Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Νέων Επιστημόνων Κατόχων Διδακτορικού ως Εντεταλμένων Διδασκόντων/ουσών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003309


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Νέων Επιστημόνων Κατόχων Διδακτορικού ως  Εντεταλμένων Διδασκόντων/ουσών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003309

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font