Τσιρίκας Αθανάσιος
 • 2310 891.388
 • tsirikas uom.gr
 • Γραφείο: , Ε108

  Τσιρίκας Αθανάσιος

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»))


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
   (ΣΕ0316)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά αποτελέσματα:

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να αντιληφθούν βασικές έννοιες σχετικά με το ταλέντο και τις δεξιότητες
  • Να μπορούν χα χρησιμοποιούν εργαλεία για την ανίχνευση συμπεριφορών που συνδέονται με την ύπαρξη κλίσης προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση
  • Να χρησιμοποιούν εργαλεία για την επιλογή του κατάλληλου εργαζομένου στην κατάλληλη θέση
  • Να αξιολογούν βασικές μαλακές δεξιότητες και να εντοπίζουν σημεία βελτίωσής των
  • Να δημιουργούν προγράμματα ανάπτυξης μαλακών δεξιοτήτων
  • Να μπορούν να ασκηθούν και να ασκήσουν συνεργάτες τους σύμφωνα με την λογική της εξάσκησης εκτός της ζώνης άνεσής τους προκειμένου σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία που θα παρουσιαστούν, να μπορέσουν να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες.
  • Να μπουν στη φιλοσοφία του θερμοκηπίου ταλέντων

  Περιεχόμενο μαθήματος:

  Το μάθημα επικεντρώνεται στην έννοια του ταλέντου αλλά και στο πως αυτό εξελίσσεται, με ποιους μηχανισμούς και εν τέλει συζητείται διεξοδικά το γνωστό στερεότυπο ότι το ταλέντο προϋπάρχει, ή κληρονομείται. Συζητείται εκτενώς επίσης η έννοια των θερμοκηπίων ταλέντων. Τα θερμοκήπια ταλέντων είναι μυστηριώδη μέρη και το πιο μυστήριο γι 'αυτά είναι ότι ανθίζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα μέσα δε μαζικής ενημέρωσης τείνουν να αντιμετωπίζουν κάθε θερμοκήπιο ταλέντου ως μοναδικό φαινόμενο, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλα μέρος ενός μεγαλύτερου, παλαιότερου προτύπου. Δείτε για παράδειγμα τους συνθέτες της Βιέννης του 19ου αιώνα, τους συγγραφείς της Σαιξπηρικής Αγγλίας ή τους καλλιτέχνες της Ιταλικής Αναγέννησης, κατά την οποία η μικρή Φλωρεντίας, με πληθυσμό 70.000, δημιούργησε ξαφνικά μια έκρηξη ιδιοφυϊών καλλιτεχνών που δεν έχει δει ποτέ από τότε ξανά η ανθρώπινη ιστορία. Σκεφτείτε την αρχαία Ελλάδα, την Ελλάδα της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνεται ως ηχώ η ίδια ερώτηση: Από που προέρχεται αυτό το εξαιρετικό ταλέντο? Πώς αναπτύσσεται;

  Αυτό το μάθημα αναφέρεται σε μια απλή ιδέα: Όλες τα θερμοκήπια ταλέντων κάνουν το ίδιο  ακριβώς πράγμα. Έχουν ανακαλύψει ασυναίσθητα ένα νευρολογικό μηχανισμό, ο οποίος παρότι δεν μπορεί να μοντελοποιηθεί ή να μπει σε καλούπια, είναι σε θέση να δημιουργήσει ορισμένα μοτίβα οικοδόμησης δεξιοτήτων βασισμένα στην επιταχυνόμενη μάθηση, εφόσον ο ασκούμενος ακολουθήσει συγκεκριμένο τρόπο άσκησης.

  Εν συντομία, κάποιοι έχουν σπάσει τον κώδικα των ταλέντων και σκοπός του σεμιναρίου είναι να τον μοιραστούμε μαζί σας. Πως μπορούμε να γίνουμε καλοί σε ότι κάνουμε; Πως είναι δυνατόν να γίνουμε ταλαντούχοι σε ότι αγαπάμε; Γιατί τα στερεότυπα που χρησιμοποιούσαμε ως τώρα είναι εντελώς ξεπερασμένα; Πως μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας να εξελιχθούν σε ταλαντούχους performers; Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε; Η έννοια του ταλέντου είναι πολυδιάστατη και σκοπός μας είναι να την αποκρυπτογραφήσουμε.

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
   (ΣΕ0721)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά αποτελέσματα:

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των έργων και τη διάκριση από την επαναλαμβανόμενη παραγωγή
  • Να αναλύσουν το έργο σε δραστηριότητες και να δημιουργήσουν τη Δομή Ανάλυσης Εργασιών και το Δίκτυο Δραστηριοτήτων
  • Να διακρίνουν τις διαφορετικές οργανωτικές δομές των οργανισμών που υλοποιούν έργα και την επίπτωσή τους στη διοίκηση των έργων
  • Να αντιστοιχούν πόρους στις δραστηριότητες του έργου και να εκτιμούν το κόστος του έργου
  • Να αντιμετωπίζουν με συστηματικό τρόπο τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους που σχετίζονται με τα έργα.
  • Να προγραμματίζουν το έργο χρονικά με τη χρήση δικτύων
  • Να αντιλαμβάνονται την έννοια του κόστους του έργου και να αξιολογούν την απόδοσή του με βάση συγκεκριμένους δείκτες.
  • Να δημιουργούν την ομάδα του έργου με επιστημονικά κριτήρια
  • Να διαχειρίζονται την ποιότητα του έργου και όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες

  Περιεχόμενο μαθήματος:

  To μάθημα της Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων στην Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της διοίκησης οποιασδήποτε μορφής έργων που σχετίζονται με την εκπαίδευση αλλά και όχι μόνο. Ειδικότερα, σκοπός του είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας δεξιότητες που σχετίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης έργων, τη μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης έργων, την κατάρτιση προϋπολογισμών έργων, την εκμάθηση της γραφειοκρατικής πρακτικής της διαχείρισης έργου, τις αρχές διοίκησης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της, τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης, αλλά και τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου, ώστε, ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλο το φάσμα των εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων που συνθέτουν το κύριο σώμα του project management.

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IX: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.0 ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
   (ΣΕ0819)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Μαθησιακά αποτελέσματα:

  Το μάθημα αναλύει τα συστατικά στοιχεία του σύγχρονου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-Business) με έμφαση το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce) με στόχο να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να επιλέγουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:

  • Να παρουσιάζει και να αναλύει επιχειρηματικά μοντέλα Ηλεκτρονικού Eπιχειρείν
  • Να αναλύει τα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν μια σύγχρονη επιχείρηση Ηλεκτρονικού Εµπορίου όπως: επιλογή πλατφόρμας (eCommerce Platform), εμπειρία του χρήστη (User Experience), πληρωμές (Payments), CRM & ERP, Digital Marketing, καθιέρωση επωνυμίας (Branding), ψηφιακή διαφήμιση (Digital Advertisement), SEO, Social Media, Affiliate Marketing, Web Analytics.
  • Να δημιουργεί προτάσεις επιχειρηματικές χρησιμοποιώντας εργαλεία που θα παρουσιαστούν στο μάθημα
  • Να χρησιμοποιεί εργαλεία προσομοίωσης της λειτουργίας της επιχείρησης για την αποφυγή του ρίσκου.
  • Να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ένα πρωτότυπο (prototype) ηλεκτρονικό κατάστημα με έτοιμα εργαλεία & υπηρεσίες του διαδικτύου

  Περιεχόμενο μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και φοιτητών με τις έννοιες, τις μεθόδους και τις τεχνικές της σύγχρονης e-Eπιχειρηματικότητας, της Επιχειρηματικότητας 2.0 όπως την ονομάζουμε, για να δειχθεί η αναλογία με το web 2.0, 3.0 & 4.0.

  Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα αποκτούν βασικές γνώσεις πάνω στις σύγχρονες ψηφιακές επιχειρήσεις: τις τεχνικές και μεθόδους ανάπτυξής τους, μελέτες περιπτώσεων, τις σύγχρονες διαδικασίες χρηματοδότησης, τις διαδικασίες ανάπτυξης, τις ηθικές και δεοντολογικές διαστάσεις τους. Επίσης γνωρίζουν ορισμένες μορφές σύγχρονων επιχειρήσεων όπως οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι "πράσινες" επιχειρήσεις μέσα σε ένα πλαίσιο αναφοράς με το επάγγελμα που ενδεχομένως θα ασκήσουν μετά την αποφοίτησή τους.

  Η επιχειρηματικότητα εξάλλου, στο πλαίσιο του μαθήματος, θεωρείται ως μια ευρύτερη έννοια, που δε συνδέεται κατ' ανάγκη με οικονομικές δραστηριότητες, αλλά περισσότερο με την έννοια της καινοτομίας και της σχεδίασης σε όλους τους τομείς της ζωής.

  Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, στο πλαίσιο του μαθήματος, ενθαρρύνονται να προχωρήσουν στη σχεδίαση και εκτίμηση μικρών ή ατομικών επιχειρήσεων (πάντα μέσα σε μια ευρύτερη εκδοχή της επιχειρηματικότητας) και γενικότερα ενεργειών ανάδειξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

  • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
   (ΕΕ351)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2014

   • CEOs’ Attitudes to Change, Strategic Flexibility and Organizational Performance in Greek ICT Industry. International Journal of Management Sciences Vol. 4, No. 12, 2014, 567-581
   • Συνέδρια (0 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Άλλα (0 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.