Δημόσια παρουσίαση διπλωματικής εργασίας


Στις 29/8/2023 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση/εξέταση της διπλωματικής εργασίας της κυρίας Μπαλκούδη Μιχαέλας

με τίτλο: 

"Ταξινόμηση της διάθεσης μέσω εφαρμογής μοντέλων μηχανικής μάθησης που εκπαιδεύονται πάνω σε δεδομένα που προέρχονται από τη συμπλήρωση τυποποιημένων διαδικτυακών ερωτηματολογίων"

Η παρουσίαση θα γίνει εξ αποστάσεως. Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της παρουσίασης:  https://meet.google.com/qzx-kxxn-ywz

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font