Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ιωάννης  Μαραγκός
| Βιογραφικό |
Μαραγκός Ιωάννης
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα
 • e-mail: marangos (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΚΖ, Κ122
 • Τηλέφωνο: 2310-891712


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Διδακτορικό LaTrobe University
 • Μάστερς Monash University
 • Πτυχίο ΑΣΣΟΕΕ
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα
 • Πολιτική Οικονομία