθήνα: Liberal Books, 2019, σ. 300 (ISBN: 978-618-5012-37-3).
   • Πολιτική και Κουλτούρα. Συμβολισμός, Παράλογο, Μεταμοντέρνο. Η ερμηνεία των κειμένων, Αθήνα: Liberal Books, 2019 (2η Έκδοση Επαυξημένη – Αναθεωρημένη), σ. 579 (ISBN: 978-618-5012-34-2).

   2018

   • Η Κοινωνιολογία στην Ύστερη Νεοτερικότητα: Η συμβολή του Zygmunt Bauman», στο Συλλογικό Τόμο Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος (Επιμέλεια), Η Κοινωνιολογία και ο Δημόσιος Ρόλος της στην Εποχή της Μεταμόρφωσης του Κόσμου, Αθήνα: Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, 2018, σ. 28 (ISBN: 978-960-9596-04-6).
   • Η Κοινωνιολογία στην Ύστερη Νεοτερικότητα: Η συμβολή του Zygmunt Bauman», στο Συλλογικό Τόμο Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος (Επιμέλεια), Η Κοινωνιολογία και ο Δημόσιος Ρόλος της στην Εποχή της Μεταμόρφωσης του Κόσμου. 6ο Τακτικό Συνέδριο Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας. Περιλήψεις Εισηγήσεων, Αθήνα: Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, 2018, σ. 84.
   • Η Κοινωνιολογία στην Ύστερη Νεοτερικότητα: Η συμβολή του Zygmunt Bauman», στο Συλλογικό Τόμο Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος (Επιμέλεια), Η Κοινωνιολογία και ο Δημόσιος Ρόλος της στην Εποχή της Μεταμόρφωσης του Κόσμου, Αθήνα: Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, 2018, σ. 28 (ISBN: 978-960-9596-04-6).
   • Hegemonism, American Foreign Policy and International Society. Alternative Perspectives, Athens: Ant. N. Sakkoulas Publications L. P., 2018 (SecondEdition), σ. 110 (ISBN: 978-960-596-144-2)
   • Hannah Arendt. Ολοκληρωτισμός, Ανθρώπινη Κατάσταση και Παράδοση, Αθήνα: Ι.
    Σιδέρης, 2018 (2η Έκδοση), σ. 525, στη Σειρά 'Ιδεογραφίες-Στοχαστές για
    τον 21ο αιώνα', Διευθυντής Σειράς: Σπύρος Μακρής (ISBN:
    978-960-08-0669-4).

   2017

   • Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνικός Μετασχηματισμός & Θεωρίες της Δημοκρατίας.Κλασικές, Νεοτερικές και Σύγχρονες Αφηγήσεις. Εισαγωγικές Προσεγγίσεις(Δεύτερη Έκδοση Επαυξημένη Αναθεωρημένη), Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2017, σ.912 (ISBN: 978-960-08-0766-0).

   2016

   • Balance of power and democratic peace vs. Hegemonism. Demostheneʼs Grotianrealism in the post Cold perspective, Ανάτυπο από το AnnuaireInternational Des Droits De Lʼ Homme, Volume VIII, 2014,Issy-les-Moulineaux Cedex, Paris: L.G.D.J. lextensoéditions, 2016,pp. 679-705 (ISBN/SAKKOULAS PUBLICATIONS ATHENS - THESSALONIKI:978-960-568-402-0).

   2015

   • Φιλελευθερισμός. Φιλοσοφικές Απαρχές και Σύγχρονες Τάσεις. Από τον Αριστοτέλη στον John Rawls, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2015 (2η Έκδοση), σ. 480 (ISBN: 978-960-08-0432-4).
   • Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνικός Μετασχηματισμός & Θεωρίες της Δημοκρατίας.Κλασικές, Νεοτερικές και Σύγχρονες Αφηγήσεις. Εισαγωγικές Προσεγγίσεις,Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2015, σ. 798 (ISBN: 978-960-08-0688-5).
   • Φεμινισμός και Δημοκρατία. Από τη Mary Wollstonecraft στην Judith Butler, Θεσσαλονίκη: Ένεκεν, 2015, σ. 80, στη Σειρά 'Θεωρία' (ISBN: 978-960-9708-23-4).

   2014

   • Πολιτική και Κουλτούρα. Συμβολισμός, Παράλογο, Μεταμοντέρνο. Η ερμηνεία των κειμένων, Αθήνα: Liberal Books, 2014, σ. 516 (ISBN: 978-618-5012-14-4).
   • Hannah Arendt. ολοκληρωτισμός, ανθρώπινη κατάσταση και παράδοση, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2014, σ. 525, στη Σειρά 'Ιδεογραφίες-Στοχαστές για τον 21ο αιώνα', Διευθυντής Σειράς: Σπύρος Μακρής, σ. 525 (ISBN: 978-960-08-0669-4).

   2013

   • Ιστοριογραφία και Πολιτική Φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων στην Ελλάδα. Η μεταθεωρητική συζήτηση, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2013, στη Σειρά: «Βιβλιοθήκη του Πολίτη», Διευθυντής: Πέτρος Ι. Παραράς, σ. 296 (ISBN: 978-960-15-2606-5).
   • Karl Popper. διαψευσιμότητα, ιστορικισμός και ανοιχτή κοινωνία, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2013, στη Σειρά «Ιδεογραφίες-Στοχαστές για τον 21ο αιώνα», Διευθυντής: Σπύρος Μακρής, σ. 156 (ISBN: 978-960-08-0628-1).
   • Karl Marx. αλλοτρίωση, εκμετάλλευση και φετιχισμός του εμπορεύματος, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2013, στη Σειρά «Ιδεογραφίες-Στοχαστές για τον 21ο αιώνα», Διευθυντής: Σπύρος Μακρής, σ. 340 (ISBN: 978-960-08-0638-0).

   2011

   • Η διαβούλευση ως φιλοσοφική θεωρία της δημοκρατίας. Κανονιστικές, διαδικαστικές και κριτικές όψεις, Ανάτυπο από την Επιθεώρηση Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Revue Hellénique Des Droits De L’ Homme), τ. 51, 2011, σσ. 823-845 (ISSN: 1108-4456).

   2010

   • Εμφύλιος Πόλεμος, Επεμβατισμός και Αντι-Αμερικανισμός στη Μεταπολεμική Ελλάδα. Στρατηγικές Αφήγησης και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2010 (Πρόλογος: Κλεομένης Κουτσούκης), σ. 152 (ISBN: 978-960-08-0508-6).
   • Hegemonism, American Foreign Policy and International Society. Alternative Perspectives, Athens: Ant. N. Sakkoulas Publishers (ISBN:978-960-15-2411-5) & Bruxelles: Ėtablissements Emile Bruylant, S. A. (ISBN: 978-2-3027-3081-1), 2010, σ. 110.

   2009

   • Niccolò Machiavelli. Virtù και Ερμηνευτικά Κάτοπτρα. Σπουδή στη νεοτερική και σύγχρονη πολιτική θεωρία του ρεπουμπλικανισμού, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2009, σ. 328 (ISBN: 978-960-08-0472-0).
   • Για μία Ριζοσπαστική Δημοκρατία. Συνταγματισμός, Πολιτεία και Πολιτική στο έργο του Δημήτρη Θ. Τσάτσου, Αθήνα: Παπαζήση & Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, 2009, (Πρόλογος: Ευάγγελος Βενιζέλος και Ξενοφών Ι. Κοντιάδης), σ. 344, (ISBN: 978-960-02-2355-2).
   • «Αρχηγικά Κόμματα και Κοινοβουλευτικές Ομάδες. Παίκτες αρνησικυρίας απέναντι στην πρωθυπουργική μονοκρατορία» (σε συνεργασία με τον Ξενοφώντα Ι. Κοντιάδη) στο Ξενοφών Ι. Κοντιάδης, Ελλειμματική Δημοκρατία. Κράτος και κόμματα στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2009, σσ. 59-90 (Κεφάλαιο Δεύτερο) (ISBN: 978-960-08-0474-4).

   2008

   • Η Αγγλική Σχολή των Διεθνών Σχέσεων. Μεταξύ φιλελεύθερου ιδεαλισμού και πολιτικού ρεαλισμού. Θεωρία, Μεθοδολογία, Θεμελιωτές, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008, στη Σειρά: «Βιβλιοθήκη του Πολίτη», Διευθυντής: Πέτρος Ι. Παραράς, σ. 168 (ISBN: 978-960-15-1988-3).
   • Ελληνικός Φιλελευθερισμός και Γενιά του Τριάντα. Το φιλελεύθερο πνεύμα του Γιώργου Θεοτοκά (1905-1966) και η πορεία προς έναν ελληνότροπο φιλελευθερισμό, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2008, σ. 107, (ISBN: 978-960-08-04-9448-5).
   • Προς ένα Φιλελεύθερο Πραγματισμό. Η περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Ιδεολογικά χαρακτηριστικά στον 21ο αιώνα, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2008, σ. 117 (ISBN: 978-960-08-04-0449-2).
   • Ισχύς και Ελευθερία. Φιλοσοφικές, Πολιτικές και Διεθνολογικές Προσεγγίσεις. Από τον Πλάτωνα στο Francis Fukuyama, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2008, σ. 704 (ISBN: 978-960-08-0451-5).
   • The Internasionalist Thought οf Constantine Tsatsos. From the idealistic Kantian peace to the realistic Hegelian international res publica. A model of international society, Ανάτυπο από το Annuaire International Des Droits De L’ Homme, III, 2008, Bruxelles: Bruylant, σσ. 585-598 (ISSN/ANT. N. SAKKOULAS:1790-7624, ISBN/BRUYLANT: 978-2-8027-2684-5).

   2007

   • Πολιτική Ηγεσία και ʼσκηση Εξωτερικής Πολιτικής. Το δημοκρατικό μοντέλο διακυβέρνησης, Αθήνα: Παπαζήση, 2007, σ. 256 (ISBN: 978-960-02-2080-3).
   • Πολιτικό Σύστημα και Διεθνείς Σχέσεις. Η ελληνική περίπτωση μέσα από τη συγκριτική προοπτική, Αθήνα: Παπαζήση & Κέντρο Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου. Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, 2007, (Πρόλογος: Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος), σ. 560 (ISBN: 978-960-02-2129-9).
   • Η Αγγλική Σχολή των Διεθνών Σχέσεων. Μεταξύ φιλελεύθερου ιδεαλισμού και πολιτικού ρεαλισμού. Ζητήματα ταυτότητας, θεωρίας και μεθοδολογίας, Ανάτυπο από την Επιθεώρηση Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Revue Hellénique Des Droits De L’ Homme), τ. 33, 2007, σσ. 97-143 (ISSN: 1108-4456).
   • Φιλελευθερισμός. Φιλοσοφικές Απαρχές και Σύγχρονες Τάσεις. Από τον Αριστοτέλη στον John Rawls, Αθήνα: Ι. Σιδέρης και Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», 2007, σ. 480 (ISBN: 978-960-08-0432-4).

   2004

   • Επιστημονική Επιμέλεια: Βασίλης Στεριάδης, Η Τέχνη της Ανάγνωσης. Τα κείμενα για την ποίηση, Αθήνα: Γαβριηλίδης, 2004 (Σπύρος Μακρής: «Ο κριτικός Βασίλης Στεριάδης» και «Εργογραφία Βασίλη Στεριάδη»).

   2003

   • Πολιτικά και Διεθνολογικά. Μελέτες για τη δημοκρατία, την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, τη στρατηγική και τη διεθνή ασφάλεια με έμφαση στην ελληνική περίπτωση, Αθήνα: Ειδική Εκδοτική, 2003, σ. 152 (ISBN: 960-7389-39-5).
   • Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο ηγέτης των μακρινών οριζόντων. Μελέτη για την ελληνική εξωτερική πολιτική και το πολιτικό σύστημα, Μία έκδοση του περιοδικού Εξωτερικά Θέματα, τ. 8, Ιανουάριος 2003, σ. 32.
   • Δημοσθένης. Ισορροπία δυνάμεων και δημοκρατική ειρήνη. Μελέτη για την εξωτερική πολιτική και το πολιτικό σύστημα στην Αρχαία Ελλάδα, Μία έκδοση της Επιθεώρησης Εξωτερικά Θέματα, τ. 9, Απρίλιος 2003, σ. 32.
   • Γεώργιος Σκληρός, Η Φιλοσοφία του Πολέμου και της Ειρήνης (Εισαγωγή: Σπύρος Μακρής-Κυριάκος Μικέλης: «Ο επιστημονικός κλάδος των Διεθνών Σχέσεων στην Ελλάδα», Αθήνα: Ιωλκός, 2003 (Επιμέλεια: Σπύρος Μακρής), Στη Σειρά: «Βιβλιοθήκη Διεθνών Σπουδών», Διευθυντής: Σπύρος Μακρής, σ. 88 (ISBN: 960-426-313-7).

   2002

   • John F. Kennedy Ιδιοσυγκρασία και εξωτερική πολιτική, Μία έκδοση του περιοδικού Εξωτερικά Θέματα, τ. 7, Οκτώβριος 2002, σ. 32.
   • Φιλελευθερισμός. Ιστορικές και Φιλοσοφικές Καταβολές. Σύγχρονες Θεωρητικές Τάσεις, Μελέτες Πολιτικής, Οικονομίας και Διπλωματίας, 7, Αθήνα: Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και Ι. Σιδέρης, 2002, σ. 120 (ISBN: 960-08-0260-2).
   • Στρατός και Πολιτική στη Νότια Ευρώπη. Η πολιτική στρατηγική της ελληνικής δημοκρατικής μετάβασης και το δόγμα της ισχυράς εκτελεστικής εξουσίας, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, 2002, σ. 240 (ISBN: 960-402-054-4).
   • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εθνική Κυριαρχία. Οι πολιτικές, νομικές και ηθικές όψεις της ανθρωπιστικής επέμβασης, Ανάτυπο από την Επιθεώρηση Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Revue Hellénique Des Droits De L’ Homme), τ. 14, 2002, σσ. 375-426 (ISSN: 1108-4456).
   • Η θεωρία των Διεθνών Σχέσεων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Κονστρουκτιβισμός vs Ρασιοναλισμός, Αθήνα: Παπαζήση, 2002, σ. 144 (ISBN: 960-02-1598-7).

   2000

   • Δημοκρατική Ειρήνη και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Η Περίπτωση του Ελσίνκι, Μαρκόπουλο, Μεσόγεια Αττικής: Ε. Κ. Ο. ΜΕ., Αρ. 110, Οκτώβριος 2000, σ. 15.

   1999

   • Ο ρόλος του στρατού στη δημοκρατική μετάβαση-σταθεροποίηση της Νότιας Ευρώπης:Πορτογαλία, Ελλάδα και Ισπανία μέσα από τη συγκριτική προοπτική, Ανάτυπο από την περιοδική έκδοση του ΕΚΚΕ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (The Greek Review of Social Research),, Τεύχος 100, Γ΄ 1999, σσ. 173-194 (GR ISSN: 0013-9696).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (105 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • Hans Kelsen: Η δημοκρατία ως συμβιβασμός, Φιλοσοφείν. Επιστήμη, Εύνοια, Παρρησία, τ. 29, 2024, σσ. 327-350 (ISSN: 2241-4401).

    2023

    • Από τη Βαϊμάρη στην Αμερική: Ο ‘δεύτερος πλους’ της πολιτικής φιλοσοφίας μέσα από τις περιπτώσεις των Hannah Arendt και Leo Strauss. Συγκειμενικές, κειμενικές και βιβλιογραφικές όψεις, Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, Τόμος 40, Τεύχος 119, Ιανουάριος-Μάιος 2023, σσ. 39-60.
    • Toward a Theopolitical of the “International”, Telos, No 203, Summer 2023, pp. 171-176 (doi: 10.3817/0623203171) (Print ISSN: 0090-6514) (Online ISSN: 1940-459X).
    • Claude Lefort: Οντο-θεολογία, πολιτική και δημοκρατία, Φιλοσοφείν. Επιστήμη, Εύνοια, Παρρησία, τ. 28, 2023, σσ. 57-82 (ISSN: 2241-4401).
    • Ernst Kantorowicz: Το δισυπόστατο σώμα του βασιλιά Ριχάρδου. Συμβολή στη μεσαιωνική, νεοτερική και σύγχρονη πολιτική θεολογία, Φιλοσοφείν. Επιστήμη, Εύνοια, Παρρησία, τ. 27, 2023, σσ. 279-311 (ISSN: 2241-4401).

    2022

    • Η έννοια του πολιτικού στη σκέψη του Σωκράτη Δεληβογιατζή. Μεταξύ πολυπλοκότητας, απρόβλεπτου και διακινδύνευσης, Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, Τόμος 39, Τεύχος 117, Μάιος-Σεπτέμβριος 2022, σσ. 146-155.
    • Ιστορία, Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων. Η συμβολή του Παναγιώτη Ήφαιστου ή προς έναν οντολογικο-δεοντολογικό ρεαλισμό, Φιλοσοφείν. Επιστήμη, Εύνοια, Παρρησία, τ. 26, 2022, σσ. 349-363 (ISSN: 2241-4401).
    • Η έννοια της διαφθοράς στη ρεπουμπλικανική πολιτική θεωρία. Από το Machiavelli στη Σχολή του Κέιμπριτζ, Φιλοσοφείν. Επιστήμη, Εύνοια, Παρρησία, τ. 26, 2022, σσ. 33-67 (ISSN: 2241-4401).
    • Philosophy as a way of life and the nature of the political: The ‘problem of Socrates’ in Leo Strauss’ thought, Dia-noesis. A Journal of Philosophy, Issue 12, 2022, pp. 189-209 (ISSN: 2459-413X).
    • Towards a Political Theology of World Politics, Dia-noesis. A Journal of Philosophy, Issue 12, 2022, pp. 307-332 (ISSN: 2459-413X).

    2021

    • Ριζικό φαντασιακό, μάγμα και άμεση δημοκρατία στην κοινωνική οντολογία του Κορνήλιου Καστοριάδη, Φιλοσοφείν. Επιστήμη, Εύνοια, Παρρησία, τ. 23, 2021, σσ. 53-80 (ISSN: 2241-4401).

    2020

    • «Free Speech and Democracy in the ‘post-Totalitarian era’. The neo-Aristotelian and neo-republican lesson from Hannah Arendt», Dia-noesis. A Journal of Philosophy, Issue 9, 2020, pp. 93-127 (ISSN: 2459-413X).
    • Ο Ηράκλειτος του Martin Heidegger. Η θεμελιώδης οντολογία ως Φύσις, Λόγος και Αλήθεια, Φιλοσοφείν. Επιστήμη, Εύνοια, Παρρησία, τ. 22, 2020, σσ. 61-77 (ISSN: 2241-4401).
    • Hannah Arendt in the light of Saint Augustine. From political onto-theology to republican phenomenology, International Journal of Theology, Philosophy and Science, Vol. 4, No. 6, 2020, pp. 5-19 (ISSN: 2601-1697 online; ISSN: 2601-1689 print) (https://doi.org/10.26520/ijtps.2020.4.6.5-19).
    • «The concept of terror in Jean Baudrillard’s social ontology», Dia-noesis. A Journal of Philosophy, Issue 8, 2020, pp. 49-65 (ISSN: 2459-413X).

    2019

    • «The spectrality of democracy. From post-foundational political thought to the Levinasian ethics. Some critical reflections on the question of ‘the political’ in late modernity», Dia-noesis. A Journal of Philosophy, Issue 7, 2019, pp. 135-154 (ISSN: 2459-413X).
    • Political onto-theologies or towards a political metaphysics. Some critical analogies from Plato to Jürgen Moltmann, International Journal of Theology, Philosophy and Science, Vol. 3, No. 5, 2019, pp. 84-109 (ISSN: 2601-1967 online; ISSN: 2601-1689 print) (https://doi.org/10.26520/ijtps.2019.3.5.84-109).
    • «‘Άνθρωπος ένας μικρός κόσμος’ ή ‘Άνθρωπος-μέσα-στον-κόσμο;’ Γεννησιμότητα, εγκοσμιότητα και δημόσια σφαίρα στη Hannah Arendt», Φιλοσοφείν. Επιστήμη, Εύνοια, Παρρησία, τ. 20, 2019, σσ. 127-156 (ISSN: 2241-4401).
    • Public sphere as ‘ultimum refugium’. The philosophical, political and ethical theory of Hannah Arendt, International Journal of Theology, Philosophy and Science, Vol. 3, No. 4, 2019, pp. 77-92 (ISSN: 2601-1967 online; ISSN: 2601-1689 print) (https://doi.org/10.26520/ijtps.2019.3.4.77-92).
    • Η συμβολή της πολιτικής θεολογίας στη σύγχρονη πολιτική θεωρία. Η περίπτωση της ‘Νέας Πολιτικής Θεολογίας, Φιλοσοφείν. Επιστήμη, Εύνοια, Παρρησία, τ. 19, 2019, σσ. 177-202 (ISSN: 2241-4401).

    2018

    • Masses, Turbo-capitalism and Power in Jean Baudrillard’s Social and Political Ontotheology, International Journal of Theology, Philosophy and Science, Vol. 2, No. 3, 2018, pp. 91-112 (ISSN: 2601-1967 online; ISSN: 2601-1689 print)

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Emmanuel Levinas on Hospitality. Ethical and Political Aspects', International Journal of Theology, Philosophy and Science, Vol. 2, No. 2,2018, pp. 79-96 (ISSN: 2601-1967 online; ISSN: 2601-1689 print)

    2017

    • 'Democracy as a  form of society . Claude Lefort s post-foundational approach', 13th Conference of the European Sociological Association. (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. ESA 2017 Athens 29. 08   01. 09. Abstract Book, European Sociological Association, Hellenic Sociological Society, Paris: European Sociological Association, 2017, pp. 739-740 (ISSN: 2522-2562).
    • 'Aristotle in Hannah Arendt’s Republicanism. From homo faber to homo politicus', Annuaire International Des Droits De L’ Homme, Volume IX, 2015-2016, Issy-les-Moulineaux Cedex, Paris: L.G.D.J. lextensoéditions, 2017, pp. 535-563 (ISBN/SAKKOULAS PUBLICATIONS: 978-960-568-746-5, ISSN/SAKKOULAS PUBLICATIONS: 1790-7624).
    • Politics, Ethics and Strangers in the 21st Century. Fifteen critical reflections on Jacques Derrida's concept of hos(ti)pitality', Theoria & Praxis. International Journal of Interdisciplinary Thought, Vol. 5, No. 1, 2017, pp. 1-21 (ISSN: 2291-1286).

     Προβολή Δημοσίευσης

    • 'Εμφύλιος και Λογοτεχνία. Πολιτικές και Πολιτισμικές Όψεις. Μία οντολογικήερμηνεία στο βιωματικό μυθιστόρημα της Αγορίας Σιδέρη-Κανελλοπούλου'Οδοιπορικό στην Ομίχλη', Αρχείο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών(Περιοδική Έκδοση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών),Χρόνος 8ος, Τεύχος 15ο-16ο, Ιανουάριος 2015-Δεκέμβριος 2016, σσ. 26-30.

    2016

    • Balance of power and democratic peace vs. Hegemonism. Demosthene's Grotianrealism in the post Cold perspective, Annuaire International Des Droits DeL' Homme, Volume VIII, 2014, Issy-les-Moulineaux Cedex, Paris: L.G.D.J.lextensoéditions, 2016, pp. 679-705 (ISBN/SAKKOULAS PUBLICATIONS:978-960-568-383-2, ISSN/SAKKOULAS PUBLICATIONS: 1790-7624).
    • Ο Αριστοτέλης στη σκέψη της Hannah Arendt. Από την κατασκευή στην πράξη, Φιλοσοφείν. Επιστήμη, Εύνοια, Παρρησία, τ. 13, 2016, σσ. 239-289 (ISSN: 2241-4401).

    2015

    • 'O Ernesto Laclau (1935-2014) και η μετανεωτερική προσέγγιση του πολιτικού και της δημοκρατίας', Θέσεις, τ. 130, 2015, σσ. 117-134 (ISSN: 1106-2142).
    • 'Discourses of revolutionary subject in contemporary Marxism. Critical reflections through Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s oeuvre', Theoria & Praxis. International Journal of Interdisciplinary Thought, Vol. 3, No. 1, 2015, pp. 1-10 (ISSN: 2291-1286)

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • 'Chantal Mouffe: Η αγωνιστική προσέγγιση. Η ριζοσπαστική και πλουραλιστική δημοκρατία ως αριστερό διακύβευμα', Θέσεις, τ. 126, 2014, σσ. 145-156 (ISSN: 1106-2142).
    • 'Ο στρατηγικός ρόλος των ΗΠΑ στον 21ο αιώνα. Η αμερικανική ισχύς και διπλωματία στη Μέση Ανατολή στο σταυροδρόμι της μεταψυχροπολεμικής εποχής', Βαλκανικά Σύμμεικτα, Περιοδική Έκδοση του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη, τ. 16, 2005-2014, σσ. 221-234, (ISSN: 2407-9456).

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • «Κοινωνικές τάξεις, κοινωνικοί μετασχηματισμοί και πολιτικές δράσεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς στον 21ο αιώνα», Θέσεις, τ. 123, 2013, σσ. 159-166 (ISBN: 1106-2142).

    2011

    • «Η διαβούλευση ως φιλοσοφική θεωρία της δημοκρατίας. Κανονιστικές, διαδικαστικές και κριτικές όψεις», Δικαιώματα του Ανθρώπου (Revue Hellénique Des Droits De L΄ Homme), τ. 51, 2011, σσ. 823-845 (ISSN: 1108-4456).

    2010

    • «Πρωθυπουργικοκεντρική Δημοκρατία και Παίκτες Αρνησικυρίας στη σύγχρονη Ελλάδα», Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης και Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, τ. 6, 2010, σσ. 5-32 (ISSN: 1791-6070).
    • «Από τον Έντμουντ Μπερκ στον Αδόλφο Χίτλερ: Η ιστορία του συντηρητισμού από την πρώιμη νεοτερική εποχή έως το Β΄ ΠΠ», Δικαιώματα του Ανθρώπου, (Revue Hellénique Des Droits De L’ Homme), τ. 46, 2010, σσ. 626-628 (ISSN: 1108-4456).
    • «Η έννοια του κράτους στην πολιτική σκέψη του Carl Schmitt», Δικαιώματα του Ανθρώπου (Revue Hellénique Des Droits De L’ Homme), τ. 47, 2010, σσ. 953-956 (ISSN: 1108-4456).
    • «Πολιτική Κοινωνιολογία και Εξουσία. Η περίπτωση του Michael Mann», Δικαιώματα του Ανθρώπου (Revue Hellénique Des Droits De L’ Homme), τ. 48, 2010, σσ. 1279-1281 (ISSN: 1108-4456).

    2009

    • «American constitutional history through St. George Tucker’s Selected Writings: A case of Jeffersonian republicanism», Annuaire International Des Droits De L’ Homme, IV, 2009, Bruxelles: Bruylant, pp. 685-686 (ISSN/ANT. N. SAKKOULAS: 1790-7624, ISBN/BRUYLANT: 978-2-8027-2925-9).
    • «Nicos Poulantzas. Marxism, Law and the State», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 33, Μάιος 2009, σσ. 149-153 (ISSN: 1105-8366).
    • «National Human Rights Institutions: The case of the United Kingdom», Annuaire International Des Droits De L’ Homme, IV, 2009, Bruxelles: Bruylant, pp. 683-685 (ISSN/ANT. N. SAKKOULAS: 1790-7624, ISBN/BRUYLANT: 978-2-8027-2925-9).
    • «Το ελληνικό πολιτικό και κομματικό σύστημα σε κρίσιμο ιστορικό σταυροδρόμι: πολιτικές, συνταγματικές, θεσμικές και εκλογικές ρήξεις», Κοινωνικό Κέντρο, τ. 4, Μάρτιος 2009, σσ. 53-63 (ISSN: 1791-2202).
    • «Η ποίηση και η ποιητική του Βασίλη Στεριάδη», Poetix, Τεύχος Δεύτερο, Χειμώνας 2009-2010, Εκδόσεις Gutenberg, σσ. 216-221 (ISSN: 1791-8731).

    2008

    • «Η διεθνολογική σκέψη του Κωνσταντίνου Τσάτσου. Από την καντιανή ιδεαλιστική ειρήνη στην εγελιανή ρεαλιστική διεθνή πολιτεία. Ένα μοντέλο διεθνούς κοινωνίας», Κοινωνικό Κέντρο, τ. 2 & 3, Οκτώβριος 2007-Μάρτιος 2008, σσ. 231-245 (ISSN: 1791-2202).
    • «Human Rights and International Relations», Annuaire International Des Droits De L’ Homme, III, 2008, Bruxelles:Bruylant, pp. 717-719 (ISSN/ANT. N. SAKKOULAS: 1790-7624, ISBN/BRUYLANT: 978-2-8027-2684-5).
    • «The Internasionalist Thought οf Constantine Tsatsos. From the idealistic Kantian peace to the realistic Hegelian international res publica. A model of international society», Annuaire International Des Droits De L’ Homme, III, 2008, Bruxelles: Bruylant, pp. 585-598 (ISSN/ANT. N. SAKKOULAS: 1790-7624, ISBN/BRUYLANT: 978-2-8027-2684-5).
    • «Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος;», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 31, Μάιος 2008, σσ. 168-175 (ISSN: 1105-8366).
    • «Discontent, but also blind? Understanding the discipline of International Relations in Greece», Hellenic Studies, Volume 16, No. 1, Spring 2008, pp. 155-180 (ISSN: 0824-8621).

    2007

    • «Η Αγγλική Σχολή των Διεθνών Σχέσεων. Μεταξύ φιλελεύθερου ιδεαλισμού και πολιτικού ρεαλισμού. Ζητήματα ταυτότητας, θεωρίας και μεθοδολογίας», Δικαιώματα του Ανθρώπου (Revue Hellénique Des Droits De L’ Homme), τ. 33, 2007, σσ. 97-143 (ISSN: 1108-4456).

    2004

    • «Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και η Αγγλική Σχολή των Διεθνών Σχέσεων», Εξωτερικά Θέματα, τ. 12, Ιανουάριος 2004, σσ. 136-145 (ISSN: 1109-0464).
    • «Παγκοσμιοποίηση και πολιτισμός. Όψεις συνεργασίας και σύγκρουσης στον 21ο αιώνα», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 19, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2004, σσ. 111-128 (ISSN: 1108-4197).

    2003

    • «Η πολιτική ιστορία του ελληνικού στρατού», Εξωτερικά Θέματα, τ. 8, Ιανουάριος 2003, σσ. 142-153 (ISSN: 1109-0464).
    • «Κοινωνικός φιλελευθερισμός και κοινωνία των πολιτών. Μεταξύ ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 14, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2003, σσ. 155-159 (ISSN: 1108-4197).
    • «Αμερικανικό πολιτικό σύστημα και εξωτερική πολιτική», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 15, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2003, σσ. 147-153 (ISSN: 1108-4197).
    • «Θεσμοί άσκησης της ελληνικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 15, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2003, σσ. 102-113 (ISSN: 1108-4197).
    • «Εξωπολιτικά. Η εξωτερική πολιτική των Αρχαίων Ελλήνων», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 16, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2003, σσ. 163-164 (ISSN: 1108-4197).
    • «Πόλεμος, πολιτική και τεχνολογία», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 17, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2003, σσ. 165-166 (ISSN: 1108-4197).
    • «Η πολιτική τάξη των Αρχαίων Ελλήνων ως πρότυπο πολιτικού πολιτισμού», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 17, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2003, σσ. 161-164 (ISSN: 1108-4197).
    • «Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων και Ηγεμονισμός», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 17, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2003, σσ. 152-160 (ISSN: 1108-4197).
    • «Η Αγγλική Σχολή ενάντια στην αμερικανοποίηση των Διεθνών Σχέσεων», Εξωτερικά Θέματα, τ. 11, Οκτώβριος 2003, σσ. 58-70 (ISSN: 1109-0464).

    2002

    • «Η πολιτική ανάλυση και η πολιτική επιστήμη σήμερα», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 11, 2002, σσ. 182-184 (ISSN: 1108-4197).
    • «Η γένεση της Πολιτικής Επιστήμης στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία: η περίπτωση της “βασιλικής επιστήμης” στον Πολιτικό του Πλάτωνα», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 11, 2002, σσ. 185-189 (ISSN: 1108-4197).
    • «Ο Πόλεμος και τα Αίτιά του», Εξωτερικά Θέματα, τ. 5, Απρίλιος 2002, σσ. 175-180 (ISSN: 1109-0464).
    • «Εισαγωγικά στην έννοια του πολέμου: Θεωρία και πράξη», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 12, Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2002, σσ. 162-170 (ISSN: 1108-4197).
    • «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εθνική Κυριαρχία. Οι πολιτικές, νομικές και ηθικές όψεις της ανθρωπιστικής επέμβασης», Δικαιώματα του Ανθρώπου (Revue Hellénique Des Droits De L’ Homme), τ. 14, 2002, σσ. 375-426 (ISSN: 1108-4456).
    • «Χειρισμός Κρίσεων και Εθνική Στρατηγική», Εξωτερικά Θέματα, τ. 6, Ιούλιος 2002, σσ. 98-108 (ISSN: 1109-0464).
    • «Απαρχές και όψεις του αμερικανικού νεοσυντηρητισμού: Leo Strauss και Francis Fukuyama», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 12, Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2002, σσ. 120-140 (ISSN: 1108-4197).
    • «Πολιτική ηγεσία και λήψη αποφάσεων. Ο κώδικας λειτουργίας του Alexander George», Εξωτερικά Θέματα, τ. 7, Οκτώβριος 2002, σσ. 136-145 (ISSN: 1109-0464).
    • «Η απόλαυση της ποίησης στο ελληνικό μεταπολεμικό σχολείο. Μία ιστορικο-θεωρητική και πολιτική προσέγγιση», Τα Εκπαιδευτικά, τ. 65-66, Χειμώνας 2002-2003, σσ. 44-52.

    2001

    • «Τι είναι Παγκοσμιοποίηση;», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 6, 2001, σ. 133 (ISSN: 1108-4197).
    • «Περί Ανεκτικότητας. Για τον εκπολιτισμό της διαφοράς», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 6, 2001, σσ. 131-132 (ISSN: 1108-4197).
    • «Ο κόσμος των Mac κόντρα στους Τζιχάντ: Η παγκοσμιοποίηση και ο φονταμενταλισμός εχθροί της δημοκρατίας και της ελευθερίας», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 6, 2001, σσ. 129-130 (ISSN: 1108-4197).
    • «Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 6, 2001, σσ. 109-116 (ISSN: 1108-4197).
    • «Η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας στο κατώφλι του 21ου αιώνα», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 6, 2001, σσ. 89-100 (ISSN: 1108-4197).
    • «Παγκοσμιοποίηση και Πολιτισμός. Ο ρόλος της πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης στην πολιτιστική διπλωματία», Νέα Εστία, τ. 1733, Ιούλιος 2001, σσ. 696-708 (ISSN: 0028-1735).
    • «Ο Αγώνας για την Ελληνική Ανεξαρτησία. Πολιτική και Στρατηγική των Ελλήνων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 1821-1832», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 7, 2001, σσ. 148-150 (ISSN: 1108-4197).
    • «Η Μακεδονική Διαμάχη. Ο εθνικισμός σε έναν υπερεθνικό κόσμο», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 7, 2001, σσ. 146-147 (ISSN: 1108-4197).
    • «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 7, 2001, σσ. 143-145 (ISSN: 1108-4197).
    • «Πολιτική φιλοσοφία και νεοτερικότητα. Από το φιλελεύθερο στο δίκαιο κράτος», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 7, 2001, σσ. 69-87 (ISSN: 1108-4197).
    • «Η Ιστορία του Φασισμού, Δημοκρατίες, αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα στον 20ό αιώνα», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 8-9, 2001, σσ. 211-212 (ISSN: 1108-4197).
    • «Διεθνής Θεωρία, Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων, Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939, Η ʼναρχη Κοινωνία, Κοσμοθεωρητική Ετερότητα και αξιώσεις πολιτικής κυριαρχίας», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 8-9, 2001, σσ. 208-210 (ISSN: 1108-4197).
    • «Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, Διπλωματία και Στρατηγική των Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, Θεωρία Διεθνούς Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Ευρωατλαντικές, Η αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 8-9, 2001, σσ. 202-207 (ISSN: 1108-4197).
    • «Παγκοσμιοποίηση και κρατική κυριαρχία», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 8-9, 2001, σσ. 119-135 (ISSN: 1108-4197).
    • «Χρήση Βίας και Διεθνές Δίκαιο. Η περίπτωση της Γρενάδα και του Παναμά», Βήμα Διεθνών Σχέσεων, τ. 12, 2001, σσ. 34-41 (ISSN: 1106-4234).
    • «Ελευθερία, Δημοκρατία και Καπιταλισμός», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 10, Χειμώνας 2001-2002, σσ. 241-247 (ISSN: 1108-4197).
    • «Από την στρατιωτική κοινωνιολογία στις πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις. Η περίπτωση του Samuel P. Huntington και του Felipe Agüero», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 10, Χειμώνας 2001-2002, σσ. 236-240 (ISSN: 1108-4197).
    • «Ο ρόλος του στρατού στην πολιτική πριν και μετά τον Ψυχρό Πόλεμο», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 10, Χειμώνας 2001-2002, σσ. 212-232 (ISSN: 1108-4197).

    2000

    • «Η Ευρώπη Φάντασμα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του αμερικανικού ηγεμονισμού», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 5, 2000, σσ. 113-114 (ISSN: 1108-4197).
    • «Κατανοώντας την Παγκοσμιοποίηση», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 5, 2000, σσ. 107-108 (ISSN: 1108-4197).
    • «E. H. Carr Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1929. Εισαγωγή στη μελέτη των Διεθνών Σχέσεων», Φιλελεύθερη Έμφαση, τ. 5, 2000, σσ. 87-91 (ISSN: 1108-4197).
    • «Το παιδί στο ανθρωπιστικό δίκαιο. Το ζήτημα της ένταξης του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στο σχολείο», Τα Εκπαιδευτικά, τ. 57-58, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2000, σσ. 164-169.
    • «Η επιστήμη της Διεθνούς Πολιτικής. Από το φιλελεύθερο ιδεαλισμό στον πολιτικό ρεαλισμό», Δελτίο. Εξαμηνιαίο έντυπο του Ελληνικού Κέντρου Πολιτικών Ερευνών. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Χρόνος 1ος, Τεύχος Β΄, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2000, σσ. 12-13.

    1999

    • «Ο ρόλος του στρατού στη δημοκρατική μετάβαση/σταθεροποίηση της Νότιας Ευρώπης: Πορτογαλία, Ελλάδα και Ισπανία μέσα από τη συγκριτική προοπτική», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (The Greek Review of Social Research), 100, Γ΄ 1999, σσ. 173-194 (GR ISSN: 0013-9696).

    1998

    • «Η λογοτεχνία στην εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση», Τα Εκπαιδευτικά, τ. 49-50, Φθινόπωρο 1998-Χειμώνας 1999, σσ. 36-45.

    1991

    • «Μετα-πολιτική γραφή και απάρνηση του λαϊκισμού. Το σώμα ο ‘τελευταίος των Μοϊκανών’», Νέα Κοινωνιολογία, τ. 10, 1991, σσ. 52-55.
    • «Το ζήτημα της ελληνικότητας, οι ψευτο-οικολόγοι και το ‘ελληνικό τοπίο’», Νέα Κοινωνιολογία, τ. 10, 1991, σσ. 12-14.
    • «Σχέδιο για μία θεωρία της ελληνικότητας», Νέα Κοινωνιολογία, τ. 11, ʼνοιξη 1991, σσ. 54-62.
    • «Οικοσοφία: Το μάτι του μέλλοντος», Νέα Κοινωνιολογία, τ. 13, Χειμώνας 1991-1992, σσ. 104-106.
    • «Σε αναζήτηση του πολιτικού βιβλίου», Νέα Κοινωνιολογία, τ. 13, Χειμώνας 1991-1992, σσ. 101-104.
    • «Quo Vadis Κοινωνιολογία; Αφετηρίες και συνεπαγωγές ενός πολυσχιδούς οδοιπορικού», Νέα Κοινωνιολογία (ειδικό αφιέρωμα στον Thomas Bottomore), τ. 13, Χειμώνας 1991-1992, σσ. 11-16.

    1990

    • «Η Ελλάδα προς το 1992 και το 2000: Κοινωνική δυναμική και πολιτική ψυχολογία», Νέα Κοινωνιολογία, τ. 8, 1990, σσ. 12-14.

    1989

    • «Νίκος Πουλαντζάς: Ο θεωρητικός της μαρξιστικής πολιτικής θεωρίας», Νέα Κοινωνιολογία (ειδικό αφιέρωμα στο Νίκο Πουλαντζά), τ. 6, Φθινόπωρο 1989, σσ. 51-77.
    • «Εκλογική γλώσσα η άρχουσα αίσθηση», Νέα Κοινωνιολογία, τ. 7, Χειμώνας 1989-1990, σσ. 23-25.

    1988

    • «Εν αρχή ην: Ο λόγος περί ιδεολογίας. Από τον Καρλ. Μαρξ στον Λουΐ Αλτουσέρ», Νέα Κοινωνιολογία, τ. 3, Φθινόπωρο 1988, σσ. 48-51.
    • «Εν αρχή ην: Ο λόγος περί ιδεολογίας. Μεταξύ Μαρξ και Αλτουσέρ», Νέα Κοινωνιολογία, τ. 4, Χειμώνας 1988-1989, σσ. 43-52.
    • Συνέδρια (46 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2024

     • Ορθοδοξία, Πολιτική και Δημόσια Σφαίρα. Η συμβολή του Χρήστου Γιανναρά στο Συλλογικό Τόμο Αθανάσιος Β. Στογιαννίδης (Επιμέλεια), Μονόλογος; Επίλογος; Ή Διάλογος; Οι προκλήσεις και οι προοπτικές για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση ΕΝΤΟΣ του Δημόσιου Χώρου, Αθήνα: Ακρίτας, 2024, σσ. 175-187 (ISBN: 978-618-557-328-7).

     2022

     • «Το Ημερολόγιο σκέψεων της Χάννα Άρεντ και το ζήτημα της συμφιλίωσης» στο Συλλογικό Τόμο Πηνελόπη Κουφοπούλου και Γιώργος Φαράκλας (Επιμέλεια), Η Πολιτική της Πράξης. Ένας Οδηγός για την Σκέψη της Άρεντ, Αθήνα: Νήσος, 2022, σσ. 167-209 (ISBN: 978-960-589-171-8).
     • Digital Virulence and Post-Truth in Light of Baudrillard’s Science-Fiction Theory of Pataphysics, In Stephen McGlinchey, Leo S. F. Lin, Zeynep Selin Balci and Patrick Vernon (eds), Global Politics in a Post-Truth Age, Bristol: E-International Relations Publishing, 2022, pp. 108-126 (eBook ISBN: 978-1-910814-67-3; print ISBN: 978-1-910814-65-9).

     2021

     • «Άγγελος Ελεφάντης (1936-2008). Από το Καρπενήσι στο Παρίσι και μετά στην Αθήνα. Διαδρομές και όψεις της σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας και πολιτικής θεωρίας» στον Συλλογικό Τόμο Κλεομένης Κουτσούκης (Επιστημονική Επιμέλεια), Το Καρπενήσι στη διαχρονική του πορεία από την αρχαιότητα στις μέρες μας, Β΄ Τόμος Πρακτικών, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, Συνδιοργάνωση Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών, Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Ευρυτανίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Π.Ε. Ευρυτανίας, Δήμος Καρπενησίου, Πανευρυτανική Ένωση, Σύλλογος Καρπενησιωτών Αθήνας “Το Βελούχι”, 2021, σσ. 569-586 (ISBN τ. Β΄: 978-618-84044-5-8).
     • «European IPT as a new critical theory of world politics. The instructive case of Jean Baudrillard», In Vassilios Paipais (ed.), Perspectives on International Political Theory in Europe, New York: Palgrave Macmillan, Series: Trends in European IR Theory, Series Editors: Knud Erik Jørgensen, Audrey Alejandro, Alexander Reichwein, Felix Rösch, Helen Turton, 2021, pp. 129-146 (eBook ISBN: 978-3-030-77274-1 & Hardcover ISBN: 978-3-030-77273-4, https://doi.org/10.1007/978-3-030-77274-1_8).

      Προβολή Δημοσίευσης

     • «Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές: Κουλτούρα και εξουσία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» στο Συλλογικό Τόμο Δήμητρα Κιζλάρη, Μαρία Σιεχατέ (Επιμέλεια), Ελληνική Πολιτιστική Διπλωματία. Σύγχρονες Προσεγγίσεις – Μελλοντικές Προκλήσεις, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2021, σσ. 37-51 (ISBN: 978-960-458-649-3).
     • «Politics of space, strangeness, and culture in the global age», In Barrie Axford, Alistair Brisbourne, Sandra Halperin, and Claudia Lueders (eds), Political Sociologies of the Cultural Encounter. Essays on Borders, Cosmopolitanism and Globalization, London and New York: Routledge, Series: Routledge Studies in Global and Transnational Politics, Series Editors: Chris Rumford and Sandra Halperin, 2021, pp. 39-53 (hbk ISBN: 978-0-367-34731-4; ebk, ISBN: 978-0-429-34502-9).

      Προβολή Δημοσίευσης

     2020

     • «Προοιμιακός Λόγος» στο Δρ Σταύρος Ν. Χριστοδουλάκης, Ελληνισμός – Πολιτισμός – Κρήτη – Ανώγεια. Διαλεκτά Δοκίμια, Κείμενα, Εισηγήσεις και Ομιλίες του Ακαδημαϊκού κ. Γεώργιου Σκουλά, Θήβα/Αθήνα: Εκδόσεις Μπατσιούλας, 2020, σσ. 17-22.
     • «European Integration or Europeanization? Europe at a crossroads in the 21st century: The civilizational approach of Gerard Delanty», In Juliane House and Themis Kaniklidou (eds), Proceedings of the 2nd International Conference. Europe in Discourse: Agendas of Reform. Athens, September 21st – 23rd, 2018, Nashua, NH: Hellenic American University, pp. 20-33 (ISBN: 978-0-9979971-2-5).

     2019

     • «Europeanization as a Social Transformation in a Globalized World. Some Reflections on Chris Rumford’s Social Constructivist Approach» στο Foteini Asderaki (ed.), 1st International Conference. Studying, Teaching, Learning the European Union, Athens: I. Sideris, Co-founded by the Erasmus+ Programme of the European Union, 2019, pp. 205-210 (ISBN: 978-960-08-0814-8).

     2018

     • Η Κοινωνιολογία στην Ύστερη Νεοτερικότητα: Η συμβολή του Zygmunt Bauman», στο Συλλογικό Τόμο Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος (Επιμέλεια), Η Κοινωνιολογία και ο Δημόσιος Ρόλος της στην Εποχή της Μεταμόρφωσης του Κόσμου. 6ο Τακτικό Συνέδριο Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας. Περιλήψεις Εισηγήσεων, Αθήνα: Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, 2018, σ. 84.
     • Η Κοινωνιολογία στην Ύστερη Νεοτερικότητα: Η συμβολή του Zygmunt Bauman», στο Συλλογικό Τόμο Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος (Επιμέλεια), Η Κοινωνιολογία και ο Δημόσιος Ρόλος της στην Εποχή της Μεταμόρφωσης του Κόσμου, Αθήνα: Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, 2018, σ. 28 (ISBN: 978-960-9596-04-6).
     • The Ancient as Modern: Leo Strauss and the Revival of Classical Political Philosophy, In Konstantinos Boudouris (Editor-in-Chief), Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy, Volume 69, Political Philosophy,Greek Philosophical Society, 2018, pp. 283-288 (ISBN 978-1-63435-038-9)(DOI: 10.5840/wcp232018691573)
     • 'Πολιτική και Θεολογία: Η Περίπτωση της Hannah Arendt', στο Συλλογικό Τόμο Κυριάκος Μικέλης Κωνσταντίνος Γεωργιάδης (Επιστημονική και φιλολογική επιμέλεια), Τι δει το κύριον είναι της πόλεως; (Αριστ. Πολ.), Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας (με κριτές), Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 'συν Αθηνά', Καβάλα: Εκδόσεις Λογία, 2018, σσ. 193-212 (ISBN: 978-618-83974-0-8)
     • Europeanization or European integration? Europe at a crossroads in the 21st century', Compiled by Stefanos Basigkal et al., 2nd International Conference Europe in Discourse: Agendas of Reform Book of Abstracts, Nashua, New Hamsphire/Athens, Greece: Hellenic American University, 2018, p. 37 (ISBN: 978-0-9979971-2-5)

     2017

     • 'European Demos, Citizenship and Migrants in a Globalized World. Some Critical Reflections from a Habermasian Perspective' στο Marco Caselli and Guia Gilardoni (eds), Globalization, Supranational Dynamics and Local Experiences, New York: Palgrave Macmillan, 2018, pp. 87-107 (Hardcover ISBN: 978-3-319-64074-7, eBook ISBN: 978-3-319-64075-4).

     2016

     • 'Carl Schmitt. Η πολιτική οντολογία ως πολιτική θεολογία' στο ΣυλλογικόΤόμο Παντελής Γεωργογιάννης, Αικατερίνη Σπανού, Ερήνη Μελιτζάνη, ΧριστίναΡαμαντάνη (Επιμέλεια), Δημοκρατία: Μύθος ή Πραγματικότητα; Προκλήσεις,προβληματισμοί και προοπτικές, Πάτρα: Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών, 2016,σσ. 95-114 (ISBN: 978-618-82477-6-5).
     • 'Οντολογία, πόλις και αρχαία ελληνική δημοκρατία στη σκέψη και το έργο τουΚορνήλιου Καστοριάδη' στο Συλλογικό Τόμο Παντελής Γεωργογιάννης,Αικατερίνη Σπανού, Ερήνη Μελιτζάνη, Χριστίνα Ραμαντάνη (Επιμέλεια),Δημοκρατία: Μύθος ή Πραγματικότητα; Προκλήσεις, προβληματισμοί καιπροοπτικές, Πάτρα: Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών, 2016, σσ. 39-54 (ISBN:978-618-82477-6-5).
     • 'Η αρχαία ελληνική δημοκρατία στη σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη. Η έννοιατης αυτοθέσμισης'. Ανακοίνωση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο με κριτές, με θέμα:'Δημοκρατία: Μύθος ή πραγματικότητα; Προκλήσεις, προβληματισμοί καιπροοπτικές', που διοργάνωσε το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών, στοΣυνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα,19-11-2016.
     • 'Ποίηση, Πολιτική και Πολιτισμός στη Μεταπολεμική Ελλάδα. Ο κριτικόςρεαλισμός του Μανόλη Αναγνωστάκη' στο Συλλογικό Τόμο 'Τομές, Ρήξεις καιΑδράνειες στη Μεταπολεμική Ελλάδα', Επιστημονικό Συμπόσιο, Αθήνα: ΕταιρείαΣπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Σχολή Μωραΐτη, 2016,σσ. 109-159, (ISBN: 978-960-259-144-4).

     2015

     • "Θρησκεία και Διεθνής Πολιτική" στο Νικόλαος Βασιλειάδης, ΣοφίαΜπουτσιούκη (Επιμέλεια), Πολιτιστική Διπλωματία. Ελληνικές και Διεθνείςδιαστάσεις, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Αθήνα, 2015, σσ.175-187 (ISBN: 978-960-603-416-9).
     • "Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις" στο Νικόλαος Βασιλειάδης, ΣοφίαΜπουτσιούκη (Επιμέλεια), Πολιτιστική Διπλωματία. Ελληνικές και Διεθνείςδιαστάσεις, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Αθήνα, 2015, σσ.159-174 (ISBN: 978-960-603-416-9).
     • Μαρξισμός και Αποδόμηση. Η φαντασματολογία του Jacques Derrida στο Συλλογικό Τόμο Γεράσιμος Κακολύρης (Εισαγωγή-Επιμέλεια), Η πολιτική καιηθική σκέψη του Jacques Derrida, Αθήνα: Πλέθρον, 2015, σσ. 219-231 (ISBN:978-960-348-241-3).
     • Jacques Derrida and the Case of Cosmopolitanism: 'Cities of Refuge' in the Twenty-First Century στο Darren O’Byrne and Sybille De La Rosa (eds), The Cosmopolitan Ideal. Challenges and Opportunities, London: Rowman & Littlefield International, Ltd., 2015, pp. 177-194 (ISBN: 978-1-7834-8229-0, Hardback και 978-1-7834-8230-6, Paperback).

      Προβολή Δημοσίευσης

     2014

     • 'The Concept of Tradition in Hannah Arendt s Thought and the Modern Loss of Authority', στο Panagiota G. Sioula (ed.), International Society for MacIntyrean Enquiry (ISME) 8th Annual Conference, Tradition, Modernity and Beyond, Book of Abstracts, Ioannina: ISME, University of Athens, University of Ioannina, 2014, pp. 31-32
     • 'Κοινωνική αλλαγή και καπιταλιστική κρίση. Από τη μεσαία τάξη στο πρεκαριάτο; Προς μία νέα μαρξιστική προσέγγιση' στο Συλλογικό Τόμο Αργύρης Κυρίδης (Επιμέλεια), Κοινωνικές Ταυτότητες και Κοινωνική Συνοχή. Προκλήσεις και Προοπτικές. 4ο Συνέδριο. Πρακτικά, Αθήνα: Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, 2014, σσ. 369-376 (ISBN: 978-960-9596-02-2).

      Προβολή Δημοσίευσης

     2013

     • «Δημοκρατία, Διαβούλευση και Αγωνιστικός Πλουραλισμός. Φιλελεύθερες, επικοινωνιακές και εναλλακτικές προσεγγίσεις» στο Συλλογικό Τόμο Σ. Ι. Σεφεριάδης, Δ. Χαραλάμπης (Επιμέλεια), Η δημοκρατική λειτουργία σε καμπή: προκλήσεις και απειλές στον πρώιμο 21ο αιώνα, Αθήνα: Νήσος, 2014, σσ. 179-201 (ISBN: 978-960-9535-89-2).
     • «Η μακιαβελλική virtù ως πρότυπο ενός νέου κοινωνικού ανθρώπου. Η επικαιρότητα της ρεπουμπλικανικής διάστασης» στο Συλλογικό Τόμο Προς ένα νέο τύπο κοινωνικού ανθρώπου, Επιστημονικό Συμπόσιο, Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Σχολή Μωραΐτη, 2014, σσ. 63-78, (ISBN: 978-960-259-139-0).

     2012

     • «Παγκοσμιοποίηση, περιφερισμός και διεθνείς σχέσεις στον 21ο αιώνα» στο Συλλογικό Τόμο Αντώνης Κόντης – Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμέλεια), Διεθνής Πολιτική Οικονομία. Θεωρία, δομή και προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας (Β΄ έκδοση επαυξημένη και βελτιωμένη), Αθήνα: Παπαζήση και Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, 2012, σσ. 83-96 (ISBN: 978-960-02-2827-4).
     • «H έννοια του σύγχρονου δημοκρατικού κράτους στο έργο του Πέτρου Ι. Παραρά. Συνταγματικές, πολιτικές και κοινωνικές όψεις» στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Π. Ι. Παραρά: Το Δημόσιο Δίκαιο σε Εξέλιξη. Σύμμεικτα προς τιμήν του καθηγητού Πέτρου Ι. Παραρά, Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλα και Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου - Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, 2012, σσ. 503-516 (ISBN: 978-960-15-2534-1).

     2011

     • «Πρωθυπουργικοκεντρική Δημοκρατία και Παίκτες Αρνησικυρίας στη σύγχρονη Ελλάδα» στο Συλλογικό Τόμο Δημοκρατία και Κρατικές Πολιτικές στην Ελλάδα (σε συνεργασία με τον Ξενοφώντα Ι. Κοντιάδη), Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2011, σσ. 228-254 (ISBN: 978-960-7087-33-1).
     • «Πολιτική Επιστήμη και Πολιτική Ηγεσία. Η συμβολή του Κλεομένη Σ. Κουτσούκη» στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Κλεομένη Κουτσούκη Ανάπτυξη, Ηγεσία, Κοινωνία σε Επιμέλεια-Εισαγωγή: Παντελή Σκλιά, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2011, σσ. 171-182 (ISBN: 978-960-08-0573-4).

     2010

     • «Η πολιτική φιλοσοφία στον ύστερο Μεσαίωνα. Η ‘φωτεινή’ πλευρά της σελήνης και οι απαρχές του κλασικού φιλελευθερισμού: Η περίπτωση του Marsiglio of Padua» στο Συλλογικό Τόμο Ο σκοτεινός Μεσαίωνας, Επιστημονικό Συμπόσιο 16 & 17 Μαρτίου 2007, Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Σχολή Μωραΐτη, 2010, σσ. 61-86 (ISBN: 978-960-259-126-0).
     • «Η Αγγλική Σχολή των Διεθνών Σχέσεων» στο Συλλογικό Τόμο Κώστας Α. Λάβδας, Δημήτρης Κ. Ξενάκης και Δημήτρης Ν. Χρυσοχόου (Επιμέλεια), Νέες Κατευθύνσεις στη Μελέτη των Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, στη Σειρά: «Θεωρία της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής», Διευθυντές: Κώστας Α. Λάβδας, Δημήτρης Ν. Χρυσοχόου, 2010, σσ. 265-285 (ISBN: 978-960-08-0550-5).
     • «Ο διανοούμενος ως πολιτισμικός ηγέτης σε μία εποχή παρακμής: Η περίπτωση του Αντόνιο Γκράμσι και η επικαιρότητά της στη μετανεοτερική κοινωνία μέσα από τη μαγεία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Δοκιμή για εκλεκτικές συγγένειες», στο Συλλογικό Τόμο Το Πολύμορφο Τοπίο του Πολιτισμού, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Ημερολόγιο 2010, σσ. 156-161 (ISBN: 978-960-6755-31-6).

     2007

     • «Η Διαπολιτισμική Παιδαγωγική ως Αγωγή για την Ειρήνη: Το μοντέλο των δικαιωμάτων του παιδιού: Προς μία παιδαγωγική των δικαιωμάτων του παιδιού ή προς μία διαπολιτισμική αγωγή της ειρήνης» στα Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ. Ι. Ε. Π. ΕΚ.), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με θέμα: «Σχολείο Ίσο για Παιδιά ʼνισα», Αθήνα, 4-6 Μαΐου 2007, σσ. 31-37, www. elliepek.gr (ISSN: 1790-8574).

     2006

     • «Η γενεαλογία των διεθνών σπουδών στην Ελλάδα: ιστοριογραφικά, θεσμικά, κοινωνιολογικά και επιστημολογικά χαρακτηριστικά» (μαζί με τον Κυριάκο Μικέλη) στα Πρακτικά του The History of University Education, 4th Scientific Conference History of Education with International Participation, organized by Department of Primary Education, University of Patras and Laboratory of Modern Greek and International Education’s Historical Archive in Patra, Greece, 6-8 Οκτωβρίου 2006, σσ. 1-9, www.eriande.elemedu.
     • «Νεολαία και πολιτισμός στη μεταπολεμική Ελλάδα. Η περίπτωση της “ποιητικής γενιάς του ’70”: ιδεολογική, πολιτική και πολιτισμική πρωτοπορία στην αυγή μίας νέας εποχής» στο Συλλογικό Τόμο Δρόμοι της νεολαίας στη δεκαετία του ’60: Πολιτικές δράσεις και πολιτισμικές παρεμβάσεις (Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου), Αθήνα: Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης», 2006 (ISBN: 978-960-89548-0-9).

     2005

     • «Χειρισμός Κρίσεων και Εθνική Στρατηγική. Το ιδεολογικό προφίλ του ελληνικού πολιτικού συστήματος στη μεταψυχροπολεμική εποχή. Μοντέλα ανάλυσης χειρισμού κρίσεων και κρίσεις εξωτερικής πολιτικής» στο Συλλογικό Τόμο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Μαριλένα Κοππά (επιμέλεια), 30 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής 1974-2004, Αθήνα: Α. Α. Λιβάνη, 2005, σσ. 402-422 (ISBN: 960-14-1049-X).
     • «Το στρατιωτικό πραξικόπημα ως ανώτατο στάδιο πολιτικής διαφθοράς: θεωρητικές προσεγγίσεις και ιστορική εμπειρία – Η ελληνική περίπτωση» στο Συλλογικό Τόμο Κλεομένης Κουτσούκης – Παντελής Σκλιάς (Επιμέλεια-Εισαγωγή), Διαφθορά και Σκάνδαλα στη Δημόσια Διοίκηση και την Πολιτική, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2005, σσ. 175-192 (ISBN: 960-08-0352-8).

     2004

     • «Συγκεκριμένη ποίηση. Η περίπτωση του Μιχαήλ Μήτρα» στο Συλλογικό Τόμο Σ. Λ. Σκαρτσής, Ξ. Σκαρτσή (επιμέλεια), Τα ποιήματα που αγαπήσαμε, Πάτρα: Περί Τεχνών, 2004, σσ. 189-198 (ISBN: 960-8260-58-2).
     • «Λογοτεχνία και Κοινωνία. Η μυθοπλαστκή απεικόνιση της νεοελληνικής κοινωνίας: Από την ελληνική ηθογραφία στην αστική παρωδία» στο Συλλογικό Τόμο ʼντα Κατσίκη Γκίβαλου (επιμέλεια), Η Λογοτεχνία Σήμερα. Όψεις, Αναθεωρήσεις, Προοπτικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004, σσ. 408-418 (ISBN: 960-406-834-2).

     2002

     • «Η Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά απέναντι στον παγκοσμιοποιημένο Τρίτο Δρόμο. Η περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας – Ιδεολογικά χαρακτηριστικά στο κατώφλι του 21ου αιώνα» στο Συλλογικό Τόμο Ιδεολογικά Ρεύματα και Τάσεις της Διανόησης στη σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2002, σσ. 535-565 (ISBN: 960-7087-25-9).
     • «Το σχολείο ως φορέας πολιτικής κοινωνικοποίησης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η περίπτωση του Ανθρωπιστικού Δικαίου. Η περίπτωση του παιδιού-μαχητή» στο Συλλογικό Τόμο Γεώργιος Δ. Καψάλης, Απόστολος Ν. Κατσίκης (επιμέλεια), Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Α΄ Τόμος, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2002, σσ. 171-185 (ISBN: 960-233-117-8 α΄ τόμος/119-4 set).

     2000

     • «Στρατηγικές Αφήγησης και Ιδεολογικές Ταυτότητες στη Μετεμφυλιακή Ελλάδα. Μία προσπάθεια επανεκτίμησης της στρατιωτικής πτυχής του Εμφυλίου» στο Συλλογικό Τόμο Κλεομένης Κουτσούκης-Ιωάννης Σακκάς (επιμέλεια), Πτυχές του εμφυλίου πολέμου 1946-1949, Αθήνα: Φιλίστωρ, 2000, σσ. 169-186 (ISBN: 960-369-048-1).
     • «Οι Σχέσεις Πολιτικής-Στρατού στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης. Η Ελληνική Περίπτωση» στο Συλλογικό Τόμο Δομές και Σχέσεις Εξουσίας στη Σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2000, σσ. 117-131 (ISBN: 960-7087-22-4).
     • Άλλα (267 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2024

      • Η ‘γενεαλογία’ του πολιτικού στη σκέψη και το έργο του Carl Schmitt: Πόλεμος, ανταγωνισμός, ντεσιζιονισμός, Großraum. Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, με θέμα: «Πόλεμος και Ειρήνη: Φιλοσοφικές προσεγγίσεις», το οποίο συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία (ΕΦΕ) και το Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Αμφιθέατρο Δρακόπουλου, Κεντρικό κτίριο, ΕΚΠΑ, ΙΔ΄ Συνεδρία, με θέμα: «Νεότερες και σύγχρονες συλλήψεις του πολέμου (4)»,18:30-18:45, Αθήνα, 12-4-2024.
      • Προεδρείο στη ΙΓ΄ Συνεδρία, με θέμα: «Νεότερες και σύγχρονες συλλήψεις του πολέμου (3)», στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, με θέμα: «Πόλεμος και Ειρήνη: Φιλοσοφικές προσεγγίσεις», το οποίο συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία (ΕΦΕ) και το Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Αμφιθέατρο Δρακόπουλου, Κεντρικό κτίριο, ΕΚΠΑ, 17:00-18:00, Αθήνα, 12-4-2024.
      • Συμμετοχή στην Πρώτη Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας. Η επικαιρότητα της σκέψης της Άρεντ, στο Συνέδριο, με θέμα: «Χάνα Άρεντ, Δίκαιο και Πολιτική», το οποίο συνδιοργάνωσαν η Νομική Σχολή του University of Nicosia και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 18:45-19:45, Λευκωσία, Κύπρος, 29-3-2024.
      • Η Arendt υπό το αναστοχαστικό φως του Lefort ή το ζήτημα του πολιτικού μέσα από το δίπολο Δημοκρατία/Ολοκληρωτισμός και οι συναφείς “εκλεκτικές συγγένειες” στη σύγχρονη πολιτική θεωρία. Ανακοίνωση στο Συνέδριο, με θέμα: «Χάνα Άρεντ, Δίκαιο και Πολιτική», το οποίο συνδιοργάνωσαν η Νομική Σχολή του University of Nicosia και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Τρίτη Συνεδρία, 15:30-15:50, Λευκωσία, Κύπρος, 29-3-2024.

      2023

      • «‘Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία’. Πώς ο Χριστός εννοεί την ειρήνη και πώς ο άνθρωπος;» Συζήτηση με το δημοσιογράφο Βασίλη Σπυρόπουλο, στην Εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5 «η άλλη φωνή στα FM», 12-2μμ, 24-12-2023.
      • «Από τη Βαϊμάρη στην Αμερική: Ο «δεύτερος πλους» της πολιτικής φιλοσοφίας. μέσα από τις περιπτώσεις των Hannah Arendt και Leo Strauss. Συγκειμενικές, συγκριτικές, κειμενικές και βιβλιογραφικές όψεις». Διάλεξη στην Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία (ΕΦΕ), Αθήνα (μέσω Zoom), 7-9μμ, 13-12-2023.
      • «Το ηρωικό ήθος του 1940 στο σήμερα». Συζήτηση με το δημοσιογράφο Βασίλη Σπυρόπουλο, στην Εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5 «η άλλη φωνή στα FM», 12-2μμ, 29-10-2023.
      • «Δημοκρατία, Λαϊκισμός και Παγκοσμιοποίηση». Συζήτηση με το διδάκτορα Νίκο Τσαμπάτζη στην εκπομπή «Δεύτερη Σκέψη» στο GR Discovery Channel (www.channel.grdiscovery.com), 11-12μμ, 11-10-2023.
      • «Η σχολή της Φρανκφούρτης και οι θέσεις της περί τεχνολογίας (με βάση το βιβλίο των Μαξ Χόρκχάιμερ και Τέοντορ Αντόρνο, Διαλεκτική του Διαφωτισμού». Συζήτηση με το δημοσιογράφο Βασίλη Σπυρόπουλο, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5 «η άλλη φωνή στα FM», 1-2μμ, 19-9-2023.
      • «Η λατρεία της μηχανής και ο φασισμός». Συζήτηση με τη δημοσιογράφο Σμαραγδή Καράγιωργα, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5 «η άλλη φωνή στα FM», 5-6μμ, 18-9-2023.
      • «Prof. Sarah Colvin and Melina Mandelbaum: A workshop about the 1000 coils of fear by Olivia Wenzel». Attendee and discussant at the Fictions of the Political Workshops, organized by the Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics (CAPPE), Edward Street, City Campus 211 and Online, 10:30am – 12pm, University of Brighton, Brighton, United Kingdom, 23-3-2023.
      • "Ο Machiavelli ως θεωρητικός της δημοκρατίας". Παρουσίαση του βιβλίου Σπύρος Μακρής, Ο Machiavelli ως Θεωρητικός της Δημοκρατίας. Τρεις ερμηνευτικές δοκιμές, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2022, στη ραδιοφωνική εκπομπή «Με Χάρη» του δημοσιογράφου Χάρη Παυλίδη, στο «Ένθετο», με τη δημοσιογράφο Αριστέα Κοντόζογλου (10:00-12.00 π.μ.), στο Κανάλι Ένα 90,4 FM, 20-1-2023.

      2022

      • «Ο Machiavelli ως θεωρητικός της δημοκρατίας». Παρουσίαση του βιβλίου Σπύρος Μακρής, Ο Machiavelli ως Θεωρητικός της Δημοκρατίας. Τρεις ερμηνευτικές δοκιμές, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2022, στην τηλεοπτική εκπομπή «Φιλοσοφικοί Διάλογοι» με τον Ηλία Βαβούρα, DION TV, 9-12-2022.
      • Death in the digital age: The instructive approach of Jean Baudrillard. Paper presented at the biennial international conference ‘Death and Culture IV’, September 8-9, 2022, co-organized by the York St John University and the University of York, Parallel Session 2: Digital Documentation and Death (CC/011), 12.00-13.30, York, UK, 8-9-2022.
      • Digital fatigue and digital exhaustion in the era of globalization and Covid-19: The contribution of Jean Baudrillard. Paper presented at the 26th Annual Conference for Digital Research in the Humanities and Arts ‘Digital Sustainability. From Resilience to Transformation’, September 4-7, 2022, organized by the Kingston School of Art, Kingston University London, Digital Panel 1 – Impact of Covid-19 Pandemic, 10.45am, London, UK (in hybrid form via MS Teams), 7-9-2022.
      • Η έννοια του πολιτικού στη σκέψη του Σωκράτη Δεληβογιατζή: Μεταξύ πολυπλοκότητας, απρόβλεπτου και διακινδύνευσης. Ομιλία στην εκδήλωση προς τιμήν του καθηγητή φιλοσοφίας Σωκράτη Δεληβογιατζή, την οποία συνδιοργάνωσαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία (ΕΦΕ), Θεσσαλονίκη (μέσω Zoom), 28-5-2022.
      • From Corpus Christi to Corpus Mysticum or between Political Theology and Political Theory: Some critical genealogical and reflective aspects. Paper presented at the International Symposium ‘Paideia – Polis – Pistis Part II’, organized by the Theologische Fakultät, Universität Zürich and the School of Theology, Aristotle University of Thessaloniki, 2nd Session, 15:40΄ to 16:10΄, Zürich (in hybrid form via Zoom), 16-5-2022.
      • The meaning of political philosophy in Leo Strauss’s thought: ‘The problem of Socrates’. Paper presented at the 75th Annual conference of NYSPSA, organized by the New York State Political Science Association (NYSPSA), Panel Political Theory-1 (PT-1): Topics in Political Theory 1, 3:00pm (Recorded), New York, 22-4-2022.

      2021

      • «Φυσικό Δίκαιο, Πολιτική Φιλοσοφία, Νεοτερικότητα». Παρουσίαση του βιβλίου Leo Strauss, Τι είναι Πολιτική Φιλοσοφία; Τα τρία κύματα της νεωτερικότητας, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2021, στην τηλεοπτική εκπομπή «Φιλοσοφικοί Διάλογοι» με τον Ηλία Βαβούρα, DION TV, 10-12-2021.
      • «Baudrillard on artificial intelligence and genetic cloning or towards a radical ecology of singularity». Paper presented at the International Colloquium on ‘Modern Technologies, political philosophy, social, political and economic rights’, organized by the Interdisciplinary Laboratory for Black Sea and Eastern Mediterranean – ILBSEM of the Aristotle University of Thessaloniki and the Social Policy Lab of the Department of Social Policy of the Panteion University of Athens, Session 2: Labor market developments, social rights and modern technologies, 12:00-13:30 (Live Virtual Conference), 10/12/2021.
      • "European IPT as a critical metatheory of world politics: the instructive case of Jean Baudrillard". Paper presented at the 14th Par-European Conference on International Relations ‘The Power Politics of Nature’, organized by the European International Studies Association (EISA), Panel RD21: Norms in International Society: Contestations and Transformations I, 15:30 to 17:00, Room 12 (Live Virtual Conference), 16-9-2021.
      • «Towards a pataphysical theory of globalization. The case of Jean Baudrillard in light of Covid-19». Paper presented at the 15th Conference of the European Sociological Association (ESA) ‘Sociological Knowledges for Alternative Futures’, organized by the European Sociological Association (ESA), Session: RN 29_T05: Classical Theories and Their Future I, 9:00 am – 10:30 am, Barcelona (Online), Spain, 2-9-2021.
      • The dual metaphysics of Good and Evil in Jean Baudrillard’s social and political onto-theology: Singularity vs. globalization or radical otherness vs. Integral Reality. Paper presented at the Virtual & Online International Multidisciplinary Scientific Conference on the dialogue between Sciences & Arts, Religion & Education (MCDSARE) ‘The Limits of Science and Human Knowledge’, organized by the 6th Ideas Forum International Academic and Scientific Association (IFIASA), Session 2nd, 12:00-16:00, Bucharest, Romania, 18-6-2021.
      • «Conservatism in the age of populist extremism». Paper presented at the Virtual Conference ‘Identities and Ideologies’, co-organized by the Conservatism Studies Group (CSG) and the Politics & History Group of Political Studies Association (PSA), London, UK, Panel 1: Contemporary Political Ideologies (10:10 am – 11:30 am), 4-6-2021.
      • «European IPT as a new critical theory of world politics». Paper presented at the International Workshop ‘European Perspectives on International Political Theory’, organized by Dr. Vassilios Paipais, Lecturer in International Relations, School of International Relations, University of St. Andrews, Scotland, UK, Zoom Meeting (12:00-14:30), 22-1-2021.
      • The Spinozist metaphysics of multitude: A reflexive approach. Paper presented at the Annual Conference ‘Democracy and Populism: Equality, Truth, and Disagreement in the Age of Covid», 18th January – 22nd January 2021, organized by the Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics (CAPPE), Faculty of Arts, University of Brighton, Session 8 (4:00 pm – 5:30 pm), Brighton Populism Studies, Grand Parade Campus, Grand Parade Building, Open Microsoft Teams, Brighton, Great Britain, United Kingdom, 20-1-2021.

      2020

      • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολιτικής Φιλοσοφίας, με θέμα: «Πολιτική Ηθική & Διεθνείς Σχέσεις», που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «συν Αθηνά», Καβάλα, 25/9/2020 – 27/9/2020.
      • «Dedication to Karl Jaspers, Rand School Lecture, Religion and the Intellectuals». Attendee and discussant at the Virtual Reading Group (VRG) Hannah Arendt, Essays in Understanding, 1930-1954: Formation, Exile, and Totalitarianism, organized by The Hannah Arendt Center for Politics and Humanities (HAC) at Bard College, Zoom Meeting, Bard College, Annandale-on-Hudson, New York, United States, 14-8-2020.
      • «The economic and political implications of Covid-19 crisis for the process of capitalist production». Attendee and discussant at the Transnational Reading Group in Critique and Radical Politics, organized by the Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics (CAPPE) Brighton CTRP Reading Group with international colleagues, Open Microsoft Teams, University of Brighton, Brighton, United Kingdom, 6-4-2020.
      • «Marisa A. Fuentes ‘Reading Archives of the Enslaved’». Attendee and discussant at the Reading Group organized by the Centre for Memory, Narratives and History (CMNH), Room 401, Dorset Place, University of Brighton, Brighton, United Kingdom, 25-2-2020.
      • «Judith Butler’s new book ‘The Force of Non-Violence’». Attendee and discussant at the Critical Theory & Radical Politics Reading Group, organized by the Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics (CAPPE), Waste House, Grand Parade, University of Brighton, Brighton, United Kingdom, 17-2-2020.
      • «Badiou and Communicable Worlds: A Critical Introduction to Logics of Worlds». Attendee at the Critical Theory & Radical Politics Workshop, organized by the Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics (CAPPE), Room 401, Dorset Place, University of Brighton, Brighton, United Kingdom, 10-2-2020.
      • «Disagreement as Civil Disobedience. The contribution of Hannah Arendt in light of contemporary political theory». Paper presented at the Southern Philosophical Forum Workshop: ‘Disagreement’, organized by the Southern Philosophical Forum, Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics (CAPPE), Room G7, Pavilion Parade, University of Brighton, Brighton, United Kingdom, 7-2-2020.

      2019

      • 'Ελευθερία και Πολιτική στην Hannah Arendt. Από την βούληση στην πράξη: Μια αναστοχαστική ερμηνεία'. Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, με θέμα: 'Ελευθερία και Πολιτική', που διοργάνωσαν το Περιοδικό Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά και το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.ΔΕ.Α.), Αμφιθέατρο ΙΙΙ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2-2-2019.
      • «Από τη Theologia Crucis στην Πολιτική Θεολογία του Σταυρού: Επιδράσεις στη Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία». Διάλεξη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός» του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στα πλαίσια του μαθήματος «Θέματα Ιστορίας Δογμάτων» (ΔΘ 52), Θεολογική Σχολή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 11-12-2019.
      • Διάλεξη σε φιλολογική εκδήλωση, που διοργάνωσε ο εκδοτικός οίκος Ι. Σιδέρης, στο Polis Art Café, Αίθριο Στοάς Βιβλίου, στα πλαίσια της έκδοσης των βιβλίων του Ηλία Θερμού «Ο Περικλής και ο Μέγας Αλέξανδρος» και «Η Ευρώπη μεταξύ Μεσαίωνα και Ρήξης», Αθήνα, 21-10-2019.
      • «‘The End of History’ as a Radical Political Ontotheology. The case of Walter Benjamin’s messianic eschatology». Paper presented at the 14th Annual, International, Interdisciplinary Conference ‘After the ‘’End of History’’: Philosophy, History, Culture, Politics’, Wednesday 11th - Friday 13th September 2019, organized by the Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics (CAPPE), Faculty of Arts, University of Brighton, Session 2 (2:00 pm – 3:30 pm), Panel 2, Room G4, Grand Parade Campus, Grand Parade Building, Brighton, Great Britain, United Kingdom, 11-9-2019.
      • «Subjectivity, Proximity and Responsibility in Zygmunt Bauman’s thought». Paper presented at the International Conference ‘Modernity and the Holocaust, thirty years on’, organized by the Bauman Institute, Treasures of the Brotherton Gallery; Parkinson Court, Parkinson Building, Session: ‘Social Theory after Modernity and the Holocaust’ (9:00-10:15), University of Leeds, Leeds, United Kingdom, 10-9-2019.
      • «Gender, Citizenship and Radical Democracy: Some Reflections on Chantal Mouffe’s Approach». Paper presented at the International Conference in Gender Studies ‘Gender (Non)Conformity’, organized by The London Centre for Interdisciplinary Research, St’ Anne’s College [Session 2C: Shifting Sands: Feminism through Time (Seminar Room 4), 11:30 – 13:00], University of Oxford, United Kingdom, 7-9-2019.
      • «The visibility of death in the public sphere. Mortality and democracy in the thought of Hannah Arendt». Paper presented at the 14th International Conference on the ‘Social Context of Death, Dying and Disposal’, organized by The Association for the Study of Death and Society (ASDS), East Building & The Edge, Claverton Down, Parallel session 6, 13:30 – 15:00, 6F (Main Theatre 6), University of Bath, Bath, Great Britain, United Kingdom, 6-9-2019.
      • «The concept of terrorism in Jean Baudrillard’s social theory». Paper presented at the Critical Studies on Terrorism Annual Conference 2019 ‘Critical interventions on Right Wing Extremism’, organized by the ‘Critical Studies on Terrorism (CST)’ Working Group of the British International Studies Association (BISA), 13:15 – 14:45, Panel 4 – Theorising Approaches to Terrorism, Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom, 5-9-2019.
      • «Democracy as ‘understanding’. The ontotheological and phenomenological approach of Hannah Arendt». Paper presented at SEP/FEP Annual Conference, organized by the Society for European Philosophy (SEP) jointly with the Forum for European Philosophy (FEP), Founder’s Building, Windsor Building 1-04: Freedom and the Social, 12:00 – 14:00, Royal Holloway, University of London, London, Egham, Great Britain, UK, 29-8-2019.
      • «Hope, Promise and a ‘Historical Geography of Future’. Some reflections on Jürgen Moltmann’s Ontotheology». Paper presented at the 2019 Annual International Conference ‘Geographies of Trouble / Geographies of Hope’, from Wednesday 28 to Friday 30 August 2019, organized by the Royal Geographical Society (RGS) with the Institute of British Geographers (IBG), Kensington, London, Great Britain, United Kingdom, [Geographical imaginaries: cultural and creative spaces: Session 4, Skempton Building, Room 060a, Imperial College London (16:50 - 18:30)], 28-8-2019.
      • «The influence of Saint Augustine of Hippo in Hannah Arendt’s political and ethical theory» (269). Paper presented at the XVIII International Conference on Patristic Studies, organized by The North American Patristics Society, The Examination Schools, South School Meeting Room 1st floor (11:20-13:00. Augustine and Society), High Street, Oxford, 23-8-2019.
      • Member of the Scientific Committee at the 3nd Conference on Epistemology – CONEP 3 ‘Science and Ideology’, organized by the Association of Ancient Hellenic Philosophy ‘Syn Athena’, Kavala, Greece, 30/8/2019 – 1/9/2019.
      • Public happiness in Hannah Arendt’s political and ethical republicanism. Paper presented at the 31st International Conference of Philosophy: ‘The Possibility of Eudaimonia (Happiness and Human Flourishing) in the World Today’, organized by the International Association of Greek Philosophy, the International Center for Greek Philosophy & Culture and the South African Society for Greek Philosophy and the Humanities, Vouliagmeni, Athens, Greece, 13-7-2019.
      • «Από την Πολιτική Θεολογία στη Νέα Πολιτική Θεολογία: Επιδράσεις στη Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία». Διάλεξη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός» του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στα πλαίσια του μαθήματος «Θέματα Ιστορίας Δογμάτων» (ΔΘ 52), Θεολογική Σχολή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 22-5-2019.
      • «Claude Lefort in the Making of Machiavelli, or re-opening the place of ‘the political’». Paper presented at the International Conference ‘Machiavellian Moments in Perspective’, organized by the Department of Politics and History, Panteion University of Social and Political Sciences, Auditorium Sakis Karagiorgas II, Athens, Greece, 17-5-2019.
      • "Social Antagonisms and Democratic Counter-Hegemonies. Some Reflections on Ernesto Laclau’s Contribution". Paper presented at the Historical Materialism Athens Conference ‘Rethinking crisis, resistance and strategy’, organized in cooperation with the Department of Social Policy, Panteion University of Social and Political Sciences, Karagiorga I (Political crisis and strategy stream: Populism and Marxism), Athens, Greece, 3-5-2019.
      • «Is deliberation possible in the modern democratic context?» Paper presented at the International Conference ‘Democracy in Crisis’, co-organized by the European Cooperation In Science & Technology (COST) Action ‘Constitution-making and deliberative democracy’, the University of Macedonia (Research Unit ‘European Policies & Democracy’), and the Thessaloniki Bar Association, with the support of the European Public Law Organization (EPLO), EPLO, Room 1, Plaka, Athens, Greece, 31-1-2019.
      • Η φιλοσοφία στη διά βίου μάθηση. Μερικές αναστοχαστικές παρατηρήσεις». Ομιλία στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου: Βασιλική Καραβάκου (Επιμέλεια), Η Φιλοσοφία ως Διάσταση και Προοπτική στη Διά Βίου Μάθηση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2019, την οποία συνδιοργάνωσαν το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) και οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Θεσσαλονίκη, 11-4-2019.
      • Προεδρείο στη Γ΄ Συνεδρία στο Πανελλήνιο Συνέδριο, με θέμα: «Άνθρωπος ένας μικρός κόσμος. Φιλοσοφική ανθρωπολογία, Ηθική, Μεταφυσική», που διοργάνωσε το Περιοδικό Φιλοσοφείν: επιστήμη, εύνοια, παρρησία, στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 27-2-2019.
      • «‘Άνθρωπος ένας μικρός κόσμος’ ή ‘Άνθρωπος-μέσα-στον-κόσμο;’ Γεννησιμότητα, εγκοσμιότητα και δημόσια σφαίρα στη Hannah Arendt». Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο, με θέμα: «Άνθρωπος ένας μικρός κόσμος. Φιλοσοφική ανθρωπολογία, Ηθική, Μεταφυσική», που διοργάνωσε το Περιοδικό Φιλοσοφείν: επιστήμη, εύνοια, παρρησία, στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 27-2-2019.

      2018

      • 'Europeanization or European Integration? Europe at a crossroads in the 21st century'. Paper presented at the 2nd International Europe in Discourse Conference: Agendas in Reform , co-organized by Hellenic American University and the European Public Law Organization, Helenic American College, Athens, Greece, 21st-23rd September 2018, 23-9-2018.
      • 'Hospitality, Responsibility and Justice in Levinas s Thought. The ethico-political question of public sphere in a globalized world'. Paper presented at the 13th Annual, International, Interdisciplinary Conference Philosophy, Politics and Ethics in Contention , 12th September 2018 14th September 2018, organized by the Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics (CAPPE), Faculty of Arts, University of Brighton, Grand Parade Campus, Brighton, Great Britain, United Kingdom, 12-9-2018
      • 'Free Speech and Democracy in the Post-Totalitarian World: The lesson from Hannah Arendt'. Paper presented at the annual conference in political theory MANCEPT (Manchester Center for Political Theory) Workshops 2018 Freedom of Speech, Symbols, Memories, and the Politics of Public Space , Monday 10 September to Wednesday 12 September, organized under the auspices of the Manchester Center for Political Theory, University of Manchester, Arthur Lewis Building, Manchester, Great Britain, United Kingdom, 10-9-2018.
      • 'Immanuel Kant s Critique of Judgment in Hannah Arendt s political and ethical theory. From imagination and enlarged mentality to reflective thinking and sensus communis'. Paper presented at the United Kingdom Kant Society (UKKS) Annual Conference 2018 The Freedom of Nature and the Nature of Freedom , September 6th & 7th 2018, organized by the UKKS, Cardiff University, Cardiff, Wales, Great Britain, United Kingdom, 7-9-2018.
      • 'Teaching and Leaning Political Theory in the 21st Century. The case of republican critical thinking and active citizenship'. Paper presented at the 11th Annual Political Studies Association (PSA)/British International Studies Association (BISA) Teaching Conference, September 6th-7th 2018, organized by PSA/BISA, University of Leeds, Leeds, Great Britain, United Kingdom, 6-9-2018.
      • 'From domination to hegemony: Jean Baudrillard as a theorist of meta-power in the era of turbo-capitalism'. Paper presented at the 2nd International Multidisciplinary Conference on Baudrillard Studies Applied Baudrillard Conference , 5th 7th September 2018, organized by the School of Architecture, Headington Campus, Oxford Brookes University, Oxford, Great Britain, United Kingdom, 5-9-2018.
      • 'Η πολιτική έναντι της οικονομίας'. Συνέντευξη στην εκπομπή 'Alpha Magazino' του δημοσιογράφου Νίκου Χαζαρίδη, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Καβάλας 'Ράδιο ’λφα 88.6', 5-6-2018.
      • 'Η μακιαβελική επι-στροφή του Παναγιώτη Κονδύλη στην Ιθάκη (πατρίδα)'.Ομιλία στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Καραμπελιά 'Παναγιώτης Κονδύλης. Μια διαδρομή', που συνδιοργάνωσαν οι 'Εναλλακτικές Εκδόσεις' και η δημοτική παράταξη 'Μένουμε Θεσσαλονίκη', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 30-5-2018
      • 'Φιλοσοφία, Θεωρία και Ιστοριογραφία των Διεθνών Σχέσεων στην Ελλάδα. Η συμβολή του Παναγιώτη Ήφαιστου'. Ανακοίνωση στην Τιμητική Επιστημονική Ημερίδα, με θέμα: 'Τρεις δεκαετίες επιστημονική παρουσία του Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων & Στρατηγικών Σπουδών Παναγιώτη Ήφαιστου. Οι διεθνείς σχέσεις ως αντικείμενο επιστημονικής μελέτης ένα τέταρτο του αιώνα μετά τον Ψυχρό Πόλεμο', που διοργανώθηκε από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πειραιάς, 15-5-2018.
      • 'Οι φιλοσοφικές καταβολές της πολιτικής σκέψης του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου'. Ανακοίνωση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, με θέμα: 'Η Ελληνική Φιλοσοφία από το 15ο Αιώνα Μέχρι Σήμερα', που συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία (ΕΦΕ), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων [Τμήμα Φ.Π.Ψ. Τομέας Φιλοσοφίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) και την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών (Ι.Μ.Ι.Α.Χ.)], στην Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών Αίθουσα 'Κ. Κατσάρη', Ιωάννινα, 13-5-2018.
      • 'Sociological Imagination and Emancipation in the Liquid Modernity. On Zygmunt Bauman's democratic cosmopolitanism'. Paper presented at the 2018 Mid-term Conference of the European Sociological Association's Research Network 15 (Global, Transnational & Cosmopolitan Sociology) The Challenge of a Global Sociological Imagination'', which is organized in cooperation with the Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism (CEREN), Swedish School of Social Science (SOCKOM), University of Helsinki, Finland, 19-4-2018.
      • 'Πολιτική και διαφθορά στη ρεπουμπλικανική θεωρία: Από τον Μακιαβέλι στη
       Σχολή του Κέιμπριτζ'. Ανακοίνωση στο Συνέδριο, με θέμα 'Δημοκρατία και
       Διαφθορά', που συνδιοργάνωσαν η Μονάδα Έρευνας 'Ευρωπαϊκές Πολιτικές και
       Δημοκρατία' του Εργαστηρίου Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του
       Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο
       Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Εισαγγελίας Αρείου
       Πάγου, στο Διοικητικό Εφετείο

      • 'Η σημασία της Πολιτικής Οντο-Θεολογίας σήμερα & η συμβολή της στη
       σύγχρονη Πολιτική Θεωρία - Ρεύματα, θεωρήσεις, στοχαστές'. Ανακοίνωση στο
       3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας, με θέμα: 'Τι είναι Πολιτική
       Φιλοσοφία; Πολιτική θεωρία και πράξη;', που συνδιοργάνωσαν το Περιοδικό
       Φιλοσοφείν: επιστήμη, εύνοια, παρρησία και ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής
       Φιλοσοφίας 'συν Αθηνά', υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη
       Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστ

      • 'Η Κοινωνιολογία στην Ύστερη Νεοτερικότητα. Η συμβολή του Zygmunt Bauman'.Ανακοίνωση στο 6ο Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας(ΕΚΕ), με θέμα: 'Η Κοινωνιολογία και ο δημόσιος ρόλος της στην εποχή τηςμεταμόρφωσης του κόσμου', που διοργάνωσε η ΕΚΕ, στο Χαροκόπειο,Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 31-3-2018.
      • 'Η ανθρώπινη κατάσταση'. Διάλεξη στη θεματική συζήτηση 'Θεωρία, Πράξη, Ελευθερία', με αφορμή το βιβλίο 'Η Ανθρώπινη Κατάσταση' της Hannah Arendt, στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων: 'Χάνα ʼρεντ. Στα μονοπάτια της φιλοσοφίας και της πολιτικής θεωρίας', που διοργάνωσε ο Εκδοτικός Οίκος και το ομώνυμο περιοδικό 'Το Έρμα', υπό τον κεντρικό τίτλο 'Το περιοδικό Το Έρμα συνομιλεί με το έργο της Χάνα ʼρεντ', Nosotros. Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος, Αθήνα, 13-4-2018.
      • Νόμος, Δικαιοσύνη και Ελευσόμενη Δημοκρατία στο Jacques Derrida. Μία οντο-θεολογική προσέγγιση. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, με θέμα: 'Δικαιοσύνη και Πολιτική', που διοργάνωσαν το Περιοδικό Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά και το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.ΔΕ.Α.), Αμφιθέατρο ΙΙΙ (υπόγειο), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 21-3-2

      2017

      • Populism as a rhetorical strategy in Ernesto Laclau s late work. Paper presented at the Symposium  Antagonism and regimes of truth in the contemporary political discourse. Post-truth, fake news and propaganda , organized by the Hellenic Association of Political Science (HAPS),  Research Network for the Analysis of Political Discourse, Athens, Greece, 16-12-2017.

      • 'Διδάσκοντας Πολιτική Επιστήμη στον 21ο αιώνα. Πειθαρχικές, παιδαγωγικές και θεσμικές εξελίξεις'. Ανακοίνωση στο 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα: 'Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες', που συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπ

      • 'Από το βιολογικό σώμα στο σώμα-υποκείμενο-σχήμα. Σχόλια στην ποιητική οντολογία του Γιώργου Γιαννόπουλου με αναφορά στη φαινομενολογία του Maurice Merleau-Ponty', Ένεκεν, τ. 45, 2017, σσ. 216-225 (ISSN: 1107-1869)

      • Παιδαγωγική και Διδακτική της Πολιτικής Επιστήμης. Μία ΕισαγωγικήΠροσέγγιση, Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημολογίας, με θέμα:'Διδακτική των Επιστημών. Ο εκδημοκρατισμός της γνώσης: Γνωστικά τείχη,εκλαΐκευση, προκλήσεις και διαχείριση', που διοργάνωσε ο Σύλλογος ΑρχαίαςΕλληνικής Φιλοσοφίας 'συν Αθηνά', στην Ιερά Μητρόπολη Καβάλας, Καβάλα,15-10-2017.
      • 'Αγγελος Ελεφάντης: Ο διανοούμενος της ανανεωτικής Αριστεράς και τοπρόβλημα της μετάβασης στον σοσιαλισμό, Ανακοίνωση στο Συνέδριο, με θέμα:'Το Καρπενήσι στη διαχρονική του πορεία από την αρχαιότητα ως τις μέρεςμας', που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών(ΕΥΚΕΣΕ), στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Καρπενησίου, Καρπενήσι,19-10-2017.
      • 'Europeanization as a social transformation in a globalized world'. Paperpresented at the International Conference “Studying, Teaching, Learningthe European Union”, organized by the Jean Monnet Chair on EuropeanUnion's Education, Training, Research and Innovation Policies and theacademic Laboratory of Education Policy, Research, Development andInteruniversity Cooperation (ERDIC) of the Department of International andEuropean Studies of the Faculty of Financial, Business and Internation
      • 'Democracy as a 'form of society'. Claude Lefort's post-foundationalapproach'. Paper presented at the 13th Conference of the EuropeanSociological Association ''Un(making) Europe: Capitalism, Solidarities,Subjectivities'', organized by the European Sociological Association(ESA), Session: RN 29_09a_P: Social Theory, Panteion University of Socialand Political Sciences, Location: PE. 1.38, Building: E, Level: 1, Athens,Greece, 1/9/2017.
      • Θαυμαστός καινούργιος κόσμος, Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, Αρ. Φύλλου 397, 2-7-2017, σ. 38.
      • 'Spaces, Borders and Strangeness. Some Reflections on Chris Rumford sCritical Cosmopolitanism'. Paper Presented at the Symposium in honour ofProfessor Chris Rumford Political Sociologies of the CulturalEncounter , organized by the Royal Holloway, Moore Auditorium, Universityof London, London, United Kingdom, 2-6-2017.
      • 'Radical democracy between the universal and the particular . Somecritical reflections on Ernesto Laclau s political ontology'. Paperpresented at the Ideology and Discourse Analysis (IDA) InternationalConference 2017 Populism and Constructing a People , organized by theUniversity of Essex, Colchester Campus, Senate Room, Room I, WivenhoePark, Colchester, United Kingdom, 3-6-2017.
      • Προεδρείο στη 2η Συνεδρία στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, μεθέμα: 'Τέχνη και Πολιτική', που διοργάνωσαν το Περιοδικό Φιλοσοφείν.Πολιτικά Ανθρωπολογικά και το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στοΦαντασιακό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο ΚέντροΔιάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.ΔΕ.Α.), Αμφιθέατρο Ι (ισόγειο), στοΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 7-3-2017.
      • 'Γεγονική αλήθεια, μοντέρνο ψεύδος και πολιτική στη σκέψη της HannahArendt'. Ανακοίνωση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, με θέμα:'Αλήθεια και Πολιτική', που διοργάνωσαν το Περιοδικό Φιλοσοφείν. ΠολιτικάΑνθρωπολογικά και το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακότου Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Κέντρο ΔιάδοσηςΕρευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.ΔΕ.Α.), Αμφιθέατρο Ι (ισόγειο), στοΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 8-3-2017.
      • 'The Theology of the Suffering God as Political Theology. The Case ofJürgen Moltmann'. Paper presented at the International Conference,‘‘1517-2017. 500 Years of Reformation’’, under theauspices of the Ecumenical Patriarchate & the support of the GermanConsulate in Thessaloniki, co-organized by the ‘Faculty ofTheology’, School of Pastoral & Social Theology, AristotleUniversity of Thessaloniki (AUTH)• the ‘TheologischeFakultät an der Christ
      • 'Υπάρχει κρίση της φιλελεύθερης δημοκρατίας σήμερα; Μία συνολικήερμηνευτική προσέγγιση', New Republic, 18/1/2017, pp. 1-4

       Προβολή Δημοσίευσης

      2016

      • 'Η φιλοξενία στον Εμμανουέλ Λεβινάς. Ηθικές και πολιτικές όψεις', Ένεκεν (ειδικό θεματικό αφιέρωμα στη Φιλοξενία), τ. 42, 2016, σσ. 178-209 (ISSN:1107-1869).
      • 'Φιλελεύθερος Ρεπουμπλικανισμός', New Republic, 19/12/2016, pp. 1-3

       Προβολή Δημοσίευσης

      • 'Η ρεπουμπλικανική στροφή στη σκέψη της Hannah Arendt. Από τη Βαϊμάρη στιςΗΠΑ'. Ανακοίνωση στην Ημερίδα, με θέμα: 'Αμερικανικές Εκλογές 2016', πουδιοργάνωσε ο Σύλλογος Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών του ΑριστοτέλειουΠανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Σ.Φ.Π.Ε.ΑΠΘ), στο Κέντρο Διάδοσης ΕρευνητικώνΑποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.), Αμφιθέατρο ΙΙ, Αριστοτέλειο ΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 16-12-2016
      • To 'φαινόμενο Donald Trump' και η Αμερικανική Δημοκρατία, New Republic, 23/11/2016, pp. 1-11

       Προβολή Δημοσίευσης

      • 'Πολιτική, Θεολογία και Νεοτερικότητα στη σκέψη του Carl Schmitt: μεταξύαυταρχισμού και δημοκρατίας'. Ανακοίνωση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο μεκριτές, με θέμα: 'Δημοκρατία: Μύθος ή πραγματικότητα; Προκλήσεις,προβληματισμοί και προοπτικές', που διοργάνωσε το Ελεύθερο ΠανεπιστήμιοΠολιτών, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών,Πάτρα, 19-11-2016.
      • 'Δημοκρατία: Μύθος ή πραγματικότητα; Προκλήσεις, προβληματισμοί και προοπτικές'. Προεδρείο στην 1η Συνεδρία στο 1ο Διεθνές Συνέδριο με κριτές, με θέμα: 'Δημοκρατία: Μύθος ή πραγματικότητα; Προκλήσεις, προβληματισμοί και προοπτικές', που διοργάνωσε το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 19-11-2016.
      • 'Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου με κριτές', με θέμα: 'Δημοκρατία: Μύθος ή πραγματικότητα; Προκλήσεις, προβληματισμοί και προοπτικές', που διοργάνωσε το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 19-11-2016.
      • 'Θεολογία και Αυγουστίνος στην πολιτική σκέψη της Hannah Arendt', Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας, με θέμα: 'Πολιτική Θεωρία: τι δει το κύριον είναι της πόλεως; (Ποια πρέπει να είναι η κυρίαρχη εξουσία της πολιτείας;, Αριστοτέλης, Πολιτικά, 3.1281a 11)', που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 'συν Αθηνά', υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Ιερά Μητρόπολη Καβάλας, Καβάλα, 20-11-2016.
      • 'Η Ευρώπη μεταξύ Αγγλίας και ΗΠΑ. Μία δομική ανάγνωση του Brexit', New Republic, 20/10/2016, pp. 1-4

       Προβολή Δημοσίευσης

      • 'Cosmopolitan ethics and European refugee crisis. Some meditations on Jacques Derrida's concept of hosti(pi)tality'. Paper presented at the 2016 Annual Conference of the Global Studies Association (GSA) 'Global (In-)Securities', organized by the Global Studies Association (GSA) and the Centre for Global Justice (CGJ), St Mary's University College Belfast(A college of Queen's University), Belfast, Northern Ireland, United Kingdom, 30-6-2016.
      • 'Aristotle in Hannah Arendt's thought. From animal laborans to homo politicus'. Paper presented at the World Gongress of Philosophy, 'The Philosophy of Aristotle', organized by the International Association of Greek Philosophy, the Greek Philosophical Society and the Philosophical Society of Cyprus under the Auspices of the President of the Hellenic Republic and with the support of the International Federation of Philosophical Societies (FISP), School of Philosophy, National & Kapodistrian Unive
      • 'Παναγιώτης Κονδύλης: Ισχύς, Απόφαση και Πόλεμος'. Ανακοίνωση στο Συνέδριο, με θέμα: «Πόλεμος και Ειρήνη στην Πλανητική Εποχή», που διοργάνωσε το Κέντρο Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης Μεσογειακής Μεσανατολικής Πολιτικής και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Κέντρο Γεωπολιτικών Αναλύσεων τουNew York College και το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης. Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικ
      • «Ο Εμφύλιος Πόλεμος στη Λογοτεχνία. Από την πολιτική στην οντολογία. Μίαφαινομενολογική ανάγνωση στο μυθιστόρημα της Αγορίας Σιδέρη-Κανελλοπούλου‘Οδοιπορικό στην Ομίχλη’», Αίτιον, τ. 4, 2016, σσ. 81-87 (ISSN:2241-9306).
      • «Cosmopolitan citizenship in a globalized world. Reflexions onrepublicanism and transnational politics. A case for a European publicspace and solidarity from a Habermasian perspective». Paper presented atthe Mid-Term Conference “Globalization, supranational dynamics andlocal experience”, organized by the European SociologicalAssociation – RN 15 “Global, Transnational and CosmopolitanSociology”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Room G.005“Cripta Aula
      • "Από το βιολογικό σώμα στο σώμα-υποκείμενο-σχήμα. Σχόλια στην ποιητικήοντολογία του Γιώργου Γιαννόπουλου με αναφορά στη φαινομενολογία τουMaurice Merleau-Ponty'. Διάλεξη σε φιλολογική εκδήλωση, που διοργάνωσε ησειρά 'Φίλοι στο Φίλιον' (υπεύθυνος της σειράς Θέμης Ροδαμίτης) και τοΠεριοδικό Ένεκεν, στο Καφέ 'Φίλιον', στα πλαίσια της παρουσίασης τηςποιητικής συλλογής του Γιώργου Θ. Γιαννόπουλου 'Λόγια Θανάτου και Αγάπης',Αθήνα, 16-3-2016.
      • 'Κουλτούρα, πολιτική και δημόσια σφαίρα στη σκέψη της Hannah Arendt. Μίανεοαριστοτελική προσέγγιση'. Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΦιλοσοφίας, με θέμα: 'Τέχνη και Πολιτική. Αφιέρωμα στον Αριστοτέλη', πουδιοργάνωσαν το Περιοδικό Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά και τοΕργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό του ΑριστοτέλειουΠανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Κτήριο ΚΕ.ΔΕ.Α., Αμφιθέατρο ΙΙΙ (υπόγειο)του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 8-3-2016.
      • 'Τέχνη και Πολιτική. Αφιέρωμα στον Αριστοτέλη'. Προεδρείο στη 2η Συνεδρίαστο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, με θέμα: 'Τέχνη και ΠολιτικήΑφιέρωμα στον Αριστοτέλη', που διοργάνωσαν το Περιοδικό Φιλοσοφείν.Πολιτικά Ανθρωπολογικά και το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στοΦαντασιακό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο ΚτήριοΚΕ.ΔΕ.Α., Αμφιθέατρο ΙΙΙ (υπόγειο) του Αριστοτέλειου ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 8-3-2016.
      • Η Τζούντιθ Μπάτλερ διαβάζει Χάννα ʼρεντ. Απάτριδες, εθνικό κράτος καιδήμος στον 21ο αιώνα, Η Αυγή της Κυριακής, Αρ. Φύλλου 12511, 7-2-2016, σσ.23-24.

      2015

      • Emmanuel Levinas και Hannah Arendt. Βίοι παράλληλοι ή μία φαινομενολογίατης ευθύνης ως υπευθυνότητας για τον ʼλλο, Ένεκεν (ειδικό αφιέρωμα στoνEmmanuel Levinas), τ. 38, 2015, σσ. 69-82 (ISSN: 1107-1869).
      • Emmanuel Levinas (1906–1995) Αφιέρωμα. Εισαγωγή-Επιμέλεια, Ένεκεν (ειδικό αφιέρωμα στον Emmanuel Levinas), τ. 38, 2015, σσ. 53-56 (ISSN:1107-1869).
      • 'Ο Περιοδικός Τύπος στην Ελλάδα', Ένεκεν, τ. 37, 2015, σσ. 69-77 (ISSN:1107-1869).
      • Η κρίση της εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή. Η έννοια της ετερότητας στη σκέψη της Hannah Arendt, Αίτιον, τ. 3, 2015, σσ. 98-105 (ISSN: 2241-9306).
      • 'The feminist ethic of care as a model of democratic citizenship. From Carol Gilligan to Joan C. Tronto'. Paper presented at the 27th International Conference of Philosophy: 'Global Ethics and Politics in Relation to Ecological Philosophy and Other Crucial Issues of our Global Era», organized by the International Association of Greek Philosophy, the International Center for Greek Philosophy & Culture and the South African Society for Greek Philosophy and the Humanities, Vouliagmeni, Athens, Gree
      • 'Εκπαίδευση και Ετερότητα'. Προεδρείο στην 5η Συνεδρία (Αίθουσα Α) στο 19ο Διεθνές Συνέδριο, με θέμα: 'Εκπαίδευση και Ετερότητα', που διοργάνωσε το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕΔΕΚ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 11-7-2015.
      • 'Η κρίση της παιδείας στο σύγχρονο κόσμο. Το ζήτημα της ετερότητας στη σκέψη της Hannah Arendt'. Ανακοίνωση στο 19ο Διεθνές Συνέδριο, με θέμα: 'Εκπαίδευση και Ετερότητα', που διοργάνωσε το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕΔΕΚ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 11-7-2015.
      • 'Cosmopolitanism as Multiculturalism. From constitutional patriotism to postnational citizenship or towards a postmodern democracy for the 21st century'. Paper presented at the 2015 Annual Conference of the Global Studies Association 'Living the Global: the cultural experience of globalization', organized by the Global Studies Association (GSA), Department of Social Sciences, University of Roehampton, Duchesne Building and Hirst Building London, United Kingdom, 3-7-2015.
      • 'Ο Περιοδικός Τύπος στην Ελλάδα. Πρωτοποριακές Πολιτικές και Πολιτισμικές όψεις. Η ιστορική προοπτική με αφορμή τα εικοσάχρονα του περιοδικού Ένεκεν'. Ανακοίνωση, σε φιλολογική εκδήλωση-παρουσίαση, που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Ένεκεν, στα πλαίσια της 12ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα 'Ζήσιμος Λορεντζάτος', περίπτερο 15, Θεσσαλονίκη, 9-5-2015.
      • 'Δημοκρατία και Ολοκληρωτισμός στη σκέψη του Claude Lefort'. Ανακοίνωση στην Ημερίδα, με θέμα: 'Προβλήματα της δημοκρατίας σήμερα', που διοργάνωσαν το Διεπιστημονικό Κέντρο Πολιτισμικών Ερευνών (ΔΙΚΕΠΕ) και το Τμήμα Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, στην αίθουσα Αντώνη Τρίτση του Πνευματικού Κέντρου Αθηνών, Αθήνα, 3-4-2015.
      • 'Ο Αριστοτέλης στη σκέψη της Hannah Arendt. Από την κατασκευή στην πράξη και αναγωγές στη σύγχρονη θεωρία της δημοκρατίας'. Ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με θέμα: 'Αριστοτέλης. ʼνθρωπος, Επιστήμη, Μεταφυσική', που διοργάνωσε το Περιοδικό Φιλοσοφείν: επιστήμη, εύνοια, παρρησία, στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 23-1-2015.
      • 'Η φιλοξενία ως δώρο. Το φάντασμα του Jacques Derrida'. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας 'Φαντάσματα της Φιλοξενίας. Οικονομία, Δώρον, Αντίδωρον', που διοργάνωσαν το Goethe-Institut Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, στην αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 17-1-2015.
      • 'Ο αφηγηματικός κώδικας ως ηθογραφική δικαιοσύνη. Μεταφυσικές, κοινωνικές και πολιτικές όψεις', Αίτιον, τ. 2, 2015, σσ. 57-60 (ISSN: 2241-9306).
      • 'Δημοκρατία και ολοκληρωτισμός στη σκέψη του Claude Lefort', Αίτιον, τ. 2, 2015, σσ. 96-100 (ISSN: 2241-9306).
      • 'Θεολογία και Αυγουστίνος στην πολιτική σκέψη της Hannah Arendt', Ένεκεν (ειδικό αφιέρωμα στη Hannah Arendt), τ. 36, 2015, σσ. 68-77 (ISSN: 1107-1869).
      • 'Χάννα ʼρεντ (1906–1975) Αφιέρωμα. Εισαγωγή-Επιμέλεια', Ένεκεν (ειδικό αφιέρωμα στη Hannah Arendt), τ. 36, 2015, σσ. 53-54 (ISSN: 1107-1869).
      • 'Χάννα ʼρεντ. Η δημόσια σφαίρα ως πολιτικό και ηθικό διακύβευμα', Η Αυγή της Κυριακής, Αρ. Φύλλου 12384, 30-8-2015, σ. 38.

      2014

      • 'The concept of Tradition in Hannah Arendt's thought and the modern loss of authority'. Paper presented at the 8th Annual Conference of the International Society for MacIntyrean Society: Tradition, Modernity, and Beyond, co-organized by the Department of Phisolophy of the University of Ioannina and the Department of Philosophy of the University of Athens, which was held at the Main Building of the National & Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece, 11-7-2014.
      • 'Το αγωνιστικό μοντέλο της δημοκρατίας της Chantal Mouffe στον προγραμματικό λόγο και στη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ'. Ανακοίνωση στο Ι΄ Συνέδριο, με θέμα: 'Από τη Μεταπολίτευση στην κρίση: Όψεις και προοπτικές της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας', που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ), στα πλαίσια του ‘Δικτύου Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου’, στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αμφιθέατρο Παπαρρηγοπούλου, Αθήνα, 19-12
      • 'Επιστημολογία, Βιοπολιτική και Ετεροτ(ρ)οπίες. Η επικαιρότητα της πολιτικής και ηθικής σκέψης του Michel Foucault στην ύστερη νεοτερικότητα'. Ανακοίνωση στην επιστημονική και ερευνητική Ημερίδα, με θέμα: 'Το επιστημολογικό αίνιγμα: Michel Foucault', που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου/ΕΟΔΔ (European Public Law Organization/ELPO), στα κεντρικά γραφεία του στο Κολωνάκι (Αχαιού 16, Δεξαμενή), Αθήνα, 18-12-2014.
      • 'Η διδασκαλία της επιστημονικής πειθαρχίας των Διεθνών Σχέσεων στη μεταψυχροπολεμική εποχή. Προς μία κριτική παιδαγωγική προσέγγιση'. Ανακοίνωση στην Ημερίδα, με θέμα: 'Οι διεθνείς σχέσεις και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου: Ένας νέος θαυμαστός κόσμος;', που διοργάνωσε το Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 17-12-2014.
      • 'Εξουσία και Βία στη Νεοτερικότητα. Η ρεπουμπλικανική προσέγγιση της Hannah Arendt'. Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης, που διοργάνωσε το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, στην Αίθουσα ΜΙΘΕ Α, Αθήνα, 28-11-2014.
      • 'Ο αφηγηματικός Κώδικας ως Ηθογραφική Δικαιοσύνη. Μεταφυσικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Όψεις. Σχόλια πάνω στο μυθιστόρημα του Θοδωρή Ι. Τσάκωνα: ‘Το πέμπτο σημείο του Ορίζοντα’'. Διάλεξη σε φιλολογική εκδήλωση, που διοργάνωσε ο εκδοτικός οίκος Novel Books, στο Polis Art Café, Αίθριο Στοάς Βιβλίου, στα πλαίσια της έκδοσης των λογοτεχνικών διηγημάτων του Θοδωρή Ι. Τσάκωνα 'Το πέμπτο σημείο του Ορίζοντα', Αθήνα, 26-11-2014.
      • 'Hannah Arendt’s Socratic model of Philosophy: From thinking to judging in the post-Totalitarian era', Paper presented at the 26th International Conference of Philosophy: “Greek Philosophy and Moral and Political Issues of our global era”, organized by the International Association of Greek Philosophy, the International Center for Greek Philosophy & Culture and the South African Society for Greek Philosophy and the Humanities, Vouliagmeni, Athens, Greece, 13-7-2014.
      • 'Cosmopolitanism as a 'right to have rights'. Some critical reflections on Hannah Arendt’s republican approach'. Paper presented at the 2014 Annual Conference of the Global Studies Association 'Cultural Encounters and Global Connectivity”, organized by the Global Studies Association (GSA), York St. John University, Quad South Hall, York, United Kingdom, 25-6-2014.
      • 'Agonistic Pluralism vs Cosmopolitanism. Chantal Mouffe as an IR thinker or Towards a Multipolar World Order'. Paper presented at the 5th International Conference on International Business (ICIB), organized by: Department of International and European Studies, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece; International Relations and European Integration Laboratory, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece; Department of International and European Studies, University of Piraeus, Piraeus, Gr
      • 'Αλληλεγγύη, Δημοκρατία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φιλοσοφικό και πολιτικό πρόταγμα του Jürgen Habermas'. Ανακοίνωση στην Ημερίδα, με θέμα: 'Η ευρωπαϊκή ταυτότητα και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης', που διοργάνωσε το Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στο πλαίσιο της 11ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 8-5-2014.
      • 'Ο στρατηγικός ρόλος των ΗΠΑ στον 21ο αιώνα με έμφαση στη Μέση Ανατολή: Προτεραιότητες, αμερικανική ισχύς/διπλωματία και διαμορφωτές γνώμης'. Ανακοίνωση στη Διημερίδα, με θέμα: 'Οι Διαχρονικές Στρατηγικές Επιλογές των Μεγάλων Δυνάμεων στο Χώρο της Ανατολικής Μεσογείου', που διοργάνωσε η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) στο χώρο της Λέσχης των Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 10-4-2014.
      • 'Η Ελληνική Οικονομία Από την Κρίση στην Ανάπτυξη: Στρατηγικές, Διακυβεύματα, Πολιτικές'. Προεδρείο στην 1η Παράλληλη Συνεδρίαση (Αίθουσα Γ4), με θέμα: 'Δημόσια Διοίκηση και Πολιτικό Σύστημα', που διοργάνωσαν το Τμήμα Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Κέντρο Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης (SEED Center), το Hellenic Observatory, European Institute, London School of Economics, UK και το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερε
      • 'Πολιτικό Σύστημα και Οικονομική Ανάπτυξη. Το ζήτημα της διαφθοράς υπό το φως της μακιαβελλικής ρεπουμπλικανικής παράδοσης'. Ανακοίνωση στο Συνέδριο, με θέμα: 'Η Ελληνική Οικονομία Από την Κρίση στην Ανάπτυξη: Στρατηγικές, Διακυβεύματα, Πολιτικές', που διοργάνωσαν το Τμήμα Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Κέντρο Ανάπτυξης Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης (SEED Center), το Hellenic Observatory, European Institute, London School of Economi
      • 'Βία και Πολιτική'. Προεδρείο στην 5η Συνεδρία στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, με θέμα: 'Βία και Πολιτική. Η γενεαλογία της κουλτούρας', που συνδιοργάνωσαν το Περιοδικό Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά, το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 23-2-2014.
      • 'Οι ρίζες της ναζιστικής βίας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η γενεαλογική προσέγγιση του Enzo Traverso'. Ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, με θέμα: 'Βία και Πολιτική', που συνδιοργάνωσαν το Περιοδικό Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά, το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 23-2-
      • 'Πολιτική και Μυθοπλασία στη Μεταπολίτευση. Μία μεταμοντέρνα ανάγνωση στην πεζογραφία του Πέτρου Τατσόπουλου'. Ανακοίνωση στη Διημερίδα, με θέμα: 'Ελληνική Πεζογραφία και δημόσια σφαίρα, 1974-2013', που διοργάνωσε η Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας της Σχολής Μωραΐτη, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα, 12-2-2014.
      • 'Διαφθορά και Διαπλοκή'. Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή του Γιώργου Τράγκα 'Ελεύθερος Σκοπευτής' (23:00 μ.μ.-2:00 π.μ.) στο E-TV, 6-2-2014.
      • 'Παρουσίαση Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών'. Ανακοίνωση στη Διημερίδα, με θέμα: 'Μαθαίνω πριν Σπουδάσω. Ενημέρωση των μαθητών Λυκείου για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας', που διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της σύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακ
      • Καρλ Μαρξ. Προμηθέας Λυόμενος (Ειδικό Αφιέρωμα στην Εβδομαδιαία Επιθεώρηση του Βιβλίου: 'Βιβλιοθήκη' της Σαββατιάτικης Ελευθεροτυπίας), Ελευθεροτυπία, 25 Ιανουαρίου 2014, Αρ. φύλλου 11.230, σσ. 31-34.
      • Αλέν Μπαντιού. Όραμα για την πολιτική και το πολιτικό (Ειδικό Αφιέρωμα στην Εβδομαδιαία Επιθεώρηση του Βιβλίου: 'Βιβλιοθήκη' της Σαββατιάτικης Ελευθεροτυπίας), Ελευθεροτυπία, 8 Μαρτίου 2014, Αρ. φύλλου 11.264, σσ. 27-30.
      • 'Ο στρατηγικός ρόλος των ΗΠΑ στον 21ο αιώνα με έμφαση στη Μέση Ανατολή: Προτεραιότητες, αμερικανική ισχύς/διπλωματία και διαμορφωτές γνώμης', Διακλαδική Επιθεώρηση. Περιοδικό Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), τ. 29, Μάρτιος-Ιούνιος 2014, σσ. 76-77.
      • 'Ριζοσπαστικός πλουραλισμός και αγωνιστική δημοκρατία. Από τον Claude Lefort στη Chantal Mouffe', Ένεκεν, τ. 34, 2014, σσ. 24-33 (ISSN: 1107-1869).

