Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δημήτριος  Μιχαήλ
| Βιογραφικό |
Μιχαήλ Δημήτριος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Οικονομική και Θεσμοί των Εργασιακών Σχέσεων"
 • e-mail: mihail (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ4, 406
 • Τηλέφωνο: 2310-891594


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, A.Π.Θ., (1982).
 • M.A. in Economics, New School for Social Research, U.S.A., (1985).
 • Ph.D. in Economics, New School for Social Research, U.S.A., (1989).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Θεσμοί στις Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας
Θεσμοί της Ελληνικής αγοράς εργασίας
Ατυπικές μορφές απασχόλησης
Πολιτικές Απασχόλησης
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 4. ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 8. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο