ΕΠ - Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας


Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής προσφέρει στους φοιτητές του αλλά και σε αποφοίτους τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, βάσει του άρθρου 54 παρ. 4α εδ. 3 του Ν.4589/2019.

Δείτε τα προαπαιτούμενα για την Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.