Βλασίδης Βλάσιος
 • 2310-891318
 • vvlasidis uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 212

  Βλασίδης Βλάσιος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Πολιτική Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στα Βαλκάνια

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Σπουδές μέσων ενημέρωσης
  • Βαλκάνια
  • Πολιτική Επικοινωνία
  • Νέα Μέσα Ενημέρωσης
  • Προπαγάνδα
  • Πρακτορεία Ειδήσεων
  • Η ιστορία των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια
  • Οι εφημερίδες στο βορειοελλαδικό χώρο
  • Πολιτιστικές Βιομηχανίες
  • Σχέσεις εξουσίας και ΜΜΕ
  • Ψυχρός Πόλεμος και Μέσα Ενημέρωσης
  • Ψυχρός Πόλεμος και Προπαγάνδα
  • Μετανάστευση και Μέσα Ενημέρωσης
  • Στρατιωτικά κοιμητήρια

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   (HAC201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (24 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2014

   • Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Σοφία Ηλιάδου Τάχου, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Η δυτική Μακεδονία από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Συνεδρίου (Νοέμβριος 2012) Θεσσαλονίκη, 2014 (υπό έκδοση)

   2010

   • Vlasis Vlasidis, “History in Mission Command: The Macedonian Question and the Internet (1990-2007)”, στο Yannis Stefanidis, Vlasis Vlasidis, Evangelos Kofos, (eds.), Macedonian Identities through time. Interdisciplinary Approaches, Thessaloniki, 2010, pp.295-320 (ISBN 978-060-458-272-3)
   • Yannis Stefanidis, Vlasis Vlasidis, Evangelos Kofos, (eds.), Macedonian Identities through time. Interdisciplinary Approaches, Thessaloniki, Epikentro, 2010. (ISBN 978-060-458-272-3)
   • Βλάσης Βλασίδης, Στη μεθόριο Ελλάδας-FYROM. Τα μέσα ενημέρωσης στους νομούς Φλώρινας, Καστοριάς. Μοναστηρίου και Περλεπέ, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2010, (ISBN 978-960-458-233-4)

   2009

   • Βλάσης Βλασίδης, «Βούλγαροι κομιτατζήδες και η ελληνική αντίδραση. Ο αγώνας στη δυτική Μακεδονία στη διάρκεια του Μεσοπολέμου», Βασίλης Γούναρης (επιμ.), Έθνος, Κράτος και Πολιτική. Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Ιωάννη Κολιόπουλο (Θεσσαλονίκη, 2009) ISBN 9789604582150, σσ.29-49
   • Βλάσης Βλασίδης, «Όψεις της προσφυγικής αποκατάστασης στη Μακεδονία: οι απόψεις του ελληνικού Τύπου», στο Ιωάννης Κολιόπουλος, Ιάκωβος Μιχαηλίδης (επιμ.), Πρόσφυγες στη Μακεδονία, Αθήνα, 2009 (ISBN 978-960-464-115-4)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • Βλάσης Βλασίδης, «H ιστορία σε διατεταγμένη αποστολή. Internet και Μακεδονικό Ζήτημα (1990-2007», στο Γιάννης Στεφανίδης, Βλάσης Βλασίδης, Ευάγγελος Κωφός, (επιμ.), Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. Η διαχρονική τους πορεία, Αθήνα, Πατάκης-Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, 2008, σσ.463-494
   • Βλάσης Βλασίδης, «Η ενημέρωση στη μεθόριο: Τα μέσα ενημέρωσης στους νομούς Φλώρινας, Καστοριάς, Μοναστηρίου, Περλεπέ», στο Ιωάννης Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, Βασίλης Γούναρης (επιμ.), Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-ΠΓΔΜ ως ζητούμενο, Θεσσαλονίκη, 2008, σσ.103-147
   • Γιάννης Στεφανίδης, Ευάγγελος Κωφός, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Πατάκης, 2008 (ISBN 978-960-18-2895-0)

   2007

   • Βλάσης Βλασίδης, «Ο αλυτρωτισμός στο διαδίκτυο», Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονισμός. Ο ιμπεριαλισμός των Σκοπίων 1944-2006, Αθήνα, Έφεσος, 2007, σσ.77-92
   • Vlasis Vlasidis, “Irredentism on the Internet”, Society of Macedonian Studies, Macedonianism. FYROM’s expansionist designs against Greece 1944-2006, Athens, 2007, pp.77-92
   • Βλάσης Βλασίδης, «Τα σχολικά εγχειρίδια της FYROM», Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Η αποδόμηση του εθνικού κράτους και της ιστορίας του, Θεσσαλονίκη, 2007, σσ.59-66
   • Vlasis Vlasidis, “Makedonien und die Grossmachte”, in Ioannis Koliopoulos (ed.), Geschichte des Makedonien, Thessaloniki, 2007, pp.341-357
   • Vlasis Vlasidis, “Macedonia and the Great Powers”, στο Ioannis Koliopoulos (ed.), The History of Macedonia, Thessaloniki, 2007, pp.327-356
   • Βλάσης Βλασίδης, «Φλώρινα: Το χθες, το σήμερα και το αύριο στην ενημέρωση», Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων. Αξονική τομογραφία του νομού, Θεσσαλονίκη, Ρέκος, 2007, σσ.337-384

   2005

   • Vlasis Vlasidis, "We and the others: Greece’ s Image in FYROM ‘s Press and Educational System (1995-2002)” in Evangelos Kofos, Vlasis Vlasidis (eds.), Athens-Skopje, An Uneasy Symbiosis (1995-2002), Athens, 2005, pp.253-316

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Βλάσης Βλασίδης, «Μετανάστες και ΜΜΕ στην Ελλάδα του 20ου αι.», Χρήστος Φραγκονικολόπουλος (επιμ.), ΜΜΕ. Κοινωνία και Πολιτική. Ρόλοι και Λειτουργία στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, Σιδέρης, 2005, σσ.221-239
   • Βλάσης Βλασίδης, «Το παρόν και το μέλλον των κρατικών πρακτορείων ειδήσεων στα Βαλκάνια και την Ελλάδα, στο Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος (επιμ.), ΜΜΕ. Κοινωνία και Πολιτική. Ρόλος και Λειτουργία στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, Σιδέρης, 2005, σσ.573-596
   • Εvangelos Kofos, Vlasis Vlasidis (eds.), Athens-Skopje. An Uneasy Symbiosis, Athens, ELIAMEP, 2005. (ISBN 960-8356-05-9)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2004

   • Βλάσης Βλασίδης, " Εμείς και οι άλλοι. Η εικόνα της Ελλάδας μέσα από τον Τύπο και στο εκπαιδευτικό σύστημα της FYROM (1995-2002)", στο Ευάγγελος Κωφός, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Αθήνα-Σκόπια. Η επτάχρονη συμβίωση, Αθήνα, Παπαζήσης, 2004, σσ.297-366

   2003

   • Ευάγγελος Κωφός, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Αθήνα-Σκόπια. Η επτάχρονη συμβίωση, Αθήνα, Παπαζήσης, 2003 (ISBN 960-02-1705-X)

   2002

   • Vlasis Vlasidis, "School Celebrations in Greek Macedonia", Christina Koulouri (ed.), Clio in the Balkans. The Politics of History Education, Thessaloniki, 2002, pp. 285-288

   2001

   • Βλάσης Βλασίδης, Τα βαλκανικά μέσα ενημέρωσης. Α' Τα ηλεκτρονικά, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2001 (ISBN 960-288-081-3)

   1997

   • Βλάσης Βλασίδης, "Η αυτονόμηση της Μακεδονίας. Από τη θεωρία στην πράξη", Β. Γούναρης, Γ.Αγγελόπουλος, Ι.Μιχαηλίδης (επιμ.), Ταυτότητες στη Μακεδονία, Αθήνα, Παπαζήσης, 1997, σσ.64-87
   • Επιστημονικά Περιοδικά (6 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2013

    • Βλάσης Βλασίδης, «Τα στρατιωτικά νεκροταφεία του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στη Μακεδονία», Θεσσαλονίκη (Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης), 8 (2013), 325-341

    1998

    • Vlasis Vlasidis, "Consequences of the demographic and social re-arrangements to the vlach-speaking element of Greek Macedonia (1923-1926)", Revue de Sud-Est Europeennes 2 (1998), pp. 155-171

     Προβολή Δημοσίευσης

    1995

    • Vlasis Vlasidis - Veniamin Karakostanoglou, «Recycling Propaganda: Remarks on Recent Reports on Greece's "Slav-Macedonian Minority", Balkan Studies, 36/1 (1995), pp.155-170

    1991

    • Vlasis Vlasidis, " `The Macedonian Question` on the Bulgarian Political Scene (1919-1923)", Balkan Studies, 32/1 (1991), pp.71-88

    • Βλάσης Βλασίδης, «Τα Μέσα ενημέρωσης στα Γρεβενά. Χθες σήμερα αύριο», Μακεδονικά (υπό δημοσίευση)
    • Βλάσης Βλασίδης, «Τα μέσα ενημέρωσης στο νομό Καστοριάς. Χθες σήμερα αύριο», Μακεδονικά (υπό δημοσίευση)
    • Συνέδρια (15 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2014

     • Βλάσης Βλασίδης, «Θεματολογία και πολιτικός λόγος στις εφημερίδες της Φλώρινας στην πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο (1949-1961)» στο Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Η δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα, Πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου, Φλώρινα, 8-11 Νοεμβρίου 2012, Φλώρινα, 2014 (υπό έκδοση)

     2013

     • Βλάσης Βλασίδης-Σοφία Γενάτου, «Τα μέσα ενημέρωσης στην Έδεσσα, Χθες-Σήμερα-Αύριο», στο Η Έδεσσα και η περιοχή της Ιστορία-Αρχαιολογία-Πολιτισμός. Μια διαχρονική προσέγγιση. Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας 11/12 Δεκεμβρίου 2010, Έδεσσα, 2013 (υπό έκδοση)
     • Βλάσης Βλασίδης, «Η στάση των εφημερίδων τη Θεσσαλονίκης απέναντι στους πρόσφυγες 1922-1940)» Ανανίας Τσιραμπίδης, Μαρία Καζαντζίδου, Ειρήνη Τελλίδου (επιμ.), Θεσσαλονίκη. Πρωτεύουσα των προσφύγων. Οι πρόσφυγες στην πόλη από το 1912 μέχρι σήμερα», Πρακτικά συνεδρίου 23-25 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, 2013, σσ.109-133
     • Βλάσης Βλασίδης, «Ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος στο βουλγαρικό Τύπο», Γιώργος Μαργαρίτης (επιμ.), 100 χρόνια από την απελευθέρωση του Κιλκίς, Πρακτικά συνεδρίου 19-20 Ιουνίου 2013, (υπό έκδοση)
     • Βλάσης Βλασίδης, «Προσπάθειες για την έκδοση βουλγαρικών εφημερίδων στη Δράμα κατά τον Α΄ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», ς’ Επιστημονική Συνάντηση, «Η Δράμα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας», Δράμα, 8-10 Νοεμβρίου 2013, ΔΕΚΠΟΤΑ, (υπό έκδοση)
     • Βλάσης Βλασίδης, «Προσπάθειες έκδοσης βουλγαρικών εφημερίδων στις Σέρρες κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», στο ʼρτεμις Ξανθοπούλου (επιμ.), Οι Σέρρες και η περιοχή τους. 100 χρόνια από την απελευθέρωση (1913-2013). Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Συνεδρίου 17-19 Οκτωβρίου 2013 Σέρρες (υπό έκδοση)
     • Βλάσης Βλασίδης, «Ποδόσφαιρο σε καιρό πολέμου: Βουλγαρικό ποδόσφαιρο επί Κατοχής στη Μακεδονία και τη Θράκη (1941-1944)», στο Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.) Όψεις και πτυχές της ιστορίας του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου (18-19 Οκτωβρίου 2013), Λευκωσία, 2014 (υπό έκδοση)
     • Vlasis Vlasidis, “Propaganda and Music. Greek and Yugoslav Public Radio in the 1940s and 1950s”, στο M.J.Grant, Ferdia J. Stone-Davis, (eds.), Music and Conflict The Role of Music in Radio Broadcasting in Wartime and in Conflict Situations, Hildesheim, Olms Verlag, 2013, ISBN 9783487150598, pp.85-100
     • Vlasis Vlasidis, “Greek and Yugoslav Public Radio in the Decades of 40s and 50s” στο Judith Devlin, Christoph Hendrik Muller (eds), War of Words: Culture and the Mass Media in the Making of the Cold War in Europe, Dublin, University College Dublin Press, 2013, ISBN 9781906359379, pp.107-119

     2012

     • Βλάσης Βλασίδης, “Τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στην περιοχή Καβάλας. Χθες, σήμερα, αύριο» στο Ν. Ρουδομέτωφ (επιμ.), Η Καβάλα και τα Βαλκάνια Η Καβάλα και η Θράκη, τομ.Α’, Καβάλα 2012, σσ.271-328

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • Βλάσης Βλασίδης, «Παραδοσιακές και ριζοσπαστικές παρουσιάσεις του Μακεδονικού Αγώνα στον ελληνικό Τύπο (1990-2005)», στο Γιάννης Καλύβας, Βασίλης Γούναρης, Γιάννης Στεφανίδης (επ.), Ανορθόδοξοι πόλεμοι. Μακεδονία, Κύπρος, Εμφύλιος Πόλεμος, Αθήνα, Πατάκης, 2010 (ISBN 978-960-16-3373-2)

     2006

     • Eleni Gavra, Vlasis Vlasidis ‘Military Cemeteries of the First World War in Macedonia Region: Routes of Reading History in Search the Common Cultural Heritage’, στο Νina Avramidou (ed.), 1st Specialty International Conference on Monumental Cemeteries. Knowledge, Conservation, Restyling and Innovation, (Μodena, 3-5 May, 2006), Roma, 2007, ISBN 978 88 54801147-8, vol. 1, pp.179-189

      Προβολή Δημοσίευσης

     2004

     • Βλάσης Βλασίδης, "Η απελευθέρωση της Φλώρινας μέσα από το βουλγαρικό Τύπο της εποχής", Πρακτικά του συνεδρίου με θέμα: "Φλώρινα 1912-2002, Ιστορία και Πολιτισμός" της Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας και του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΑΠΘ Φλώρινα, 2004, σσ. 35-44

     1991

     • Βλάσης Βλασίδης, " Το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος': Ιδεολογικές και πολιτικές αναζητήσεις στο μεσοπόλεμο", Πρακτικά ΙΑ' Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 1991, σσ.183-198

     • Βλάσης Βλασίδης, «Οι βουλγαρικές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης (1869-1913)», Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου Θεσσαλονίκη 1912-2012: Μια πόλη σε μετάβαση, (υπό έκδοση), προσωρινή έκδοση των κειμένων σσ.169-191

      Προβολή Δημοσίευσης

     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.