Κυρκιλής Δημήτριος
 • 2310 891.473
 • kyrkilis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 226
 • 2310 891.429

  Κυρκιλής Δημήτριος

  Καθηγητής
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομική Ανάπτυξη και Επενδύσεις στην Αν. Ευρώπη και τα Βαλκάνια

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οικονομικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1981
  • Ph.D in Economics The Victoria University of Manchester, 1987
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
  • Διεθνή Οικονομικά
  • Οικονομική Ανάπτυξη
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • INTERNATIONAL BUSINESS AND REGIONAL INTEGRATION IN EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE
   (MAPE0214)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MPE

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  Περιγραφή

  The scope of the course is to investigate the state of economic cooperation in the region. During the first decade of transition, the region suffered from fragmentation and conflicts both frustrating any effort for regional integration. However, the countries of the region have embarked on a process of intra-regional integration as a step towards integrating with the European Union and the world economy at large. The aim of the course is first, to set the theoretical framework for analyzing regional integration, e.g. methods, benefits, policies, etc.; second, to analyze both individual country and collective policies towards economic cooperation examining the structures and directions of international trade, factor mobility, and regional cooperation strategies and policies, e.g. trade and investment policies, institutional arrangements, etc. of the region in conjunction, of course, with the European Union’s policies aiming at facilitating the region’s aspiration to integrate with the European Union; and third, to point out the achievements so far, existing and potential problems and risks and ways to mitigate them.

  • INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND THE GLOBAL SOUTH
   (HRMS201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  HURMIS

  Τμήμα
  MASTER'S DEGREE IN HUMAN RIGHTS AND MIGRATION STUDIES

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (24 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • D. Kyrkilis and N. Grujic (2018) Do National Borders Matter? Distance as FDI Determinant: The Case of Serbia, in Roukanas, S.; Polychronidou, P.; and Karasavvoglou, A. (eds.) The Political Economy of Development in Southeastern Europe, Contributions to Economics, Springer, pp. 35 – 50.

   2016

   • D. Kyrkilis, G. Makris, K. Hazakis (2016) Econo9mic Crisis and National Economic Competitiveness: Does Labour Cost Link the Two? The Case of the South Euro zone States, in Karasavvoglou, A; Kyrkilis, D.; Makris, G.; Polychronidou, P (eds) Economic Crisis, Development and Competitiveness in South-eastern Europe. Theoretical Foundations and Policy Issues, Contributions to Economics Series, Springer 2016, pp. 23 - 39.

   2014

   • Δ. Κυρκιλής, Ε. Νικολαίδης, Χ. Οικονομίδης (2014) Δομικές Μεταβολές στο Αγροτροφικό Σύστημα των Χωρών της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης, στο Μ. Ι. Κήπας (εκδ.) Δομές, Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Εκδόσεις ΗΡΟΔΟΤΟΣ, Αθήνα, σ. 403-434.

   2013

   • D. Kyrkilis, S. Semassis and C, Styliaras (2013) The Role of Agriculture in Economic Growth in Greece, in Karasavvoglou, A and Polychronidou, P (eds) Economic Crisis in Europe and the Balkans, Problems and Prospects, Springer, 2013, pp. 227-240.
   • D. Kyrkilis, S. Semassis and C, Styliaras (2013) The Role of Agriculture in Economic Growth in Greece, in Karasavvoglou, A and Polychronidou, P (eds) Economic Crisis in Europe and the Balkans, Problems and Prospects, Springer, 2013, pp. 227-240

   2010

   • Δ. Κυρκιλής, ʼμεσες Ξένες Επενδύσεις, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, νέα αναθεωρημένη έκδοση 2010
   • D. Kyrkilis, T. Siotis, Measuring Efficiency: The Case of Greek Subsidiaries in Plovdiv Area, Bulgaria, Τόμος στης μνήμη Καθηγητή Ιωάννη Βαρθολομαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010, σ. 597-608
   • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, and T. Delis, Foreign Direct Investment and the Tourism Industry. The Case of China, Τόμος στης μνήμη Καθηγητή Ιωάννη Βαρθολομαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010, σ. 247-261
   • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, and E. Nikolopoulos, Economic Effects of the Olympic Games, Τόμος εις μνήμη Καθηγητή Πέτρου Λίβα, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010, σ. 307-315
   • Δ. Κυρκιλής, Είναι η Ρωσία μια οικονομία φυσικών πόρων; Οικονομική μετάβαση, οικονομική ανάπτυξη και ο ρόλος του πετρελαίου, στο Μ. Καραγιάννης (επιμ.) Η Ρωσία Σήμερς. Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές Σχέσεις, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2010, σ. 83-114

