Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2020-02-03

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τριών (3) εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς.