Καρβουναράκης Θεοδόσιος
 • 2310 891.497
 • theokar uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ4, 426
 • 2310 891.435

  Καρβουναράκης Θεοδόσιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης και των ΗΠΑ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1982)
  • M.Phil. στις Διεθνείς Σχέσεις, Τμήμα Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Cambridge, Μεγάλη Βρετανία (1984).
  • Ph.D. στη Διπλωματική Ιστορία, Τμήμα Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Cambridge, Μεγάλη Βρετανία (1991).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Πολιτική
  • Kοινωνική και διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης (19ος και 20ος αιώνας)
  • Νεότερη Ελληνική Ιστορία
  • Διπλωματική Ιστορία των ΗΠΑ
  • Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων
  • Ιστορία και Πρακτική της Διπλωματίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • DIPLOMACY AND GLOBAL GOVERNANCE
   (IPA104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIPA

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • INTERNATIONAL HISTORY AND THE INTERNATIONAL SYSTEM
   (IPA203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MIPA

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • MIGRATION AND WORLD HISTORY
   (HRMS104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  HURMIS

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN HUMAN RIGHTS AND MIGRATION STUDIES

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
   (ΜΔΠ0301-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΔΕΣ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
   (Δ27007)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Συστηματική μελέτη της εξωτερικής πολιτικής των Ευρωπαϊκών κρατών, που εστιάζεται στα γενεσιουργά αίτια και τις συνέπειες των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, καθώς και στις μετά το 1945 ιδιομορφίες της Ευρωπαϊκής διπλωματίας.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Εξοικείωση με την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας στον 20ο αιώνα και ιδιαίτερα μέσω ιστορικών παραδειγμάτων, με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής.

  - Μέσω της συγγραφής και παρουσίασης εργασιών διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών και ανάπτυξη κριτικής ικανότητας.

  - Με την παρουσίαση των εργασιών ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
   (ΔΕ2003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Επισκόπηση της πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας της Ευρώπης από το 1815 μέχρι σήμερα με έμφαση στην πολιτική εξέλιξη και τον ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων.

   Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

  - Βασική γνώση της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. 

  - Ικανότητα διάγνωσης παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη των γεγονότων.

  - Αναφορά σε ιστορικά γεγονότα προς αποτίμηση συγχρόνων εξελίξεων.

  - Ικανότητα απόκτησης και διαχείρισης μεγάλου πλήθους πληροφοριών.

  - Εξοικείωση με τη λογική λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης τάσεων σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας. 

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ
   (Δ28001)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή στη δομή και τη λειτουργία του Αμερικανικού πολιτικού συστήματος (ρόλος και αλληλεπιδράσεις προέδρου, κοινοβουλίου, δικαστηρίων, κοινής γνώμης, ομάδων συμφερόντων, media) και μια ειδικότερη αναφορά στους μηχανισμούς και τους παράγοντες που διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική. Στη συνέχεια γίνεται ιστορική επισκόπηση των διεθνών σχέσεων της χώρας κατά τον 20ο αι. με στόχο να γίνουν κατανοητά οι επιδιώξεις και τα αποτελέσματα των διεθνών εμπλοκών της.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Βασική γνώση του πολιτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

  - Γενικές αρχές για τη λειτουργία της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής. 

  - Ιστορική επισκόπηση σημαντικών γεγονότων και περιόδων της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής κατά τον 20ο αιώνα.

  - Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την αποτίμηση γεγονότων και πολιτικών. 

  - Γνώση της δικαιολογητικής βάσης της δομής του Αμερικανικού πολιτικού συστήματος. 

  - Επισήμανση παραγόντων που διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.   

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
   (ΔΕ5006)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Μελέτη της φύσης και τρόπου άσκησης της σύγχρονης διπλωματίας, με έμφαση στη λειτουργία των διεθνών οργανισμών και χρήση πρακτικών θεμάτων (case studies) που διευκολύνουν την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων.

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Εξοικείωση με την εξέλιξη της διπλωματικής πρακτικής και τη διαμόρφωση των σχετικών θεσμών.

  - Εξοικείωση μέσω παραδειγμάτων με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική. 

  - Λήψη πληροφορημένων αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων. 

  - Κριτική ανάλυση ζητημάτων  του χώρου της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής.

  - Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοβελτίωσης και ενίσχυση της δημιουργικότητας.

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font