Βλασίδης Βλάσιος
 • 2310 891.318
 • vvlasidis uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 212

  Βλασίδης Βλάσιος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία, Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στα Βαλκάνια

  Βιογραφικό
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ιστορία 20ου αιώνα
  • Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
  • Μακεδονικό Μέτωπο
  • Πολιτικές διαχείρισης της μνήμης
  • Σπουδές μέσων ενημέρωσης
  • Βαλκάνια
  • Πολιτική Επικοινωνία
  • Νέα Μέσα Ενημέρωσης
  • Προπαγάνδα
  • Πρακτορεία Ειδήσεων
  • Η ιστορία των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια
  • Οι εφημερίδες στο βορειοελλαδικό χώρο
  • Πολιτιστικές Βιομηχανίες
  • Σχέσεις εξουσίας και ΜΜΕ
  • Ψυχρός Πόλεμος και Μέσα Ενημέρωσης
  • Ψυχρός Πόλεμος και Προπαγάνδα
  • Μετανάστευση και Μέσα Ενημέρωσης
  • Στρατιωτικά κοιμητήρια
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
   (ΒΣ0824)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η Πολιτική Επικοινωνία στις μέρες μας και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και επικοινωνούν οι πολίτες με τις μορφές εξουσίας. Ορίζει τη θέση των μέσων ενημέρωσης σε σχέση με την πολιτική, τις/τους πολιτικούς και το ευρύ κοινό. Περιγράφει και αναλύει τη σημασία των μέσων ενημέρωσης στην αμφίδρομη επικοινωνία πολιτικών-ψηφοφόρων, τόσο σε θέματα υψηλής πολιτικής όσο και στα θέματα της καθημερινής ζωής της/του πολίτη. Επίσης προσπαθεί να ορίσει τη σημασία του Ιντερνέτ και των κοινωνικών δικτύων στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις αλλαγές που επιφέρει στη διαμόρφωση των αντιλήψεων για μια σειρά θεμάτων και των αντιδράσεων των πολιτών απέναντι στις καθιερωμένες συμπεριφορές.

  • ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Μ.Μ.Ε. ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
   (ΒΣ0828)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει τις/τους φοιτήτριες/ητές σε επαφή με τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας και των βαλκανικών κρατών. Οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται την πορεία των εφημερίδων, των περιοδικών και των πρακτορείων ειδήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των Βαλκανίων πάντα σε συνάρτηση με τα εθνικά ζητήματα και κινήματα και την πολιτική κατάσταση σε διεθνές επίπεδο και στο εσωτερικό των βαλκανικών κρατών. Επίσης παρακολουθούν την πορεία δημιουργίας των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, πρώτα του ραδιοφώνου και στη συνέχεια της τηλεόρασης από τον Μεσοπόλεμο μέχρι τα τέλη του 20ου αι. Παράλληλα οι φοιτήτριες/ητές μπορούν να έλθουν σε απευθείας επαφή με τα μέσα ενημέρωσης, καθώς έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν εργασία για μέσα ενημέρωσης συγκεκριμένης βαλκανικής χώρας, να συμμετάσχουν στη διαδικασία ψηφιοποίησης παλαιών εφημερίδων και περιοδικών της Μακεδονίας και να βοηθήσουν στη διεξαγωγή της έρευνας-δημοσκόπησης για τη σχέση του κοινού με τα μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) στη Θεσσαλονίκη.

  • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   (HAC201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση των κυρίαρχων ιστοριογραφικών σχολών και των αντίστοιχων θεωρητικών ρευμάτων που σημάδεψαν την ιστορία της δυτικής ιστοριογραφίας στους τελευταίους δυο αιώνες, όπως και στις μεθοδολογικές απολήξεις τους όσον αφορά στην ανεύρεση, επιλογή και αξιοποίηση ιστορικών πηγών. Το μάθημα θα προσεγγίσει τους κλασσικούς ορισμούς της ιστορίας ως περιγραφής ιστορικών γεγονότων και ως ερμηνευτικής κατανόησης του ιστορικού παρελθόντος, όπως και των παράγωγων εννοιών για το τι θεωρείται πηγή, περιγραφή, αφήγηση, ερμηνεία του τελευταίου.

  Τα θεωρητικά ρεύματα που θα αναλυθούν εκτεταμένα είναι αυτά: του Ιστορικού Θετικισμού συνυφασμένο με την άνθιση της πολιτικοδιπλωματικής ιστορίας και με κορυφαίο εκπρόσωπο του ρεύματος τον Leopold von Ranke∙ του Ιστορισμού όπως εκφράστηκε κυρίως μέσα στη χεγκελιανή φιλοσοφική παράδοση∙ της Κοινωνικής και Οικονομικής Ιστορίας κυρίως μέσα από την περιγραφή των θέσεων της πρώτης και της δεύτερης γενιάς της Σχολής των Annales (Lucien Febvre, Mark Bloch, Fernard Braudel και Emmanuel Le Roy Ladurie, François Furet κ.α, αντιστοίχως)∙ της μαρξιστικής ιστοριογραφίας, κυρίως όπως εκφράστηκε από τον Κύκλο της Βαρσοβίας και τους άγγλους μαρξιστές ιστορικούς (όπως ο E.P. Thomson, ο Perry Anderson και ο Eric Hobsbaum)∙ της Πολιτισμικής ιστορίας και της ιστορίας των Νοοτροπιών (κυρίως μέσα από την ανάλυση των θέσεων της τρίτης γενιάς της Σχολής των Annales: Michel de Certeau, Georges Duby, Jacques Le Goff, Jean-Pierre Vernant)∙ της Ιστορίας των Ιδεών (Arthur O. Lovejoy, Leo Spitzer, Isaiah Berlin, Christopher Hill, J. G. A. Pocock)∙ της Διανοητικής Ιστορίας (Michel Foucault, Carlo Ginzburg, Reinhart Koselleck)∙ του Νέου Ιστορισμού (Stephen Greenblatt). Οι πιο σύγχρονες τάσεις στην ιστορία είναι η προφορική ιστορία (που δίνει βάρος στην ανασυγκρότηση της μνήμης, δημόσιας και προσωπικής) και η μικροϊστορία (που δίνει βαρύτητα στην κοινωνική ιστορία «από τα κάτω» και έμφαση στον άνθρωπο ως ξεχωριστή οντότητα και δρώντα ενός κοινωνικού και οικονομικού συνόλου). Για όλα τα παραπάνω θεωρητικά ρεύματα (αλλά κυρίως αυτά του Ιστορικού Θετικισμού, της Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, της Πολιτισμικής ιστορίας, της Διανοητικής Ιστορίας και της Προφορικής ιστορίας) θα αναλυθεί τις μεθοδολογικές κατεύθυνσεις που επιλέγει το καθένα για να προσεγγίσει ζητήματα πηγών, αφηγηματικές στρατηγικές και ερμηνευτικές συνθέσεις. Τέλος το μάθημα θα επιμείνει στη μεθοδολογία χρήσης των πηγών είτε αυτές είναι γραπτές (αρχεία, τύπος, λογοτεχνία) είτε αναπαραστατικές (οπτικές, ακουστικές/ηχητικές, απτικές πηγές).

  Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  Ανδριάκαινα Ελένη, Πέραν του Θετικισμού και του μεταμοντερνισμού. Δοκίμια στην ιστορική κοινωνιολογία, Αθήνα, 2009

  Ασδραχάς Σπύρος, Ζητήματα ιστορίας, Αθήνα, 1983

  Βέικος Θεόφιλος, Ζητήματα και μεθοδολογία της Ιστορίας, Αθήνα, 1987

  Bloch Marc, Απολογία για την ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού σήμερα, Αθήνα, 1994

  Braudel Fernand, Μελέτες για την ιστορία, Αθήνα, 1987

  Burke Peter, Αυτοψία : Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών, Αθήνα, 2003

  Burke Peter (ed.), New Perspectives on Historical writing, London New York 1991

  Cannadine David (ed.), Τι είναι ιστορία σήμερα, Αθήνα, 2007

  Fouchault Michel, Αρχαιολογία της Γνώσης, Αθήνα, 1987

  Hobsbawm Eric, On History, London, 1997

  Iggers Georg, Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα : Από την επιστημονική αντικειμενικότητα στην πρόκληση του μεταμοντερνισμού, Αθήνα, 1999

  Le Goff Jacques, Ιστορία και μνήμη, Αθήνα, 1998

  Λιάκος Αντώνης, «Η νεοελληνική ιστοριογραφία στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα», Σύγχρονα Θέματα , 76-77 (2001), 72-91.

  Νικολαίδης Θεοδόσης (επιμ.), Ο Φουκώ και οι ιστορικοί, Αθήνα, 2008

  Samaran Charles (επιμ.), Ιστορία και μέθοδοί της, Αθήνα, 1979

  Thompson, E.P., The Making of the English Working Class, London 1963

  Ψυχοπαίδης Κοσμάς, Ιστορία και μέθοδος, Αθήνα, 1994

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
   (ΒΣ504-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ
   (ΒΣ0832)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το φροντιστηριακό μάθημα έχει ως στόχο να παράσχει αφενός εξειδικευμένες γνώσεις για τους Παγκόσμιους Πολέμους και τις εμφύλιες συγκρούσεις με έμφαση στα Βαλκάνια, αφετέρου να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/ητές με την έρευνα πεδίου μέσα σε συνθήκες συνεργατικότητας και ομαδικής εργασίας. Παράλληλα, να τους εισάγει στη μεθοδολογία της έρευνας, της βιβλιογραφικής αναζήτησης, της ανάλυσης και σύνθεσης των πηγών.

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
   (Β502-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   (HAC301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Το μάθημα κινείται θεματικά στους κοινούς τόπους της Ιστορίας και της Πολιτικής Επιστήμης και καλύπτει χρονικά την περίοδο από τους Βαλκανικούς Πολέμους έως και τις τρέχουσες εξελίξεις στα Βαλκάνια σήμερα. Η περιοδολόγηση στηρίζεται στις διακριτές μεγάλες φάσεις της ευρωπαϊκής διαδρομής που σηματοδοτούν και τις αντίστοιχες τομές για τα Βαλκάνια, όπως είναι οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και η ενδιάμεση περίοδος ενός γενικότερου «ειρηνοπολέμου», ο Ψυχρός Πόλεμος και η κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού το 1989, αλλά και οι μετέπειτα εμπλοκές με την πολυδιάσπαση και τον σχηματισμό νέων κρατών στην περιοχή. Εντός της προαναφερόμενης περιόδου θα εξεταστούν εκτενώς επιμέρους ζητήματα σχετικά με α) την ειρήνη και τον πόλεμο και τα μέσα διαχείρισής τους, β) τον προσδιορισμό της έννοιας του εσωτερικού και εξωτερικού εχθρού, γ) τις ιδεολογικές ζυμώσεις και τις πολιτικές-καθεστωτικές όσο και τις κοινωνικές μεταβολές, δ) τη χάραξη και επαναχάραξη των συνόρων, ε) την αντιμετώπιση των μειονοτήτων, στ) τις διμερείς ή πολυμερείς προσεγγίσεις αλλά και τις διπολικές αποκλείσεις, ζ) τον ρόλο του διεθνούς παράγοντα, η) τη σύνθετη διαδικασία της μετάβασης μετά το 1989, θ) τις νοηματοδοτήσεις της μνήμης.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  Bell P. M. H., Τα αίτια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, μετάφρ. Λουκιανός Χασιώτης, β΄ έκδ., Πατάκης, Αθήνα 2004.

  Βερέμης Θάνος, Βαλκάνια από τον 19ο ως τον 21ο αιώνα. Δόμηση και αποδόμηση κρατών, Πατάκης, Αθήνα 2004.

  Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο (έκδ.), Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων, 1910-1914, Αθήνα 1993.

  Mazower Mark, Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, μετάφρ. Κώστας Κουρεμένος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001.

  Σταυριανός Λ.. Σ., Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά, μετάφρ. Ελένη Δελιβάνη, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2007.

  Pavlowitch Stevan K., Ιστορία των Βαλκανίων, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2005.

  Μιχαηλίδης Ιάκωβος Δ., Μετακινήσεις Σλαβοφώνων πληθυσμών (1912-1930). Ο πόλεμος των στατιστικών, Κριτική/ΚΕΜΟ, Αθήνα 2003.

  Todorova Maria, Βαλκάνια. Η δυτική φαντασίωση, μετάφρ. Ιουλία Κολοβού, Παρατητητής, Θεσσαλονίκη 2000.

  Τούντα-Φεργάδη Αρετή, Η εξωτερική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων στον Μεσοπόλεμο, Σιδέρης, Θεσσαλονίκη 2000.

  Τούντα-Φεργάδη Αρετή, Θέματα ελληνικής διπλωματικής ιστορίας, 1912-1940, Σιδέρης, Θεσσαλονίκη 2000.

  Τούντα-Φεργάδη Αρετή, Μειονότητες στα Βαλκάνια. Βαλκανικές διασκέψεις, 1930-1932, Επίκεντρο (Παρατηρητής), Θεσσαλονίκη 1994.

  Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, Το Βαλκανικόν Σύμφωνον και η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1928-1934, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα χ.χ.έ.

  Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική, τόμ. 1 (1900-1945), Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1992 και τόμ. 2 (1945-1981), Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2005.

  Μιχαηλίδης Ιάκωβος Δ., Τα πρόσωπα του Ιανού. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις τις παραμονές του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1944-1946), τόμ. α΄, Πατάκης, Αθήνα 2004 και Τα πρόσωπα του Ιανού. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις την περίοδο του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1947-1949), τόμ. β΄, Πατάκης, Αθήνα 2007

  Γούναρης Βασίλης Κ.-Μιχαηλίδης Ιάκωβος Δ. (επιμ.), Πρόσφυγες στα Βαλκάνια. Μνήμη και ενσωμάτωση, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα/Πατάκης, Αθήνα 2004.

  Μαραντζίδης Νίκος, Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (1946-1949), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2010.

  Γενικό Επιτελείο Στρατού-Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Ιστορικά έργα (1998), Cd-Room

  Γενικό Επιτελείο Στρατού-Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, εκδόσεις για την περίοδο 1912-1949 (ΓΕΣ, Ο ελληνικός στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913, 2 τόμοι, ΔΙΣ, Αθήνα 1988, Επίτομη Ιστορία των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913, ΔΙΣ, Αθήνα 1987) κλπ.

  Χρηστίδης Γεώργιος Ε., Τα κομμουνιστικά Βαλκάνια. Εισαγωγή στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική στην Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία την περίοδο 1945-1989, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2003.

  Βερέμης Θάνος (επιμ.), Βαλκάνια. Από τον διπολισμό στη νέα εποχή, Εκδόσεις «Γνώση», Αθήνα 1995.

  Γαρδίκα-Κατσιαδάκη Ελένη-Μαργαρίτης Γιώργος (επιμ.), Το Αιγαίο των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913, Υπουργείο Αιγαίου-ΕΛΙΑ, Αθήνα 2002.

  Νικόλτσιος Βασίλειος-Γούναρης Κ. Βασίλης, Από το Σαραντάπορο στη Θεσσαλονίκη. Η ελληνοτουρκική αναμέτρηση του 1912 μέσα από τις αναμνήσεις του Στρατηγού Χασάν Ταχσίν Πασά, Θεσσαλονίκη 2002.

  Κόντης Βασίλης-Σφέτας Σπυρίδων (επιμ.), Εμφύλιος Πόλεμος. Έγγραφα από τα γιουγκοσλαβικά και βουλγαρικά αρχεία, γ΄ έκδ., Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2006.

  Hösch Edgar, Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart, Verlag C. H. Beck, δ΄ έκδ., München 2002.

  Ilchev Ivan, Έχει δίκιο η πατρίδα μου; Η προπαγάνδα των Βαλκανικών Κρατών (1821-1923), μετάφρ. Vaia Rakidzi, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011.

  Hall Richard C., Bulgaria’s Road to the First World War, Columbia University Press, New York 1996.

  Pollo Stefanaq-Puto Arben, Ιστορία της Αλβανίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μετάφρ. Μπάμπης Ακτσόγλου, Θεσσαλονίκη 1979.

  Tomasevich Jozo, War and Revolution in Yugoslavia: 1941-1945, Stanford University Press, 2001.

  Crampton R. J., The Balkans since the Second World War, Routledge, Great Britain 2002.

  Στέφανος Γεράσιμος (επιμ.), Η επανάκαμψη των Βαλκανίων. 1991-2001 (Εκδόσεις Άγρα, 2003).

  Karen Dawisha, Bruce Parrot (edit), Politics, power and the struggle for democracy in South-East Europe (Cambridge University Press, 1997).

  Hugh Poulton, The Balkans. Minorities and States in Conflict (Minority Rights Publication, 1993).

  Alina Mungiu-Pippidi, Ivan Krastev (edit.) Nationalism after Communism. Lessons learned (Central European University Press, 2004).

  Vesselin Dimitrov, Bulgaria. The Uneven Transition (Routledge, 2001).

  Steven Poper, Romania. The Unfinished Revolution (Harwood, 2000).

  Florian Bieber (edit.) Montenegro in Transition (Nomos, 2003).

  Miranda Vickers, James Pettifer, From Anarchy to a Balkan Identity (Hurst, 1997).

  Hugh Poulton, Miranda Vickers, “The Kosovo Albanians: Ethnic Confrontation With The Slav State”, in H. Poulton, Suha Taji-Farouki (ed.) Muslim Identity and the Balkan State (Hurst & Company, 1997).

  Heinz Kramer, A Changing Turkey. The Challenge to Europe and the United States (Brookings Institution Press, 2000

  Marc Morje Howard, The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe (Cambridge University Press, 2003).

  Ognyan Minchev, “Corruption and Organised Crime in Southeastern Europe: A paradigm of Social Change Revisited”, in D. Sotiropoulos (ed.) Is Southeastern Europe Doomed to Instability? (London, 2002), pp.105-118.

  Ivan Krastev, “How to Control Corruption in Southeastern Europe: The Case of Bulgaria”, in D. Sotiropoulos (ed.) Is Southeastern Europe Doomed to Instability? (London, 2002), pp.119-125.

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΡΩΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   (ΒΣ0641-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τη/τον φοιτήτρια/ητή στη σύγχρονη ρωσική ιστορία και πολιτική, εξετάζοντας αρχικά τη σοβιετική περίοδο (1917–1991) και στη συνέχεια την περίοδο ανασυγκρότησης του ανεξάρτητου ρωσικού κράτους (1991–μέχρι σήμερα). Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου αναλύονται ζητήματα, όπως η κρίση του τσαρικού κράτους, η κατάληψη της εξουσίας από τους Μπολσεβίκους και τα πρώτα μέτρα οικοδόμησης του σοσιαλισμού, ο Σταλινισμός και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η διαδικασία αποσταλινοποίησης και οι διάδοχοι του Στάλιν, οι προσπάθειες ανασυγκρότησης του σοβιετικού κράτους από τον Γκορμπατσόφ και η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Η δεύτερη περίοδος επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση της Ρωσίας από τον Μπόρις Γιέλτσιν και τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώ παράλληλα αναλύονται συγκεκριμένα θέματα της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (27 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Vlasis Vlasidis, The German-Bulgarian military cemetery in Thessaloniki 1925-1946”, in Yura Konstantinova, Nadia Danova, Jordan Zhelev (eds), Thessaloniki and the Bulgarians: History,Memory, Present, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, 2019, pp. 520-542 [In bulgarian]
   • Βλάσης Βλασίδης, «Η μνήμη του Μεγάλου Πολέμου (1914-1918). Συγκλίσεις, αποκλίσεις και τοπικές ιδιαιτερότητες», Ιουλία Κανδήλα, Φωτεινή Λέκκα, Αναστάσιος Μάτος, Γεώργιος Κοντομήτρος (επιμ.), Η Θεσσαλία του 1917, Αθήνα, 2019, σσ.19-30.

   2017

   • Βλάσης Βλασίδης, “Η Κουλακιά στο Μακεδονικό Αγώνα ή η σημασία της επιμελητείας”, στο Ελένη Γαβρά (επιμ.), Χαλάστρα και η ευρύτερη περιοχή. Ιστορικό, πολιτιστικό και οικιστικό απόθεμα, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2017, σσ.65-90.

   2015

   • Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Σοφία Ηλιάδου Τάχου, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Η δυτική Μακεδονία από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Συνεδρίου (Νοέμβριος 2012) Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2015

   2010

   • Vlasis Vlasidis, “History in Mission Command: The Macedonian Question and the Internet (1990-2007)”, στο Yannis Stefanidis, Vlasis Vlasidis, Evangelos Kofos, (eds.), Macedonian Identities through time. Interdisciplinary Approaches, Thessaloniki, 2010, pp.295-320 (ISBN 978-060-458-272-3)
   • Yannis Stefanidis, Vlasis Vlasidis, Evangelos Kofos, (eds.), Macedonian Identities through time. Interdisciplinary Approaches, Thessaloniki, Epikentro, 2010. (ISBN 978-060-458-272-3)
   • Βλάσης Βλασίδης, Στη μεθόριο Ελλάδας-FYROM. Τα μέσα ενημέρωσης στους νομούς Φλώρινας, Καστοριάς. Μοναστηρίου και Περλεπέ, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2010, (ISBN 978-960-458-233-4)

   2009

   • Βλάσης Βλασίδης, «Βούλγαροι κομιτατζήδες και η ελληνική αντίδραση. Ο αγώνας στη δυτική Μακεδονία στη διάρκεια του Μεσοπολέμου», Βασίλης Γούναρης (επιμ.), Έθνος, Κράτος και Πολιτική. Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Ιωάννη Κολιόπουλο (Θεσσαλονίκη, 2009) ISBN 9789604582150, σσ.29-49
   • Βλάσης Βλασίδης, «Όψεις της προσφυγικής αποκατάστασης στη Μακεδονία: οι απόψεις του ελληνικού Τύπου», στο Ιωάννης Κολιόπουλος, Ιάκωβος Μιχαηλίδης (επιμ.), Πρόσφυγες στη Μακεδονία, Αθήνα, 2009 (ISBN 978-960-464-115-4) σσ. 138-155.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • Βλάσης Βλασίδης, «H ιστορία σε διατεταγμένη αποστολή. Internet και Μακεδονικό Ζήτημα (1990-2007», στο Γιάννης Στεφανίδης, Βλάσης Βλασίδης, Ευάγγελος Κωφός, (επιμ.), Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. Η διαχρονική τους πορεία, Αθήνα, Πατάκης-Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, 2008, σσ.463-494
   • Βλάσης Βλασίδης, «Η ενημέρωση στη μεθόριο: Τα μέσα ενημέρωσης στους νομούς Φλώρινας, Καστοριάς, Μοναστηρίου, Περλεπέ», στο Ιωάννης Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, Βασίλης Γούναρης (επιμ.), Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-ΠΓΔΜ ως ζητούμενο, Θεσσαλονίκη, 2008, σσ.103-147
   • Γιάννης Στεφανίδης, Ευάγγελος Κωφός, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Πατάκης, 2008 (ISBN 978-960-18-2895-0)

   2007

   • Βλάσης Βλασίδης, «Ο αλυτρωτισμός στο διαδίκτυο», Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονισμός. Ο ιμπεριαλισμός των Σκοπίων 1944-2006, Αθήνα, Έφεσος, 2007, σσ.77-92
   • Vlasis Vlasidis, “Irredentism on the Internet”, Society of Macedonian Studies, Macedonianism. FYROM’s expansionist designs against Greece 1944-2006, Athens, 2007, pp.77-92
   • Βλάσης Βλασίδης, «Τα σχολικά εγχειρίδια της FYROM», Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Η αποδόμηση του εθνικού κράτους και της ιστορίας του, Θεσσαλονίκη, 2007, σσ.59-66
   • Vlasis Vlasidis, “Makedonien und die Grossmachte”, in Ioannis Koliopoulos (ed.), Geschichte des Makedonien, Thessaloniki, 2007, pp.341-357
   • Vlasis Vlasidis, “Macedonia and the Great Powers”, στο Ioannis Koliopoulos (ed.), The History of Macedonia, Thessaloniki, 2007, pp.327-356
   • Βλάσης Βλασίδης, «Φλώρινα: Το χθες, το σήμερα και το αύριο στην ενημέρωση», Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων. Αξονική τομογραφία του νομού, Θεσσαλονίκη, Ρέκος, 2007, σσ.337-384

   2005

   • Vlasis Vlasidis, "We and the others: Greece’ s Image in FYROM ‘s Press and Educational System (1995-2002)” in Evangelos Kofos, Vlasis Vlasidis (eds.), Athens-Skopje, An Uneasy Symbiosis (1995-2002), Athens, 2005, pp.253-316

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Βλάσης Βλασίδης, «Μετανάστες και ΜΜΕ στην Ελλάδα του 20ου αι.», Χρήστος Φραγκονικολόπουλος (επιμ.), ΜΜΕ. Κοινωνία και Πολιτική. Ρόλοι και Λειτουργία στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, Σιδέρης, 2005, σσ.221-239
   • Βλάσης Βλασίδης, «Το παρόν και το μέλλον των κρατικών πρακτορείων ειδήσεων στα Βαλκάνια και την Ελλάδα, στο Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος (επιμ.), ΜΜΕ. Κοινωνία και Πολιτική. Ρόλος και Λειτουργία στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, Σιδέρης, 2005, σσ.573-596
   • Εvangelos Kofos, Vlasis Vlasidis (eds.), Athens-Skopje. An Uneasy Symbiosis, Athens, ELIAMEP, 2005. (ISBN 960-8356-05-9)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2004

   • Βλάσης Βλασίδης, " Εμείς και οι άλλοι. Η εικόνα της Ελλάδας μέσα από τον Τύπο και στο εκπαιδευτικό σύστημα της FYROM (1995-2002)", στο Ευάγγελος Κωφός, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Αθήνα-Σκόπια. Η επτάχρονη συμβίωση, Αθήνα, Παπαζήσης, 2004, σσ.297-366

   2003

   • Ευάγγελος Κωφός, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Αθήνα-Σκόπια. Η επτάχρονη συμβίωση, Αθήνα, Παπαζήσης, 2003 (ISBN 960-02-1705-X)

   2002

   • Vlasis Vlasidis, "School Celebrations in Greek Macedonia", Christina Koulouri (ed.), Clio in the Balkans. The Politics of History Education, Thessaloniki, 2002, pp. 285-288

   2001

   • Βλάσης Βλασίδης, Τα βαλκανικά μέσα ενημέρωσης. Α' Τα ηλεκτρονικά, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2001 (ISBN 960-288-081-3)

   1997

   • Βλάσης Βλασίδης, "Η αυτονόμηση της Μακεδονίας. Από τη θεωρία στην πράξη", Β. Γούναρης, Γ.Αγγελόπουλος, Ι.Μιχαηλίδης (επιμ.), Ταυτότητες στη Μακεδονία, Αθήνα, Παπαζήσης, 1997, σσ.64-87
   • Επιστημονικά Περιοδικά (12 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Vlasis Vlasidis, Bulgarian Newspapers published in Thessaloniki 1869-1913, in Etudes Balkaniques, 1 (2020) [in print]
    • Βλάσης Βλασίδης, “Μια πρώτη καταγραφή της συμμετοχής της Λέσβου στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο”, Πρακτικά Ημερίδας 1918-2018 Λήξη του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου. Ο απόηχος 100 χρόνια μετά, Λέσβος 3/10/2018, Λεσβειακά (2020 υπό δημοσίευση)

    2019

    • Stamatis Chatzitoulousis / Vlasis Vlasidis/ Apostolos Sarris/ Kalliopi Efkleidou/ Eleni Kotjabopoulou / Nikos Papadopoulos/ Nasos Argyriou/ Jamie Donati/ Meropi Manataki/ Pedro Trapero-Fernandez, Records and Transformations of Memories in the Cultural Landscape of Idomeni (Kilkis, Northern Greece), Open Archaeology, Editor-in-Chief: Goldhahn, Joakim, 5/1 (2019), 563-585

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Βλάσης Βλασίδης, Γεώργιος Σακαγιάννης, “Γερμανικά στρατιωτικά νεκροταφεία στην Κατοχική Ελλάδα. Η περίπτωση του Στρατιωτικού Νεκροταφείου Θεσσαλονίκης”, Θεσσαλονίκη, 10 (2019), [υπό έκδοση]

    2018

    2017

    • Βλάσης Βλασίδης, “Το Μακεδονικό Ζήτημα στα μεταπολεμικά χρόνια και η δημιουργία της σλαβομακεδονικής ταυτότητας” Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού, 3 (Ιανουάριος 2017), 12-30.

    2016

    • Vlasis Vlasidis, “War and Remembrance : Constructing and maintaining Commonwealth WWI Cemeteries in Greece 1920-1940”, Macedonian Studies Journal, 1/2 (2016), 25-36.

    2015

    • Vlasis, Vlasidis, “Great War and the Balkans. The use of memory in Bulgaria and in Greece”, Etudes Balkaniques, LI, 1 (2015), 242-255.

    2013

    • Βλάσης Βλασίδης, «Τα στρατιωτικά νεκροταφεία του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στη Μακεδονία», Θεσσαλονίκη (Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης), 8 (2013), 325-341

    1998

    • Vlasis Vlasidis, "Consequences of the demographic and social re-arrangements to the vlach-speaking element of Greek Macedonia (1923-1926)", Revue de Sud-Est Europeennes 2 (1998), pp. 155-171

     Προβολή Δημοσίευσης

    1995

    • Vlasis Vlasidis - Veniamin Karakostanoglou, «Recycling Propaganda: Remarks on Recent Reports on Greece's "Slav-Macedonian Minority", Balkan Studies, 36/1 (1995), pp.155-170

    1991

    • Vlasis Vlasidis, " `The Macedonian Question` on the Bulgarian Political Scene (1919-1923)", Balkan Studies, 32/1 (1991), pp.71-88
    • Συνέδρια (29 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Vlasis Vlasidis, “Constructing cemeteries and paying tribute to the fallen WWI and WWII soldiers in Greece”, in Athanasios Gkamas (ed.), The End of WWI and the centenary of the signing of the Treaty of Mudros (1918-2018). Scientific Conference Proceedings (Lemnos 25-28 May 2018), Athens, ESI, 2020 [in print]
     • Βλάσης Βλασίδης, «Η βουλγαρική εκπαίδευση στη σερβική Μακεδονία (1941-1944) και οι επιπτώσεις της στον πληθυσμό της δυτικής Μακεδονίας», Σοφία Ηλιάδου Τάχου, Αντρέας Ανδρέου, Κώστας Κασβίκης, Ιωάννης Μπέτσας (επιμ.) «Κατοχή και Εμφύλιος στη Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο 2020, σσ.453-472.
     • Βλάσης Βλασίδης, Δήμητρα Πατρωνίδου, “Η δεύτερη βουλγαρική κατοχή της ανατολικής Μακεδονίας (1916-1918). Μια πρώτη προσέγγιση από τα βουλγαρικά κρατικά αρχεία”, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Δήμητρα Πατρωνίδου (επιμ.), Πρακτικά Ζ’ Επιστημονικής συνάντησης. Η Δράμα και η περιοχή της. Ιστορία και Πολιτισμός. Η Δράμα και η περιοχή της κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενσωμάτωση, δεύτερη κατοχή ανασυγκρότηση, Δράμα, 2020 (υπό έκδοση)
     • Vlasis Vlasidis, “Establishing relations with my ideological enemy (1948-1974), Proceedings International Conference 1018-2018: A millenium of Polish-Greek diplomatic contracts. 1000 years of Greeks in Poland, Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies, University of Wroclaw, 7-9/11/2018, Wroclaw, 2020 [in print]
     • Βλάσης Βλασίδης, Δέσποινα Χαρίτου, «Πόλεις σε καιρό πολέμου: προσπάθειες κάλυψης των διατροφικών αναγκών της Θεσσαλονίκης κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο» στο Η Στρατιά της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη, 1915-1918: η πόλη και οι αναπαραστάσεις, Πρακτικά διημερίδας 28-29 Σεπτεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη, Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2020 [υπό έκδοση]
     • Βλάσης Βλασίδης, Γεώργιος Σακαγιάννης, “Όψεις της Κατοχικής και Μεταπολεμικής Θεσσαλονίκης. Το Κοιμητήριο του προσφυγικού συνοικισμού της Αγίας Φωτεινής”, Πρακτικά Μ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 15-17 Μαίου 2019 [2020, υπό έκδοση]

     2019

     • Βλάσης Βλασίδης, «Η ρωσική και η ιταλική συμμετοχή στο Μακεδονικό Μέτωπο» Γεώργιος Ραχμανίδης (επιστ. επιμ.) Αθανάσιος Γκάμας (επιμ.), Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-1918, 100 χρόνια από τη λήξη του. Πρακτικά ημερίδων ΕΣΙ, Aθήνα 2019, σσ.63-76
     • Βλάσης Βλασίδης, "Αιχμάλωτοι πολέμου στο Μακεδονικό Μέτωπο: μια πρώτη προσέγγιση", Ευστράτιος Δορδανάς, Βλάσης Βλασίδης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης (επιμ.), Πρακτικά συνεδρίου , Το θέατρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Μέτωπο της Θεσσαλονίκης του Α' Παγκόσμιου Πολέμου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Θεσσαλονίκη, 22-24 Οκτωβρίου 2015), Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2019.

     2018

     • Βλάσης Βλασίδης, Σοφία Καρεκλά, Η εκκλησία στην ΤV: Θρησκευτικές εκπομπές και εκκλησιαστικά δίκτυα στην ελληνική τηλεόραση στο Βασίλης Βαμβακάς, Γρηγόρης Πασχαλίδης (επιμ.), 50 χρόνια ελληνική τηλεόραση Πρακτικά συνεδρίου,Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2018.
     • Vlasis Vlasidis, 'Lemnos island and the three burials of the sailors of the SMS Breslau', in Zisis Fotakis (ed.), The First World War in the Mediterranean and the role of Lemnos, Athens, Herodotus, 2018, pp. 247-263.
     • Vlasis Vlasidis, “War and Remembrance: Constructing and maintaining Commonwealth First World War Cemeteries in Greece (1920-1940)” in Zisis Fotakis (ed.), The First World War in the Mediterranean and the role of Lemnos, Athens, Herodotus, 2018, pp.227-245.
     • Vlasis Vlasidis, Sofia Karekla, Ioannis Papadopoulos, “Jesus Christ on Greek television in Reality and Screen, a postmodern mirror”. Proceedings of the IX International Conference on Communication and reality, 8-9 June, 2017, Barcelona, Blanquerna, 2018, pp.199-207.

     2017

     • Βλάσης Βλασίδης, «Προσπάθειες έκδοσης βουλγαρικών εφημερίδων στη Δράμα κατά τον Α΄ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης, Δήμητρα Πατρωνίδου (επιμ.), Πρακτικά ς’ Επιστημονικής Συνάντησης, «Η Δράμα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας», Δράμα, 8-10 Νοεμβρίου 2013, Δράμα, 2017, σσ.617-629.

     2016

     • Βλάσης Βλασίδης, «Προσπάθειες έκδοσης βουλγαρικών εφημερίδων στις Σέρρες κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», Βασίλειος Γιαννογλούδης (επιμ.), Οι Σέρρες και η περιοχή τους. 100 χρόνια από την απελευθέρωση (1913-2013). Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Συνεδρίου 17-19 Οκτωβρίου 2013, Σέρρες 2016, σσ.321-342.
     • Vlasis Vlasidis, “Deserters, Fugitives and Prisoners of War during the First World War. The case of Macedonian Front (1915-1918)” in A. Pavlov, A. Bodrov, A. Maligina (eds), The First World War, the Versailles System and the Modernity, Issue 3, Saint Petersburg 2016, pp. 151-160.

     2015

     • Βλάσης Βλασίδης, «Θεματολογία και πολιτικός λόγος στις εφημερίδες της Φλώρινας στην πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο (1949-1961)» στο Κώστας Φωτιάδης, Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.)., «Η δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα», Πρακτικά συνεδρίου, Φλώρινα, 8-11 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, 2015, σσ.598-616.
     • Βλάσης Βλασίδης, «Οι βουλγαρικές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης (1869-1913)», στο Δημήτρης Καιρίδης (επιμ.), Θεσσαλονίκη 1912-2012: Μια πόλη σε μετάβαση (πρακτικά διεθνούς συνεδρίου), Θεσσαλονίκη, 2015, σσ.160-176.
     • Βλάσης Βλασίδης, Σοφία Γεννάτου, «Τα μέσα ενημέρωσης στην Έδεσσα, Χθες-Σήμερα-Αύριο», στο Αναστασία και Παύλος Χρυσοστόμου (επιμ.), Η Έδεσσα και η περιοχή της Ιστορία και Πολιτισμός. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (11/12 Δεκεμβρίου 2010), Έδεσσα, 2015, σσ.323-347.

     2014

     • Vlasidis Vlasis, “Rediscovering the First World War Serbian Monuments in Greece - From Ignorance to Consideration of the Cultural Heritage”, στο Dragana Dziraković, Miroslav Jaćimović (επιμ.), Zbornik radova sa medzunarodne konferencije arhiv, medii i kultura Sećanja u prvom cvetskom ratu, Novi Sad, 29-30 Oktobar 2014, Novi Sad, 2014, pp. 307-327.
     • Βλάσης Βλασίδης, «Θεματολογία και πολιτικός λόγος στις εφημερίδες της Φλώρινας στην πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο (1949-1961)» στο Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Η δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα, Πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου, Φλώρινα, 8-11 Νοεμβρίου 2012, Φλώρινα, 2014 (υπό έκδοση)

     2013

     • Βλάσης Βλασίδης, «Η στάση των εφημερίδων τη Θεσσαλονίκης απέναντι στους πρόσφυγες 1922-1940)» Ανανίας Τσιραμπίδης, Μαρία Καζαντζίδου, Ειρήνη Τελλίδου (επιμ.), Θεσσαλονίκη. Πρωτεύουσα των προσφύγων. Οι πρόσφυγες στην πόλη από το 1912 μέχρι σήμερα», Πρακτικά συνεδρίου 23-25 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, 2013, σσ.109-133
     • Βλάσης Βλασίδης, «Ποδόσφαιρο σε καιρό πολέμου: Βουλγαρικό ποδόσφαιρο επί Κατοχής στη Μακεδονία και τη Θράκη (1941-1944)», στο Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.) Όψεις και πτυχές της ιστορίας του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου (18-19 Οκτωβρίου 2013), Λευκωσία, 2014 (υπό έκδοση)
     • Vlasis Vlasidis, “Propaganda and Music. Greek and Yugoslav Public Radio in the 1940s and 1950s”, in M.J.Grant, Ferdia J. Stone-Davis, (eds.), Music and Conflict The Role of Music in Radio Broadcasting in Wartime and in Conflict Situations, Hildesheim, Olms Verlag, 2013, ISBN 9783487150598, pp.85-100
     • Vlasis Vlasidis, Greek and Yugoslav Public Radio in the Decades of 40s and 50s στο Judith Devlin, Christoph Hendrik Muller (eds), War of Words: Culture and the Mass Media in the Making of the Cold War in Europe, Dublin, University College Dublin Press, 2013, ISBN 9781906359379, pp.107-119

     2012

     • Βλάσης Βλασίδης, “Τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στην περιοχή Καβάλας. Χθες, σήμερα, αύριο» στο Ν. Ρουδομέτωφ (επιμ.), Η Καβάλα και τα Βαλκάνια Η Καβάλα και η Θράκη, τομ.Α’, Καβάλα 2012, σσ.271-328

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • Βλάσης Βλασίδης, «Παραδοσιακές και ριζοσπαστικές παρουσιάσεις του Μακεδονικού Αγώνα στον ελληνικό Τύπο (1990-2005)», στο Γιάννης Καλύβας, Βασίλης Γούναρης, Γιάννης Στεφανίδης (επ.), Ανορθόδοξοι πόλεμοι. Μακεδονία, Κύπρος, Εμφύλιος Πόλεμος, Αθήνα, Πατάκης, 2010 (ISBN 978-960-16-3373-2)

     2007

     • Eleni Gavra, Vlasis Vlasidis ‘Military Cemeteries of the First World War in Macedonia Region: Routes of Reading History in Search the Common Cultural Heritage’, στο Νina Avramidou (ed.), 1st Specialty International Conference on Monumental Cemeteries. Knowledge, Conservation, Restyling and Innovation, (Μodena, 3-5 May, 2006), Roma, 2007, ISBN 978 88 54801147-8, vol. 1, pp.179-189

      Προβολή Δημοσίευσης

     2004

     • Βλάσης Βλασίδης, "Η απελευθέρωση της Φλώρινας μέσα από το βουλγαρικό Τύπο της εποχής", Πρακτικά του συνεδρίου με θέμα: "Φλώρινα 1912-2002, Ιστορία και Πολιτισμός" της Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας και του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΑΠΘ Φλώρινα, 2004, σσ. 35-44

     1991

     • Βλάσης Βλασίδης, " Το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος': Ιδεολογικές και πολιτικές αναζητήσεις στο μεσοπόλεμο", Πρακτικά ΙΑ' Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 1991, σσ.183-198
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Βλάσης Βλασίδης, «Ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος στο βουλγαρικό Τύπο», Γιώργος Μαργαρίτης (επιμ.), 100 χρόνια από την απελευθέρωση του Κιλκίς, Πρακτικά συνεδρίου 19-20 Ιουνίου 2013