Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Παραλαβή πτυχίων σε πάπυρο


Οι πτυχιούχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, που απεφοίτησαν μέχρι και την ορκωμοσία της 20ης Απριλίου 2018 και έχουν καταβάλει το αντίτιμο για την έκδοση του πτυχίου τους σε πάπυρο, μπορούν να παραλάβουν τον πάπυρό τους προσερχόμενοι στη Γραμματεία με την ταυτότητά τους κάθε εργάσιμη ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 11:30-13:00. Εναλλακτικά, μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλο άτομο για την παραλαβή, αποστέλλοντας email στο daisecr@uom.gr, όπου θα αναφέρουν τον ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, παρακαλούμε να αποστέλλουν προηγουμένως email στη Γραμματεία όπου θα αναφέρουν:

  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  • ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
  • ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΠ ή ΔΤ)
  • ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΠΥΡΟΥ

ώστε να προετοιμάζονται οι πάπυροι για την άμεση παραλαβή τους.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font