Βλασίδης Βλάσιος
 • 2310 891.318
 • vvlasidis uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 212

  Βλασίδης Βλάσιος

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία, Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης στα Βαλκάνια

  Βιογραφικό
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ιστορία 20ου αιώνα
  • Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
  • Μακεδονικό Μέτωπο
  • Πολιτικές διαχείρισης της μνήμης
  • Σπουδές μέσων ενημέρωσης
  • Βαλκάνια
  • Πολιτική Επικοινωνία
  • Νέα Μέσα Ενημέρωσης
  • Προπαγάνδα
  • Πρακτορεία Ειδήσεων
  • Η ιστορία των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια
  • Οι εφημερίδες στο βορειοελλαδικό χώρο
  • Πολιτιστικές Βιομηχανίες
  • Σχέσεις εξουσίας και ΜΜΕ
  • Ψυχρός Πόλεμος και Μέσα Ενημέρωσης
  • Ψυχρός Πόλεμος και Προπαγάνδα
  • Μετανάστευση και Μέσα Ενημέρωσης
  • Στρατιωτικά κοιμητήρια
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   (HAC201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση των κυρίαρχων ιστοριογραφικών σχολών και των αντίστοιχων θεωρητικών ρευμάτων που σημάδεψαν την ιστορία της δυτικής ιστοριογραφίας στους τελευταίους δυο αιώνες, όπως και στις μεθοδολογικές απολήξεις τους όσον αφορά στην ανεύρεση, επιλογή και αξιοποίηση ιστορικών πηγών. Το μάθημα θα προσεγγίσει τους κλασσικούς ορισμούς της ιστορίας ως περιγραφής ιστορικών γεγονότων και ως ερμηνευτικής κατανόησης του ιστορικού παρελθόντος, όπως και των παράγωγων εννοιών για το τι θεωρείται πηγή, περιγραφή, αφήγηση, ερμηνεία του τελευταίου.

  Τα θεωρητικά ρεύματα που θα αναλυθούν εκτεταμένα είναι αυτά: του Ιστορικού Θετικισμού συνυφασμένο με την άνθιση της πολιτικοδιπλωματικής ιστορίας και με κορυφαίο εκπρόσωπο του ρεύματος τον Leopold von Ranke∙ του Ιστορισμού όπως εκφράστηκε κυρίως μέσα στη χεγκελιανή φιλοσοφική παράδοση∙ της Κοινωνικής και Οικονομικής Ιστορίας κυρίως μέσα από την περιγραφή των θέσεων της πρώτης και της δεύτερης γενιάς της Σχολής των Annales (Lucien Febvre, Mark Bloch, Fernard Braudel και Emmanuel Le Roy Ladurie, François Furet κ.α, αντιστοίχως)∙ της μαρξιστικής ιστοριογραφίας, κυρίως όπως εκφράστηκε από τον Κύκλο της Βαρσοβίας και τους άγγλους μαρξιστές ιστορικούς (όπως ο E.P. Thomson, ο Perry Anderson και ο Eric Hobsbaum)∙ της Πολιτισμικής ιστορίας και της ιστορίας των Νοοτροπιών (κυρίως μέσα από την ανάλυση των θέσεων της τρίτης γενιάς της Σχολής των Annales: Michel de Certeau, Georges Duby, Jacques Le Goff, Jean-Pierre Vernant)∙ της Ιστορίας των Ιδεών (Arthur O. Lovejoy, Leo Spitzer, Isaiah Berlin, Christopher Hill, J. G. A. Pocock)∙ της Διανοητικής Ιστορίας (Michel Foucault, Carlo Ginzburg, Reinhart Koselleck)∙ του Νέου Ιστορισμού (Stephen Greenblatt). Οι πιο σύγχρονες τάσεις στην ιστορία είναι η προφορική ιστορία (που δίνει βάρος στην ανασυγκρότηση της μνήμης, δημόσιας και προσωπικής) και η μικροϊστορία (που δίνει βαρύτητα στην κοινωνική ιστορία «από τα κάτω» και έμφαση στον άνθρωπο ως ξεχωριστή οντότητα και δρώντα ενός κοινωνικού και οικονομικού συνόλου). Για όλα τα παραπάνω θεωρητικά ρεύματα (αλλά κυρίως αυτά του Ιστορικού Θετικισμού, της Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, της Πολιτισμικής ιστορίας, της Διανοητικής Ιστορίας και της Προφορικής ιστορίας) θα αναλυθεί τις μεθοδολογικές κατεύθυνσεις που επιλέγει το καθένα για να προσεγγίσει ζητήματα πηγών, αφηγηματικές στρατηγικές και ερμηνευτικές συνθέσεις. Τέλος το μάθημα θα επιμείνει στη μεθοδολογία χρήσης των πηγών είτε αυτές είναι γραπτές (αρχεία, τύπος, λογοτεχνία) είτε αναπαραστατικές (οπτικές, ακουστικές/ηχητικές, απτικές πηγές).

  Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  Ανδριάκαινα Ελένη, Πέραν του Θετικισμού και του μεταμοντερνισμού. Δοκίμια στην ιστορική κοινωνιολογία, Αθήνα, 2009

  Ασδραχάς Σπύρος, Ζητήματα ιστορίας, Αθήνα, 1983

  Βέικος Θεόφιλος, Ζητήματα και μεθοδολογία της Ιστορίας, Αθήνα, 1987

  Bloch Marc, Απολογία για την ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού σήμερα, Αθήνα, 1994

  Braudel Fernand, Μελέτες για την ιστορία, Αθήνα, 1987

  Burke Peter, Αυτοψία : Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών, Αθήνα, 2003

  Burke Peter (ed.), New Perspectives on Historical writing, London New York 1991

  Cannadine David (ed.), Τι είναι ιστορία σήμερα, Αθήνα, 2007

  Fouchault Michel, Αρχαιολογία της Γνώσης, Αθήνα, 1987

  Hobsbawm Eric, On History, London, 1997

  Iggers Georg, Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα : Από την επιστημονική αντικειμενικότητα στην πρόκληση του μεταμοντερνισμού, Αθήνα, 1999

  Le Goff Jacques, Ιστορία και μνήμη, Αθήνα, 1998

  Λιάκος Αντώνης, «Η νεοελληνική ιστοριογραφία στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα», Σύγχρονα Θέματα , 76-77 (2001), 72-91.

  Νικολαίδης Θεοδόσης (επιμ.), Ο Φουκώ και οι ιστορικοί, Αθήνα, 2008

  Samaran Charles (επιμ.), Ιστορία και μέθοδοί της, Αθήνα, 1979

  Thompson, E.P., The Making of the English Working Class, London 1963

  Ψυχοπαίδης Κοσμάς, Ιστορία και μέθοδος, Αθήνα, 1994

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
   (ΒΣ504-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  500

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  4

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  6

  Φροντιστήρια-Γνωριμία με τις πηγές εφημερίδες  περασμένων εποχών

   

   

  Φροντιστήρια, επίσκεψη σε ΜΜΕ της πόλης

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Αναμένεται ότι με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν:

  1. Το ρόλο που έπαιξαν οι εφημερίδες των βαλκανικών λαών στη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας και την προετοιμασία των εθνικών επαναστάσεων
  2. Τη λειτουργία του Τύπου ως ενημερωτικού μέσου τον 19ο και τον 20ο αιώνα στα Βαλκάνια
  3. Τη χρήση του Τύπου ως μέσου άσκησης πολιτικής επιρροής των πολιτικών και των πολιτικών κομμάτων προς τους ψηφοφόρους
  4. Τη χρήση του Τύπου ως μέσου πολιτικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών φορέων και των κομμάτων
  5. Το ρόλο των εκδοτών και των δημοσιογράφων στη διαμόρφωση της πολιτικής αλλά και της δημόσιας διάταξης (agenda setting) των μέσων ενημέρωσης
  6. Το πώς λειτούργησε το ραδιόφωνο και η τηλεόραση ως μέσα ενημέρωσης και άσκησης κρατικής πολιτικής μέχρι τη δεκαετία του 1990
  7. Πώς να αναλάβουν θέματα εργασιών στην ιστορία των μέσων ενημέρωσης των βαλκανικών λαών και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του θέματος.
  8. Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματός τους και διαθέτουν ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου.
  9. Θα έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν στοιχεία από το χώρο των μμε που θα τους βοηθήσουν για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν τον προβληματισμό τους σε σύγχρονα θέματα πολιτικά, κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά.
  10. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Το μάθημα βοηθά στην γνώση του ρόλου των μμε στην πληροφόρηση, την ενημέρωση, την επικοινωνία και τον πολιτικό διάλογο.

  Βοηθά τους φοιτητές να συνειδητοποιήσουν το ρόλο των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της Κοινής Γνώμης

  Δείχνει την προσαρμογή ή μη των βαλκανικών λαών στις νέες καταστάσεις

  Προωθεί την κριτική στα πολιτικά και κοινωνικά καθεστώτα της εποχής

  Προωθεί την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη

  Ενθαρρύνει την ανάληψη ατομικών και ομαδικών εργασιών  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Η εμφάνιση των πρώτων εφημερίδων στους βαλκανικούς λαούς
  • Ο ρόλος που έπαιξαν οι εφημερίδες των βαλκανικών λαών στη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας και την προετοιμασία των εθνικών επαναστάσεων
  • Η λειτουργία του Τύπου ως ενημερωτικού μέσου τον 19ο και τον 20ο αιώνα στα Βαλκάνια
  • Η χρήση του Τύπου ως μέσου άσκησης πολιτικής επιρροής των πολιτικών και των πολιτικών κομμάτων προς τους ψηφοφόρους
  • Η χρήση του Τύπου ως μέσου πολιτικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών φορέων και των κομμάτων
  • Ο ρόλος των εκδοτών και των δημοσιογράφων στη διαμόρφωση της πολιτικής αλλά και της δημόσιας διάταξης (agenda setting) των μέσων ενημέρωσης
  • Η σημασία της έκδοσης των ημερήσιων εφημερίδων για τη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας
  • Ο Τύπος και το ραδιόφωνο στα εθνικά θέματα
  • Η εξαγορά των μέσων ενημέρωσης και των συνειδήσεων (οι αργυρώνητοι)
  • Ο Τύπος ως μέσο συντήρησης του Εθνικού Διχασμού στην Ελλάδα και στα βαλκανικά κράτη
  • Νόμιμες και παράνομες εφημερίδες στα χρόνια της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα
  • Το ραδιόφωνο στις βαλκανικές χώρες στα χρόνια του κομμουνισμού
  • Η τηλεόραση στις βαλκανικές χώρες στα χρόνια του κομμουνισμού
  • Η διαφορετική περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας. Αυτοδιαχειριζόμενα μέσα ενημέρωσης
  • Τα μέσα ενημέρωσης στην μετακομμουνιστική εποχή. Ιδιωτικές επιχειρήσεις, σχέσεις με την πολιτική και την αγορά.
  • Η χρήση των μέσων ενημέρωσης ως όπλα στους γιουγκοσλαβικούς πολέμους
  • Η καταπίεση των μέσων ενημέρωσης στη Σερβία και την Κροατία τη δεκαετία του 1990.
  • Οι εφημερίδες στη μεταπολεμική Ελλάδα. Η άνοδος και η πτώση
  • Το κρατικό ραδιόφωνο και τηλεόραση στην Ελλάδα (1946-1989). Η εποχή του κυβερνητικού ελέγχου. Η χρήση του στα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου και της Χούντας, καθώς και η χρήση του ραδιοφώνου για τη βελτίωση του πνευματικού επιπέδου στη μεταπολεμική περίοδο (1950-1966). Ο ενημερωτικός, ψυχαγωγικός και εκπαιδευτικός ρόλος της τηλεόρασης (1974-1988)
  • Οι ραδιοπειρατές
  • Το ιδιωτικό ραδιόφωνο και η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα (1990 κ.ε.)
  • Social media εναντίον παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση αν αυτό είναι απαραίτητο για υγειονομικούς ή άλλους λόγους

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΝΑΙ χρήση Powerpoint στη διδασκαλία και στα φροντιστηριακά μαθήματα

  Έρευνα σε βάσεις δεδομένων (αρχεία)  των μέσων ενημέρωσης που είναι προσβάσιμα μέσω Internet

  Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email και μέσω κοινωνικών δικτύων

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  80

  Παρουσίαση και μελέτη βιβλιογραφίας

  20

  Εκπόνηση μελέτης

  10

  Συγγραφή εργασίας

  30

  Εκπαιδευτικές επισκέψεις

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Γραπτές εξετάσεις ή προφορική εξέταση

  Η εξέταση γίνεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (2/10) και με ερώτηση ανάπτυξης θέματος (8/10) ή με δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης (2Χ4/10)

  Επιπλέον δίνεται η ευκαιρία για εκπόνηση εργασίας ενισχυτική της βαθμολογίας (2/10) σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος

  Πρότυπα είδη εξέτασης είναι αναρτημένα στη σελίδα του μαθήματος στο  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI226/ που είναι προσβάσιμο από τους φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα.

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Δημήτρης Ψυχογιός, Τα έντυπα μέσα επικοινωνίας, από τον πηλό στο διαδίκτυο, Αθήνα, Καστανιώτης

  Αντώνης Σκαμνάκης, Πολιτική εξουσία και ΜΜΕ στη σύγχρονη Ελλάδα (1821-1940), Αθήνα, Ζυγός, 2020

  Jeanneney, Jean-Noël, Η Ιστορία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Από την εμφάνισή τους ως τις μέρες μας, (μτφρ. Νάση Μπάλτα), Αθήνα, Παπαδήμα, 2010

  Mark Tompson, Forging War, The Media in Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovian, Luton, 1999

  Blagoja Nineski, Petsatenite I elektronskite mediymite vo Makedonija, Skopje,   2000

  Jerome Aumente, Peter Gross,  Eastern European journalism : before, during and after communism , Hampton Press, 1999

  Peter Gross, Mass Media in revolution and National Development, The Romanian Laboratory, Iowa, 1996

  Al Hester, Earle Reybold, and Kimberly Conger, eds. The Post-Communist Press in Eastern and Central Europe: New Studies, 1992

  Esat Kocan, Self Censorship, the clutter of Chains, Podgorica, 2001. 

  Slavenca Drakulic, How we survive communism and even laughed, London 1992

  Ρόη Παναγιωτοπούλου, Η τηλεόραση εκτός των τειχών, Αθήνα, Καστανιώτης

  Βλάσης Βλασίδης, Τα μέσα ενημέρωσης στα Βαλκάνια, Α τα ηλεκτρονικά, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2001

  Βλάσης Βλασίδης, Στη μεθόριο Ελλάδας-FYROM. Τα μέσα ενημέρωσης στους νομούς Φλώρινας, Καστοριάς. Μοναστηρίου και Περλεπέ, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2010

  Vlasis Vlasidis, “Propaganda and Music. Greek and Yugoslav Public Radio in the 1940s and 1950s,” στο M.G.Grant,  F.S.Davis, (eds.), Music and Conflict Olms Verlag, 2013, pp.85-100.

   Vlasis Vlasidis, “Greek and Yugoslav Public Radio in the Decades of 40s and 50s” στο Judith Devlin, Christoph Hendrik Muller (ed.), War of Words: Culture and the Mass Media in the Making of the Cold War in Europe, Dublin, University College Dublin Press, 2013, ISBN 9781906359379, pp.107-119.

  - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Journal of Media and Communication

  Media Culture and Society

  Media History

  Journal of Media History

  Journal of Media and Religion

  Etudes Balkaniques

  Revue des Etudes Sud Est Europenees

   Studia Balcanica

  Balkan Media

   

   

  • ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (19ος-21ος αι.)
   (Β509-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (1)   ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Β509-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (19ος – 21ος αιώνας)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ,ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BSO267/

             

  (2)   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

   

  Ο μαθητής μετά το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να γνωρίζει:

  1. Ότι το Μακεδονικό Ζήτημα ξεκίνησε ως φάση του Ανατολικού Ζητήματος

  2. Ότι στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου ταυτίστηκε με τους εθνικούς στόχους των βαλκανικών κρατών για επέκταση στη Μακεδονία

  3. Ότι εκφράστηκε την ίδια εποχή μέσω της εκκλησιαστικής, της εκπαιδευτικής προπαγάνδας και της ένοπλης ανταρτικής σύγκρουσης

  4. Ότι άλλαξε φάση με τους Βαλκανικού Πολέμους και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

  5. Ότι στο Μεσοπόλεμο πέρασε από τη φάση των εθνικών ανταγωνισμών στη φάση της ενσωμάτωσης της Μακεδονίας στους κρατικούς θεσμούς

  6.Ότι στο Μεσοπόλεμο η Βουλγαρία δεν αποδέχθηκε τις αποφάσεις των συνθηκών του Α’ ΠΠ και ζητούσε την αναθεώρησή τους

  7. Ότι η ανταλλαγή των πληθυσμών στην ελληνική Μακεδονία άλλαξε τα μέχρι τότε δεδομένα

  8. Ότι στη διάρκεια του Μεσοπολέμου άρχισε να σχηματίζεται η μακεδονική ταυτότητα ως διαφοροποίηση από τη βουλγαρική

  9. Ότι ο Β’ ΠΠ έφερε μεγάλες αλλαγές στη Μακεδονία με τη δημιουργία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ως ομόσπονδου κράτους της Γιουγκοσλαβίας και τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο.

  10. Ότι μετά τη λήξη του Β’ ΠΠ στην επικράτεια της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας άρχισε να μετασχηματίζεται η μακεδονική ταυτότητα σε έθνος με οργανωμένη πολιτική του ομόσπονδου κράτους (γλώσσα, γραμματική, εκπαίδευση, ιστορία, εκκλησία, κλπ)

  11. Ότι για την Ελλάδα μετά τον Β’ ΠΠ Μακεδονικό Ζήτημα έπαψε να υπάρχει και η Μακεδονία ουσιαστικά μετατράπηκε σε Βόρεια Ελλάδα

  12. Ότι η Βουλγαρία συνέχισε να θεωρεί ότι μακεδονικό έθνος δεν υφίσταται και ότι οι Μακεδόνες αποτελούν μέρος του βουλγαρικού έθνους

  13. Ότι η Γιουγκοσλαβία του Τίτο κάθε φορά που ήθελε να επιβληθεί στην Ελλάδα επιδίωκε να φέρει στην ατζέντα το Μακεδονικό Ζήτημα

  14. Ότι μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας δημιουργήθηκε ένα ανεξάρτητο εθνικό κράτος, που αυτονομάστηκε Δημοκρατία της Μακεδονίας

  15. Ότι η Ελλάδα δεν αναγνώρισε την ονομασία αυτού του κράτους και επιδόθηκε σε ένα διπλωματικό πόλεμο για την υπεράσπιση των δικαίων της και την αλλαγή της ονομασίας  αυτού του κράτους.

  16. Ότι η Ελλάδα σύναψε διπλωματικές σχέσεις με τη γειτονική χώρα το 1995 αναγνωρίζοντάς την ως Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

  17. Ότι η Ελλάδα και η γειτονική χώρα κατέληξαν σε λύση των προβλημάτων τους με την υπογραφή της συνθήκης των Πρεσπών

  19. Ότι η Βουλγαρία δεν αναγνωρίζει τη μακεδονική ταυτότητα, γλώσσα και ιστορία και μπλοκάρει την είσοδο της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ.

  20. Ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε την Εκκλησία της γειτονικής χώρας ως αρχιεπισκοπή τη Αχρίδας αλλά ότι το Σερβικό Πατριαρχείο αρνείται να αποδεχθεί ότι η νέα εκκλησία δεν θα βρίσκεται υπό τη σκέπη της.   

   

   

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

   

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

   

  (3)   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

   

    (4)   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  90

  Άσκηση πεδίου

  20

  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

  20

  Συγγραφή εργασιών και παρουσίαση εργασιών

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

   

  Εκπόνηση γραπτής απαλλακτικής εργασίας

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5)   ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Γιάννης Δ. Στεφανίδης, Βλάσης Βλασίδης, Ευάγγελος Κωφός, Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα:Πατάκης, 2010

  Βασίλης Γούναρης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Γιώργος Αγγελόπουλος, Ταυτότητες στη Μακεδονία, Αθήνα: Παπαζήσης, 1997

  Κωνσταντίνος Κατσάνος, Το “ανύπαρκτο ζήτημα”, Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις και το Μακεδονικό 1950-1967, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2014

  Evangelos Kofos, Nationalism and Communism in Macedonia, Thessaloniki : Foundation of Macedonian Studies, 1964

  Evangelos Kofos, The Macedonian Question, The politics of Mutation,

  George Koukoudakis, “The Macedonian Question: An Identity based conflict”, Mediterranean Quarterly, 29/4  (2018), 3-18

  Vlasis Vlasidis, Evangelos Kofos (eds), Athens-Skopje: An uneasy symbiosis (1995-2002), Athens: ELIAMEP, 2004  

  Βλάσης Βλασίδης, Η αυτονόμηση της Μακεδονίας, από τη θεωρία στην πράξη

  Βλάσης Βλασίδης, Το Μακεδονικό Ζήτημα και η δημιουργία της σλαβομακεδονικής ταυτότητας

  Μακεδονία: A Greek term in Modern usage, Thessaloniki: Museum of the Macedonian Struggle, 2005

  Ioannis Koliopoulos (ed.), The History of Macedonia, Thessaloniki: Museum of the Macedonian Struggle, 2007

  IlchevIvan, Έχει δίκιο η πατρίδα μου; Η προπαγάνδα των Βαλκανικών Κρατών (1821-1923), μετάφρ. Vaia Rakidzi, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011. 

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  BalkanStudies, EtudesBalkaniques, Balkanica, RevuedesetudesdeSudEstEuropeenes, MakedonskiPregled. Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού, Μακεδονικά,

   

   

   

   

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   (ΒΣΑ506-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣΑ506-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ΄& Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  6

  Φροντιστήρια για την επικοινωνία

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI229/

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Αναμένεται ότι με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν:

  1. Τί είναι η επικοινωνία και γη πολιτική επικοινωνία
  2. Το ρόλο των φορέων άσκησης εξουσίας
  3. Τον πολιτικό ρόλο των μέσων ενημέρωσης
  4. Τις ομάδες που διαλέγονται δημόσια
  5. Τη δημόσια σφαίρα και την κοινή γνώμη
  6. Τις θεωρίες και τα μοντέλα επικοινωνίας
  7. Τις σχέσεις πολιτικής, εξουσίας και ΜΜΕ σε κοινωνίες ανεπτυγμένες και υποανάπτυκτες με ελεύθερα ΜΜΕ ή ελεγχόμενα
  8. Το ρόλο της διαφήμισης
  9. Επίσης οι φοιτητές θα μπορούν να αναλάβουν θέματα εργασιών στην ιστορία των μέσων ενημέρωσης των βαλκανικών λαών και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του θέματος.
  10. Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματός τους και διαθέτουν ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου.
  11. Θα έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν στοιχεία από το χώρο των μμε που θα τους βοηθήσουν για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν τον προβληματισμό τους σε σύγχρονα θέματα πολιτικά, κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά.
  12. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Το μάθημα βοηθά στην γνώση του ρόλου της πολιτικής επικοινωνίας στη σημερινή πραγματικότητα. Μιλά για τον ρόλο των ΜΜΕ  στην πληροφόρηση, την ενημέρωση, την επικοινωνία και τον πολιτικό διάλογο.

  Βοηθά τους φοιτητές να συνειδητοποιήσουν το ρόλο των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της Κοινής Γνώμης

  Βοηθά να διακρίνουν όχι το τί γίνεται, αλλά πώς γίνεται και γιατί γίνεται.

  Προωθεί την κριτική στις αυταρχικές πολιτικές πρακτικές, στη χειραγώγηση των ΜΜΕ, στις αδυναμίες της δημοκρατίας και των υβριδικών καθεστώτων

  Προωθεί την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη

  Ενθαρρύνει την ανάληψη ατομικών και ομαδικών εργασιών  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Τί είναι η επικοινωνία και τί είναι η πολιτική επικοινωνία
  • Μοντέλα επικοινωνίας
  • Η θεωρία της κατασκευή της συναίνεσης της χειραγώγησης και της προπαγάνδας.
  • Η Διαπροσωπική Επικοινωνία και το Μοντέλο της Ορχήστρας
  • Το συστημικό Μοντέλο του Norbert Wiener
  • Σημειωτική και Επικοινωνία
  • Κριτική Θεωρία - Σχολή της Φρανκφούρτης
  • Η κατασκευή της δημόσιας σφαίρας
  • Ο καθορισμός της θεματολογίας
  • Η θεωρία της πλαισίωσης
  • Η δημιουργία της Κοινής Γνώμης
  • Τα μέσα ενημέρωσης ως soft power
  • Το CNN effect
  • Η θεωρία του rally round the flag
  • Πολιτική, δημοκρατία, ΜΜΕ και διαμεσολάβηση
  • Η διάθεση της εξουσίας να ελέγχει την ενημέρωση
  • Η θεωρία των Shanto Iyengar Adam Simon
  • τα μέσα ενημέρωσης ως πολιτικοί πρωταγωνιστές
  • Η διαφήμιση και η επικοινωνία
  • Πολιτική, επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις
  • Διεθνής πολιτική επικοινωνία
  • Επικοινωνία και ομάδες πίεσης

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση αν αυτό είναι απαραίτητο για υγειονομικούς ή άλλους λόγους

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΝΑΙ χρήση Powerpoint στη διδασκαλία και στα φροντιστηριακά μαθήματα

  Έρευνα σε βάσεις δεδομένων (αρχεία)  των μέσων ενημέρωσης και των επιστημονικών περιοδικών που είναι προσβάσιμα μέσω Internet

  Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email και μέσω κοινωνικών δικτύων

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  80

  Παρουσίαση και μελέτη βιβλιογραφίας

  20

  Εκπόνηση μελέτης

  10

  Συγγραφή εργασίας

  30

  Εκπαιδευτικές επισκέψεις

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Γραπτές εξετάσεις ή προφορική εξέταση

  Η εξέταση γίνεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (2/10) και με ερώτηση ανάπτυξης θέματος (8/10) ή με δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης (2Χ4/10)

  Επιπλέον δίνεται η ευκαιρία για εκπόνηση εργασίας ενισχυτική της βαθμολογίας (2/10) σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος

  Πρότυπα είδη εξέτασης είναι αναρτημένα στη σελίδα του μαθήματος στο  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI229/  που είναι προσβάσιμο από τους φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα.

   

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Καιτατζή Σοφία Γουίτλοκ, Μορφή και μέσα επικοινωνίας, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2010

  Καιτατζή Σοφία Γουίτλοκ, Επικοινωνία, θεωρία και πράξη, Αθήνα, Λιβάνης, 2012

  Φιλήμων, Σύντομη Ιστορία της Επικοινωνίας. Μέσα και πολιτισμός,2η έκδ., Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 2006.

  Γιώργος Πλειός, Η κοινωνία της ενημέρωσης, ειδήσεις και νεωτερικότητα, Αθήνα, Καστανιώτης, 2011

  Γιώργος Πλειός, Παραποιημένες ειδήσεις (fakenews), Αθήνα, Guttenberg, 2021

  Γιώργος Πλειός (επιμ.), Η επικοινωνιακή κατασκευή μιας πανδημίας, Αθήνα, Παπαζήσης, 2021

  Γιώργος Πλειός (επιμ.), Η κρίση και τα ΜΜΕ, Αθήνα, Παπαζήσης, 2013

  Νίκος Δεμερτζής, Πολιτική επικοινωνία, Διακινδύνευση, δημοσιότητα, διαδίκτυο, Αθήνα, Παπαζήσης, 2002

  Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Ανάμεσα σε τέσσερις οθόνες, Αθήνα, Καστανιώτης, 2020

  Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Πολιτική και ΜΜΕ, η περίπτωση της Νότιας Ευρώπης, Αθήνα, Καστανιώτης, 2010

  Brian MacNair, Εισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία, Αθήνα, Παπαζήσης, 2011

  - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Journal of European Communication

  Media Culture and Society

  New Media and Society

  Journal of Communication

  Social media + Society

  Political Communication

  Communication research

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
   (Β502-ΙΙΙ)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1)    ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Β502-ΙΙΙ

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  2

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  6

  Φροντιστήρια-Γνωριμία με τις πηγές της βαλκανικής ιστορίας

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI228/

  (2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Αναμένεται ότι με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν:

  1. Τις εθνικές ιστορίες των βαλκανικών λαών κατά τον 20ο αιώνα
  2. Την κοινή πορεία και τις διαφοροποιήσεις των βαλκανικών κρατών στον 20ο αιώνα
  3. Την ένταξη των βαλκανικών κρατών στο ευρωπαικό γίγνεσθαι αλλά και τις τοπικές συμμαχίες και συγκρούσεις
  4. Τη σχέση αιτίου και αιτιατού στη βαλκανική ιστορία
  5. Την επικράτηση του κράτους έθνους και των βαλκανικών εθνικισμών στο διάστημα 1912-1945 και την ένταξη σε διεθνείς συμμαχίες μετά το 1945 αντικαθιστώντας τις αυτοκρατορίες.
  6. Οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με τα βασικά εγχειρίδια της βαλκανικής βιβλιογραφίας
  7. Θα μπορούν να αναλάβουν θέματα εργασιών στην ιστορία των βαλκανικών λαών και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του θέματος.
  8. Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματός τους και διαθέτουν ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου.
  9. Θα έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν ιστορικά στοιχεία που θα τους βοηθήσουν για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν τον προβληματισμό τους σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα του χώρου και του χρόνου.
  10. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Το μάθημα βοηθά στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση του ιστορικού παρελθόντος στην περιοχή των Βαλκανίων

  Δείχνει την προσαρμογή ή μη των βαλκανικών λαών στις νέες καταστάσεις

  Προωθεί την κριτική στα πολιτικά και κοινωνικά καθεστώτα της εποχής

  Προωθεί την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη

  Ενθαρρύνει την ανάληψη ατομικών και ομαδικών εργασιών
   

  (3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Τα βαλκανικά κράτη απέναντι στην Οθωμανική αυτοκρατορία

  Οι βαλκανικοί πόλεμοι και οι αλλαγές που επιφέρουν στη ΝΑ Ευρώπη

  Η σύνδεση των βαλκανικών πολέμων με τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

  Το Μακεδονικό Μέτωπο και η σημασία του για τη λήξη του πολέμου με τη νίκη της Entente

  Ο Μεσοπόλεμος μια ταραγμένη εποχή για όλα τα βαλκανικά κράτη.

  Όσα ανήκουν στο στρατόπεδο των νικητών επιθυμούν τη διατήρηση της κατάστασης που δημιουργήθηκε με τις συνθήκες του Α’ ΠΠ, τα υπόλοιπα επιδιώκουν την αναθεώρηση των συνθηκών

  Το Βαλκανικό Σύμφωνο του 1934

  Η άνοδος του αυταρχισμού και οι βαλκανικές δικτατορίες

  Τα Βαλκάνια στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

  Κατοχή, Συνεργασία και Αντίσταση στα Βαλκανικά κράτη

  Οι συγκρούσεις μεταξύ εθνικιστών και κομμουνιστών στις αντιστασιακές οργανώσεις

  Η λήξη του πολέμου

  Η μετατροπή όλων των βαλκανικών κρατών πλην της Ελλάδας σε κομμουνιστικά κράτη

  Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος ως αυθύπαρκτη ιστορική σύγκρουση και στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου

  Πολιτική, κοινωνική και οικονομική οργάνωση των κομμουνιστικών κρατών

  Η περίπτωση της ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας και η φυσιογνωμία του Τίτο

  Προσεγγίσεις και εχθρότητες μεταξύ των βαλκανικών κρατών

  Η άνοδος του εθνικισμού και η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας

  Η πτώση του Τείχους και η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων

  (4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση αν αυτό είναι απαραίτητο για υγειονομικούς ή άλλους λόγους

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΝΑΙ χρήση Powerpoint στη διδασκαλία και στα φροντιστηριακά μαθήματα

  Έρευνα σε βάσεις δεδομένων (αρχεία)  των βαλκανικών κρατών που είναι προσβάσιμα μέσω Internet

  Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email και μέσω κοινωνικών δικτύων

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  80

  Παρουσίαση και μελέτη βιβλιογραφίας

  10

  Εκπόνηση μελέτης

  10

  Συγγραφή εργασίας

  40

  Εκπαιδευτικές επισκέψεις

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

   

  Γραπτές εξετάσεις ή προφορική εξέταση

  Η εξέταση γίνεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (2/10) και με ερώτηση ανάπτυξης θέματος (8/10) ή με δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης (2Χ4/10)

  Επιπλέον δίνεται η ευκαιρία για εκπόνηση εργασίας ενισχυτική της βαθμολογίας (2/10) σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος

   

  Πρότυπα είδη εξέτασης είναι αναρτημένα στη σελίδα του μαθήματος στο  https://openeclass.uom.gr/courses/UNI228/ που είναι προσβάσιμο από τους φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα.

   

   

  (5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Σφέτας Σπυρίδων, Εισαγωγή στη βαλκανική ιστορία, Α’ και Β’ τόμος, εκδόσεις Βάνιας

  Σταυριανός Λευτέρης, Τα Βαλκάνια, από το 1453 και μετά

  Βερέμης Θάνος, Βαλκάνια από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα: δόμηση και αποδόμηση κρατών, Αθήνα, 2004

  Βερέμης Θάνος, Βαλκάνια από το διπολισμό στη νέα εποχή, Αθήνα, 1995

  MazowerMark, Τα Βαλκάνια, Αθήνα, 2002

  Γεώργιος Χρηστίδης, Τα κομμουνιστικά Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη, 2003

  - Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Journal of First World War

  Etudes Balkaniques

  Revue des Etudes Sud Est Europenees

   Studia Balcanica

  Sud Ost Forschungen

  Journal of Cold War History

  Clio Turbata

   

   

  • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   (HAC301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΙΑΠΑΝΕ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

  Περιγραφή

  Το μάθημα κινείται θεματικά στους κοινούς τόπους της Ιστορίας και της Πολιτικής Επιστήμης και καλύπτει χρονικά την περίοδο από τους Βαλκανικούς Πολέμους έως και τις τρέχουσες εξελίξεις στα Βαλκάνια σήμερα. Η περιοδολόγηση στηρίζεται στις διακριτές μεγάλες φάσεις της ευρωπαϊκής διαδρομής που σηματοδοτούν και τις αντίστοιχες τομές για τα Βαλκάνια, όπως είναι οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και η ενδιάμεση περίοδος ενός γενικότερου «ειρηνοπολέμου», ο Ψυχρός Πόλεμος και η κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού το 1989, αλλά και οι μετέπειτα εμπλοκές με την πολυδιάσπαση και τον σχηματισμό νέων κρατών στην περιοχή. Εντός της προαναφερόμενης περιόδου θα εξεταστούν εκτενώς επιμέρους ζητήματα σχετικά με α) την ειρήνη και τον πόλεμο και τα μέσα διαχείρισής τους, β) τον προσδιορισμό της έννοιας του εσωτερικού και εξωτερικού εχθρού, γ) τις ιδεολογικές ζυμώσεις και τις πολιτικές-καθεστωτικές όσο και τις κοινωνικές μεταβολές, δ) τη χάραξη και επαναχάραξη των συνόρων, ε) την αντιμετώπιση των μειονοτήτων, στ) τις διμερείς ή πολυμερείς προσεγγίσεις αλλά και τις διπολικές αποκλείσεις, ζ) τον ρόλο του διεθνούς παράγοντα, η) τη σύνθετη διαδικασία της μετάβασης μετά το 1989, θ) τις νοηματοδοτήσεις της μνήμης.

  Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  Bell P. M. H., Τα αίτια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, μετάφρ. Λουκιανός Χασιώτης, β΄ έκδ., Πατάκης, Αθήνα 2004.

  Βερέμης Θάνος, Βαλκάνια από τον 19ο ως τον 21ο αιώνα. Δόμηση και αποδόμηση κρατών, Πατάκης, Αθήνα 2004.

  Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο (έκδ.), Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων, 1910-1914, Αθήνα 1993.

  Mazower Mark, Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, μετάφρ. Κώστας Κουρεμένος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001.

  Σταυριανός Λ.. Σ., Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά, μετάφρ. Ελένη Δελιβάνη, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2007.

  Pavlowitch Stevan K., Ιστορία των Βαλκανίων, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2005.

  Μιχαηλίδης Ιάκωβος Δ., Μετακινήσεις Σλαβοφώνων πληθυσμών (1912-1930). Ο πόλεμος των στατιστικών, Κριτική/ΚΕΜΟ, Αθήνα 2003.

  Todorova Maria, Βαλκάνια. Η δυτική φαντασίωση, μετάφρ. Ιουλία Κολοβού, Παρατητητής, Θεσσαλονίκη 2000.

  Τούντα-Φεργάδη Αρετή, Η εξωτερική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων στον Μεσοπόλεμο, Σιδέρης, Θεσσαλονίκη 2000.

  Τούντα-Φεργάδη Αρετή, Θέματα ελληνικής διπλωματικής ιστορίας, 1912-1940, Σιδέρης, Θεσσαλονίκη 2000.

  Τούντα-Φεργάδη Αρετή, Μειονότητες στα Βαλκάνια. Βαλκανικές διασκέψεις, 1930-1932, Επίκεντρο (Παρατηρητής), Θεσσαλονίκη 1994.

  Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, Το Βαλκανικόν Σύμφωνον και η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1928-1934, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα χ.χ.έ.

  Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική, τόμ. 1 (1900-1945), Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1992 και τόμ. 2 (1945-1981), Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2005.

  Μιχαηλίδης Ιάκωβος Δ., Τα πρόσωπα του Ιανού. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις τις παραμονές του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1944-1946), τόμ. α΄, Πατάκης, Αθήνα 2004 και Τα πρόσωπα του Ιανού. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις την περίοδο του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1947-1949), τόμ. β΄, Πατάκης, Αθήνα 2007

  Γούναρης Βασίλης Κ.-Μιχαηλίδης Ιάκωβος Δ. (επιμ.), Πρόσφυγες στα Βαλκάνια. Μνήμη και ενσωμάτωση, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα/Πατάκης, Αθήνα 2004.

  Μαραντζίδης Νίκος, Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (1946-1949), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2010.

  Γενικό Επιτελείο Στρατού-Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Ιστορικά έργα (1998), Cd-Room

  Γενικό Επιτελείο Στρατού-Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, εκδόσεις για την περίοδο 1912-1949 (ΓΕΣ, Ο ελληνικός στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913, 2 τόμοι, ΔΙΣ, Αθήνα 1988, Επίτομη Ιστορία των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913, ΔΙΣ, Αθήνα 1987) κλπ.

  Χρηστίδης Γεώργιος Ε., Τα κομμουνιστικά Βαλκάνια. Εισαγωγή στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική στην Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Ρουμανία την περίοδο 1945-1989, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2003.

  Βερέμης Θάνος (επιμ.), Βαλκάνια. Από τον διπολισμό στη νέα εποχή, Εκδόσεις «Γνώση», Αθήνα 1995.

  Γαρδίκα-Κατσιαδάκη Ελένη-Μαργαρίτης Γιώργος (επιμ.), Το Αιγαίο των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913, Υπουργείο Αιγαίου-ΕΛΙΑ, Αθήνα 2002.

  Νικόλτσιος Βασίλειος-Γούναρης Κ. Βασίλης, Από το Σαραντάπορο στη Θεσσαλονίκη. Η ελληνοτουρκική αναμέτρηση του 1912 μέσα από τις αναμνήσεις του Στρατηγού Χασάν Ταχσίν Πασά, Θεσσαλονίκη 2002.

  Κόντης Βασίλης-Σφέτας Σπυρίδων (επιμ.), Εμφύλιος Πόλεμος. Έγγραφα από τα γιουγκοσλαβικά και βουλγαρικά αρχεία, γ΄ έκδ., Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2006.

  Hösch Edgar, Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart, Verlag C. H. Beck, δ΄ έκδ., München 2002.

  Ilchev Ivan, Έχει δίκιο η πατρίδα μου; Η προπαγάνδα των Βαλκανικών Κρατών (1821-1923), μετάφρ. Vaia Rakidzi, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011.

  Hall Richard C., Bulgaria’s Road to the First World War, Columbia University Press, New York 1996.

  Pollo Stefanaq-Puto Arben, Ιστορία της Αλβανίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μετάφρ. Μπάμπης Ακτσόγλου, Θεσσαλονίκη 1979.

  Tomasevich Jozo, War and Revolution in Yugoslavia: 1941-1945, Stanford University Press, 2001.

  Crampton R. J., The Balkans since the Second World War, Routledge, Great Britain 2002.

  Στέφανος Γεράσιμος (επιμ.), Η επανάκαμψη των Βαλκανίων. 1991-2001 (Εκδόσεις Άγρα, 2003).

  Karen Dawisha, Bruce Parrot (edit), Politics, power and the struggle for democracy in South-East Europe (Cambridge University Press, 1997).

  Hugh Poulton, The Balkans. Minorities and States in Conflict (Minority Rights Publication, 1993).

  Alina Mungiu-Pippidi, Ivan Krastev (edit.) Nationalism after Communism. Lessons learned (Central European University Press, 2004).

  Vesselin Dimitrov, Bulgaria. The Uneven Transition (Routledge, 2001).

  Steven Poper, Romania. The Unfinished Revolution (Harwood, 2000).

  Florian Bieber (edit.) Montenegro in Transition (Nomos, 2003).

  Miranda Vickers, James Pettifer, From Anarchy to a Balkan Identity (Hurst, 1997).

  Hugh Poulton, Miranda Vickers, “The Kosovo Albanians: Ethnic Confrontation With The Slav State”, in H. Poulton, Suha Taji-Farouki (ed.) Muslim Identity and the Balkan State (Hurst & Company, 1997).

  Heinz Kramer, A Changing Turkey. The Challenge to Europe and the United States (Brookings Institution Press, 2000

  Marc Morje Howard, The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe (Cambridge University Press, 2003).

  Ognyan Minchev, “Corruption and Organised Crime in Southeastern Europe: A paradigm of Social Change Revisited”, in D. Sotiropoulos (ed.) Is Southeastern Europe Doomed to Instability? (London, 2002), pp.105-118.

  Ivan Krastev, “How to Control Corruption in Southeastern Europe: The Case of Bulgaria”, in D. Sotiropoulos (ed.) Is Southeastern Europe Doomed to Instability? (London, 2002), pp.119-125.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (27 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Vlasis Vlasidis, The German-Bulgarian military cemetery in Thessaloniki 1925-1946”, in Yura Konstantinova, Nadia Danova, Jordan Zhelev (eds), Thessaloniki and the Bulgarians: History,Memory, Present, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, 2019, pp. 520-542 [In bulgarian]
   • Βλάσης Βλασίδης, «Η μνήμη του Μεγάλου Πολέμου (1914-1918). Συγκλίσεις, αποκλίσεις και τοπικές ιδιαιτερότητες», Ιουλία Κανδήλα, Φωτεινή Λέκκα, Αναστάσιος Μάτος, Γεώργιος Κοντομήτρος (επιμ.), Η Θεσσαλία του 1917, Αθήνα, 2019, σσ.19-30.

   2017

   • Βλάσης Βλασίδης, “Η Κουλακιά στο Μακεδονικό Αγώνα ή η σημασία της επιμελητείας”, στο Ελένη Γαβρά (επιμ.), Χαλάστρα και η ευρύτερη περιοχή. Ιστορικό, πολιτιστικό και οικιστικό απόθεμα, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2017, σσ.65-90.

   2015

   • Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Σοφία Ηλιάδου Τάχου, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Η δυτική Μακεδονία από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα. Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Συνεδρίου (Νοέμβριος 2012) Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2015

   2010

   • Vlasis Vlasidis, “History in Mission Command: The Macedonian Question and the Internet (1990-2007)”, στο Yannis Stefanidis, Vlasis Vlasidis, Evangelos Kofos, (eds.), Macedonian Identities through time. Interdisciplinary Approaches, Thessaloniki, 2010, pp.295-320 (ISBN 978-060-458-272-3)
   • Yannis Stefanidis, Vlasis Vlasidis, Evangelos Kofos, (eds.), Macedonian Identities through time. Interdisciplinary Approaches, Thessaloniki, Epikentro, 2010. (ISBN 978-060-458-272-3)
   • Βλάσης Βλασίδης, Στη μεθόριο Ελλάδας-FYROM. Τα μέσα ενημέρωσης στους νομούς Φλώρινας, Καστοριάς. Μοναστηρίου και Περλεπέ, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2010, (ISBN 978-960-458-233-4)

   2009

   • Βλάσης Βλασίδης, «Βούλγαροι κομιτατζήδες και η ελληνική αντίδραση. Ο αγώνας στη δυτική Μακεδονία στη διάρκεια του Μεσοπολέμου», Βασίλης Γούναρης (επιμ.), Έθνος, Κράτος και Πολιτική. Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Ιωάννη Κολιόπουλο (Θεσσαλονίκη, 2009) ISBN 9789604582150, σσ.29-49
   • Βλάσης Βλασίδης, «Όψεις της προσφυγικής αποκατάστασης στη Μακεδονία: οι απόψεις του ελληνικού Τύπου», στο Ιωάννης Κολιόπουλος, Ιάκωβος Μιχαηλίδης (επιμ.), Πρόσφυγες στη Μακεδονία, Αθήνα, 2009 (ISBN 978-960-464-115-4) σσ. 138-155.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2008

   • Βλάσης Βλασίδης, «H ιστορία σε διατεταγμένη αποστολή. Internet και Μακεδονικό Ζήτημα (1990-2007», στο Γιάννης Στεφανίδης, Βλάσης Βλασίδης, Ευάγγελος Κωφός, (επιμ.), Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. Η διαχρονική τους πορεία, Αθήνα, Πατάκης-Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, 2008, σσ.463-494
   • Βλάσης Βλασίδης, «Η ενημέρωση στη μεθόριο: Τα μέσα ενημέρωσης στους νομούς Φλώρινας, Καστοριάς, Μοναστηρίου, Περλεπέ», στο Ιωάννης Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, Βασίλης Γούναρης (επιμ.), Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-ΠΓΔΜ ως ζητούμενο, Θεσσαλονίκη, 2008, σσ.103-147
   • Γιάννης Στεφανίδης, Ευάγγελος Κωφός, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Πατάκης, 2008 (ISBN 978-960-18-2895-0)

   2007

   • Βλάσης Βλασίδης, «Ο αλυτρωτισμός στο διαδίκτυο», Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονισμός. Ο ιμπεριαλισμός των Σκοπίων 1944-2006, Αθήνα, Έφεσος, 2007, σσ.77-92
   • Vlasis Vlasidis, “Irredentism on the Internet”, Society of Macedonian Studies, Macedonianism. FYROM’s expansionist designs against Greece 1944-2006, Athens, 2007, pp.77-92
   • Βλάσης Βλασίδης, «Τα σχολικά εγχειρίδια της FYROM», Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Η αποδόμηση του εθνικού κράτους και της ιστορίας του, Θεσσαλονίκη, 2007, σσ.59-66
   • Vlasis Vlasidis, “Makedonien und die Grossmachte”, in Ioannis Koliopoulos (ed.), Geschichte des Makedonien, Thessaloniki, 2007, pp.341-357
   • Vlasis Vlasidis, “Macedonia and the Great Powers”, στο Ioannis Koliopoulos (ed.), The History of Macedonia, Thessaloniki, 2007, pp.327-356
   • Βλάσης Βλασίδης, «Φλώρινα: Το χθες, το σήμερα και το αύριο στην ενημέρωση», Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων. Αξονική τομογραφία του νομού, Θεσσαλονίκη, Ρέκος, 2007, σσ.337-384

   2005

   • Vlasis Vlasidis, "We and the others: Greece’ s Image in FYROM ‘s Press and Educational System (1995-2002)” in Evangelos Kofos, Vlasis Vlasidis (eds.), Athens-Skopje, An Uneasy Symbiosis (1995-2002), Athens, 2005, pp.253-316

    Προβολή Δημοσίευσης

   • Βλάσης Βλασίδης, «Μετανάστες και ΜΜΕ στην Ελλάδα του 20ου αι.», Χρήστος Φραγκονικολόπουλος (επιμ.), ΜΜΕ. Κοινωνία και Πολιτική. Ρόλοι και Λειτουργία στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, Σιδέρης, 2005, σσ.221-239
   • Βλάσης Βλασίδης, «Το παρόν και το μέλλον των κρατικών πρακτορείων ειδήσεων στα Βαλκάνια και την Ελλάδα, στο Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος (επιμ.), ΜΜΕ. Κοινωνία και Πολιτική. Ρόλος και Λειτουργία στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, Σιδέρης, 2005, σσ.573-596
   • Εvangelos Kofos, Vlasis Vlasidis (eds.), Athens-Skopje. An Uneasy Symbiosis, Athens, ELIAMEP, 2005. (ISBN 960-8356-05-9)

    Προβολή Δημοσίευσης

   2004

   • Βλάσης Βλασίδης, " Εμείς και οι άλλοι. Η εικόνα της Ελλάδας μέσα από τον Τύπο και στο εκπαιδευτικό σύστημα της FYROM (1995-2002)", στο Ευάγγελος Κωφός, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Αθήνα-Σκόπια. Η επτάχρονη συμβίωση, Αθήνα, Παπαζήσης, 2004, σσ.297-366

   2003

   • Ευάγγελος Κωφός, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Αθήνα-Σκόπια. Η επτάχρονη συμβίωση, Αθήνα, Παπαζήσης, 2003 (ISBN 960-02-1705-X)

   2002

   • Vlasis Vlasidis, "School Celebrations in Greek Macedonia", Christina Koulouri (ed.), Clio in the Balkans. The Politics of History Education, Thessaloniki, 2002, pp. 285-288

   2001

   • Βλάσης Βλασίδης, Τα βαλκανικά μέσα ενημέρωσης. Α' Τα ηλεκτρονικά, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2001 (ISBN 960-288-081-3)

   1997

   • Βλάσης Βλασίδης, "Η αυτονόμηση της Μακεδονίας. Από τη θεωρία στην πράξη", Β. Γούναρης, Γ.Αγγελόπουλος, Ι.Μιχαηλίδης (επιμ.), Ταυτότητες στη Μακεδονία, Αθήνα, Παπαζήσης, 1997, σσ.64-87
   • Επιστημονικά Περιοδικά (12 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Vlasis Vlasidis, Bulgarian Newspapers published in Thessaloniki 1869-1913, in Etudes Balkaniques, 1 (2020) [in print]
    • Βλάσης Βλασίδης, “Μια πρώτη καταγραφή της συμμετοχής της Λέσβου στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο”, Πρακτικά Ημερίδας 1918-2018 Λήξη του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου. Ο απόηχος 100 χρόνια μετά, Λέσβος 3/10/2018, Λεσβειακά (2020 υπό δημοσίευση)

    2019

    • Stamatis Chatzitoulousis / Vlasis Vlasidis/ Apostolos Sarris/ Kalliopi Efkleidou/ Eleni Kotjabopoulou / Nikos Papadopoulos/ Nasos Argyriou/ Jamie Donati/ Meropi Manataki/ Pedro Trapero-Fernandez, Records and Transformations of Memories in the Cultural Landscape of Idomeni (Kilkis, Northern Greece), Open Archaeology, Editor-in-Chief: Goldhahn, Joakim, 5/1 (2019), 563-585

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Βλάσης Βλασίδης, Γεώργιος Σακαγιάννης, “Γερμανικά στρατιωτικά νεκροταφεία στην Κατοχική Ελλάδα. Η περίπτωση του Στρατιωτικού Νεκροταφείου Θεσσαλονίκης”, Θεσσαλονίκη, 10 (2019), [υπό έκδοση]

    2018

    2017

    • Βλάσης Βλασίδης, “Το Μακεδονικό Ζήτημα στα μεταπολεμικά χρόνια και η δημιουργία της σλαβομακεδονικής ταυτότητας” Τετράδια Μακεδονικής Ιστορίας και Πολιτισμού, 3 (Ιανουάριος 2017), 12-30.

    2016

    • Vlasis Vlasidis, “War and Remembrance : Constructing and maintaining Commonwealth WWI Cemeteries in Greece 1920-1940”, Macedonian Studies Journal, 1/2 (2016), 25-36.

    2015

    • Vlasis, Vlasidis, “Great War and the Balkans. The use of memory in Bulgaria and in Greece”, Etudes Balkaniques, LI, 1 (2015), 242-255.

    2013

    • Βλάσης Βλασίδης, «Τα στρατιωτικά νεκροταφεία του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου στη Μακεδονία», Θεσσαλονίκη (Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης), 8 (2013), 325-341

    1998

    • Vlasis Vlasidis, "Consequences of the demographic and social re-arrangements to the vlach-speaking element of Greek Macedonia (1923-1926)", Revue de Sud-Est Europeennes 2 (1998), pp. 155-171

     Προβολή Δημοσίευσης

    1995

    • Vlasis Vlasidis - Veniamin Karakostanoglou, «Recycling Propaganda: Remarks on Recent Reports on Greece's "Slav-Macedonian Minority", Balkan Studies, 36/1 (1995), pp.155-170

    1991

    • Vlasis Vlasidis, " `The Macedonian Question` on the Bulgarian Political Scene (1919-1923)", Balkan Studies, 32/1 (1991), pp.71-88
    • Συνέδρια (29 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2020

     • Vlasis Vlasidis, “Constructing cemeteries and paying tribute to the fallen WWI and WWII soldiers in Greece”, in Athanasios Gkamas (ed.), The End of WWI and the centenary of the signing of the Treaty of Mudros (1918-2018). Scientific Conference Proceedings (Lemnos 25-28 May 2018), Athens, ESI, 2020 [in print]
     • Βλάσης Βλασίδης, «Η βουλγαρική εκπαίδευση στη σερβική Μακεδονία (1941-1944) και οι επιπτώσεις της στον πληθυσμό της δυτικής Μακεδονίας», Σοφία Ηλιάδου Τάχου, Αντρέας Ανδρέου, Κώστας Κασβίκης, Ιωάννης Μπέτσας (επιμ.) «Κατοχή και Εμφύλιος στη Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο 2020, σσ.453-472.
     • Βλάσης Βλασίδης, Δήμητρα Πατρωνίδου, “Η δεύτερη βουλγαρική κατοχή της ανατολικής Μακεδονίας (1916-1918). Μια πρώτη προσέγγιση από τα βουλγαρικά κρατικά αρχεία”, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Δήμητρα Πατρωνίδου (επιμ.), Πρακτικά Ζ’ Επιστημονικής συνάντησης. Η Δράμα και η περιοχή της. Ιστορία και Πολιτισμός. Η Δράμα και η περιοχή της κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενσωμάτωση, δεύτερη κατοχή ανασυγκρότηση, Δράμα, 2020 (υπό έκδοση)
     • Vlasis Vlasidis, “Establishing relations with my ideological enemy (1948-1974), Proceedings International Conference 1018-2018: A millenium of Polish-Greek diplomatic contracts. 1000 years of Greeks in Poland, Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies, University of Wroclaw, 7-9/11/2018, Wroclaw, 2020 [in print]
     • Βλάσης Βλασίδης, Δέσποινα Χαρίτου, «Πόλεις σε καιρό πολέμου: προσπάθειες κάλυψης των διατροφικών αναγκών της Θεσσαλονίκης κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο» στο Η Στρατιά της Ανατολής στη Θεσσαλονίκη, 1915-1918: η πόλη και οι αναπαραστάσεις, Πρακτικά διημερίδας 28-29 Σεπτεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη, Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2020 [υπό έκδοση]
     • Βλάσης Βλασίδης, Γεώργιος Σακαγιάννης, “Όψεις της Κατοχικής και Μεταπολεμικής Θεσσαλονίκης. Το Κοιμητήριο του προσφυγικού συνοικισμού της Αγίας Φωτεινής”, Πρακτικά Μ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 15-17 Μαίου 2019 [2020, υπό έκδοση]

     2019

     • Βλάσης Βλασίδης, «Η ρωσική και η ιταλική συμμετοχή στο Μακεδονικό Μέτωπο» Γεώργιος Ραχμανίδης (επιστ. επιμ.) Αθανάσιος Γκάμας (επιμ.), Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-1918, 100 χρόνια από τη λήξη του. Πρακτικά ημερίδων ΕΣΙ, Aθήνα 2019, σσ.63-76
     • Βλάσης Βλασίδης, "Αιχμάλωτοι πολέμου στο Μακεδονικό Μέτωπο: μια πρώτη προσέγγιση", Ευστράτιος Δορδανάς, Βλάσης Βλασίδης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης (επιμ.), Πρακτικά συνεδρίου , Το θέατρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Μέτωπο της Θεσσαλονίκης του Α' Παγκόσμιου Πολέμου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Θεσσαλονίκη, 22-24 Οκτωβρίου 2015), Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2019.

     2018

     • Βλάσης Βλασίδης, Σοφία Καρεκλά, Η εκκλησία στην ΤV: Θρησκευτικές εκπομπές και εκκλησιαστικά δίκτυα στην ελληνική τηλεόραση στο Βασίλης Βαμβακάς, Γρηγόρης Πασχαλίδης (επιμ.), 50 χρόνια ελληνική τηλεόραση Πρακτικά συνεδρίου,Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2018.
     • Vlasis Vlasidis, 'Lemnos island and the three burials of the sailors of the SMS Breslau', in Zisis Fotakis (ed.), The First World War in the Mediterranean and the role of Lemnos, Athens, Herodotus, 2018, pp. 247-263.
     • Vlasis Vlasidis, “War and Remembrance: Constructing and maintaining Commonwealth First World War Cemeteries in Greece (1920-1940)” in Zisis Fotakis (ed.), The First World War in the Mediterranean and the role of Lemnos, Athens, Herodotus, 2018, pp.227-245.
     • Vlasis Vlasidis, Sofia Karekla, Ioannis Papadopoulos, “Jesus Christ on Greek television in Reality and Screen, a postmodern mirror”. Proceedings of the IX International Conference on Communication and reality, 8-9 June, 2017, Barcelona, Blanquerna, 2018, pp.199-207.

     2017

     • Βλάσης Βλασίδης, «Προσπάθειες έκδοσης βουλγαρικών εφημερίδων στη Δράμα κατά τον Α΄ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης, Δήμητρα Πατρωνίδου (επιμ.), Πρακτικά ς’ Επιστημονικής Συνάντησης, «Η Δράμα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας», Δράμα, 8-10 Νοεμβρίου 2013, Δράμα, 2017, σσ.617-629.

     2016

     • Βλάσης Βλασίδης, «Προσπάθειες έκδοσης βουλγαρικών εφημερίδων στις Σέρρες κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», Βασίλειος Γιαννογλούδης (επιμ.), Οι Σέρρες και η περιοχή τους. 100 χρόνια από την απελευθέρωση (1913-2013). Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Συνεδρίου 17-19 Οκτωβρίου 2013, Σέρρες 2016, σσ.321-342.
     • Vlasis Vlasidis, “Deserters, Fugitives and Prisoners of War during the First World War. The case of Macedonian Front (1915-1918)” in A. Pavlov, A. Bodrov, A. Maligina (eds), The First World War, the Versailles System and the Modernity, Issue 3, Saint Petersburg 2016, pp. 151-160.

     2015

     • Βλάσης Βλασίδης, «Θεματολογία και πολιτικός λόγος στις εφημερίδες της Φλώρινας στην πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο (1949-1961)» στο Κώστας Φωτιάδης, Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.)., «Η δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα», Πρακτικά συνεδρίου, Φλώρινα, 8-11 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, 2015, σσ.598-616.
     • Βλάσης Βλασίδης, «Οι βουλγαρικές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης (1869-1913)», στο Δημήτρης Καιρίδης (επιμ.), Θεσσαλονίκη 1912-2012: Μια πόλη σε μετάβαση (πρακτικά διεθνούς συνεδρίου), Θεσσαλονίκη, 2015, σσ.160-176.
     • Βλάσης Βλασίδης, Σοφία Γεννάτου, «Τα μέσα ενημέρωσης στην Έδεσσα, Χθες-Σήμερα-Αύριο», στο Αναστασία και Παύλος Χρυσοστόμου (επιμ.), Η Έδεσσα και η περιοχή της Ιστορία και Πολιτισμός. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (11/12 Δεκεμβρίου 2010), Έδεσσα, 2015, σσ.323-347.

     2014

     • Vlasidis Vlasis, “Rediscovering the First World War Serbian Monuments in Greece - From Ignorance to Consideration of the Cultural Heritage”, στο Dragana Dziraković, Miroslav Jaćimović (επιμ.), Zbornik radova sa medzunarodne konferencije arhiv, medii i kultura Sećanja u prvom cvetskom ratu, Novi Sad, 29-30 Oktobar 2014, Novi Sad, 2014, pp. 307-327.
     • Βλάσης Βλασίδης, «Θεματολογία και πολιτικός λόγος στις εφημερίδες της Φλώρινας στην πρώτη μετεμφυλιακή περίοδο (1949-1961)» στο Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Βλάσης Βλασίδης (επιμ.), Η δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα, Πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου, Φλώρινα, 8-11 Νοεμβρίου 2012, Φλώρινα, 2014 (υπό έκδοση)

     2013

     • Βλάσης Βλασίδης, «Η στάση των εφημερίδων τη Θεσσαλονίκης απέναντι στους πρόσφυγες 1922-1940)» Ανανίας Τσιραμπίδης, Μαρία Καζαντζίδου, Ειρήνη Τελλίδου (επιμ.), Θεσσαλονίκη. Πρωτεύουσα των προσφύγων. Οι πρόσφυγες στην πόλη από το 1912 μέχρι σήμερα», Πρακτικά συνεδρίου 23-25 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, 2013, σσ.109-133
     • Βλάσης Βλασίδης, «Ποδόσφαιρο σε καιρό πολέμου: Βουλγαρικό ποδόσφαιρο επί Κατοχής στη Μακεδονία και τη Θράκη (1941-1944)», στο Πέτρος Παπαπολυβίου (επιμ.) Όψεις και πτυχές της ιστορίας του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου (18-19 Οκτωβρίου 2013), Λευκωσία, 2014 (υπό έκδοση)
     • Vlasis Vlasidis, “Propaganda and Music. Greek and Yugoslav Public Radio in the 1940s and 1950s”, in M.J.Grant, Ferdia J. Stone-Davis, (eds.), Music and Conflict The Role of Music in Radio Broadcasting in Wartime and in Conflict Situations, Hildesheim, Olms Verlag, 2013, ISBN 9783487150598, pp.85-100
     • Vlasis Vlasidis, Greek and Yugoslav Public Radio in the Decades of 40s and 50s στο Judith Devlin, Christoph Hendrik Muller (eds), War of Words: Culture and the Mass Media in the Making of the Cold War in Europe, Dublin, University College Dublin Press, 2013, ISBN 9781906359379, pp.107-119

     2012

     • Βλάσης Βλασίδης, “Τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στην περιοχή Καβάλας. Χθες, σήμερα, αύριο» στο Ν. Ρουδομέτωφ (επιμ.), Η Καβάλα και τα Βαλκάνια Η Καβάλα και η Θράκη, τομ.Α’, Καβάλα 2012, σσ.271-328

      Προβολή Δημοσίευσης

     2010

     • Βλάσης Βλασίδης, «Παραδοσιακές και ριζοσπαστικές παρουσιάσεις του Μακεδονικού Αγώνα στον ελληνικό Τύπο (1990-2005)», στο Γιάννης Καλύβας, Βασίλης Γούναρης, Γιάννης Στεφανίδης (επ.), Ανορθόδοξοι πόλεμοι. Μακεδονία, Κύπρος, Εμφύλιος Πόλεμος, Αθήνα, Πατάκης, 2010 (ISBN 978-960-16-3373-2)

     2007

     • Eleni Gavra, Vlasis Vlasidis ‘Military Cemeteries of the First World War in Macedonia Region: Routes of Reading History in Search the Common Cultural Heritage’, στο Νina Avramidou (ed.), 1st Specialty International Conference on Monumental Cemeteries. Knowledge, Conservation, Restyling and Innovation, (Μodena, 3-5 May, 2006), Roma, 2007, ISBN 978 88 54801147-8, vol. 1, pp.179-189

      Προβολή Δημοσίευσης

     2004

     • Βλάσης Βλασίδης, "Η απελευθέρωση της Φλώρινας μέσα από το βουλγαρικό Τύπο της εποχής", Πρακτικά του συνεδρίου με θέμα: "Φλώρινα 1912-2002, Ιστορία και Πολιτισμός" της Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας και του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του ΑΠΘ Φλώρινα, 2004, σσ. 35-44

     1991

     • Βλάσης Βλασίδης, " Το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος': Ιδεολογικές και πολιτικές αναζητήσεις στο μεσοπόλεμο", Πρακτικά ΙΑ' Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 1991, σσ.183-198
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Βλάσης Βλασίδης, «Ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος στο βουλγαρικό Τύπο», Γιώργος Μαργαρίτης (επιμ.), 100 χρόνια από την απελευθέρωση του Κιλκίς, Πρακτικά συνεδρίου 19-20 Ιουνίου 2013
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font