Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόβλεψη-βελτιστοποίηση-διαχείριση επενδύσεων με προηγμένες τεχνικές μάθησης_DeepInvest»


   

Λήψη Αρχείων / Downloads