Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Στυλιανός  Ξυνόγαλος
| Βιογραφικό |
Ξυνόγαλος Στυλιανός
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Περιβάλλοντα και Τεχνικές Προγραμματισμού
 • e-mail: stelios (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ5, 527
 • Τηλέφωνο: 2310-891895


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1998)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2002)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραμματισμού
 • Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός
 • Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα & Παιχνίδια Προγραμματισμού
 • Διδακτική του Προγραμματισμού
 • Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΠΛ0106-3) (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΠΛ0401) (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΤ2702) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 8. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΔΤ4704) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 9. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο
 10. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο
 11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΟΒΑΡΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο