Τσιρίκας Αθανάσιος
 • 2310 891.134
 • tsirikas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 313

  Τσιρίκας Αθανάσιος

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Διοίκηση γνώσης και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1997
  • MSc στη Διαχείριση και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών, Πολυτεχνική Σχολή,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001
  • MSc στο Μάνατζμεντ Παραγωγικών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2003
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Στρατηγική Διοίκηση Γνώσης, την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και την Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2011
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
  • Αξιολόγηση Δεξιοτήτων
  • Competencies Passport
  • Διαχείριση και Ανάπτυξη Ταλέντων
  • Οργάνωση και Διαχείριση Έργων (Project Management)
  • Επιχειρηματικότητα
  • e-business
  • Μεθοδολογία Έρευνας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
   (ΣΕ0316)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

  • Να αντιληφθούν βασικές έννοιες σχετικά με το ταλέντο και τις δεξιότητες 
  • Να μπορούν χα χρησιμοποιούν εργαλεία για την ανίχνευση συμπεριφορών που συνδέονται με την ύπαρξη κλίσης προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση 
  • Να χρησιμοποιούν εργαλεία για την επιλογή του κατάλληλου εργαζομένου στην κατάλληλη θέση
  • Να αξιολογούν βασικές μαλακές δεξιότητες και να εντοπίζουν σημεία βελτίωσής των 
  • Να δημιουργούν προγράμματα ανάπτυξης μαλακών δεξιοτήτων 
  • Να μπορούν να ασκηθούν και να ασκήσουν συνεργάτες τους σύμφωνα με την λογική της εξάσκησης εκτός της ζώνης άνεσής τους προκειμένου σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία που θα παρουσιαστούν, να μπορέσουν να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες. 
  • Να μπουν στη φιλοσοφία του θερμοκηπίου ταλέντων

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην έννοια του ταλέντου αλλά και στο πως αυτό εξελίσσεται, με ποιους μηχανισμούς και εν τέλει συζητείται διεξοδικά το γνωστό στερεότυπο ότι το ταλέντο προϋπάρχει, ή κληρονομείται. Συζητείται εκτενώς επίσης η έννοια των θερμοκηπίων ταλέντων. Τα θερμοκήπια ταλέντων είναι μυστηριώδη μέρη και το πιο μυστήριο γι 'αυτά είναι ότι ανθίζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα μέσα δε μαζικής ενημέρωσης τείνουν να αντιμετωπίζουν κάθε θερμοκήπιο ταλέντου ως μοναδικό φαινόμενο, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλα μέρος ενός μεγαλύτερου, παλαιότερου προτύπου. Δείτε για παράδειγμα τους συνθέτες της Βιέννης του 19ου αιώνα, τους συγγραφείς της Σαιξπηρικής Αγγλίας ή τους καλλιτέχνες της Ιταλικής Αναγέννησης, κατά την οποία η μικρή Φλωρεντίας, με πληθυσμό 70.000, δημιούργησε ξαφνικά μια έκρηξη ιδιοφυϊών καλλιτεχνών που δεν έχει δει ποτέ από τότε ξανά η ανθρώπινη ιστορία. Σκεφτείτε την αρχαία Ελλάδα, την Ελλάδα της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνεται ως ηχώ η ίδια ερώτηση: Από που προέρχεται αυτό το εξαιρετικό ταλέντο? Πώς αναπτύσσεται; Αυτό το μάθημα αναφέρεται σε μια απλή ιδέα: Όλες τα θερμοκήπια ταλέντων κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Έχουν ανακαλύψει ασυναίσθητα ένα νευρολογικό μηχανισμό, ο οποίος παρότι δεν μπορεί να μοντελοποιηθεί ή να μπει σε καλούπια, είναι σε θέση να δημιουργήσει ορισμένα μοτίβα οικοδόμησης δεξιοτήτων βασισμένα στην επιταχυνόμενη μάθηση, εφόσον ο ασκούμενος ακολουθήσει συγκεκριμένο τρόπο άσκησης. Εν συντομία, κάποιοι έχουν σπάσει τον κώδικα των ταλέντων και σκοπός του σεμιναρίου είναι να τον μοιραστούμε μαζί σας. Πως μπορούμε να γίνουμε καλοί σε ότι κάνουμε; Πως είναι δυνατόν να γίνουμε ταλαντούχοι σε ότι αγαπάμε; Γιατί τα στερεότυπα που χρησιμοποιούσαμε ως τώρα είναι εντελώς ξεπερασμένα; Πως μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας να εξελιχθούν σε ταλαντούχους performers; Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε; Η έννοια του ταλέντου είναι πολυδιάστατη και σκοπός μας είναι να την αποκρυπτογραφήσουμε.

