Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Τσιπριάν - Λουκρέτσιους  Σούτσιου
| Βιογραφικό |
Σούτσιου Τσιπριάν
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό
 • e-mail: sciprian (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ1, 212
 • Τηλέφωνο: 2310-891475


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Οράντεα, Ρουμανία (1996)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Θεολογική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000)
 • Διδακτορικό Ρουμανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κραϊόβα, Ρουμανία (2003)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Ρουμανική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Ρουμανικός Πολιτισμός
 •  
  Διδασκόμενα Mαθήματα
  1. ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
  2. ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
  3. ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (20ος ΑΙΩΝΑΣ) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
  4. ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ε' (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
  5. ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
  6. ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ' (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο