Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ιωάννης  Ταμπακούδης
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομική-Συγχωνεύσεις, Εξαγορές
 • e-mail: tampakoudis@uom.edu.gr
 • Γραφείο: Πύργος ΟΔΕ, 301 (Α)
 • Τηλέφωνο: 2310-891595
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2001)
 • Master of Sciences (MSc) in Banking and International Finance, City University Business School, UK. (2002)
 • Διδάκτορας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (2009)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Συγχωνεύσεις – Εξαγορές
Πιστωτικά Παράγωγα
Δομημένα Προϊόντα
Μεταβλητότητα Κεφαλαιαγορών
Προσδιοριστικοί Παράγοντες Aμεσων Ξένων Επενδύσεων
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   ΟΕ
 4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο
 7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο