Ζέρβας Aθανάσιος
 • 2310 891.329
 • a-zervas uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 409

  Ζέρβας Aθανάσιος

  Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης)
  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Θεωρητικά της Μουσικής - Μουσική Δημιουργία, (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’133/11.02.2019)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδακτορικό Μουσικής-Σύνθεση, Northwestern University, U.S.A.(1998)
  • Μάστερ Μουσικής-Σαξόφωνο, Northwestern University, U.S.A.(1992)
  • Πτυχίο Μουσικής, Chicago State University, U.S.A.(1990)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Θεωρία φθογγικών συνόλων (pitch-class set theory).
  • Αναλυτικές τεχνικές στη μουσική του 20ου και 21ου αιώνα.
  • Τεχνικές ενορχήστρωσης.
  • Μουσική δημιουργία και σύνθεση υπό ιστορική προοπτική.
  • Μουσική εκτέλεση.
  • Μουσική των Ralph Shapey, Ντίνου Κωνσταντινίδη, William Russo.
  • Μουσικό είδος «Τρίτο Ρεύμα».
  • Μουσική για το σαξόφωνο.
  • Τεχνικές τζαζ σύνθεσης-ενορχήστρωσης-αυτοσχεδιασμού.    

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9015)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα.Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ I
   (ΜΕΑ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ II
   (ΜΕΑ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΖΑΖ
   (ΜΣ0708)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
   (ΜΕΑ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ I
   (ΜΣ1701)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Μελέτη σύγχρονων τεχνικών ενορχήστρωσης και ενορχήστρωση για συμφωνικά σύνολα και σύνολα μουσικής δωματίου. Προαπαιτούμενο μάθημα: Οργανογνωσία.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ II
   (ΜΣ1701-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Μελέτη σύγχρονων τεχνικών ενορχήστρωσης και ενορχήστρωση για συμφωνικά σύνολα και σύνολα μουσικής δωματίου. Προαπαιτούμενο μάθημα: Ενορχήστρωση Ι.

  • ΘΕΩΡΙΑ ΑΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
   (ΜΣ0147)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Εισαγωγή στο 12-φθογγισμό και στις αρχές οργάνωσης και ανάλυσης του φθογγικού υλικού της ατονικής μουσικής με βάσει τη θεωρία φθογγικών συνόλων (pitch-class set theory), όπως διαμορφώθηκαν μέσα από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των Allen Forte, George Perle, John Rahn κ.α.

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΚΑΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΚΑΜ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΚΑΜ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΚΑΜ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΚΑΜ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΚΑΜ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ I
   (ΚΑΟ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ II
   (ΚΑΟ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ III
   (ΚΑΟ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ IV
   (ΚΑΟ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ V
   (KAΟ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VI
   (KAΟ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VII
   (KAΟ107)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIII
   (KAΟ108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
   (ΜΕΑ207)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
   (ΜΣ0151-4)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Μελέτη των βασικών θεωριών και τεχνικών μελοπλασίας και
  σύνθεσης από την Αναγέννηση ως τις αρχές του εικοστού πρώτου
  αιώνα. Σχέσεις ρυθμού, μελωδίας, πολυφωνίας, αρμονίας στο
  Μινιμαλισμό, την Νεο-τονικότητα κ.ά. Εφαρμογές τεχνικών σε απλές
  φόρμες και σύνθετες φόρμες.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΣ5201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΣ5202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΜΣ5203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΜΣ5204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας  των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΜΣ5205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις,  διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΜΣ5206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα.Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ(ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες.Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΣΑΞΟΦΩΝΟ)
   (ΜΣ0156)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΣΑΞΟΦΩΝΟ)
   (ΜΣ0327)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ I
   (ΜΣ9251)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ II
   (ΜΣ9252)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ III
   (ΜΣ9253)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ IV
   (ΜΣ9254)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας. Το ρεπερτόριο μπορεί να περιλαμβάνει εύκολα έργα για σύνολα ομοειδών οργάνων ή απλά ορχηστρικά αποσπάσματα. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στις γνώσεις ειδικών ορχηστρικών τεχνικών, του βασικού ρεπερτορίου του οργάνου και της λειτουργίας του στην ορχήστρα μέσω ακρόασης και ανάλυσης ηχογραφήσεων και παρτιτούρων.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ
   (ΜΣ8000)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Μελέτη των ηχοχρωματικών και δεξιοτεχνικών χαρακτηριστικών των οργάνων.Κατανόηση ηχητικών και ηχοχρωματικών χαρακτηριστικών των οργάνων και παραγωγής ήχου. Προετοιμασία μέσω ειδικών ασκήσεων σε τεχνικές ενορχήστρωσης.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ I
   (ΜΣ0709)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ II
   (ΜΣ0812)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου  συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ III
   (ΜΣ0119)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων
  συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του
  καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα
  του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για
  την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με
  τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα
  συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη
  διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου
   συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του
  Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό
  συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς
  και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του
  21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και
  παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό
  ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή
  απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ IV
   (ΜΣ0121)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων
  συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του
  καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα
  του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για
  την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με
  τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα
  συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη
  διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου
   συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του
  Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό
  συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς
  και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του
  21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και
  παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό
  ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή
  απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ V
   (ΜΣ0126)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VI
   (ΜΣ0127)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη ιοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VII
   (ΜΣ9128)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου  συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΑ VIII
   (ΜΣ9129)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές των ειδικεύσεων των οργάνων συμφωνικής ορχήστρας (και ενίοτε προχωρημένοι φοιτητές του καλλιτεχνικού αντικειμένου) ασκούνται από κοινού σε βασικά έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου και προετοιμάζονται παράλληλα για την εκάστοτε συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας πολλές φορές με τη σύμπραξη της χορωδίας του Τμήματος. Συχνά το μάθημα συνδυάζεται με την παρουσία εξεχόντων  καλλιτεχνών, τη διοργάνωση master-classes και την ερμηνεία κονσέρτων όπου συμμετέχουν ως σολίστες διακριθέντες φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος. Τα έργα που ερμηνεύονται προέρχονται από το συμβατικό συμφωνικό ρεπερτόριο, το Μπαρόκ αλλά και σημαντικά έργα καθώς και πρώτες εκτελέσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ού και του 21ου αιώνα. Οι δοκιμές εκτός του καλλιτεχνικού έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα μυώντας τους φοιτητές στον συμφωνικό ορχηστρικό χώρο και στη συμπεριφορά ενός επαγγελματία ερμηνευτή απέναντι στον εαυτό του και το μουσικό σύνολο.

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ I
   (ΜΣ9261)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ II
   (ΜΣ9262)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ III
   (ΜΣ9263)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ IV
   (ΜΣ9264)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα περιλαμβάνει την εξάσκηση σε δύσκολα ή εκτεθειμένα σολιστικά αποσπάσματα από το κανονικό συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο του κάθε οργάνου από διάφορες εποχές και στιλ. Μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση από συναδέλφους. Απαιτεί από το φοιτητή τεχνική και ερμηνευτική προετοιμασία, μελέτη της αντίστοιχης παρτιτούρας της ορχήστρας και συμβουλευτικά την ακρόαση διαφορετικών εκδοχών ερμηνείας από επαγγελματικές ορχήστρες.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ I
   (ΕΣΑ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0464)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ II
   (ΕΣΑ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0465)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ III
   (ΕΣΑ003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0466)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ IV
   (ΕΣΑ004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0467)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ V
   (ΕΣΑ005)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0468)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ VI
   (ΕΣΑ006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0469)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ VII
   (ΕΣΑ007)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0470)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0473)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΑΞΟΦΩΝΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
   (ΕΣΑ008)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΑΞΟΦΩΝΟ): ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΣΟΠΡΑΝΟ/ΤΕΝΟΡΟ/ΒΑΡΥΤΟΝΟ I
   (ΕΣΑ009)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό γίνεται μια πρώτη γνωριμία με το(α) σημαντικότερο(α) όργανο(α) της οικογένειας του κύριου οργάνου. Έτσι ο φοιτητής αποκτά τις πρώτες βάσεις για μια πιθανή μελλοντική σταδιοδρομία του σε οργανικά σύνολα.

  • ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΑΞΟΦΩΝΟ): ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΣΟΠΡΑΝΟ/ΤΕΝΟΡΟ/ΒΑΡΥΤΟΝΟ II
   (ΕΣΑ010)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό γίνεται μια πρώτη γνωριμία με το(α) σημαντικότερο(α) όργανο(α) της οικογένειας του κύριου οργάνου.Έτσι ο φοιτητής αποκτά τις πρώτες βάσεις για μια πιθανή μελλοντική σταδιοδρομία του σε οργανικά σύνολα.

  • ΣΥΝΟΛΑ ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ I
   (ΜΚΑ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΝΟΛΑ ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ II
   (ΜΚΑ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΥΝΟΛΑ ΤΖΑΖ I
   (ΜΣ0811-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Διδασκαλία τεχνικών φριζαρίσματος και αυτοσχεδιασμού

  • ΣΥΝΟΛΑ ΤΖΑΖ II
   (ΜΣ0811-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Διδασκαλία τεχνικών φριζαρίσματος και αυτοσχεδιασμού

  • ΣΥΝΟΛΑ ΤΖΑΖ III
   (ΜΣ0811-3)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Διδασκαλία τεχνικών φριζαρίσματος και αυτοσχεδιασμού.

  • ΣΥΝΟΛΑ ΤΖΑΖ IV
   (ΜΣ0811-4)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Διδασκαλία τεχνικών φριζαρίσματος και αυτοσχεδιασμού.

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΖΑΖ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ I
   (ΜΚΑ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (10 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2018

   • JP 6046 ELEGY FOR ANTIGONE FOR ALTO SAXOPHONE AND STRINGS (Jeanne Inc. https://www.jeanne-inc.com/ ) ISMN: 979-0-3019-0542-5 (published 2018)
   • JP 4099 ELEGY FOR ANTIGONE FOR ALTO SAXOPHONE AND CELLO (Jeanne Inc. https://www.jeanne-inc.com/ ) ISMN: 979-0-3019-0539-5 (published 2018)
   • EPN 1311 DISPOSITIONS-SONATINA FOR PIANO (PANAS MUSIC (Αθήνα) https://www.panasmusic.gr/) ISMN: 979-0-69151-762-8 (published 2018)
   • EPN 1310 SAXOLOGIES FOR SAXOPHONE AND PIANO (PANAS MUSIC (Αθήνα) https://www.panasmusic.gr/ ) ISMN: 979-0-69151-761-1 (published 2018)
   • EPN 1309 CLARITY FOR CLARINET AND PIANO. PANAS MUSIC. (https://www.panasmusic.gr/) ISMN: 979-0-69151-760-4 (published 2018)
   • Ζητήματα Μουσικής Δημιουργίας. Δοκίμια και Πραγματείες. Εκδόσεις Μ. Νικολαΐδης Editions Orpheus, 2018 (ISBN 978-960-7266-90-3)

   2012

   • Zervas, A. 2012 Elegy for Antigone for soprano saxophone and piano, Jeanne Inc., USA
   • Zervas, A. 2012 GOLD'NSILV for solo flute, Jeanne Inc., USA
   • Zervas, A. 2012 Elegy for Antigone for oboe and piano, Jeanne Inc., USA

   1998

   • Διατριβή: AN ANALYSIS OF THE FIRST MOVEMENT OF CONCERTANTE NO. II FOR ALTO SAXOPHONE AND FOURTEEN PLAYERS BY RALPH SHAPEY. D.M. diss. Northwestern University, Evanston (IL, USA) 1998.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (14 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • 29/4/2017 “Analytic perspectives on N. Skalkotas’ Cretan Dance.” (In Greek). Symposium: Skalkotas’ Greek Dances, at D. Mitropoulos Hall, Megaron Concert Hall of Athens Greece. Posted in: mus-e-journal (www.muse.gr)
    • 9/6/2017. “Janni Christou two symphonies. Structure and pitch organization.” (In Greek) Musicological symposium: The Neo-Hellenic Symphony. Megaron Concert Hall, Library Lilian Voudoury. Athens Greece. Posted on: mus-e-journal (www.muse.gr)

    2017

    • 26/11/2016 “Composition Lessons by Ralph Shapey.” (In Greek) 8th interdepartmental Musicological Conference. Co-organizers the music Departments of Greek Universities, the Musicology Association of Greece, at Megaron Concert Hall, Athens. Posted in: mus-e-journal (www.muse.gr)

    2012

    • Zervas, A. 2012 Β«Ralph Shapey: Movements of Varied MomentsΒ». (In English) College Music Society, Regional Conference Chapter 31st, Luther College, Iowa. Published: mus-e-journal (www.muse.gr)
    • Zervas, A. 2012 "Debussy and Jazz Reflections" (In Greek) Musicological Symposium on Debussy. Organized by: the Cultural Center of Korydalos Municipality, University of Athens-Music Dept., Megaron of Music Athens, French Institute Athens. Published: mus-e-journal (www.muse.gr)

    2009

    • Zervas, A. 2009 "Ralph Shapey-a romantic radical composer: method and result." (In Greek) Presented in the Musicological Symposium, Aristotelian University of Thessaloniki-Music Dept. Published: mus-e-journal (www.muse.gr)
    • Zervas, A. "Elliott Carter as a composer and teacher". (in Greek) Presented in the International Conference at the University of Macedonia inThessaloniki, on 07.05.2009. Published: mus-e-journal (www.muse.gr)

    2008

    • Zervas, A. 2008 "Polyphonic versions of the monophonic hymns: analysis and re-composition." (In Greek) Presentation in the Conference: Byzantine Music in the 21st Century; University of Macedonia, Thessaloniki. Published: mus-e-journal (www.muse.gr)
    • Zervas, A. "Music theory and interpretation." (In Greek) Published: classicalmusic.gr, January 2008
    • «Μουσικοθεωρητικές ιστορικές τάσεις και ερμηνευτικές αναζητήσεις».ʼρθρο δημοσιευμένο στο: classicalmusic.gr, Ιανουάριος 2008.

    2007

    • «Ralph Shapey-ο ρομαντικός επαναστάτης συνθέτης:μέθοδος και αποτέλεσμα» στο Συμπόσιο με θέμα: Μουσική Θεωρία και Ανάλυση, ΤΜΣ, ΑΠΘ. (Δημοσιευμένο στο ηλεκτρονικό περιοδικό: mus-e-jurnal.gr 2007)

    2005

    • Zervas, A. "Saxophone Historic Perspectives: Greek compositions for saxophone and interpretation procedures." (In Greek) Presented in the Saxophone Conference in Athens organized by the Hellenic Saxophone Association on 17.12.2005. Published: mus-e-journal (www.muse.gr)
    • «An Analysis of XAS for Saxophone Quartet by I. Xenakis: searching for the design and content through a representative theory of all music». Μάιος 2005. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο Ι. Ξενάκης, Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών & Mon Parlier. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας. (Με κριτές, δημοσιευμένο στα Πρακτικά. Ετεροαναφορά (citation): Curinga, Luisa. “Reverse Engineering e analisi musicale: una proposta di applicazione.” Rivista di Analisi e Teoria, Musicale, February 2008, Italian Journal of
    • «Σαξοφωνική Ιστορική Προοπτική: Σχολιασμοί στο μουσικό περιεχόμενοκαι τις ερμηνευτικές πρακτικές σε επιλεγμένα έργα ελλήνων συνθετών». (ʼρθρο δημοσιευμένο στο Σαξοφωνολογίες, Περιοδικό του Συλλόγου Σαξοφώνου Ελλάδος, 1ο τεύχος, Ιανουάριος 2007. Το παρόν κείμενο παρουσιάστηκε υπό μορφή ανακοίνωσης στην Ημερίδα με θέμα: Το Σαξόφωνο στην Ελλάδα, στις 17-12-2005 στην Αθήνα.)
    • Συνέδρια (13 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • 13-12-19 Paper presentation; Conference “Michael Adamis (1929-2013).” Amphitheater-Library of the School of Philosophy, University of Athens. (Forthcoming)

     2017

     • 19-11-17 Ομιλία Αθ. Ζέρβα με τίτλο «Η Μουσική Προσφορά του Δημήτρη Θέμελη». 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αμφικτυονίας Ελληνισμού (Πολιτιστικού - Κοινωνικού Φορέα) στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2017 στο Ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Ο Απανταχού Ελληνισμός – Διαχρονικές Αξίες».

     2014

     • 15/3/2014 “Ralph Shapey: Movements of Varied Moments.” (paper presentation and demonstration) Chicago Modernists – Conference & Concert, A Tribute to Chicago Composers of the ‘70s and 80’s: George Flynn, William Karlins, Robert Lombardo, Don Malone, Ralph Shapey, Alan Stout, Steve Syverud. Columbia College Chicago. (Με κριτές, υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου - Forthcoming)
     • 15/3/2014 “Ralph Shapey: Movements of Varied Moments.” (paper presentation and demonstration) Chicago Modernists – Conference & Concert, A Tribute to Chicago Composers of the ‘70s and 80’s: George Flynn, William Karlins, Robert Lombardo, Don Malone, Ralph Shapey, Alan Stout, Steve Syverud. Columbia College Chicago. (Με κριτές, υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου - Forthcoming)

     2012

     • Zervas, A. "Creative-music ideas based on myths" (in Greek). Proceedings of the Musicological Conference 'Language and Music' organized by the University of Athens-Music Dept., and Aristotelian University of Thessaloniki-Music Dept., Thessaloniki, 21 - 22.10.2012. Forthcoming.
     • Zervas, A. "Examining the meaning of sets of notes in relation to sets of letters" (in Greek). Proceedings of the Musicological Conference 'Language and Music' organized by the University of Athens-Music Dept., and Aristotelian University of Thessaloniki-Music Dept., Athens, 23 - 24.11.2012. Forthcoming.

     2011

     • Zervas, A. "Messiaen's Vingt Regards sur l'Enfant-Jesus (III. L'Echange): Pedal Sonorities Versus Complete Rotations." Proceedings of the conference of the Society of Composers, Region VI, at the New Music Festival 2011, University of Central Missouri, 8.4.2011.

     2010

     • Zervas, A. "Dinos Constantinides: Lyricism and Pandiatonisism" (In Greek). Proceedings of the Conference 'D. Constantinides-D. Themelis,' University of Macedonia-Music Dept., Thessaloniki, 22.05.2010. Forthcoming.

     2009

     • Zervas, A. "Contacting fragments: systematizing the improvisation or improvising the system?" Proceedings of the Conference: A Tribute to Chicago Composers: Modernism to Jazz. Columbia College Chicago, 18.04.2009. Forthcoming.

     2008

     • Zervas, A. "Harmonic Functions and Dis-functions in Cartoons music" (in Greek). Proceedings of the Conference 'Music for the Cartoons.' University of Athens-Music Dept.. Forthcoming.

     2007

     • «Η Μουσική Εκτέλεση ως Ερμηνεία της Αναλυτικής Μεθοδολογίας». Ανακοίνωση στο Μουσικολογικό Συνέδριο με θέμα Έντεχνη Ελληνική Μουσική Δημιουργία:Παράδοση και Παγκοσμιοποίηση. Ένωση Ελλήνων ΜουσουργώνΣυν-διοργάνωση: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών & Μέγαρο Μουσικής Αθηνών24-26 Απριλίου 2007. Συνεδριακό Κέντρο Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.(Με κριτές. Δημοσιευμένο στα Πρακτικά του Συνεδρίου.)

     2006

     • «Το Σύστημα Εισαγωγής στα Πανεπιστημιακά Προγράμματα Μουσικών Σπουδών στις ΗΠΑ».Ανακοίνωση στην Ημερίδα με θέμα :Ειδικές Εισιτήριες Εξετάσεις σε Καλλιτεχνικά Πανεπιστημιακά Τμήματα: Αναγκαιότητα και Προοπτικές, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΤΜΕΤ, 11-2-2006. (Δημοσιευμένο στα Πρακτικά της Ημερίδας.)
     • «Elliott Carter ο προφητικός συνθέτης, ο αποτελεσματικός δάσκαλος». Ανακοίνωση στο 3ο Ετήσιο Συνέδριο του Συλλόγου Σαξοφώνου Ελλάδος με θέμα: Σαξοφωνική Παιδαγωγική και Ερμηνεία, στις 25-11-2006.(Με κριτές. Δημοσιευμένο στα Πρακτικά του Συνεδρίου.)
     • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (202 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

      2020

      • 25-1-20 Lecture about the Syllogos Filoproodon Filiatron (Society for the Culture & Progress of Filiatra, Greece). Organizer: Federation of Associations of Trifylia, Greece. Hotel Stanley, Athens.
      • 8-2-20 Concert of music for oboe d’ amore and strings, performing my composition Elegy for Antigone. Telogleion Hall Thessaloniki.
      • 4-9-20 Concert of Academica Orchestra of Athens, conductor N. Athineos. Byzantine and Christian Museum of Athens. Compositions by: Mozart, Tchaikovsky Zervas; soloist Ath. Zervas, alto sax.
      • 11-9-20 Concert of Academica Orchestra of Athens, conductor N. Athineos. Alsos of Pefki, Attiki. Compositions by: Mozart, Tchaikovsky, Zervas; soloist Ath. Zervas, alto sax.
      • 15-9-20 Concert of Academica Orchestra of Athens, conductor N. Athineos. Drapetsona Theater, Attiki. Compositions by: Mozart, Tchaikovsky, Zervas; soloist Ath. Zervas, alto sax.

      2019

      • 24-1-19 Performance with the small ensemble of the Chicago Jazz Philharmonic. National Hellenic Museum, Chicago.
      • 10-3-19 Concert of New Music for Saxophone. Assyrian Cultural Center at AUAF Concert Hall, 4343 W Touhy Ave, Lincolnwood, IL 60712. Compositions by: Rasson Betyonan, Dinos Constantinides, Thomas Cushing, Timothy Edwards, Sebastian Huydts, Ilya Levinson, Doug Lofstrom, Philip Seward, Ath. Zervas. Ath. Zervas, saxophone; Rebecca Zimmerman, violoncello; Sebastian Huydts, Ilya Levinson, Philip Seward, piano.
      • 24-3-19 Concert: Lyric and Epic Songs Celebrating the Greek Independence Day March 25th 1821. Poems by Fereos, Solomos, Krystalis, Valaoritis, Mavrogiorgis, Poulos, Plakonouris, Siomou, Kourvetaris, set to music by Ath. Zervas. Hellenic-American Cultural Organization. 8605 N. Georgiana, Morton Grove, IL. Admission free. Eftihia Papageorgiou, mezzo soprano; Petros Dragoumis, guitar, Renos Efthymiou, percussion; Donald Neale, piano.
      • 2-4-19 Residency at University of Florida, Gainesville: Saxophone Recital at 5:30 pm; University Concert Hall. Compositions by: Dinos Constantinides, Christos Samaras, Joseph Papadatos, Nickitas Demos, Aris Carastathis, Stephen L. Syverud, Ath. Zervas.
      • 1-4-19 Residency at University of Florida, Gainesville: teach lessons (a) saxophone studio class (12:50 pm), (b) composition studio class (4:30 pm).
      • 11-4-19 Residency: Louisiana State University in Baton Rouge. New Music for Saxophone, Violin and Piano. Ath. Zervas, alto saxophone; Kurt Nikkanen, violin; Maria Asteriadou, piano. Compositions by: D. Constantinides, A. Carastathis, N. Iravani, S. Kim, L. Knox, Ath. Zervas. Thursday, April 11, 2019 - 7:30 pm, French House Ogden Honors College, Louisiana State University.
      • 8-4-19 Residency at Louisiana State University in Baton Rouge: Louisiana Sinfonietta performance of my symphonic composition “Music for Strings” Louisiana State University, Music School Concert Hall, Monday, April 8th - 7.30 pm.
      • 23-4-19 Performing music for string orchestra by Doug Lofstrom. Columbia College - Sherwood Concert Hall, 1312 S. Michigan, Ave., Chicago. Ath. Zervas, reeds
      • 12-5-19 Performing with Doug Lofstrom’s jazz x-tet, at Second Sunday Saloon, Chicago.
      • 14-5-19 Performance with Doug Lofstrom’s X-tet Orchestra at Peabody Estate 1717 31st St. in Oakbrook. Ath. Zervas, reeds.
      • 19-5-19 Concert of Lyric Songs composed by Athanasios Zervas in Greek, Akkadian-Assyrian, and in English. Co-organizers: Hellenic Link- Midwest and the Assyrian Universal Alliance Foundation Soloists: DoLisha Pleasant, soprano; Eftihia Papageorgiou, mezzo soprano; Donald Neale, piano; Ath. Zervas, woodwinds.
      • 22-7-19 Concert: CHICAGO JAZZ PHILHARMONIC (CJP), director Orbert Davis. World premiere: “Chicago Immigrant Stories II.” MONDAY, JULY 22 at 6.30 pm. PRITZKER PAVILION STAGE - MILLENNIUM PARK, CHICAGO. Compositions by: Orbert Davis, Athanasios Zervas, Sones De México, Leandro Lopez Varady. Special Guests-soloists: Leandro Lopez Varady, Sones De México, Zara Zaharieva, Petros Dragoumis, Athanasios Zervas.
      • 20-9-19 Constanta Symphony Orchestra (Romania), my composition ‘Music for Strings’ was performed. Jonathan Griffith, conductor
      • 26-9-19 Performance of my composition Elegy for violin and piano in the lecture-recital of Christina Sidiropoulou (piano) and Evi Delphinopoulou (violin). Co-organizers: Democritus University of Thrace and the Music School of Komotini.
      • 25-10-19 Lecture about “the music language and aesthetics of Dinos Constantinides.” Megaron of Music, Athens, on the event of CD release of D. Constantinides’ music for piano.
      • 5-12-19 Concert of my lyric songs. Amalia Sdrolia, mezzo soprano, Froso Ktistaki, piano. Diachroniko Museum Larisa.
      • 19-12-19 Concert – “Christmas Music” Symphonic Wind Ensemble & Big Band of the University of Macedonia. “MEGARON” Concert Hall, Thessaloniki Greece; Artistic director and conductor: Athanasios Zervas.

      2018

      • 9-2-18 Συναυλία Ορχήστρας Πνευστών Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στα πλαίσια Διεθνούς Μουσικολογικού Συνεδρίου. Αίθουσα Τελετών ΠαΜακ. Έργα: Saint Saëns, Νίκου Σκαλκώτα, Αθ. Ζέρβα. Διεύθυνση ορχήστρας Αθ. Ζέρβας.
      • 24-2-18 Συμμετοχή ως σολίστ και μαέστρος σε Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας.
      • 23-4-18 Συναυλία αφιερωμένη στο Δημήτρη Θέμελη. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Σολίστ Αθ. Ζέρβας, Ε. Δελφινοπούλου, Δ. Γκουντούνωφ, Στ. Πασσόπουλος, Ε. Πολίτης, Χρ. Σιδηροπούλου.
      • 8-5-18 Συναυλία αφιερωμένη στο Ντίνο Κωνσταντινίδη, συμμετείχαν καθηγητές και φοιτητές Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αίθουσα Τελετών. Σολίστ Αθ. Ζέρβας
      • 10-5-18 Συναυλία Ορχήστρας Πνευστών Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση ορχήστρας Αθ. Ζέρβας
      • 12 ως 14-5-18 Συμμετοχή στην Εξεταστική Επιτροπή Διεθνούς Διαγωνισμού Μουσικής Εκτέλεσης, Skodra Αλβανίας.
      • 16-5-18 Συναυλία «Εις Μνήμην Δημήτρη Θέμελη», Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ. Έργα Δημήτρη Θέμελη και Αθ. Ζέρβα. Συμμετείχαν διδάσκοντες και φοιτητές Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σολίστ Αθ. Ζέρβας
      • 29-5-18 Συναυλία Τζαζ. Σύνολα Τζαζ Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, Αμφιθέατρο Τελετών. Διεύθυνση Αθ. Ζέρβας
      • 17-6-18 Προβολή από το τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής βιντεογραφημένου ρεσιτάλ σαξοφώνου στο Ωδείο Αθηνών. Το πρόγραμμα περιελάμβανε έργο μου με τίτλο Elegy for Antigone for soprano saxophone and piano. Σολίστ: Αθ. Ζέρβας, σοπράνο σαξ. Λόλα Τότσιου, πιάνο.
      • 18-6-18 Α’ εκτέλεση έργου μου με τίτλο Φαντασία για σόλο βιολί (2018), Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σολίστ Δημήτρης Χατζηκύρκου.
      • 4-7-18 Concert Athens Saxophone Quartet, University of Thessaly, Volos, Amfitheater I. Kordatos. Compositions by Ath. Zervas, Eric Honour, N. Skalkotas, D. Constantindes, N. Demos
      • 6-7-18 Concert Athens Saxophone Quartet, Filiatra Greece, Ath, Zervas soprano sax. Compositions by Ath. Zervas, Eric Honour, N. Skalkotas, D. Constantindes, N. Demos
      • 6-7-18 Concert Athens Saxophone Quartet, Filiatra Greece, Ath, Zervas soprano sax.
      • 11-7-18, XVIII World Sax Congress, Zagreb Croatia concert with the Athens Saxophone Quartet, performing Dinos Constantinides' and Nickitas Demos' sax quartets. Ath. Zervas, soprano sax.
      • 20-7-18 Concert of music by St. Xarchakos, Veria Greece, Ath. Zervas, reeds.
      • 25-9-18 Saxophone Recital. Ath. Zervas, saxophones; James Hendricks, piano. Breakey Theater, Chicago State University, 9501 S. King Drive, Chicago. Compositions by: Dinos Constantinides, Christos Samaras, Joseph Papadatos, Aris Carastathis, Nickitas Demos, Nilufar Iravani.
      • 2-10-18, Saxophone Recital: New Music for Solo Sax., Ath. Zervas, saxophones. Columbia College Chicago, Music Center Concert Hall. 1014 S. Michigan Ave., Chicago. Compositions by: Dinos Constantinides, Christos Samaras, Ilya Levinson, Joseph Papadatos, Aris Carastathis, Nickitas Demos.
      • 4-10-18 Concert, Athens Saxophone Quartet at University of Central Missouri, Hart Recital Hall. Compositions by: Dinos Constantinides, Nickitas Demos, Athanasios Zervas, Fredrick Gifford.
      • 6-10-18 Concert, Athens Saxophone Quartet at University of Missouri-Columbia, Whitmore Recital Hall. Compositions by: Dinos Constantinides, Nickitas Demos, Athanasios Zervas, Frederick Gifford.
      • 4-10-18 Concert, Athens Saxophone Quartet at University of Central Missouri, Hart Recital Hall. Compositions by: Dinos Constantinides, Nickitas Demos, Athanasios Zervas, Fredrick Gifford.
      • 6-10-18 Concert, Athens Saxophone Quartet at University of Missouri-Columbia, Whitmore Recital Hall. Compositions by: Dinos Constantinides, Nickitas Demos, Athanasios Zervas, Frederick Gifford.
      • 8-10-18 Concert, Carnegie Hall. Compositions by Dinos Constantinides for alto sax. and piano and for sax. quartet. Ath. Zervas solo alto sax, and soprano sax. with the Athens Saxophone Quartet.
      • 26-10-18 Performance with Doug Lofstrom & the New Quartet. Ath. Zervas, woodwinds; Wishbone North, 3300 N. Lincoln Ave., Chicago.
      • 4-11-18 Concert at “Megaron” Concert Hall Thessaloniki, Greece. New music for saxophone.
      • 9-11-18 Conducting new compositions for Debussy Trio (flute, viola, harp) in the recording session at Columbia College Chicago, Concert Hall.

      2017

      • 13-2-17 Συναυλία Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Συνθέσεις, ενορχήστρωση και διεύθυνση Αθ. Ζέρβας. Μεσόφωνος Αγγελική Καθαρίου. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
      • 15-2-17 Διάλεξη και Ρεσιτάλ Σαξοφώνου, Columbia College Chicago, Concert Hall, Music Center, 1014 South Michigan Avenue. Έργα των Ilya Levinson, Aris Carastathis, Dinos Constantinides, Michael Paul Mitchell, Stephen L. Syverud, Δημήτρης Θέμελης, Αθανάσιος Ζέρβας.
      • 16-2-17 Συμμετοχή ως συνθέτης και σολίστ στη Συναυλία μουσικής Ντ. Κωνσταντινιδη και Αθ. Ζέρβα στο Chicago State University, Brakey Theater, ΗΠΑ.
      • 18-2-17 Lecture and Solo Sax. Recital. Louisiana State University (Baton Rouge), (at 3.00 pm), Recital Hall, School of Music. Compositions by: Dinos Constantinides, Aris Carastathis, Crystal Birdsong, Niloufar Iravani, Michael Paul Mitchell, William F. Montgomery, Demetris Themelis, Athanasios Zervas.
      • 18-2-17 Συμμετοχή σε Συναυλία της Louisiana Sinfonietta στο Concerto for Two Saxophones and Orchestra by Dinos Constantinides; Αίθουσα Συναυλιών Louisiana State University, Σολίστ: Αθ. Ζέρβας, soprano sax.; Jeremy Justeson, tenor sax.
      • 20-2-17 Συμμετοχή ως σολίστ σαξοφώνου (σοπράνο και άλτο) σε συναυλία μουσικής του Ντ. Κωνσταντινίδη στο Kutztown University, ΗΠΑ.
      • 21-2-17 Συμμετοχή ως σολίστ σαξοφώνου (σοπράνο και άλτο) σε συναυλία μουσικής του Ντ. Κωνσταντινίδη στο Carnegie Hall NY.
      • 19-3-17 Συναυλία με έργα μου με τίτλο Ηρωικά και Λυρικά Τραγούδια. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Σολίστ: Αγγελική Καθαρίου, μεσόφωνος. Κωστής Χασιώτης, όμποε. Mia Hynes, πιάνο. Αθ. Ζέρβας, φλάουτο.
      • 22-3-17 Συναυλία με έργα μου με τίτλο Ηρωικά και Λυρικά Τραγούδια. Αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής», Κέντρο Πολιτισμού Πανοράματος, Θεσσαλονίκη. Σολίστ: Αγγελική Καθαρίου, μεσόφωνος. Κωστής Χασιώτης, όμποε. Mia Hynes, πιάνο. Αθ. Ζέρβας, φλάουτο.
      • 22-3-17 Συναυλία με έργα μου σχετικά με το 1821 στη Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης. Σολίστ: Αγγελική Καθαρίου, μεσόφωνος. Κωστής Χασιώτης, όμποε. Mia Hynes, πιάνο. Αθ. Ζέρβας, φλάουτο.
      • 3-5-17 Συμμετοχή ως σολίστ σε Συναυλία αφιερωμένη στο Δ. Θέμελη. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.
      • 15-5-17 Συμμετοχή ως συνθέτης και σολίστ σε Συναυλία Μουσικής Δωματίου με Έργα Ελλήνων Συνθετών. Συνδιοργάνωση: Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ και Ένωση Ελλήνων Μουσουργών. Έργα των Αθ. Ζέρβα, Δ. Θέμελη, Κ. Κακαβελάκη, Ντ. Κωνσταντινίδη, Ι. Παπαδάτου, Χρ. Σαμαρά. Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη. Αθ. Ζέρβας σαξόφωνο, Χρ. Σιδηροπούλου πιάνο.
      • 31-5-17 Συμμετοχή ως συνθέτης και σολίστ σαξοφώνου σε Συναυλία στα πλαίσια διοργάνωσης με τίτλο Ελληνικές Μουσικές Γιορτές, Αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής», Ωδείο Αθηνών. Ορχήστρα Αθηνών ‘Academica,’ Διεύθυνση ορχήστρας: Νίκος Αθηναίος. Στη συναυλία συμπεριελήφθη το έργο μου «Ελεγεία για την Αντιγόνη για άλτο σαξόφωνο και ορχήστρα εγχόρδων». Σολίστ Αθ. Ζέρβας.
      • 2-6-17, Συναυλία Ορχήστρας Πνευστών Οργάνων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Ορχήστρας: Αθ. Ζέρβας.
      • 25-6-2017 Εκτέλεση έργου μου με τίτλο Elegy for Antigone for soprano saxophone and piano, στο πτυχιακό ρεσιτάλ του Αντώνη Φωτιάδη. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αίθουσα Τελετών.
      • 25-8-17 Συμμετοχή ως συνθέτης σε Ποιητική βραδιά στον Αγρίλη, Δήμος Τριφυλίας.
      • Νοέμβριος 2017 Helton-Thomas Duo περιοδεία στην Νότια Αμερική. Εκτέλεση του έργου μου Elegy for Antigone for alto saxophone and violoncello στον κύκλο συναυλιών.
      • 29-11-17 Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης του Καθηγητή Μουσικολογίας του Α. Π. Θ. Δημήτρη Θέμελη, στην ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ, Γενναδίου 8 και Ακαδημίας, 106 78 Αθήνα. Αθ. Ζέρβας συμμετοχή ως κεντρικός ομιλητής και συνθέτης.
      • 1-12-17 Συναυλία Τζαζ Ορχήστρας (Big Band) Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πλαίσια του 9ου Διατμηματικού Συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρίας. Αμφιθέατρο Τελλογλείου Ιδρύματος Α.Π.Θ. Έργα των: Count Basie, Miles Davis, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Henry Mancini, Tito Puente, Αθ. Ζέρβα Μουσική διεύθυνση: Αθ. Ζέρβας

      2016

      • 4-2-16 Συναυλία αφιερωμένη στον Ντ. Κωνσταντινίδη (επανάληψη συναυλίας Carnegie Hall NY, που έγινε στις 20-11-15) με έργα Ντ. Κωνσταντινίδη. Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Σολίστ: Αθανάσιος Ζέρβας, σαξόφωνο. Δημήτρης Χανδράκης, βιολί. Δημήτρης Πάτρας, τσέλο. Ιγκόρ Πέτριν, πιάνο.
      • 17-2-16 Συναυλία στα πλαίσια εκδήλωσης του Γυμνασίου – Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Έργα Ν. Σκαλκώτα, Ντ. Κωνσταντινίδη, Αθ. Ζέρβα. Σολίστ: Αθ. Ζέρβας, σαξόφωνο. Χρ. Σιδηροπούλου, πιάνο. Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
      • 26-2-16 Εκτέλεση του έργου μου “Elegy for Antigone for oboe and piano” στο University of Central Missouri. Σολίστ: Κωστής Χασιώτης, όμποε. Mia Hynes, πιάνο.
      • 26-2-16 Συναυλία DUO Helton – Thomas. Performing my original composition “Elegy for Antigone for alto saxophone and violoncello”. Ωδείο Αθηνών.
      • 28-2-16 Συναυλία DUO Helton – Thomas. Εκτέλεση έργου μου “Elegy for Antigone for alto saxophone and violoncello”. Φιλιατρά - Βορρέεριο Πνευματικό Κέντρο, Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών.
      • 3-4-16 Α’ Εκτέλεση του έργου μου ‘Music for Strings’, σε Συναυλία της Louisiana Sinfonietta, στο Baton Rouge, ΗΠΑ.
      • 9-4-16 Ομιλητής στην τελετή αναγόρευσης του Χ. Φαραντάτου σε Επίτιμο Διδάκτορα του ΤΜΕΤ ΠαΜακ.
      • 6-5-16 Σολίστ-άλτο σαξόφωνο στη Συναυλία της Συμφωνικής Μπάντας Στροβόλου Κύπρου/ European University Cyprus Band, στο Concertino for Alto Saxophone and Band by Russell Peterson. Λευκωσία, Κύπρος.
      • 7-5-16 Συναυλία Κουαρτέτου Σαξοφώνων Αθήνας, στα πλαίσια του Συνεδρίου «Φιλαρμονικές Ορχήστρες στην Ελλάδα και Κύπρο: Πραγματικότητα και Προοπτικές» σε διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λευκωσία. Αθ. Ζέρβας, σοπράνο σαξ.
      • 18-5-16 Ρεσιτάλ σαξοφώνου με έργα Ελλήνων συνθετών. Ντ. Κωνσταντινίδη, Κ. Σφέτσα, Αθ. Ζέρβα, Α. Βασιλειάδη, Ε. Ράτσου, Θ. Μοιρισκλάβου. Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Σολίστ: Αθ. Ζέρβας, σαξόφωνο. Λόλα Τότσιου, πιάνο.
      • 7-6-16 Συναυλία Τζαζ Ορχήστρας (Big Band) ΤΜΕΤ ΠαΜακ, Αμφιθέατρο Τελετών ΠαΜακ. Αθ. Ζέρβας διεύθυνση.
      • 9-6-16 Συναυλία Ορχήστρας Πνευστών ΤΜΕΤ ΠαΜακ, Αμφιθέατρο Τελετών ΠαΜακ. Αθ. Ζέρβας διεύθυνση.
      • 12-6-16 Συναυλία Ορχήστρας Πνευστών ΤΜΕΤ ΠαΜακ, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη. Αθ. Ζέρβας διεύθυνση.
      • 30-9-16 A’ εκτέλεση του Concerto for Two Saxophone and Symphony Orchestra του Ντ. Κωνσταντινίδη. Constanta Symphony Orchestra, THEATRUL NATIONAL DE OPERA SI BALET – OLEG DANOVSKI, Constanta Romania. Σολίστ: Αθ. Ζέρβας, soprano sax., Jeremy Justeson, tenor sax.
      • 25-11-16 Ανακοίνωση με θέμα «Μαθήματα Σύνθεσης του Ralph Shapey: σχολιασμός κι εφαρμογές». 8ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο, Μέγαρο Αθηνών.
      • 29-11-16 Ρεσιτάλ σαξοφώνου με έργα Ελλήνων συνθετών. Ντ. Κωνσταντινίδη, Κ. Σφέτσα, Αθ. Ζέρβα, Α. Βασιλειάδη, Ε. Ράτσου, Θ. Μοιρισκλάβου. Σολίστ: Αθ. Ζέρβας, σαξόφωνο. Λόλα Τότσιου, πιάνο. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
      • 3-12-16 Ρεσιτάλ σαξοφώνου με έργα Ελλήνων συνθετών. Ντ. Κωνσταντινίδη, Κ. Σφέτσα, Αθ. Ζέρβα, Α. Βασιλειάδη, Ε. Ράτσου, Θ. Μοιρισκλάβου. Ωδείο Αθηνών. Σολίστ: Αθ. Ζέρβας, σαξόφωνο. Λόλα Τότσιου, πιάνο.
      • 20-12-16 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου αφιερωμένο στο Ντ. Κωνσταντινίδη, Ωδείο Νάκας. Σολίστ Αθ. Ζέρβας, σαξόφωνο.
      • 22-12-16 Συναυλία Ορχήστρας Πνευστών ΤΜΕΤ, ΠαΜακ. Αθ. Ζέρβας διεύθυνση.

      2015

      • 1-3-15 Συναυλία Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας (ΕΡΤ) και Ζωντανή μετάδοση. Αθ. Ζέρβας σόλο σαξόφωνο στο L’ Arlesienne, (1η Σουίτα) του Bizet.
      • 22-3-15 Συναυλία και ζωντανή μετάδοση της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας (ΕΡΤ) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αθ. Ζέρβας σόλο σαξόφωνο, σε έργα Prokofiev και Gershwin.
      • 30-4-15 Συναυλία Ορχήστρας Πνευστών και Τζαζ Ορχήστρας ΤΜΕΤ. Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διεύθυνση Αθ. Ζέρβας
      • 5-5-15 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου. Ωδείο Βορείου Ελλάδος. Έργα: Δ. Θέμελη, Ντ. Κωνσταντινίδη, Αθ. Ζέρβα.
      • 9 ως 14-7-15 Συμμετοχή στις εργασίες του 17ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Σαξοφώνου (Sax Open: XVII World Saxophone Congress) (α) 10-7-15 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου, Αθ. Ζέρβας σολίστ. (β) 11-7-15 Συναυλία Κουαρτέτου Σαξοφώνων Αθήνας, έργα: Αθ. Ζέρβα “tetrasax” και Ε. Honour “Here is no water but only rock” (AΘ. Ζέρβας, σοπράνο σαξ.). (γ) Ανακοίνωση με θέμα “XAS (by I. Xenakis): music material, composition strategy, and performance tips.”
      • 26-9-15 Συναυλία με έργα Ντ. Κωνσταντινίδη στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Σολίστ, Αθ. Ζέρβας
      • 4-10-15 Σολίστ σαξ.: Concerto for alto sax. and orchestra by Dinos Constantinides, Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Constanta Romania.
      • 27-10-15 Συναυλία με έργα Ντ. Κωνσταντινίδη και Αθ. Ζέρβα στο Chicago State University, ΗΠΑ. Αθ. Ζέρβας σόλο σαξόφωνο.
      • 1-11-15 Συναυλία με έργα μου στο Odeion School of Music, Skokie ΗΠΑ.
      • 5 ως 8-11-15 University of Central Missouri-Warrensburg, Κουαρτέτο Σαξοφώνων Αθήνας Συναυλία και Ηχογραφήσεις.
      • 9-11-15 (α) Συναυλία Κουαρτέτου Σαξοφώνων Αθήνας στο Kansas State University (Αθ. Ζέρβας, σοπράνο σαξ.), (β) Σύνθεση masterclass.
      • 10-11-15 Συναυλία Κουαρτέτου Σαξοφώνων Αθήνας στο University of Missouri-Columbia, ΗΠΑ. (Αθ. Ζέρβας, σοπράνο)
      • 11 ως 14-11-15 (α) Σύνθεση masterclass, (β) Σαξόφωνο masterclass, (γ) Συναυλία, συμμετοχή ως σολίστ σαξοφώνου. (δ) Εκτέλεση έργου μου με τίτλο Elegy for Antigone for soprano saxophone and piano. Georgia State University, ΗΠΑ.
      • 16 ως 19-11-15 (α) Σύνθεση masterclass, (β) Σαξόφωνο masterclass, (γ) Συναυλία, συμμετοχή ως σολίστ σαξοφώνου. (δ) Εκτέλεση έργου μου με τίτλο “GOLD’NSILV” για σόλο φλάουτο από την Susanna Loewy, Kutztown University, ΗΠΑ.
      • 20-11-15 Συναυλία μουσικής Ντ. Κωνσταντινίδη στο Carnegie Hall, ΗΠΑ. Αθ. Ζέρβας, σολίστ σαξοφώνου.
      • 22-11-15 Συναυλία έργων μου. Συνδιοργανωτές Hellenic American Academy και Hellenic Link Midwest. Deerfield, ΗΠΑ.
      • 20-12-15 Συναυλία Ορχήστρας Πνευστών και Τζαζ Ορχήστρας ΤΜΕΤ. Αμφιθέατρο Κέντρου Πολιτισμού Πανοράματος, Θεσσαλονίκη. Αθ. Ζέρβας, διεύθυνση.
      • 22-12-15 Συναυλία Ορχήστρας Πνευστών και Τζαζ Ορχήστρας ΤΜΕΤ, Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Αθ. Ζέρβας, διεύθυνση.

      2014

      • 12-12-13 Ρεσιτάλ με έργα για σόλο σαξόφωνο. Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σολίστ Αθ. Ζέρβας
      • 19-1-14 Ρεσιτάλ με έργα για σόλο σαξόφωνο. Βυζαντινό Ωδείο, Αθήνα. Σολίστ Αθ. Ζέρβας.
      • 23-2-14 Απονομή τιμητικής πλακέτας από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Φιλιατρινών Αττικής «Η ΕΡΑΝΗ», στρατηγό Νικόλαο Βορρέ. Λέσχη Αξιωματικών Αθηνών.
      • 15-3-14 (α) Ανακοίνωση με θέμα “Ralph Shapey: Movements of Varied Moments” στα πλαίσια επιστημονικής ημερίδας “Chicago Modernists – Conference and Concert”, (β) συμμετοχή στη συναυλία ως σολίστ. Columbia College Conference, Chicago.
      • 15-3-14 (α) Ανακοίνωση με θέμα “Ralph Shapey: Movements of Varied Moments” στα πλαίσια επιστημονικής ημερίδας “Chicago Modernists – Conference and Concert”, (β) συμμετοχή στη συναυλία ως σολίστ. Columbia College Conference, Chicago.
      • 16-3-14 Συναυλία με δικές μου συνθέσεις «Ηρωικά Τραγούδια» στα πλαίσια μουσικής επετειακής εκδήλωσης του Hellenic-Link & Hellenic American Academy in Deerfield IL ΗΠΑ.
      • 21-3-14 εκτέλεση έργου μου “tetrasax” στη συναυλία του Κουαρτέτου Σαξοφώνων Αθήνας στα πλαίσια του Παναμερικανικού Συνεδρίου του North American Saxophone Alliance στο University of Illinois-Urbana ΗΠΑ. Αθ. Ζέρβας, σοπράνο σαξ.
      • 25-3-14 (α) Συναυλία με έργα μου, (b) σύνθεση masterclass. Georgia State University, Atlanta.
      • 6-4-14 Συναυλία έργων μου “Art Songs.” Alice Millar Chapel, Northwestern University, Evanston IL. Σολίστ και ποιήτριες: Dr. Mark Sudeith, piano; Carol Lo Verde, soprano; Eftihia Papageorgiou, mezzo soprano; Xenia Stamoudis and Lia Siomou, poets.
      • 13-4-14 Α’ εκτέλεση του έργου μου Elegy for Antigone for English Horn and String Orchestra. Louisiana Sinfonietta. Soloist: Johanna Cox, Engl. Horn. Διεύθυνση Ντ. Κωνσταντινίδης. Recital Hall, Music School, Louisiana State University, ΗΠΑ.
      • 15-4-14 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου. Breakey Theater, Chicago State University. Έργα των: Elainie Lilios, Αθ. Ζέρβα, P. Morehead, W. J. Raynovich, S. L. Syverud. Αθ. Ζέρβας σαξόφωνο, M. Sudeith πιάνο.
      • 24-4-14 Ρεσιτάλ σαξοφώνου με έργα συνθετών Σικάγου. Loyola University, Σικάγο, ΗΠΑ. Αθ. Ζέρβας, σόλο σαξόφωνο.
      • 23-11-14 Συναυλία Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας (ΕΡΤ) και Ζωντανή μετάδοση. Αθ. Ζέρβας σόλο σαξόφωνο στο έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Prokofiev.
      • 27-11-14 Συναυλία Μουσικής Δωματίου, με έργα Ελλήνων συνθετών: Ντ. Κωνσταντινίδη, Δ. Θέμελη, Γ. Ζερβού, Αθ. Ζέρβα. Αμφιθέατρο Γ. Μαλλιάρας, Άλιμος. Διεύθυνση Ορχήστρας Αθ. Ζέρβας.
      • 28-11-14 Συναυλία Σαξοφώνων, Ωδείο Αθηνών. Αθ. Ζέρβας, σολίστ

      2013

      • Saxophone Recital, Greek Composers Union, Vafopouleio Hall, Thessaloniki, Greece.
      • Saxophone Recital, Greek Composers Union, Nakas Conservatory Hall, Athens, Greece.
      • 5-2-2013 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου στα πλαίσια Συναυλίας της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, Ωδείο Φ. Νάκας, Αθήνα. Σολίστ Αθ. Ζέρβας
      • 18-2-2013 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου στα πλαίσια Συναυλίας της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, Βαφοπούλειο, Θεσσαλονίκη. Σολίστ Αθ. Ζέρβας.
      • 5-12-13 Εκτέλεση του έργου μου Antiphonies for alto saxophone and piano στα πλαίσια συναυλιών σύγχρονης μουσικής στο Lakehead University, Canada.

