Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Δημήτριος  Κυρκιλής
| Βιογραφικό |
Κυρκιλής Δημήτριος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική Ανάπτυξη και Επενδύσεις στην Αν. Ευρώπη και τα Βαλκάνια
 • e-mail: kyrkilis (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 226
 • Τηλέφωνο: 2310-891473
 • Φάξ: 2310-891429


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Οικονομικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1981
 • Ph.D in Economics The Victoria University of Manchester, 1987
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
 • Διεθνή Οικονομικά
 • Οικονομική Ανάπτυξη
 •  
  Διδασκόμενα Mαθήματα
  1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
  2. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
  3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο