Βλασίδης Βλάσιος
 • 2310 891.318
 • vvlasidis uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 212

  Βλασίδης Βλάσιος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία, Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στα Βαλκάνια

  Βιογραφικό
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ιστορία 20ου αιώνα
  • Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
  • Μακεδονικό Μέτωπο
  • Πολιτικές διαχείρισης της μνήμης
  • Σπουδές μέσων ενημέρωσης
  • Βαλκάνια
  • Πολιτική Επικοινωνία
  • Νέα Μέσα Ενημέρωσης
  • Προπαγάνδα
  • Πρακτορεία Ειδήσεων
  • Η ιστορία των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια
  • Οι εφημερίδες στο βορειοελλαδικό χώρο
  • Πολιτιστικές Βιομηχανίες
  • Σχέσεις εξουσίας και ΜΜΕ
  • Ψυχρός Πόλεμος και Μέσα Ενημέρωσης
  • Ψυχρός Πόλεμος και Προπαγάνδα
  • Μετανάστευση και Μέσα Ενημέρωσης
  • Στρατιωτικά κοιμητήρια
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
   (ΒΣ0824)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η Πολιτική Επικοινωνία στις μέρες μας και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και επικοινωνούν οι πολίτες με τις μορφές εξουσίας. Ορίζει τη θέση των μέσων ενημέρωσης σε σχέση με την πολιτική, τις/τους πολιτικούς και το ευρύ κοινό. Περιγράφει και αναλύει τη σημασία των μέσων ενημέρωσης στην αμφίδρομη επικοινωνία πολιτικών-ψηφοφόρων, τόσο σε θέματα υψηλής πολιτικής όσο και στα θέματα της καθημερινής ζωής της/του πολίτη. Επίσης προσπαθεί να ορίσει τη σημασία του Ιντερνέτ και των κοινωνικών δικτύων στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις αλλαγές που επιφέρει στη διαμόρφωση των αντιλήψεων για μια σειρά θεμάτων και των αντιδράσεων των πολιτών απέναντι στις καθιερωμένες συμπεριφορές.

  • ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Μ.Μ.Ε. ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
   (ΒΣ0828)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει τις/τους φοιτήτριες/ητές σε επαφή με τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας και των βαλκανικών κρατών. Οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται την πορεία των εφημερίδων, των περιοδικών και των πρακτορείων ειδήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των Βαλκανίων πάντα σε συνάρτηση με τα εθνικά ζητήματα και κινήματα και την πολιτική κατάσταση σε διεθνές επίπεδο και στο εσωτερικό των βαλκανικών κρατών. Επίσης παρακολουθούν την πορεία δημιουργίας των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, πρώτα του ραδιοφώνου και στη συνέχεια της τηλεόρασης από τον Μεσοπόλεμο μέχρι τα τέλη του 20ου αι. Παράλληλα οι φοιτήτριες/ητές μπορούν να έλθουν σε απευθείας επαφή με τα μέσα ενημέρωσης, καθώς έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν εργασία για μέσα ενημέρωσης συγκεκριμένης βαλκανικής χώρας, να συμμετάσχουν στη διαδικασία ψηφιοποίησης παλαιών εφημερίδων και περιοδικών της Μακεδονίας και να βοηθήσουν στη διεξαγωγή της έρευνας-δημοσκόπησης για τη σχέση του κοινού με τα μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) στη Θεσσαλονίκη.

  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ
   (ΒΣ0832)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το φροντιστηριακό μάθημα έχει ως στόχο να παράσχει αφενός εξειδικευμένες γνώσεις για τους Παγκόσμιους Πολέμους και τις εμφύλιες συγκρούσεις με έμφαση στα Βαλκάνια, αφετέρου να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/ητές με την έρευνα πεδίου μέσα σε συνθήκες συνεργατικότητας και ομαδικής εργασίας. Παράλληλα, να τους εισάγει στη μεθοδολογία της έρευνας, της βιβλιογραφικής αναζήτησης, της ανάλυσης και σύνθεσης των πηγών.

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
   (Β502-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (27 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Vlasis Vlasidis, The German-Bulgarian military cemetery in Thessaloniki 1925-1946”, in Yura Konstantinova, Nadia Danova, Jordan Zhelev (eds), Thessaloniki and the Bulgarians: History,Memory, Present, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, 2019, pp. 520-542 [In bulgarian]
   • Βλάσης Βλασίδης, «Η μνήμη του Μεγάλου Πολέμου (1914-1918). Συγκλίσεις, αποκλίσεις και τοπικές ιδιαιτερότητες», Ιουλία Κανδήλα, Φωτεινή Λέκκα, Αναστάσιος Μάτος, Γεώργιος Κοντομήτρος (επιμ.), Η Θεσσαλία του 1917, Αθήνα, 2019, σσ.19-30.

   2017

   • Βλάσης Βλασίδης, “Η Κουλακιά στο Μακεδονικό Αγώνα ή η σημασία της επιμελητείας”, στο Ελένη Γαβρά (επιμ.), Χαλάστρα και η ευρύτερη περιοχή. Ιστορικό, πολιτιστικό και οικιστικό απόθεμα, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2017, σσ.65-90.

   2015

   • Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Σοφία Ηλιάδου Τάχου, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Η δυτική Μακεδονία από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Συνεδρίου (Νοέμβριος 2012) Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2015

   2010

   • Vlasis Vlasidis, “History in Mission Command: The Macedonian Question and the Internet (1990-2007)”, στο Yannis Stefanidis, Vlasis Vlasidis, Evangelos Kofos, (eds.), Macedonian Identities through time. Interdisciplinary Approaches, Thessaloniki, 2010, pp.295-320 (ISBN 978-060-458-272-3)
   • Yannis Stefanidis, Vlasis Vlasidis, Evangelos Kofos, (eds.), Macedonian Identities through time. Interdisciplinary Approaches, Thessaloniki, Epikentro, 2010. (ISBN 978-060-458-272-3)
   • Βλάσης Βλασίδης, Στη μεθόριο Ελλάδας-FYROM. Τα μέσα ενημέρωσης στους νομούς Φλώρινας, Καστοριάς. Μοναστηρίου και Περλεπέ, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2010, (ISBN 978-960-458-233-4)

   2009

   • Βλάσης Βλασίδης, «Βούλγαροι κομιτατζήδες και η ελληνική αντίδραση. Ο αγώνας στη δυτική Μακεδονία στη διάρκεια του Μεσοπολέμου», Βασίλης Γούναρης (επιμ.), Έθνος, Κράτος και Πολιτική. Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Ιωάννη Κολιόπουλο (Θεσσαλονίκη, 2009) ISBN 9789604582150, σσ.29-49
   • Βλάσης Βλασίδης, «Όψεις της προσφυγικής αποκατάστασης στη Μακεδονία: οι απόψεις του ελληνικού Τύπου», στο Ιωάννης Κολιόπουλος, Ιάκωβος Μιχαηλίδης (επιμ.), Πρόσφυγες στη Μακεδονία, Αθήνα, 2009 (ISBN 978-960-464-115-4) σσ. 138-155.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • Βλάσης Βλασίδης, «H ιστορία σε διατεταγμένη αποστολή. Internet και Μακεδονικό Ζήτημα (1990-2007», στο Γιάννης Στεφανίδης, Βλάσης Βλασίδης, Ευάγγελος Κωφός, (επιμ.), Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. Η διαχρονική τους πορεία, Αθήνα, Πατάκης-Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, 2008, σσ.463-494
   • Βλάσης Βλασίδης, «Η ενημέρωση στη μεθόριο: Τα μέσα ενημέρωσης στους νομούς Φλώρινας, Καστοριάς, Μοναστηρίου, Περλεπέ», στο Ιωάννης Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, Βασίλης Γούναρης (επιμ.), Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-ΠΓΔΜ ως ζητούμενο, Θεσσαλονίκη, 2008, σσ.103-147
   • Γιάννης Στεφανίδης, Ευάγγελος Κωφός, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Πατάκης, 2008 (ISBN 978-960-18-2895-0)

   2007

   • Βλάσης Βλασίδης, «Ο αλυτρωτισμός στο διαδίκτυο», Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονισμός. Ο ιμπεριαλισμός των Σκοπίων 1944-2006, Αθήνα, Έφεσος, 2007, σσ.77-92
   • Vlasis Vlasidis, “Irredentism on the Internet”, Society of Macedonian Studies, Macedonianism. FYROM’s expansionist designs against Greece 1944-2006, Athens, 2007, pp.77-92
   • Βλάσης Βλασίδης, «Τα σχολικά εγχειρίδια της FYROM», Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Η αποδόμηση του εθνικού κράτους και της ιστορίας του, Θεσσαλονίκη, 2007, σσ.59-66
   • Vlasis Vlasidis, “Makedonien und die Grossmachte”, in Ioannis Koliopoulos (ed.), Geschichte des Makedonien, Thessaloniki, 2007, pp.341-357
   • Vlasis Vlasidis, “Macedonia and the Great Powers”, στο Ioannis Koliopoulos (ed.), The History of Macedonia, Thessaloniki, 2007, pp.327-356
   • Βλάσης Βλασίδης, «Φλώρινα: Το χθες, το σήμερα και το αύριο στην ενημέρωση», Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων. Αξονική τομογραφία του νομού, Θεσσαλονίκη, Ρέκος, 2007, σσ.337-384

   2005

   • Vlasis Vlasidis, "We and the others: Greece’ s Image in FYROM ‘s Press and Educational System (1995-2002)” in Evangelos Kofos, Vlasis Vlasidis (eds.), Athens-Skopje, An Uneasy Symbiosis (1995-2002), Athens, 2005, pp.253-316

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Βλάσης Βλασίδης, «Μετανάστες και ΜΜΕ στην Ελλάδα του 20ου αι.», Χρήστος Φραγκονικολόπουλος (επιμ.), ΜΜΕ. Κοινωνία και Πολιτική. Ρόλοι και Λειτουργία στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, Σιδέρης, 2005, σσ.221-239
   • Βλάσης Βλασίδης, «Το παρόν και το μέλλον των κρατικών πρακτορείων ειδήσεων στα Βαλκάνια και την Ελλάδα, στο Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος (επιμ.), ΜΜΕ. Κοινωνία και Πολιτική. Ρόλος και Λειτουργία στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, Σιδέρης, 2005, σσ.573-596
   • Εvangelos Kofos, Vlasis Vlasidis (eds.), Athens-Skopje. An Uneasy Symbiosis, Athens, ELIAMEP, 2005. (ISBN 960-8356-05-9)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2004

   • Βλάσης Βλασίδης, " Εμείς και οι άλλοι. Η εικόνα της Ελλάδας μέσα από τον Τύπο και στο εκπαιδευτικό σύστημα της FYROM (1995-2002)", στο Ευάγγελος Κωφός, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Αθήνα-Σκόπια. Η επτάχρονη συμβίωση, Αθήνα, Παπαζήσης, 2004, σσ.297-366

   2003

   • Ευάγγελος Κωφός, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Αθήνα-Σκόπια. Η επτάχρονη συμβίωση, Αθήνα, Παπαζήσης, 2003 (ISBN 960-02-1705-X)

   2002

   • Vlasis Vlasidis, "School Celebrations in Greek Macedonia", Christina Koulouri (ed.), Clio in the Balkans. The Politics of History Education, Thessaloniki, 2002, pp. 285-288

   2001

   • Βλάσης Βλασίδης, Τα βαλκανικά μέσα ενημέρωσης. Α' Τα ηλεκτρονικά, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2001 (ISBN 960-288-081-3)

   1997

   • Βλάσης Βλασίδης, "Η αυτονόμηση της Μακεδονίας. Από τη θεωρία στην πράξη", Β. Γούναρης, Γ.Αγγελόπουλος, Ι.Μιχαηλίδης (επιμ.), Ταυτότητες στη Μακεδονία, Αθήνα, Παπαζήσης, 1997, σσ.64-87
   • Επιστημονικά Περιοδικά (12 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Vlasis Vlasidis, Bulgarian Newspapers published in Thessaloniki 1869-1913, in Etudes Balkaniques, 1 (2020) [in print]
    • Βλάσης Βλασίδης, “Μια πρώτη καταγραφή της συμμετοχής της Λέσβου στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο”, Πρακτικά Ημερίδας 1918-2018 Λήξη του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου. Ο απόηχος 100 χρόνια μετά, Λέσβος 3/10/2018, Λεσβειακά (2020 υπό δημοσίευση)

    2019

    • Stamatis Chatzitoulousis / Vlasis Vlasidis/ Apostolos Sarris/ Kalliopi Efkleidou/ Eleni Kotjabopoulou / Nikos Papadopoulos/ Nasos Argyriou/ Jamie Donati/ Meropi Manataki/ Pedro Trapero-Fernandez, Records and Transformations of Memories in the Cultural Landscape of Idomeni (Kilkis, Northern Greece), Open Archaeology, Editor-in-Chief: Goldhahn, Joakim, 5/1 (2019), 563-585

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Βλάσης Βλασίδης, Γεώργιος Σακαγιάννης, “Γερμανικά στρατιωτικά νεκροταφεία στην Κατοχική Ελλάδα. Η περίπτωση του Στρατιωτικού Νεκροταφείου Θεσσαλονίκης”, Θεσσαλονίκη, 10 (2019), [υπό έκδοση]

    2018

    2017

    • Βλάσης Βλασίδης, “Το Μακεδονικό Ζήτημα στα μεταπολεμικά χρόνια και η δημιουργία της σλαβομακεδονικής ταυτότητας” Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού, 3 (Ιανουάριος 2017), 12-30.

    2016

    • Vlasis Vlasidis, “War and Remembrance : Constructing and maintaining Commonwealth WWI Cemeteries in Greece 1920-1940”, Macedonian Studies Journal, 1/2 (2016), 25-36.

    2015

    • Vlasis, Vlasidis, “Great War and the Balkans. The use of memory in Bulgaria and in Greece”, Etudes Balkaniques, LI, 1 (2015), 242-255.

    2013

    • Βλάσης Βλασίδης, «Τα στρατιωτικά νεκροταφεία του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στη Μακεδονία», Θεσσαλονίκη (Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης), 8 (2013), 325-341

    1998

    • Vlasis Vlasidis, "Consequences of the demographic and social re-arrangements to the vlach-speaking element of Greek Macedonia (1923-1926)", Revue de Sud-Est Europeennes 2 (1998), pp. 155-171

     Προβολή Δημοσίευσης

    1995

    • Vlasis Vlasidis - Veniamin Karakostanoglou, «Recycling Propaganda: Remarks on Recent Reports on Greece's "Slav-Macedonian Minority", Balkan Studies, 36/1 (1995), pp.155-170

    1991

    • Vlasis Vlasidis, " `The Macedonian Question` on the Bulgarian Political Scene (1919-1923)", Balkan Studies, 32/1 (1991), pp.71-88
    • Συνέδρια (29 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Vlasis Vlasidis, “Constructing cemeteries and paying tribute to the fallen WWI and WWII soldiers in Greece”, in Athanasios Gkamas (ed.), The End of WWI and the centenary of the signing of the Treaty of Mudros (1918-2018). Scientific Conference Proceedings (Lemnos 25-28 May 2018), Athens, ESI, 2020 [in print]
     • Βλάσης Βλασίδης, «Η βουλγαρική εκπαίδευση στη σερβική Μακεδονία (1941-1944) και οι επιπτώσεις της στον πληθυσμό της δυτικής Μακεδονίας», Σοφία Ηλιάδου Τάχου, Αντρέας Ανδρέου, Κώστας Κασβίκης, Ιωάννης Μπέτσας (επιμ.) «Κατοχή και Εμφύλιος στη Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο 2020, σσ.453-472.
     • Βλάσης Βλασίδης, Δήμητρα Πατρωνίδου, “Η δεύτερη βουλγαρική κατοχή της ανατολικής Μακεδονίας (1916-1918). Μια πρώτη προσέγγιση από τα βουλγαρικά κρατικά αρχεία”, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Δήμητρα Πατρωνίδου (επιμ.), Πρακτικά Ζ’ Επιστημονικής συνάντησης. Η Δράμα και η περιοχή της. Ιστορία και Πολιτισμός. Η Δράμα και η περιοχή της κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενσωμάτωση, δεύτερη κατοχή ανασυγκρότηση, Δράμα, 2020 (υπό έκδοση)
     • Vlasis Vlasidis, “Establishing relations with my ideological enemy (1948-1974), Proceedings International Conference 1018-2018: A millenium of Polish-Greek diplomatic contracts. 1000 years of Greeks in Poland, Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies, University of Wroclaw, 7-9/11/2018, Wroclaw, 2020 [in print]
     • Βλάσης Βλασίδης, Δέσποινα Χαρίτου, «Πόλεις σε καιρό πολέμου: προσπάθειες κάλυψης των διατροφικών αναγκών της Θεσσαλονίκης κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο» στο Η Στρατιά της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη, 1915-1918: η πόλη και οι αναπαραστάσεις, Πρακτικά διημερίδας 28-29 Σεπτεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη, Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2020 [υπό έκδοση]
     • Βλάσης Βλασίδης, Γεώργιος Σακαγιάννης, “Όψεις της Κατοχικής και Μεταπολεμικής Θεσσαλονίκης. Το Κοιμητήριο του προσφυγικού συνοικισμού της Αγίας Φωτεινής”, Πρακτικά Μ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 15-17 Μαίου 2019 [2020, υπό έκδοση]

     2019

     • Βλάσης Βλασίδης, «Η ρωσική και η ιταλική συμμετοχή στο Μακεδονικό Μέτωπο» Γεώργιος Ραχμανίδης (επιστ. επιμ.) Αθανάσιος Γκάμας (επιμ.), Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-1918, 100 χρόνια από τη λήξη του. Πρακτικά ημερίδων ΕΣΙ, Aθήνα 2019, σσ.63-76
     • Βλάσης Βλασίδης, "Αιχμάλωτοι πολέμου στο Μακεδονικό Μέτωπο: μια πρώτη προσέγγιση", Ευστράτιος Δορδανάς, Βλάσης Βλασίδης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης (επιμ.), Πρακτικά συνεδρίου , Το θέατρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Μέτωπο της Θεσσαλονίκης του Α' Παγκόσμιου Πολέμου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Θεσσαλονίκη, 22-24 Οκτωβρίου 2015), Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2019.

     2018

     • Βλάσης Βλασίδης, Σοφία Καρεκλά, Η εκκλησία στην ΤV: Θρησκευτικές εκπομπές και εκκλησιαστικά δίκτυα στην ελληνική τηλεόραση στο Βασίλης Βαμβακάς, Γρηγόρης Πασχαλίδης (επιμ.), 50 χρόνια ελληνική τηλεόραση Πρακτικά συνεδρίου,Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2018.
     • Vlasis Vlasidis, 'Lemnos island and the three burials of the sailors of the SMS Breslau', in Zisis Fotakis (ed.), The First World War in the Mediterranean and the role of Lemnos, Athens, Herodotus, 2018, pp. 247-263.
     • Vlasis Vlasidis, “War and Remembrance: Constructing and maintaining Commonwealth First World War Cemeteries in Greece (1920-1940)” in Zisis Fotakis (ed.), The First World War in the Mediterranean and the role of Lemnos, Athens, Herodotus, 2018, pp.227-245.
     • Vlasis Vlasidis, Sofia Karekla, Ioannis Papadopoulos, “Jesus Christ on Greek television in Reality and Screen, a postmodern mirror”. Proceedings of the IX International Conference on Communication and reality, 8-9 June, 2017, Barcelona, Blanquerna, 2018, pp.199-207.

     2017

     • Βλάσης Βλασίδης, «Προσπάθειες έκδοσης βουλγαρικών εφημερίδων στη Δράμα κατά τον Α΄ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης, Δήμητρα Πατρωνίδου (επιμ.), Πρακτικά ς’ Επιστημονικής Συνάντησης, «Η Δράμα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας», Δράμα, 8-10 Νοεμβρίου 2013, Δράμα, 2017, σσ.617-629.

     2016

     • Βλάσης Βλασίδης, «Προσπάθειες έκδοσης βουλγαρικών εφημερίδων στις Σέρρες κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», Βασίλειος Γιαννογλούδης (επιμ.), Οι Σέρρες και η περιοχή τους. 100 χρόνια από την απελευθέρωση (1913-2013). Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Συνεδρίου 17-19 Οκτωβρίου 2013, Σέρρες 2016, σσ.321-342.
     • Vlasis Vlasidis, “Deserters, Fugitives and Prisoners of War during the First World War. The case of Macedonian Front (1915-1918)” in A. Pavlov, A. Bodrov, A. Maligina (eds), The First World War, the Versailles System and the Modernity, Issue 3, Saint Petersburg 2016, pp. 151-160.

     2015

     • Βλάσης Βλασίδης, «Θεματολογία και πολιτικός λόγος στις εφημερίδες της Φλώρινας στην πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο (1949-1961)» στο Κώστας Φωτιάδης, Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.)., «Η δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα», Πρακτικά συνεδρίου, Φλώρινα, 8-11 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, 2015, σσ.598-616.
     • Βλάσης Βλασίδης, «Οι βουλγαρικές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης (1869-1913)», στο Δημήτρης Καιρίδης (επιμ.), Θεσσαλονίκη 1912-2012: Μια πόλη σε μετάβαση (πρακτικά διεθνούς συνεδρίου), Θεσσαλονίκη, 2015, σσ.160-176.
     • Βλάσης Βλασίδης, Σοφία Γεννάτου, «Τα μέσα ενημέρωσης στην Έδεσσα, Χθες-Σήμερα-Αύριο», στο Αναστασία και Παύλος Χρυσοστόμου (επιμ.), Η Έδεσσα και η περιοχή της Ιστορία και Πολιτισμός. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (11/12 Δεκεμβρίου 2010), Έδεσσα, 2015, σσ.323-347.

     2014

     • Vlasidis Vlasis, “Rediscovering the First World War Serbian Monuments in Greece - From Ignorance to Consideration of the Cultural Heritage”, στο Dragana Dziraković, Miroslav Jaćimović (επιμ.), Zbornik radova sa medzunarodne konferencije arhiv, medii i kultura Sećanja u prvom cvetskom ratu, Novi Sad, 29-30 Oktobar 2014, Novi Sad, 2014, pp. 307-327.
     • Βλάσης Βλασίδης, «Θεματολογία και πολιτικός λόγος στις εφημερίδες της Φλώρινας στην πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο (1949-1961)» στο Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Η δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα, Πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου, Φλώρινα, 8-11 Νοεμβρίου 2012, Φλώρινα, 2014 (υπό έκδοση)

     2013

     • Βλάσης Βλασίδης, «Η στάση των εφημερίδων τη Θεσσαλονίκης απέναντι στους πρόσφυγες 1922-1940)» Ανανίας Τσιραμπίδης, Μαρία Καζαντζίδου, Ειρήνη Τελλίδου (επιμ.), Θεσσαλονίκη. Πρωτεύουσα των προσφύγων. Οι πρόσφυγες στην πόλη από το 1912 μέχρι σήμερα», Πρακτικά συνεδρίου 23-25 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, 2013, σσ.109-133
     • Βλάσης Βλασίδης, «Ποδόσφαιρο σε καιρό πολέμου: Βουλγαρικό ποδόσφαιρο επί Κατοχής στη Μακεδονία και τη Θράκη (1941-1944)», στο Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.) Όψεις και πτυχές της ιστορίας του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου (18-19 Οκτωβρίου 2013), Λευκωσία, 2014 (υπό έκδοση)
     • Vlasis Vlasidis, “Propaganda and Music. Greek and Yugoslav Public Radio in the 1940s and 1950s”, in M.J.Grant, Ferdia J. Stone-Davis, (eds.), Music and Conflict The Role of Music in Radio Broadcasting in Wartime and in Conflict Situations, Hildesheim, Olms Verlag, 2013, ISBN 9783487150598, pp.85-100
     • Vlasis Vlasidis, Greek and Yugoslav Public Radio in the Decades of 40s and 50s στο Judith Devlin, Christoph Hendrik Muller (eds), War of Words: Culture and the Mass Media in the Making of the Cold War in Europe, Dublin, University College Dublin Press, 2013, ISBN 9781906359379, pp.107-119

     2012

     • Βλάσης Βλασίδης, “Τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στην περιοχή Καβάλας. Χθες, σήμερα, αύριο» στο Ν. Ρουδομέτωφ (επιμ.), Η Καβάλα και τα Βαλκάνια Η Καβάλα και η Θράκη, τομ.Α’, Καβάλα 2012, σσ.271-328

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • Βλάσης Βλασίδης, «Παραδοσιακές και ριζοσπαστικές παρουσιάσεις του Μακεδονικού Αγώνα στον ελληνικό Τύπο (1990-2005)», στο Γιάννης Καλύβας, Βασίλης Γούναρης, Γιάννης Στεφανίδης (επ.), Ανορθόδοξοι πόλεμοι. Μακεδονία, Κύπρος, Εμφύλιος Πόλεμος, Αθήνα, Πατάκης, 2010 (ISBN 978-960-16-3373-2)

     2007

     • Eleni Gavra, Vlasis Vlasidis ‘Military Cemeteries of the First World War in Macedonia Region: Routes of Reading History in Search the Common Cultural Heritage’, στο Νina Avramidou (ed.), 1st Specialty International Conference on Monumental Cemeteries. Knowledge, Conservation, Restyling and Innovation, (Μodena, 3-5 May, 2006), Roma, 2007, ISBN 978 88 54801147-8, vol. 1, pp.179-189

      Προβολή Δημοσίευσης

     2004

     • Βλάσης Βλασίδης, "Η απελευθέρωση της Φλώρινας μέσα από το βουλγαρικό Τύπο της εποχής", Πρακτικά του συνεδρίου με θέμα: "Φλώρινα 1912-2002, Ιστορία και Πολιτισμός" της Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας και του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΑΠΘ Φλώρινα, 2004, σσ. 35-44

     1991

     • Βλάσης Βλασίδης, " Το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος': Ιδεολογικές και πολιτικές αναζητήσεις στο μεσοπόλεμο", Πρακτικά ΙΑ' Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 1991, σσ.183-198
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Βλάσης Βλασίδης, «Ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος στο βουλγαρικό Τύπο», Γιώργος Μαργαρίτης (επιμ.), 100 χρόνια από την απελευθέρωση του Κιλκίς, Πρακτικά συνεδρίου 19-20 Ιουνίου 2013