      2013

      • 'Διεθνής Πολιτική και Γεωστρατηγικός Ρόλος της Ελλάδας'. Συνέντευξη στη ραδιοφωνική εκπομπή του δημοσιογράφου Χρήστου Χαλαζιά 'Χωρίς Τίτλο' (8:00-9.00 π.μ.) στον ΑΡΤ FΜ 90,6, 4-7-2013.
      • 'Κοινωνική Αλλαγή και Καπιταλιστική Κρίση. Από τη μεσαία τάξη στο πρεκαριάτο; Σχόλια πάνω σε μία νέα μαρξιστική προβληματική'. Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), με θέμα: 'Κοινωνικές Ταυτότητες και Κοινωνική Συνοχή: Προκλήσεις και Προοπτικές', που διοργάνωσε η ΕΚΕ, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 13-12-2013 'Η συγχρονικότητα της μαρξικής σκέψης και η καπιταλιστική κρίση. Ο Marx χωρίς τα φαντά
      • 'Γερμανικός Ηγεμονισμός: Ιστορικές και Σύγχρονες Όψεις'. Διάλεξη σε φιλολογική εκδήλωση, που διοργάνωσαν οι Εκδόσεις Καστανιώτη στο βιβλιοπωλείο IANOS, στα πλαίσια της έκδοσης του βιβλίου του Ηλίου Θερμού 'Η Γερμανική Ηγεμονία. Ψευδαισθήσεις και Πραγματικότητα', Αθήνα, 28-11-2013.
      • «Derrida και Marx. H μαρξική θεατρολογία και ο διανοούμενος ʼμλετ: Ο μαρξισμός ως θεωρία της αποδόμησης στον 21ο αιώνα». Ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida», που διοργάνωσαν ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 25-1-2013.
      • «Karl Popper (1902-1992). Διαψευσιμότητα, Ιστορικισμός και Ανοιχτή Κοινωνία. Η Φιλοσοφία της Επιστήμης ως Πολιτική Φιλοσοφία». Διάλεξη στα πλαίσια του Διαπανεπιστημιακού Σεμιναρίου του ΠΜΣ «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών από κοινού με τα Τμήματα «Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» και «Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τα Τμήματα «Επιστημών της Αγωγής» και «
      • «Κοινωνικές Τάξεις, Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί και Πολιτικές Δράσεις της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στον 21ο αιώνα. Σκέψεις, σχόλια και διαπιστώσεις». Διάλεξη σε ακαδημαϊκή εκδήλωση, που διοργάνωσαν οι Εκδόσεις Παπαζήση στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στα πλαίσια της γ΄ βελτιωμένης έκδοσης του βιβλίου του Γιώργου Σκουλά «Κοινωνικές Τάξεις και Κράτος. Μορφές Κράτους και Πρακτικές Κοινωνικών Τάξεων στη Νεώτερη Ευρώπη», Θεσσαλονίκη, 8-3-2013.
      • «Σχόλια πάνω στο μυθιστόρημα της Έφης Βατανίδου: Χαλάλι σου Helal Olsun». Διάλεξη σε φιλολογική εκδήλωση, που διοργάνωσε ο εκδοτικός οίκος Novel Books, στο βιβλιοπωλείο IANOS, στα πλαίσια της έκδοσης του μυθιστορήματος της Έφης Βατανίδου «Χαλάλι σου Helal Olsun», Αθήνα, 20-3-2013.
      • «Revolution and anti-capitalism in Contemporary Marxism: Reflections through Laclau and Mouffe’s oeuvre». Paper presented at the International Conference “Thinking the political: The work of Ernesto Laclau”, 10 April 2013-22 April 2013, organized by the Centre for Applied Philosophy Politics and Ethics (CAPPE), Faculty of Arts, University of Brighton, Sallis Benney Theatre, Brighton, United Kingdom, 12-4-2013.
      • «Η “ποίηση της ήττας”: Κρίση της ανιστασιακής ιδεολογίας ή έκφραση της αριστερής αυτογνωσίας μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο; Η περίπτωση του Μανόλη Αναγνωστάκη». Ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συμπόσιο «Τομές, ρήξεις και αδράνειες στη μεταπολεμική Ελλάδα», που διοργάνωσε η Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας της Σχολής Μωραΐτη, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα, 20-4-2013.
      • «Ο λόγος του ΚΚΕ για το φασισμό, το αστικό πολιτικό σύστημα και τη σοσιαλδημοκρατία». Ανακοίνωση στη Διημερίδα «Η εξέλιξη του ελληνικού κομματικού συστήματος: αναζητώντας τις σταθερές, τις μεταβλητές και τις τάσεις», που διοργάνωσε το Δίκτυο Μελέτης των Εκλογών, της Κοινής Γνώμης και των Κομμάτων (GrePOP) με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στην Αίθουσα Συνεδρίων,
      • Συμμετοχή στη Στρογγυλή τράπεζα γύρω από την κεντρική θεματική του 4ο Πανελλήνιου Συνέδριου Φιλοσοφίας «Το κακό. Ερμηνευτικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις», που συνδιοργάνωσαν το Περιοδικό Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά, το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-6-2013.
      • «Το “αίνιγμα του κακού” στον Paul Ricoeur. Από το unde malum στην ερμηνευτική της praxis». Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας «Το κακό. Ερμηνευτικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις», που συνδιοργάνωσαν το Περιοδικό Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά, το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
      • «From Kant to Derrida. The case of cosmopolitan ‘cities of refuge’ in the 21st century». Paper presented at the 2013 Annual Conference of the Global Studies Association “The Cosmopolitan Ideal: Challenges and Opportunities”, organized by the Global Studies Association (GSA), Department of Social Sciences, University of Roehampton, Duchesne Building and Hirst Building, London, United Kingdom, 12-7-2013.
      • «The Ancient as Modern: Leo Strauss and the revival of classical political philosophy». Paper presented at the XXIII World Gongress of Philosophy, “Philosophy as Inquiry and Way of Life”, organized by the International Federation of Philosophical Societies under the auspices of the Hellenic Organizing Committee, which has been constituted by the Greek Philosophical Society in School of Philosophy of the National Kapodistrian University of Athens, University Campus, Zografos – Athens, Greece, 5-8

      2012

      • 'Τα Δεκεμβριανά και οι επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία'. Συνέντευξη στη ραδιοφωνική εκπομπή του δημοσιογράφου Χρήστου Χαλαζιά 'Χωρίς Τίτλο' (8:00-9.00 π.μ.) στον ΑΡΤ FΜ 90,6, 10-12-2012.
      • «Σχόλια πάνω στο μυθιστόρημα του Θοδωρή Ι. Τσάκωνα: Η αγκούσα». Διάλεξη σε φιλολογική εκδήλωση, που διοργάνωσε ο εκδοτικός οίκος Novel Books, στο βιβλιοπωλείο IANOS, στα πλαίσια της έκδοσης του μυθιστορήματος του Θοδωρή Ι. Τσάκωνα «Η Αγκούσα», Αθήνα, 27-3-2012.
      • «Η φιλοσοφία της επιστήμης ως πολιτική φιλοσοφία. Η περίπτωση του Karl Popper». Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης, που διοργάνωσε το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 1-12-2012.

      2011

      • «Η μακιαβελλική virtù ως πρότυπο ενός νέου κοινωνικού ανθρώπου. Η επικαιρότητα της ρεπουμπλικανικής διάστασης». Ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συμπόσιο «Προς ένα νέο τύπο κοινωνικού ανθρώπου», που διοργάνωσε η Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας της Σχολής Μωραΐτη, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα, 9-4-2011.

      2010

      • «Η διεπιστημονική προσέγγιση της επικοινωνίας και η επικοινωνία ως καθολική εξουσία». Διάλεξη σε φιλολογική εκδήλωση, που διοργάνωσαν οι Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, στη Στοά του Βιβλίου, στα πλαίσια της έκδοσης του βιβλίου του Βασίλη Νόττα «Κοινωνία, Επικοινωνία, Εξουσία. Από τον Βωμό και τον ʼμβωνα στην Οθόνη. Η περίοδος της προφορικότητας και οι επικοινωνητές της», Αθήνα, 18-3-2010.
      • «The Rousseauist version of the State of Nature. Notes on the ‘Discourse on the Origins of Inequality (1755)’ and the perspectives of an environmental ethics and a radical political ecology». Paper presented at the Twenty Second International Conference of Philosophy “The Philosophy of the Environment. Nature and Crucial Environmental Issues in the 21st Century”, organized by the International Association of Greek Philosophy and the International Centre of Greek Philosophy and Culture under the
      • «Κοινωνία, Επικοινωνία, Εξουσία», ʼρδην, τ. 83, Δεκέμβριος 2010-Ιανουάριος 2011, σ. 82.

      2009

      • «Η ποίηση και η ποιητική του Βασίλη Στεριάδη από τη σκοπιά της Θεωρίας και της Κριτικής της Λογοτεχνίας. Θέσεις των Mario Vitti, Roderick Beaton και Karen Van Dyck». Διάλεξη σε φιλολογική εκδήλωση, που διοργάνωσε ο Ιωνικός Σύνδεσμος και το Εργαστήριο Νεωτερικής Ελληνικής Ποίησης «Βασίλης Στεριάδης», στην αίθουσα του Ιωνικού Συνδέσμου, στη Νέα Ιωνία, στα πλαίσια της συμπλήρωσης έξι ετών από το θάνατο του ποιητή Βασίλη Στεριάδη, Αθήνα, 27-5-2009.
      • «Σχόλια πάνω στο μυθιστόρημα της Πόπης Στεριάδου: Με το μαράζι του έρωτα». Διάλεξη σε φιλολογική εκδήλωση, που διοργάνωσαν ο Ιωνικός Σύνδεσμος και οι Εκδόσεις Εμπειρία Εκδοτική, στον Ιωνικό Σύνδεσμο Νέας Ιωνίας, στη Νέα Ιωνία, στα πλαίσια της έκδοσης του μυθιστορήματος της Πόπης Στεριάδου «Με το μαράζι του έρωτα», Αθήνα, 9-11-2009.
      • «Η ποίηση και η ποιητική του Βασίλη Στεριάδη από τη σκοπιά της Θεωρίας και της Κριτικής της Λογοτεχνίας: Σχόλια πάνω στις θέσεις των Mario Vitti, Roderick Beaton και Karen Van Dyck», Λυχνάρι, τ. 35, Ιούνιος 2009, σσ. 34-35.
      • «Η ποίηση και η ποιητική του Βασίλη Στεριάδη από τη σκοπιά της Θεωρίας και της Κριτικής της Λογοτεχνίας: Σχόλια πάνω στις θέσεις των Mario Vitti, Roderick Beaton και Karen Van Dyck», Καθημερινή Εφημερίδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Συνείδηση», Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009, σ. 11.

      2008

      • «Από το φιλελεύθερο εθνικισμό στο δημοκρατικό διεθνισμό. Η “ρεαλιστική ουτοπία” του Ρήγα Βελεστινλή στον 21ο αιώνα». Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η επιρροή του Συντάγματος του Ρήγα Βελεστινλή στην ελληνική συνταγματική σκέψη», που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Αμφιθέατρο «Γιάννης Κορδάτος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, 23-2-2008.
      • «Η κατάσταση του επιστημονικού πεδίου των Διεθνών Σχέσεων στον 21ο αιώνα. Οι Διεθνείς Σχέσεις ως Διεθνής Θεωρία. Η περίπτωση του Martin Wight». Διάλεξη στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 6-3-2008.
      • «Πολιτική και Πεζογραφία στη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Το “ζήτημα Μακρυγιάννη” και ο φιλελευθερισμός της Γενιάς του Τριάντα». Διάλεξη στη φιλολογική εκδήλωση «Στρατηγός Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα. Ιστορικά, Φιλολογικά, Πολιτικά σχόλια», που διοργάνωσε ο Ιωνικός Σύνδεσμος, στην αίθουσα του Ιωνικού Συνδέσμου, στη Νέα Ιωνία, στα πλαίσια του λογοτεχνικού κύκλου «Σημαντικοί Νεοέλληνες Πεζογράφοι», Αθήνα, 19-3-2008.
      • «Ο προγραμματικός λόγος της Νέας Δημοκρατίας στον 21ο αιώνα: οι ιδεολογικές μεταβολές της στρατηγικής του μεσαίου χώρου». Ανακοίνωση στη Διημερίδα «Το Νέο Κομματικό Τοπίο στην Ελλάδα», που διοργάνωσαν το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών και το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε συνεργασία με τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, στην Αίθουσα Συνεδ
      • «Πλούτος και ισχύς στις διεθνείς σχέσεις:Η θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης». Ανακοίνωση στο Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Διεθνής Οικονομία στον 21ο αιώνα: Προς την παγκοσμιοποίηση ή προς την κυριαρχία των περιφερειακών συνεργασιών;», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 16-5-2008.
      • «Το μοντέλο της διαβουλευτικής δημοκρατίας:κανονιστικά, διαδικαστικά, πολιτικά και κριτικά ζητήματα». Ανακοίνωση στο 8ο Συνέδριο «Η Δημοκρατική Λειτουργία σε Καμπή: Προκλήσεις και Απειλές στον Πρώιμο 21ο Αιώνα», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ), με τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, 28-5-2008.
      • «Το ζήτημα της αμερικανικής επέμβασης στη μεταπολεμική Ελλάδα: Σχόλια πάνω στην υπάρχουσα βιβλιογραφία». Ανακοίνωση στο Συνέδριο «Η Εθνική Αντίσταση στη Λευκάδα 1941-1944», που διοργάνωσαν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας, Λευκάδα, 28-9-2008.
      • «Political Philosophy, philosophy of education and social justice. Positions on the egalitarian liberalism of John Rawls. The case of educational contract and educational deliberation». Paper presented at the 5th Scientific Conference History of Education with International Participation “Education and Social Justice”, organized by the Department of Primary Education and the Laboratory of Modern Greek and International Education’s Historical Archive, University of Patras, Patra, Greece, 4-10-200
      • «Η έννοια του λογοτεχνικού κανόνα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Μεταξύ αισθητικής και ιδεολογίας. Σχόλια πάνω στο θεωρητικό μοντέλο του Harold Bloom». Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Σε αναζήτηση ενός ελληνικού λογοτεχνικού κανόνα», που διοργάνωσε η Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας της Σχολής Μωραΐτης, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 6-11-2008.
      • «Αρχηγικά Κόμματα και Λειτουργία των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ως Παικτών Αρνησικυρίας στο Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα. Πολιτικές και Συνταγματικές Διαστάσεις» (μαζί με τον Ξενοφώντα Κοντιάδη). Ανακοίνωση στο 11ο Επιστημονικό Συνέδριο «Δημοκρατία και Κρατικές Πολιτικές στην Ελλάδα», που διοργάνωσε το Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 7-11-2008.
      • «Για μία ριζοσπαστική δημοκρατία», Η Κυριακάτη Αυγή, 27-1-2008, σ. 33.
      • «Το πολιτικό μας σύστημα», Διαβάζω, τ. 485, Μάιος 2008, σ. 9 (ISSN: 1106-1383).
      • «Η έννοια του λογοτεχνικού κανόνα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Μεταξύ αισθητικής και ιδεολογίας», Τετράδια Πολιτισμού, τ. 3-4, Υπουργείο Πολιτισμού, Δεκέμβριος 2008, σσ. 165-186 (ISSN: 1791-1230).

      2007

      • Διαλέξεις-επιμορφώσεις στα ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα στα μαθήματα «Γλώσσα Β΄» και «Γλώσσα Δ΄», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 5 και 6-9-2007.
      • «Ο πολιτικός στοχασμός κατά το Μεσαίωνα. Η φωτεινή πλευρά της σελήνης». Ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συμπόσιο «Ο «σκοτεινός Μεσαίωνας», που διοργάνωσε η Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας της Σχολής Μωραΐτη, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα, 16-3-2007.
      • «Η Διαπολιτισμική Παιδαγωγική ως Αγωγή για την Ειρήνη. Το μοντέλο των δικαιωμάτων του παιδιού». Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Σχολείο ίσο για παιδιά άνισα», που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛΙΕΠΕΚ), στο Αμφιθέατρο του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΜΔΔΕ), Αθήνα, 5-5-2007.
      • «Μαρξισμός και Διεθνείς Σχέσεις. Από τον Antonio Gramsci στο Robert W. Cox». Ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Ο Αντόνιο Γκράμσι στις σημερινές Κοινωνικές Επιστήμες και τη Θεωρία», που διοργάνωσε το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών (ΚΠΕ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 1-12-2007.

      2006

      • «Πτυχές της ποίησης της γενιάς του ’70. Το στίγμα της στην περίοδο 1970 έως σήμερα». Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Το ιδεολογικό, πολιτικό και πολιτισμικό συγκείμενο της ποιητικής γενιάς του ’70», που διοργάνωσαν ο Ιωνικός Σύνδεσμος και το Εργαστήριο Νεοτερικής Ελληνικής Ποίησης «Βασίλης Στεριάδης», στην αίθουσα του Ιωνικού Συνδέσμου, στη Νέα Ιωνία, Αθήνα, 5-6-2006.
      • Διαλέξεις-επιμορφώσεις στα ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα στα μαθήματα «Γλώσσα Ε΄» και «Γλώσσα ΣΤ΄», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 6/7 και 8-9-2006.
      • «Το σχολείο ως φορέας κοινωνικοποίησης στον 21ο αιώνα: Προς μία ανθρωπιστική και δημοκρατική παιδαγωγική». Διαλέξεις-επιμορφώσεις στην Α΄ Φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης 2006-2007 στο 2ο ΠΕΚ Αθήνας, στο 1ο Θεματικό Πεδίο, στο Διδακτικό Αντικείμενο: «Το σχολείο ως πολυδύναμο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο» (1δ), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2 και 7-10-2006.
      • «The genealogy of International Relations in Greece. Historiographical, institutional, sociological and epistemological aspects» (μαζί με τον Κυριάκο Μικέλη). Paper presented at the 4th Scientific Conference History of Education with International Participation “The History of University Education”, organized by the Department of Primary Education and the Laboratory of Modern Greek and International Education’s Historical Archive, University of Patras, Patra, Greece, 7-10-2006.
      • «Το ιδεολογικό, πολιτικό και πολιτισμικό συγκείμενο της ποιητικής γενιάς του ’70», Λυχνάρι, τ. 23, Ιούνιος 2006, σ. 35.

      2005

      • «Νεολαία και πολιτισμός στη μεταπολεμική Ελλάδα. Η περίπτωση της ‘ποιητικής γενιάς του ’70’: Ιδεολογική, πολιτική και πολιτισμική πρωτοπορία στην αυγή μίας νέας εποχής». Ανακοίνωση στο Συνέδριο «Δρόμοι της νεολαίας στη δεκαετία του ’60: Πολιτικές δράσεις και πολιτισμικές παρεμβάσεις», που διοργάνωσε το Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης» και το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), Αθήνα, 25-2-2005.
      • «Οι δεξαμενές γνώσης της ποίησης του Αλέξη Τραϊανού. Σκέψεις και σχόλια με ορίζοντα τις Επιστολές του». Ανακοίνωση σε Ημερίδα, που διοργάνωσαν ο Ιωνικός Σύνδεσμος και το Εργαστήριο Νεοτερικής Ελληνικής Ποίησης «Βασίλης Στεριάδης», στην αίθουσα του Ιωνικού Συνδέσμου, στη Νέα Ιωνία, στα πλαίσια αφιερώματος για την ποίηση του Αλέξη Τραϊανού, Αθήνα, 11-4-2005.
      • «Το πεζογραφικό έργο του ποιητή Βασίλη Στεριάδη. Μία προσπάθεια συνολικής προσέγγισης». Ανακοίνωση σε Ημερίδα, που διοργάνωσαν ο Ιωνικός Σύνδεσμος και το Εργαστήριο Νεοτερικής Ελληνικής Ποίησης «Βασίλης Στεριάδης», στην αίθουσα του Ιωνικού Συνδέσμου, στη Νέα Ιωνία, στα πλαίσια αφιερώματος για τα δύο χρόνια από το θάνατο του ποιητή Βασίλη Στεριάδη, Αθήνα, 9-5-2005.
      • «Οι δεξαμενές γνώσης της ποίησης του Αλέξη Τραϊανού. Σκέψεις και σχόλια με ορίζοντα τις ‘Επιστολές’ του», Λυχνάρι, τ. 19, Ιούνιος 2005, σσ. 27-29.
      • «Το νέο ελληνικό μυθιστόρημα και η αρχή της ιστοριογραφικής μεταμυθοπλασίας: Σχόλια πάνω στο μυθιστόρημα του Βασίλη Στεριάδη ‘Η Κατηγορία Α1’», Λυχνάρι, τ. 20, Σεπτέμβριος 2005, σσ. 4-6.

      2004

      • 'Balance of Power and Democratic Peace vs Hegemonism: Demosthenes's Grotian realism in the post Cold-War perspective'. Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Le Centre Sheraton Hotel, Montreal, Quebec, Canada, 17-3-2004.
      • «Τοιχογραφίες κοινωνικού ρεαλισμού. Μία ερμηνευτική ανάγνωση στο αφηγηματικό Ον της Ζωής Σπυροπούλου». Διάλεξη σε φιλολογική εκδήλωση, που διοργάνωσαν οι Εκδόσεις Ιωλκός, στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, στα πλαίσια της έκδοσης της συλλογής διηγημάτων της Ζωής Σπυροπούλου: «Το Δεινό Ον», Αθήνα,19-1-2004.
      • «Νέος ηθογραφικός ρεαλισμός. Η περίπτωση της Ζωής Σπυροπούλου». Διάλεξη σε φιλολογική εκδήλωση, που διοργάνωσε η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, στο πρόγραμμα της σειράς «Αναλόγιο: Αναγνώσεις Νέων Έργων», στα πλαίσια της έκδοσης της συλλογής διηγημάτων της Ζωής Σπυροπούλου: «Το Δεινό Ον», Αθήνα, 26-2-2004.
      • «Ο κ. Ίβο: Η ελληνότροπη μπητ φιλοσοφία του Βασίλη Στεριάδη». Διάλεξη σε φιλολογική εκδήλωση, που διοργάνωσαν η Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας και ο Δήμος Νέας Ιωνίας, στην Αίθουσα του Ιωνικού Συνδέσμου, στη Νέα Ιωνία, στα πλαίσια της συμπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατο του ποιητή Βασίλη Στεριάδη, Αθήνα, 10-5-2004.
      • «Χειρισμός κρίσεων και Εθνική Στρατηγική. Το ιδεολογικό προφίλ του ελληνικού πολιτικού συστήματος στη μεταψυχροπολεμική εποχή: Μοντέλα ανάλυσης χειρισμού κρίσεων και κρίσεις εξωτερικής πολιτικής». Ανακοίνωση στο Συνέδριο «30 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής:1974-2004», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στο Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 13-5-2004.
      • «Θεωρίες της δημοκρατικής μετάβασης. Η πολιτική στρατηγική της ελληνικής δημοκρατικής μετάβασης μέσα από τη νοτιοευρωπαϊκή εμπειρία: Ζήτημα μετάβασης». Ανακοίνωση στο Συνέδριο «Τριάντα Χρόνια Δημοκρατία. Το πολιτικό σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, 1974-2004», που διοργάνωσε η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Ρέθυμνο, Κρήτη, 20-5-2004.
      • «Η φιλοσοφία του πολέμου και της ειρήνης», Έρευνα, τ. 51 (135), Μάρτιος 2004, σσ. 40-44.
      • «Ο κ. Ίβο: Σχόλια στην ελληνότροπη ‘beat ποιητική φιλοσοφία’ του Βασίλη Στεριάδη», Λυχνάρι, τ. 15, Ιούνιος 2004, σσ. 12-13.
      • «Τοιχογραφίες κοινωνικού ρεαλισμού. Μία ερμηνευτική ανάγνωση στο αφηγηματικό Ον της Ζωής Σπυροπούλου», Πνευματική Ζωή, 156, Μάης-Ιούνης 2004, σσ. 192-194.

      2003

      • «Οι Σύγχρονες τάσεις στη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων. Η αναστοχαστική συζήτηση για την Αγγλική Σχολή». Διάλεξη στα πλαίσια της σειράς Σεμιναρίων Σύγχρονης Οικονομικής και Πολιτικής Σκέψης του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 12-2-2003.
      • «The military coup d’ état as the highest stage of political corruption». Paper presented at the International Conference “Corruption and Scandals in Public Administration and Politics”, organized by the Department of Political Science and History, Panteion University of Social and Political Sciences and the Hellenic Center for Political Research, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, Greece, 21-11-2003.
      • «Η διοικητική λογοτεχνία ως πηγή πολιτικής ανάλυσης», Έρευνα, τ. 37 (122), Ιανουάριος 2003, σσ. 49-51.
      • «Η λογοτεχνική κριτική ως κριτική θεωρία. Ένα σχόλιο πάνω στην περίπτωση του Δημήτρη Ραυτόπουλου», Μανδραγόρας, τ. 30, Σεπτέμβριος 2003, σσ. 69-71 (ISSN: 1106-1898).
      • Επιστημονική Επιμέλεια: Στάθης Ν. Καλύβας, Η ʼνοδος της Χριστιανοδημοκρατίας στην Ευρώπη, Αθήνα: Ποιότητα, 2003 (ISBN: 960-7803-28-0).
      • Πολιτικά και Διεθνολογικά. Μελέτες για τη δημοκρατία, την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, τη στρατηγική και τη διεθνή ασφάλεια με έμφαση στην ελληνική περίπτωση, Αθήνα: Ειδική Εκδοτική, 2003, σ. 152 (ISBN: 960-7389-39-5).
      • Επιστημονική Επιμέλεια: Εξωτερικά Θέματα (ειδικό αφιέρωμα στη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων), τ. 11, Οκτώβριος 2003, σσ. 56-94 (ISSN: 1109-0464).

      2002

      • «Η επιστροφή του κ. Ίβο ή Χριστούγεννα της Ισοπαλίας. Σχόλια πάνω στην ποιητική του Βασίλη Στεριάδη». Διάλεξη σε φιλολογική εκδήλωση, που διοργάνωσαν οι Εκδόσεις Κέδρος στη Στοά του Βιβλίου, στα πλαίσια της παρουσίασης της ποιητικής συλλογής του Βασίλη Στεριάδη «Χριστούγεννα της Ισοπαλίας», Αθήνα, 23-5-2002.
      • «Η διοικητική λογοτεχνία ως πηγή πολιτικής ανάλυσης. Σχόλια πάνω στο μυθιστόρημα της Πόπης Στεριάδου: “Το Κόμμα της Ανεμώνης”». Διάλεξη σε φιλολογική εκδήλωση, που διοργάνωσαν οι Εκδόσεις Ιωλκός, στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη, στα πλαίσια της έκδοσης του μυθιστορήματος της Πόπης Στεριάδου: «Το Κόμμα της Ανεμώνης», Αθήνα, 20-11-2002.
      • «Η επιστροφή του κ. Ίβο ή Χριστούγεννα της Ισοπαλίας. Σχόλια πάνω στην ποιητική του Βασίλη Στεριάδη», Εντευκτήριο, τ. 58, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002, σσ. 16-18 (ISSN: 1105-4190).
      • «John Rawls. Το Δίκαιο των Λαών», Απογευματινή της Κυριακής, 7-7-2002, σ. 68.
      • «Το αμερικανικό ιμπέριουμ. Αμερικανική εξωτερική πολιτική και πολιτικό σύστημα (1945-2002)», Απογευματινή της Κυριακής, 6-10-2002, σ. 82.
      • «Το δίκαιο των λαών», Απογευματινή, 27-12-2002, σ. 15.
      • Επιστημονική Επιμέλεια: Απογευματινή (ειδικό αφιέρωμα στον John Rawls), 27-12-2002.

      2001

      • «Το σχολείο ως φορέας πολιτικής κοινωνικοποίησης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η περίπτωση του Ανθρωπιστικού Δικαίου». Ανακοίνωση στο Συνέδριο «Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 4-5-2001.
      • «Μοντέρνο-Μεταμοντέρνο και Ποίηση», Η Aλως, τ. 5, Ιανουάριος 2001, σσ. 103-119.
      • «Η Νεωτερικότητα, οι Ποιητές και η Pax Poetica. Θεωρητικά σχόλια πάνω σε ένα πεζό του Ανδρέα Εμπειρίκου», Δυτικές Ινδίες, τ. 5, Νοέμβριος 2001, σσ. 41-44 (ISSN: 1108-7390).

      2000

      • «Η Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση και τη Δημόσια Διοίκηση». Διάλεξη στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 20-3-2000.
      • «Το παιδί στο Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Η ένταξη της διδασκαλίας των αρχών του στα σχολεία». Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Διάδοση των Αρχών του Ανθρωπισμού στα Σχολεία», που διοργάνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντινάν, Αθήνα, 11-5-2000.
      • «Human Rights vs National Sovereignty. The Political and Legal Aspects of Humanitarian Intervention». Paper presented at the Euroconference “Democracy Beyond The Nation-State: Perspectives on a Post-National Order”, organized by Hellenic Political Science Association and supported by the European Commission, Recearch DG, Potential Programme, High-Level Scientific Conferences in Athens, Greece, 7-10-2000.
      • «Η Δημοκρατία στον 21ο αιώνα», Επιστημονικός Σύμβουλος στο 5ο Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων, στην ομάδα εργασίας «Πολιτικοί θεσμοί και παγκοσμιοποίηση», Ελληνοαμερικανική Ένωση, Κέντρο Πληροφοριών Αθηνών του ΟΗΕ και SAFIA (Student Association For International Affairs), 12-11-2000.
      • «Οι σύγχρονες κατευθύνσεις της συζήτησης για το καπιταλιστικό κράτος. Καταβολές, αναδιατυπώσεις και προοπτικές», Propaganda, τ. 5, Α΄ Εξάμηνο 2000, σσ. 42-49 (ISSN: 1108-1546).
      • «Η σύγκρουση των πολιτισμών. Η οικονομική και δημογραφική διάσταση», Propaganda, τ. 6, Β΄ Εξάμηνο 2000, σσ. 26-33 (ISSN: 1108-1546).

      1999

      • «Οι σχέσεις πολιτικής-στρατού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η ελληνική περίπτωση». Ανακοίνωση στο Συνέδριο «Δομές και σχέσεις εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα», που διοργάνωσε το Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα (7ο Συνέδριο), στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 22-4-1999.
      • «Στρατηγικές Αφήγησης και Ιδεολογικές Ταυτότητες στη Μετεμφυλιακή Ελλάδα: Μία προσπάθεια επανεκτίμησης της στρατιωτικής πτυχής του Εμφύλιου Πολέμου». Ανακοίνωση στο Συνέδριο «Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949», που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών (ΕΚΠΕ) του Τομέα Πολιτικών Συστημάτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και ο Δήμος Καρπενησίου, Καρπενήσι, 24-9-1999.
      • «Το νέο ΝΑΤΟ και η ευρωπαϊκή αμυντική ταυτότητα», Σύγχρονος Στρατός, τ. 75, Απρίλιος 1999, σσ. 76-78.
      • «Κριτικά Σημειώματα για τις Απαρχές και τις Αρχές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», Νέα Πορεία, τ. 530-532/226, Απρίλιος-Ιούνιος 1999, σσ. 83-100.
      • «Το ΝΑΤΟ μετά την επέμβαση στα Βαλκάνια. Μερικές σκέψεις υπό το φως του ρεαλισμού και της νέας παγκόσμιας τάξης», Σύγχρονη Αεροπορία και Ναυτικό, τ. 41, Μάιος-Ιούνιος 1999, σσ. 62-65.
      • «Στρατός και πολιτική στη Νότια Ευρώπη. Η περίπτωση του Πρίμο ντε Ριβέρα μέσα από τη συγκριτική διάσταση», Ομπρέλα, τ. 45, Ιούνιος-Αύγουστος 1999, σσ. 91-96.
      • «Η στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ κατά τον 21ο αιώνα. Η ηθική και πρακτική θεώρηση της νέας παγκόσμιας τάξης», Σύγχρονος Στρατός, τ. 78, Ιούλιος-Αύγουστος 1999, σσ. 64-67.
      • «Πολυπολιτισμικότητα vs Παγκοσμιοποίηση. Η περίπτωση του S. P. Huntington», Propaganda, τ. 4, Α΄ Εξάμηνο 1999, σσ. 34-37 (ISSN: 1108-1546).
      • «Η Παλλαϊκή ʼμυνα στην Ελλάδα. Μεταξύ πατριωτισμού και διεθνοποίησης», Σύγχρονος Στρατός, τ. 79, Σεπτέμβριος 1999, σσ. 70-73.
      • «Ο κριτικός Βασίλης Στεριάδης», Εντευκτήριο, τ. 48, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999, σσ. 19-21 (ISSN: 1105-4190).
      • «Η θεωρία του κράτους και ο αυταρχικός κρατισμός. Η ελληνική περίπτωση», Ο Πολίτης, Δεκέμβριος 1999, τ. 71, σσ. 33-35.

      1998

      • «Λογοτεχνία και κοινωνία. Ερμηνεία, αξία και κριτική», Γράμματα και Τέχνες, τ. 83, Φεβρουάριος-Μάιος 1998, σσ. 1-12.
      • «Μεταπολίτευση και ελληνική πολιτική επιστήμη. Η περίπτωση του Σεραφείμ Μάξιμου», Ο Πολίτης, τ. 49, 6 Μαρτίου 1998, σσ. 46-49.
      • «Samuel Beckett: Ο ποιητής του Dasein ή Περιμένοντας τον Γκοντό στο Τέλος του Παιχνιδιού», Προπαγάνδα, τ. 3, Β΄ Εξάμηνο 1998, σσ. 12-14 (ISSN: 1108-1546).
      • «Ο Habermas, η νεοτερικότητα και η δημοκρατία 1968-1998», Propaganda, τ. 3, Β΄ Εξάμηνο 1998, σσ. 70-73 (ISSN: 1108-1546).
      • «Αλέξης Τραϊανός: Το κουμπί στα μακρά για λίγη Πλαθ», Θέματα Λογοτεχνίας, τ. 9, Ιούλιος-Οκτώβριος 1998, σσ. 67-83 (ISSN: 1106-6172).
      • «Η ποιητική απεικόνιση της νεοελληνικής κοινωνίας», Νέα Πορεία, τ. 521-523/223, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1998, σσ. 200-212.
      • «Ο συνήγορος του οπλίτη μέσα από τον Τύπο. Ένα χρήσιμο παράδειγμα ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης στον ευαίσθητο χώρο της εθνικής άμυνας», Ελλοπία, τ. 41, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1998, σσ. 8-9 (ISSN: 1107-1923).
      • «Συνήγορος του οπλίτη. Λόγος και αντίλογος», Σύγχρονος Στρατός, τ. 71, Δεκέμβριος 1998, σ. 71.

      1997

      • «Μοντέρνο, Μεταμοντέρνο και Ποίηση». Διάλεξη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 18-2-1997.
      • «Ο ρόλος του στρατού στις δημοκρατικές μεταβάσεις της Νότιας Ευρώπης: Η περίπτωση της Ελλάδας μέσα από τη συγκριτική προοπτική». Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο «Η Δικτατορία 30 χρόνια μετά», που διοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) και το Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα (ΙΣΚ), Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 11-12-1997.
      • «Ιατρικό απόρρητο» και πολιτικοί ηγέτες», Ελευθεροτυπία, 6-5-1997, σ. 26.
      • «Η ηλιακή μεταφυσική του Οδυσσέα Ελύτη. Από τους Προσανατολισμούς στο ʼξιον Εστί», Νέα Πορεία, τ. 503-505/217, Ιανουάριος-Μάρτιος 1997, σσ. 27-62.
      • «1914-1918: Οι Ποιητές του Πολέμου. Από το Rupert Brooke στον Ivory Gurney», Θέματα Λογοτεχνίας, τ. 5, Μάρτιος-Ιούνιος 1997, σσ. 151-168 (ISSN: 1106-6172).
      • «Το Κοράκι, ο ʼλμπατρος και τα Μαραμπού ή ο Poe, ο Baudelaire και ο Καββαδίας. Η διακειμενικότητα και το άγχος της επίδρασης στη διαμόρφωση του κύκλου των ισχυρών ποιητών», Νέα Πορεία, τ. 509-511/219, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997, σσ. 225-228.
      • «Συγκεκριμένη ποίηση. Η περίπτωση του Μιχαήλ Μήτρα», Μανδραγόρας, τ. 16-17, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997, σσ. 14-15 (ISSN: 1106-1898).
      • «Η ευ-τυχισμένη Βαβέλ και ο μικρός αντι-ήρωας (Η απόλαυση της ποίησης στο ελληνικό σχολείο)», Μανδραγόρας, τ. 16-17, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1997, σσ. 84-85 (ISSN: 1106-1898).
      • «Ντικ ο Χλομός ή η Μοναξιά του Σούπερμαν. Η ποίηση και η ποιητική του Βασίλη Στεριάδη», Μανδραγόρας, τ. 18-19, Οκτώβριος 1997-Απρίλιος 1998, σσ. 52-63 (ISSN: 1106-1898).

      1996

      • «Θεσσαλονίκη-Ομόνοια μετ’ επιστροφής. Μία ανάγνωση στην underdog πεζογραφία του Γιώργου Ιωάννου», Θέματα Λογοτεχνίας, τ. 2, Μάρτιος-Ιούνιος 1996, σσ. 81-93 (ISSN: 1106-6172).
      • «Η σχολή της φυγής», Νέα Πορεία, τ. 494-496/214, Απρίλιος-Ιούνιος 1996, σσ. 86-119.
      • «Αριστοτέλης Νικολαΐδης: ο ποιητής της γλώσσας», Η Λέξη, τ. 135, Σεπτέμβρης-Οκτώβρης 1996, σσ. 666-667.
      • «Το τρελό φεγγάρι, η τρελή ροδιά και ο τρελός λαγός: Ο Καρυωτάκης, ο Ελύτης και ο Σαχτούρης μέσα από το πρίσμα της κειμενο-ανάλυσης», Γράμματα και Τέχνες, τ. 79, Δεκέμβριος 1996-Φεβρουάριος 1997, σσ. 37-39.

      1995

      • «Ο Εμπειρίκος, η Ποίησις και το Ποδήλατο ή η διαπόμπευση των ποιητών στη νεοτερικότητα», Νέα Πορεία, τ. 479-482/209, Ιανουάριος-Απρίλιος 1995, σσ. 60-66.
      • «Ο απολογισμός του εικοστού αιώνα. In memoriam Karl Popper», Έλευσις, τ. 7-8, ʼνοιξη-Καλοκαίρι 1995, σσ. 74-76.
      • «Ο ʼλμπατρος, οι Νοσταλγίες και ο Πλοίαρχος Φλέτσερ. Το μοτίβο της αποδημίας και ο γερο—ναυτικός στην ποίηση του Κώστα Ουράνη και του Νίκου Καββαδία», Νέα Πορεία, τ. 486-488/211, Αύγουστος-Οκτώβριος 1995, σσ. 198-207.
      • «Οι επτά λόγοι του Εσταυρωμένου. Μία προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης», Σύναξη, τ. 56, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1995, σσ. 96-98.

      1994

      • «Ο Μαραμπού και η Madame Blance. Το πολυειδές θήλυ στο έργο του Νίκου Καββαδία», Νέα Πορεία, τ. 477-478/208, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1994, σσ. 273-284.
      • «Δημόσια ή Ιδιωτική Εκπαίδευση (Το δίλημμα και η ουσία του)», Το Σχολείο του Μέλλοντος, τ. 10, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1994, σσ. 41-42.

      1991

      • «Ανρί Λεφέβρ (1901-1991). Η πορεία ενός homo universalis», Νέα Οικολογία, τ. 85, Νοέμβριος 1991, σσ. 61-63.
      • «Περί ελληνικότητας», Τα Νέα, 8-11-1991, σ. 44.
      • Επιστημονική Επιμέλεια: Νέα Κοινωνιολογία (ειδικό αφιέρωμα στον Thomas Bottomore), τ. 13, Χειμώνας 1991-1992.

      1990

      • «Και το όνομα αυτού Λουί Αλτουσέρ», Αντί, τ. 451, 16 Νοεμβρίου 1990, σσ. 50-51.

      1989

      • Επιστημονική Επιμέλεια: Νέα Κοινωνιολογία (ειδικό αφιέρωμα στο Νίκο Πουλαντζά), τ. 6, Φθινόπωρο 1989.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font