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (ΣΕ0721)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των έργων και τη διάκριση από την επαναλαμβανόμενη παραγωγή
  • Να αναλύσουν το έργο σε δραστηριότητες και να δημιουργήσουν τη Δομή Ανάλυσης Εργασιών και το Δίκτυο Δραστηριοτήτων
  • Να διακρίνουν τις διαφορετικές οργανωτικές δομές των οργανισμών που υλοποιούν έργα και την επίπτωσή τους στη διοίκηση των έργων
  • Να αντιστοιχούν πόρους στις δραστηριότητες του έργου και να εκτιμούν το κόστος του έργου
  • Να αντιμετωπίζουν με συστηματικό τρόπο τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους που σχετίζονται με τα έργα.
  • Να προγραμματίζουν το έργο χρονικά με τη χρήση δικτύων
  • Να αντιλαμβάνονται την έννοια του κόστους του έργου και να αξιολογούν την απόδοσή του με βάση συγκεκριμένους δείκτες.
  • Να δημιουργούν την ομάδα του έργου με επιστημονικά κριτήρια
  • Να διαχειρίζονται την ποιότητα του έργου και όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  To μάθημα της Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων στην Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της διοίκησης οποιασδήποτε μορφής έργων που σχετίζονται με την εκπαίδευση αλλά και όχι μόνο. Ειδικότερα, σκοπός του είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας δεξιότητες που σχετίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης έργων, τη μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης έργων, την κατάρτιση προϋπολογισμών έργων, την εκμάθηση της γραφειοκρατικής πρακτικής της διαχείρισης έργου, τις αρχές διοίκησης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της, τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης, αλλά και τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου, ώστε, ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλο το φάσμα των εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων που συνθέτουν το κύριο σώμα του project management.

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IX: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.0 ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
   (ΣΕ0819)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το μάθημα αναλύει τα συστατικά στοιχεία του σύγχρονου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-Business) με έμφαση το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce) με στόχο να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να επιλέγουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:

  • Να παρουσιάζει και να αναλύει επιχειρηματικά μοντέλα Ηλεκτρονικού Eπιχειρείν
  • Να αναλύει τα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν μια σύγχρονη επιχείρηση Ηλεκτρονικού Εµπορίου όπως: επιλογή πλατφόρμας (eCommerce Platform), εμπειρία του χρήστη (User Experience), πληρωμές (Payments), CRM & ERP, Digital Marketing, καθιέρωση επωνυμίας (Branding), ψηφιακή διαφήμιση (Digital Advertisement), SEO, Social Media, Affiliate Marketing, Web Analytics.
  • Να δημιουργεί προτάσεις επιχειρηματικές χρησιμοποιώντας εργαλεία που θα παρουσιαστούν στο μάθημα
  • Να χρησιμοποιεί εργαλεία προσομοίωσης της λειτουργίας της επιχείρησης για την αποφυγή του ρίσκου.
  • Να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ένα πρωτότυπο (prototype) ηλεκτρονικό κατάστημα με έτοιμα εργαλεία & υπηρεσίες του διαδικτύου

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και φοιτητών με τις έννοιες, τις μεθόδους και τις τεχνικές της σύγχρονης e-Eπιχειρηματικότητας, της Επιχειρηματικότητας 2.0 όπως την ονομάζουμε, για να δειχθεί η αναλογία με το web 2.0, 3.0 & 4.0.

  Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα αποκτούν βασικές γνώσεις πάνω στις σύγχρονες ψηφιακές επιχειρήσεις: τις τεχνικές και μεθόδους ανάπτυξής τους, μελέτες περιπτώσεων, τις σύγχρονες διαδικασίες χρηματοδότησης, τις διαδικασίες ανάπτυξης, τις ηθικές και δεοντολογικές διαστάσεις τους. Επίσης γνωρίζουν ορισμένες μορφές σύγχρονων επιχειρήσεων όπως οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι "πράσινες" επιχειρήσεις μέσα σε ένα πλαίσιο αναφοράς με το επάγγελμα που ενδεχομένως θα ασκήσουν μετά την αποφοίτησή τους.

  Η επιχειρηματικότητα εξάλλου, στο πλαίσιο του μαθήματος, θεωρείται ως μια ευρύτερη έννοια, που δε συνδέεται κατ' ανάγκη με οικονομικές δραστηριότητες, αλλά περισσότερο με την έννοια της καινοτομίας και της σχεδίασης σε όλους τους τομείς της ζωής.

  Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, στο πλαίσιο του μαθήματος, ενθαρρύνονται να προχωρήσουν στη σχεδίαση και εκτίμηση μικρών ή ατομικών επιχειρήσεων (πάντα μέσα σε μια ευρύτερη εκδοχή της επιχειρηματικότητας) και γενικότερα ενεργειών ανάδειξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

  • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
   (ΕΕ351)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2021

   • Οργάνωση και Διοίκηση Έργων - Πλήρης Οδηγός Μελέτης και Εφαρμογής ISBN : 978-618-5131-74-6 Κωδικός Εύδοξος: 102073294 Έκδοση 2η / Ιούνιος 2021

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Επιστημονικά Περιοδικά (13 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2022

    • Perceived change uncertainty and Role of positive change behavioral change support: the role of positive change orientation Journal of Organizational Change Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JOCM-01-2021-0013

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • The impact of leadership on firm financial performance: the mediating role of employees’ readiness to change. Leadership & Organization Development Journal, Vol. 41 No. 3, pp. 333-347. https://doi.org/10.1108/LODJ-02-2019-0088

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Correlating horizontal skills with job specialisations based on business sector dynamics in the regional labor markets. The case of Attica region, Greece. Development Management, Volume 17, Issue 3, 2019

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Firm performance: The role of CEOs’ emotional and cognitive characteristics. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research 8(1): 51-82

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Linking knowledge management, job satisfaction and productivity in the Greek public sector Int. J. Knowledge Management Studies, Vol. 5, Nos. 3/4, 2014

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Empowerment in the Greek Public Sector: Evidence from Top Management Executives ADVANCES IN BUSINESS-RELATED SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL, VOLUME 5 (2014), NUMBER 1

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Managers’ workplace attitudes, tolerance of ambiguity and firm performance. The case of Greek banking industry Management Research Review, Vol. 37 No. 5, 2014, pp. 442-465

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Towards a Tolerance of Ambiguity Model in Greek Tourism Industry Journal of Tourism and Hospitality Management, ISSN 2328-2169, March 2014, Vol. 2, No. 3, 106-113

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Exploring employees’ perceptions, job-related attitudes and characteristics during a planned organizational change. Int. Journal of Business Science and Applied Management, Volume 9, Issue 1, 2014

     Προβολή Δημοσίευσης

    • CEOs’ Attitudes to Change, Strategic Flexibility and Organizational Performance in Greek ICT Industry. International Journal of Management Sciences Vol. 4, No. 12, 2014, 567-581

    2012

    • Συνέδρια (3 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2009

     • The enhancement of Job Satisfaction as a result of the "Communication and Knowledge Motivator" model Application. The case study of "Hellenic Railways"

      Προβολή Δημοσίευσης

     • The impact of Industrial Training at Railways' Employees and its Influence on the average Productivity Rate Conference: NHIBE (New Horizons in Industry, Business and Education)At: Santorini, Greece
     • Organizational Memory at Hellenic Railways Industrial Environment. The "Treatment" of Knowledge Gap Between New and "Ready to Retirement" Workers

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2010

      • Linking Universities with Industry. A functional approach on creating an effective Knowledge Management Framework ICAF, 2010 (3rd International Conference on Accounting and Finance)
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font