Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης


Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η παραλαβή, ο χαρακτηρισμός, η πρωτοκόλληση και η συσχέτιση των εισερχομένων εγγράφων
  • η διακίνηση και η διεκπεραίωση όλης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
  • η τήρηση ηλεκτρονικού/ψηφιακού αρχείου

 

 

Επικοινωνία

protocollo@uom.edu.gr

 

Προσωπικό

Τσαπακίδου Μαρία
martsap@uom.edu.gr 
Τηλέφωνο: 2310-891286
Διοικητική Υπάλληλος, Προϊσταμένη

 

Βούλγαρη Στέλλα
stellav@uom.edu.gr 
Τηλέφωνο: 2310-891416
Διοικητική Υπάλληλος

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font