   2009

   • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, Economic Determinants of Inward Foreign Direct Investment to Transition Countries: The Cases of Bulgaria and Romania, in A. Rezitis (ed.) Research Topics in Agriculture and Applied Economics, Vol.1, Bentham Science Publishers, electronic edition, 2009
   • Δ. Κυρκιλής, Παγκοσμιοποίηση, Μύθος και Πραγματικότητα, στο Π. Σιούσουρας και Κ. Χαζάκης, Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Πολιτικές και Οικονομικές Όψεις, Εκδόσεις Ποιότητα 2009
   • D. Kyrkilis, P. Pantelidis Inward Intra-EU FDI Patterns, στο International Economics: Essays in Honour of Professor N. Yannacopoulos, University of Piraeus, 2009, pp. 193-200

   2008

   • Δ. Κυρκιλής, Οικονομική Ανάπτυξη στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, στο Ο Εύξεινος Πόντος: Μια Αναδυόμενη Περιοχή, Διεθνές Κέντρο μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙΚΕΜΕΠ), Παπαζήσης, Αθήνα, 2008
   • Δ. Κυρκιλής, ʼμεσες Ξένες Επενδύσεις στις Οικονομίες υπό Μετάβαση και Οικονομική Ανάπτυξη, στο Πελαγίδης, Θ. και Χαζάκης, Κ. (επιμέλεια), Η Πολιτική Οικονομία της Μετάβασης. Από τον Κεντρικό Σχεδιασμό στην Οικονομία της Αγοράς, Παπαζήσης, Αθήνα, 2008

   2005

   • Δ. Κυρκιλής, Ανάπτυξη και Κρίση στην Ελληνική Οικονομία. Η Διεθνοποίηση της Ελληνικής Οικονομίας την Μεταπολεμική Περίοδο, Μελέτες προς Τιμή του Καθηγητού Θ. Σκούντζου, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2005, Τόμος Α΄, σ. 589-620

   2004

   • D. Kyrkilis, N Apergis, “Output, exchange rate, inflation, and monetary dynamics in transitional Southeast European economies: Evidence through a panel country set”, in Jugale, V.B. (ed.), Globalisation, Growth and Poverty, Serials Publications, 2004

   2003

   • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, “The Impact of Incoming Foreign Direct Investment on Structural Industrial Characteristics: The Case of Greece”, στο Σκούντζος, Θ., Λίβας, Π., Καλαφάτης, Θ. (επιμέλεια), Μελέτες προς Τιμήν του Καθηγητή Απόστολου Α. Λάζαρη, τόμος Δεύτερος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, σελ. 408-421, 2003.
   • D. Kyrkilis, E. Nikolaidis, “Regional Integration in South-Eastern Europe”, στο G. Petrakos, A. Kotios, D. Chionis (eds.), International and Monetary Aspects of Transition in Southeastern Europe, SEED-University of Thessaly Press, 2003.

   2002

   • Δ. Κυρκιλής Δ., ʼμεσες Ξένες Επενδύσεις, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2002.

   2000

   • Δ. Κυρκιλής και Χ. Παπάζογλου, “Η Επίδραση της Δυναμικής Προσαρμογής Μισθών και Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στην Αποτελεσματικότητα της Οικονομικής Πολιτικής”, στο Δ. Γιαννιάς και Δ. Κυρκιλής (επιμ.), The Labour Market of Greece, Selected Readings, East-West Series in Economics, Business and the Environment, Vol. III, no 1 and 2, (special issue in Greek), 2000.
   • D. Kyrkilis, Ε. Νikolaidis, “Export Competition between Central and Eastern European Countries in the EU Marke”, in Petrakos, G., Maier, G., Gorzelak, G. (eds.), Integration and Transition in Europe: The Economic Geography of Interaction, London: Routledge, 2000.

   1998

   • Κυρκιλής Δ., Η Διεθνοποίηση της Επιχείρησης. Η Πολιτική Οικονομία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, 1998.

   1997

   • Δ.. Κυρκιλής, Π. Παντελίδης, “Ένα Πλαίσιο Ανάλυσης της Συμπεριφοράς των Αμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα”, στο Κιντής, Α. (επιμ.), Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας, Τόμος Α, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Gutenberg, Αθήνα, 1997.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (30 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Dimitrios Kyrkilis, Athanasios Koulakiotis, Vassilios Babalos, Maria Kyriakou, (2018) "Feedback trading and short-term return dynamics in Athens Stock Exchange: Novel evidence and the role of size", International Journal of Managerial Finance, ttps://doi.org/10.1108/IJMF-07-2017-0145

    2017

    • D. Kyrkilis and T. Delis (2017) Location Concentration of Foreign Direct Investment in China: A Cluster Factor-based Analysis, Journal of the Knowledge Economy, December 2017, Volume 8, Issue 4, pp 1115–1132.

    2016

    • D. Kyrkilis and X. Adamoglou (2016) FDI Entry Strategies as a Function of Distance—The Case of an Emerging Market: Turkey Journal of the Knowledge Economy DOI 10.1007/s13132-016-0425-1, December 6th.

    2015

    • D. Kyrkilis and S. Semassis (2015) Greek Agriculture’s Failure. The Other Face of a Failed Industrialization. From Accession to EU to the Debt Crisis, Procedia Economics and Finance 33 ( 2015 ) 64 – 77
    • D. Kyrkilis and S. Kobotis (2015) Intellectual Property rights as determinant of Foreign Direct Investment entry mode: the case of Greece, Procedia Economics and Finance, vol. 19, pp. 3-16.

    2013

    • D. Kyrkilis, E. Nikolaides, and Ch. Ekonomides (2013) Structural Transformation, the Agro-food Sector and Economic Growth in Central and Eastern Europe. An Input-Output Analysis, Bulletin of Political Economy, Vol. 7, 1, June.
    • D. Kyrkilis, E. Nikolaides, and Ch. Ekonomides (2013) Structural Transformation, the Agro-food Sector and Economic Growth in Central and Eastern Europe. An Input-Output Analysis, Bulletin of Political Economy, Vol. 7, 1, June

    2012

    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, E. Nikolopoulos (2012) European Monetary Union and FDI inflows, Spoudai, Vol.62, No 1-2.
    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, E. Nikolopoulos Inward FDI flows to Greece: Evidence and determinants
    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, E. Nikolopoulos (2012) European Monetary Union and FDI inflows, Spoudai, Vol.62, No 1-2
    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, E. Nikolopoulos (2012) Inward FDI flows to Greece: Evidence and determinants, Journal of International Business & Finance, Vol.4, No 2, pp. 185-195

    2011

    • D. Kyrkilis , A. Moudatsou, FDI and Economic Growth: Causality for the EU and ASEAN, Journal of Economic Integration, Vol. 11, No 3, September 2011, pp. 554-577

    2010

    • D. Kyrkilis, K. Velentzas, P. Pantelidis, and T. Delis, What Causes Inflows of Foreign Direct Investment to China: Some Empirical Evidence, International Journal of Business Policy and Economics, Vol. 3, No. 1, 2010, pp. 77-87

    2008

    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, Foreign Direct Investment in the New Central and Eastern European EU Member States, Journal of World Economic Review, Vol. 3, No 1, January – June, 2008, pp. 1 – 6

    2005

    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, Inter-country FDI Distribution Patterns in the EU, European Research Studies, Vol. VIII, No 3-4, 2005, pp. 103-112
    • D. Kyrkilis, Economic Performance, Regional Integration and Financial Collaboration in the Black Sea Region, Agora Without Frontiers, Special English Edition, Volume 10, No 4, March-April-May 2005, pp.320-333
    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, Regionalism and Foreign Direct Investment: The Case of Europe, International Journal of Economic Research, Vol. 2(2), 2005, pp. 81-91
    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, A Cross Country Analysis of Outward Foreign Direct Investment Patterns, in International Journal of Social Economics, 32 (6), 2005, pp. 510-519

    2004

    • D. Kyrkilis, E. Nikolaides, Τransition Implications for Regional Integration in South Eastern Europe, in Transition Studies Review, 36, Volume XI, 1/ 2004

    2003

    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, Macroeconomic Determinants of Outward Foreign Direct Investment, in International Journal of Social Economics, Vol. 30(7), 2003

    2002

    • D. Kyrkilis, N. Apergis, A. Rezitis, Exchange Rate Volatility and Inward Foreign Direct Investment in Greece: The Prospect of EMU Membership, in International Review of Economics and Business, Vol.IL, No 4, December 2002

    1998

    • Δ. Κυρκιλής, Οι ʼμεσες Ξένες Επενδύσεις και ο Αναπτυσσόμενος Κόσμος, Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τόμος 3, Τεύχος 4, 1998
    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis, C. Papazoglou, Japan-European Union Bilateral Trade: An Empirical Investigation, Hitotsubashi Journal of Economics, Vol. 39, No 1, June 1998
    • D. Kyrkilis and E. Nikolaidis, Trade Flows between Greece and Central and Εastern Europe: Inter-industry vs. Intra-industry Trade, International Review of Economics and Business, Vol. XLV, No 1, March 1998

    1996

    • D. Kyrkilis, P. Pantelidis and C. Papazoglou, A Model on European Union - Japan Trade Relations, Rivista Internationale di Scienze Economiche e Commerciali, Vol. XLIII, No 3, July - September 1996

    1995

    • D. Kyrkilis and P. Pantelidis, Foreign Direct Investment and Trade Patterns of Eastern European Economies, Economia Internazionale, Vol. XLVIII, No 3, August 1995

    1994

    • D. Kyrkilis and P. Pantelidis, Market Οrientation of Foreign Direct Investment in Greek Manufacturing, Economia Internazionale, Vol. XLVII, No 2-3, Μay - August 1994. Το άρθρο αυτό αναδημοσιεύθηκε στο Λ. Θαλασσινός (επιμ.), Πρακτικά Διεθνές Συνέδριο Εφηρμοσμένης Οικονομικής. Ερευνητικές Εργασίες Οικονομικής Ποσοτικής Ανάλυσης, Τόμος ΙΙ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1997

    1992

    • Δ. Κυρκιλής και Θ. Καραπαναγιωτίδη, Zητήματα Πολιτικής Οικονομίας της Μεταπολεμικής Ελλάδος. Μια Κριτική Προσέγγιση, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος Β, Τεύχος 8, Σεπτέμβριος 1992
    • D. Kyrkilis and P. Pantelidis, Effects of Foreign Direct Investment on Trade Flows: The Case of Greece, Rivista Internationale Di Scienze Economiche E Commerciali, Vol. 39, No 4, April 1992

    1990

    • Δ. Κυρκιλής, «Πολυεθνικές στην Ελληνική Βιομηχανία. Διασυνδέσεις και Ενσωμάτωση», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος Α, Τεύχος 2, Μάιος 1990.
    • Συνέδρια (11 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2018

     • D. Kyrkilis and N. Grujic (2018) Greek Crisis and Its Spillovers in Southeastern Europe, in Karasavvoglou, A., Goić, S., Polychronidou, P., Delias, P. (Eds.) Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe, Proceedings of the 8th International Conference on the Economies of the Balkan and Eastern European Countries in the Changing World (EBEEC) in Split, Croatia, 2016, Springer Proceedings in Business and Economics, pp. 123 - 141.

     2012

     • Δ. Κυρκιλής και Σ. Σεμάσης , Ο Ρόλος της Γεωργίας στην Οικονομική Ανάπτυξη. Μια Εμπειρική Ανάλυση για την Ελλάδα, Πρακτικά Συνεδρίου ERSA-Greece 2012, Θεσσαλονίκη, υπό έκδοση
     • D. Kyrkilis and S. Semassis, (2012) Agriculture and Regional Development in Greece, Proceedings of European Regional Society Association (ERSA) Congress 2012, Bratislava

     2010

     • D. Kyrkilis (2010) The Black Sea Region: Fragile Development or a Regionally Integrated Emerging Market? Proceedings of the VIII Greek-German Symposium, on South-Eastern Europe Today: Problems and Perspectives. The Greek and the German Aspect, organized by the Institute for Balkan Studies and the Sudosteuropa Gesellschaft in Thessaloniki, 8-9 May 2008 , pp.63-76
     • D. Kyrkilis, E. Nikolopoulos, P. Pantelidis, Economic Size, Foreign Direct Investment, and Economic Crisis, Management of International Business and Economic Systems (MIBES) 2010 International Conference Proceedings, 2010, pp. 228-234

     2003

     • D. Kyrkilis, E. Nikolaides, Transition Implications for the Agro-Food System and its Trade in CEE Countries Acceding to the EU, ASECU, 2003

     2002

     • D. Kyrkilis and P. Pantelidis, Economic Convergence and Intra Regional Foreign Direct Investment in the European Union, Procceedings of the 28th Annual EIBA Conference, Athens University of Economics and Business, Athens, 2002

     1999

     • D. Kyrkilis and P. Pantelidis, Outward Foreign Direct Investment and Country Specific Characteristics, in International Business and the Global Services Economy, Procceedings of the 25th Annual EIBA Conference, University of Manchester Institute of Science and Technology, Manchester, 1999
     • D. Kyrkilis, E. Nikolaides, The Bilateral Trade between Hungary and Greece: Some Comparisons of Basic Foreign Trade Indices of the 1981-89 and 1990-94 Periods, ιn D. Giannias (ed.), The Transition Process in the CEECs and the FSU, Conference Proceedings, East-West Series in Economics, Business and the Environment, Vol. II, no 1 and 2, 1999

     1997

     • D. Kyrkilis and P. Pantelidis, Location Advantages and Inward Foreign Direct Investment in Greece, in Macharzina, K., Oesterle, M. J., Wolf, J. (eds.), Global Business in the Information Age, Procceedings of the 23rd Annual EIBA Conference, University of Honhenheim, Stuttgart, December 1997

     1996

     • D. Κyrkilis and P. Pantelidis, A Model on European Union - Central and Eastern Europe Bilateral Trade, in Innovation and International Business, 22nd ΕΙΒΑ Annual Conference, Institute of International Business, Stockholm, December 15-17, 1996
     • Άλλα (37 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2013

      • Effects of European Monetary Integration on intra EMU FDI, (with P. Pantelidis and E. Nikolopoulos), 2nd Multidisciplinary Academic Conference, Prague, 2013
      • Intra EU FDI and European Monetary Integration, (with P. Pantelidis and E. Nikolopoulos), 21st International Business Research Conference, Ryerson University, Toronto, Canada, 2013

      2012

      • FDI and European Monetray Integration, (with P. Pantelidis and E. Nikolopoulos), 74th conference, International Atlantic Economic Society, Montreal, Canada, October 2012
      • EMU and FDI Inflows, (with P. Pantelidis and E. Nikolopoulos), 73nd conference, International Atlantic Economic Society, Istandul, Turkey, March 2012

      2011

      • Inward FDI flows to Greece: Evidence and determinants, (with P. Pantelidis and E. Nikolopoulos), 71st conference, International Atlantic Economic Society, Athens, 2011
      • The determinants of FDI inflows to Greece, (with P. Pantelidis and E. Nikolopoulos), Academy of Economics and Finance (AEF), 38th annual meeting, Jacksonville, Florida, 2011

      2010

      • “FDI and the Economic Crisis” (with P. Pantelidis and E. Nikolopoulos), 69th conference, International Atlantic Economic Society, Prague, 2010
      • Management of International Business and Economic Systems (MIBES) 2010 International Conference, Kavala, Greece. Presentation of “Economic Size, Foreign Direct Investment, and Economic Crisis” (co-authors E. Nikolopoulos and P. Pantelidis)

      2009

      • European Economics and Finance Society Conference, Warsaw, 2009. Presentation of 1) «FDI and ECONOMIC GROWTH: Granger Causality Tests in Panel Data Model-Comparative results in the case of EU countries and ASEAN countries. » (co-author A. Moudatsou) 2) «The Effect of Intellectual Property Rights on Foreign Direct Investment and Technology Transfer in Greece» (co-author S. Koboti) 3) «What Causes Inflows of Foreign Direct Investment to China: Some Empirical Evidence» (co-authors K. Velentzas, P

      2008

      • 7o Ελληνο-Γερμανικό Συμπόσιο, οργανωθέν υπό του ΙΜΧΑ και Sudosteuropa Gesellschaft, Θεσσαλονίκη 2008. Ανακοίνωση της εργασίας «Η περιοχή του Εύξεινου Πόντου: Ανάπτυξη υπό αίρεση ή μια περιφερειακά ολοκληρωμένη αναδυόμενη περιοχή; »
      • European Economics and Finance Society Conference, Prague, 2008. Ανακοίνωση της εργασίας «Determinants of inward foreign direct investment. The case of China», (co-authors P. Pantelidis and T. Delis)
      • 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα 2008. Ανακοίνωση της εργασίας «Foreign Direct Investment and the Tourism Industry. The Case of China», (co-authors P. Pantelidis and T. Delis)
      • 65ο συνέδριο της International Atlantic Economic Society, Warsaw, 2008. Ανακοίνωση της εργασίας «Economic Determinants of Inward FDI to Transition Countries. The Cases of Bulgaria and Romania» (co-author P. Pantelidis)

      2007

      • 9th Greek-Bulgarian Conference, organized by The Institute for Balkan Studies and the Institute of Balkan Studies – Bulgarian Academy of Sciences, Θεσσαλονίκη 2007. Ανακοίνωση της εργασίας «Bulgaria: From Transition to the European Union Membership»
      • 63ο συνέδριο της International Atlantic Economic Society, Madrid, 2007. Ανακοίνωση της εργασίας «Economic Effects of the Olympic Games», (co-authors P. Pantelidis and E. Nikolopoulos)

      2005

      • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα 2005. Ανακοίνωση της εργασίας «Foreign Direct Investment in the Central and Eastern European EU Member States» (co-author P. Pantelidis)
      • 59o Διεθνές Συνέδριο της International Atlantic Economic Society, Λονδίνο 2005, Ανακοίνωση της εργασίας «EU Enlargement and FDI in the New CEE Member States» (co-author P. Pantelidis)

      2004

      • 57o Διεθνές Συνέδριο της International Atlantic Economic Society, Λισσαβώνα, 2004. Ανακοίνωση της εργασίας «Inter-country FDI distribution Patterns in the EU» (co-author P. Pantelidis)

      2003

      • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα 2003. Ανακοίνωση της εργασίας «European Economic Integration and Intra-regional Foreign Direct Investment» (co-author P. Pantelidis)
      • 2o Διεθνές συνέδριο της ASECU, Department of Economics, University of Belgrade, 2003. Ανακοίνωση της εργασίας «Transition Implications for the Agro-Food System and its Trade in CEE Countries Acceding to the EU» (co-author E. Nikolaidis)
      • 55ο Διεθνές Συνέδριο της International Atlantic Economic Society, Βιέννη, 2003. Ανακοίνωση της εργασίας «The Determinants of FDI Flows in the EU» (co-author P. Pantelidis)

      2002

      • 28th Annual EIBA Conference, Athens University of Economics and Business, Athens, 2002. Ανακοίνωση της εργασίας «Economic Convergence and Intra Regional Foreign Direct Investment in the European Union» (co-author P. Pantelidis)

      2001

      • 27th Annual EIBA Conference, ESCP-EAP, Paris, 2001. Ανακοίνωση της εργασίας «A Cross Country Analysis of Outward FDI Patterns» (co-author P. Pantelidis)
      • Διεθνές συνέδριο με θέμα Restructuring, Stability and Development in Southeastern Europe, South and East European Development Center, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 2001. Ανακοίνωση της εργασίας «Regional Integration in South-Eastern Europe» (co-author E. Nikolaidis)
      • 51ο συνέδριο της International Atlantic Economic Society, Αθήνα 2001. Ανακοίνωση της εργασίας «Macroeconomic Determinants of Outward Foreign Direct Investment» (co-author P. Pantelidis)

      2000

      • 49th International Atlantic Economic Conference, Ludwig Maximilians Universitat, Munich, Μάρτιος 2000. Ανακοίνωση της εργασίας «Regional Integration, Economic Convergence and Foreign Direct Investment in Europe»

      1999

      • 25th Annual EIBA Conference, UMIST, Manchester, 1999. Ανακοίνωση της εργασίας «Outward Foreign Direct Investment and Country Specific Characteristics» (co-author P. Pantelidis)

      1998

      • 24th Annual EIBA Conference, Bar Ilan University, Jerusalem, 1998. Ανακοίνωση της εργασίας «The Interaction Between Location Advantages and Inward Foreign Direct Investment in Greece» (co-author P. Pantelidis)

      1997

      • Συνέδριο με θέμα «Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Απρίλιος 1997. Ανακοίνωση της εργασίας «Ένα Πλαίσιο Ανάλυσης της Συμπεριφοράς των Αμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα» (σε συνεργασία με Π. Παντελίδη)
      • 23ο Ετήσιο Συνέδριο της EIBA που πραγματοποιήθηκε στην Στουτγάρδη τον Δεκέμβριο 1997. Παρουσίαση της εργασίας «Location Advantages and Inward Foreign Investment in Greece» (co-author P. Pantelidis)
      • Συνέδριο με θέμα «Integration and Transition in Europe:The Economic Geography of Interaction» που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος ACE και οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, The Hungarian Academy of Sciences, and The Eotvos Lorand University of Budapest στην Βουδαπέστη τον Σεπτέμβριο 1997.Παρουσίαση της εργασίας «Export Competition between Central and Eastern European Countries in the EU Market» (co-author Ε. Νikolaidis)

      1996

      • 22o Ετήσιο Συνέδριο της EIBA, Institute of International Business, Στοκχόλμη 15-17 Δεκεμβρίου 1996.Παρουσίαση της εργασίας «Α Μodel on European Union - Central and Eastern Europe Bilateral Trade» (co-author P. Pantelidis)
      • Συνέδριο με θέμα «Problems, Policies and Strategies of Central and Eastern European Countries towards European Integration», Cracow Academy of Economics, Κρακοβία, Πολωνία, 8-10 Νοεμβρίου 1996. Παρουσίαση της εργασίας «European Union and Central and Eastern European Countries Integration, Foreign Direct Investment and International Trade» (co-author P. Pantelidis)
      • D. Kyrkilis, E. Nikolaidis, The Bilateral Trade between Hungary and Greece: Some Comparisons of Basic Foreign Trade Indices of the 1981-89 and 1990-94 Periods, Συνέδριο με θέμα «The Effects of Restructuring on Agriculture and the Environment in the CEEC», που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο του Godolo, μέσω του προγράμματος ACE στο Πανεπιστήμιο του Godolo, Ουγγαρία, 13-14 Σεπτεμβρίου 1996. Παρουσίαση της εργασίας «The Bilateral Trade between Hungary and Greece: Some Co

      1995

      • Συνέδριο με θέμα «Japan and the Peripheral Regions of Europe», Mάρτιος 1995, Queen's University of Belfast, Μ. Βρετανία. Παρουσίαση της εργασίας «Εuropean Union Japan Trade Relations», (co-authors P. Pantelidis and C. Papazoglou). 21ο ετήσιο συνέδριο της European International Business Association (EIBA), Πανεπιστήμιο του Urbino, Ιταλία, 13-15 Δεκεμβρίου 1995. Παρουσίαση της εργασίας «Japan - European Union Bilateral Trade: An Empirical Investigation», (co-authors P. Pantelidis, C. Papa

      1993

      • 7ο Συνέδριο της European Association of Development, Research and Training Institutes (EADI), Βερολίνο, Σεπτέμβριος 1993. Παρουσίαση της εργασίας «Foreign Direct Investment and Trade Patterns of Eastern European Economies», (co-author P. Pantelidis)

      1992

      • 18ο ετήσιο συνέδριο της European International Business Association (EIBA), Πανεπιστήμιο του Reading, Μ. Βρεττανία στις 13 - 15 Δεκεμβρίου 1992. Παρουσίαση της εργασίας «Market Orientation of Foreign Direct Investment in Greek Manufacturing», (co-author P. Pantelidis)