Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπείριας για Κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-28

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" με κωδικό ΟΠΣ 5129390. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 28/7/2021.

Η προκήρυξη σε .pdf.