      2012

      • Saxophone Recital, Pallas Hall, Athens, Greece.
      • Saxophone Recital, Chicago State University (USA).
      • Performance, Chicago Greek Fest (USA).
      • Curator and Saxophone Recital at the Contemporary Music Series New Sound at Katerina's, Chicago (USA).
      • Curator and Saxophone Recital at the Contemporary Music Series New Sound at Katerina's, Chicago (USA).
      • Presentation-Masterclass at the Composition Class, at Columbia College Chicago (USA)
      • First Performance of original composition Modal Songs by the Chorus of the Music School of Lamia, Greece.
      • Performance of original composition Elegy for Antigone for oboe and piano by solist K. Hasiotis (oboe), State Conservatory of Music, Thessaloniki Greece.
      • Performance of original composition GOLD'NSILV for solo flute by Iwona Glinka (flute), Greek Composers Union, Nakas Conservatory Hall, Athens, Greece.
      • 25-11-2012 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου, Αίθουσα Συναυλιών Παλλάς, Αθήνα. Σολίστ Αθ. Ζέρβας

      2011

      • Paper Presentation 'An Analysis of XAS of I. Xenakis' at the International Conference, Cyprus Musicological Society, European University, Nicosia, Cyprus.
      • Co-Curator and Saxophone Recital at the Contemporary Music Series New Sound at Katerina's, Chicago (USA).
      • Lecture-Presentation of original compositions, Composers Seminar, University of Chicago (USA).
      • Performance with the Community Jazz Band and Concert Band, Chicago State University (USA).
      • Curator and Saxophone Performance with the Athens Saxophone Quartet, in the Contemporary Music Series New Sound at Katerina's, Chicago (USA).
      • Performance with the Athens Saxophone Quartet, Northwestern University, Evanston (USA).
      • Performance with the Athens Saxophone Quartet, Columbia College Chicago (USA).
      • Composition Masterclass, Saxophone Masterclass, and Performance with the Athens Saxophone Quartet, University of Missouri (USA).
      • Paper presentation at the Conference organized by Society of Composers, and Performance with the Athens Saxophone Quartet, University of Central Missouri (USA).
      • Concert of original compositions, Chicago State University (USA).
      • Lecture and Concert of original compositions, Greek Link, Hellenic American Academy, Deerfield, IL (USA)
      • Co-Curator and Saxophone Performance, Contemporary Music Series New Sound at Katerina's, Chicago (USA).
      • Co-Curator and Saxophone Performance, Contemporary Music Series New Sound at Katerina's, Chicago (USA).
      • Composition Masterclass, Lecture, and Saxophone Recital, Lakehead University, Canada.
      • Performance in the Series New Sounds at Green Mill, Chicago (USA).
      • Co-Curator and Saxophone Performance, Contemporary Music Series New Sound at Katerina's, Chicago (USA).

      2010

      • Saxophone Recital, Chicago State University (USA).
      • Composition Masterclass, Lecture and Saxophone Recital, Mansfield University, Pennsylvania (USA).
      • Performance od original composition, Ukrainian Museum of Modern Art of Chicago, (USA).
      • Composition Masterclass, Louisiana State University, Baton Rouge (USA).
      • Saxophone Recital, St. James Place, Baton Rouge (USA).
      • Saxophone Recital, Louisiana State University, Baton Rouge (USA).
      • Performance (in the orchestra) Theatrical Play: By-By Birdie, Chicago (USA).
      • Performance with the Athens Saxophone Quartet, Filiatra, Greece.
      • Performance with the Athens Saxophone Quartet, Kyparissia, Greece.
      • Performance with the Athens Saxophone Quartet, Orpheion Odeion, Athens, Greece.
      • Speech, Dinos Constantinides, Honorary Doctorate Ceremony, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
      • Saxophone Recital, Nakas Concervatory, Athens Greece.
      • Paper Presentation and Saxophone Performance, Conference: Dimitris Themelis-Dinos Constantinides, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
      • Curator and Saxophone Performance Music of Mike Vaughan, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
      • Performance (in the orchestra) Theatrical Play: West Side Story, East Chicago High School, Indiana (USA).
      • Saxophone Recital, G. Fakanas Concervatory, Moschato, Greece.

      2009

      • Performance of original composition Manipulations for solo violin (Borislava Iltcheva, violin), University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
      • Performance of original composition Manipulations for solo violin (Borislava Iltcheva, violin), MUSE Institute, Athens.
      • Saxophone Recital, G. Fakanas Concervatory, Moschato, Greece.
      • Co-Curator, Paper Presentation and Saxophone Performance at the Conference Michalis Adamis, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
      • Performance and live recording with the Athens Saxophone Quartet, and the Louisiana Sinfonietta, Baton Rouge (USA).
      • Performance with the Athens Saxophone Quartet, Louisiana State University, Baton Rouge (USA).
      • Performance with the Athens Saxophone Quartet, St. James Place, Baton Rouge (USA).
      • Paper Presentation and Performance at the Conference, Modernism to Jazz, Columbia College Chicago (USA).
      • Performance in the orchestra, Opera production of Stavros Xarchakos, Lyric Theater, Athens, Greece.
      • Saxophone Recital, Megaron (Concert Hall), Thessaloniki Greece.
      • Performance, Athens Saxophone Quartet in the Conference 'Elliot Carter, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
      • Performance, Athens Saxophone Quartet, N. Achilalos, Greece.
      • Performance, Athens Saxophone Quartet, Vafopouleio Hall, Thessaloniki Greece.
      • Performance of original composition with the Athens Saxophone Quartet, K. Varnalis, concert), Megaron (Concert Hall), Athens, Greece.
      • Performance with the State Orchestra of Athens (1st alto sax., 2nd Jazz Suite by Shostakovich) Megaron (Concert Hall), Athens, Greece.

      2008

      • Performance of original composition flutemotions (four movements for flute and piano), Irin Delezou (flute), Ilias Stassinos (piano), French Institude, Athens Greece.
      • Saxophone Recital, Northwestern University, (USA).
      • Presentation of original compositions and Saxophone Recital, Boston University, (USA)
      • Composition-performance demonstration, invitation by Dr. James Yannatos, Harvard University, (USA).
      • Performance and live recording, Athens Saxophone Quartet, University of Missouri, (USA).
      • Performance and live recording, Athens Saxophone Quartet, University of Central Missouri, (USA).
      • Saxophone Recital and live recording of works for sax and organ, (St. Paul Church) Baton Rouge, Louisiana (USA).
      • Saxophone Recital, Louisiana State University, Baton Rouge (USA).
      • Saxophone Recital, University of Illinois-Urbana Champagne (USA).
      • Saxophone Recital, Chicago State University (USA).
      • Coordination and Conducting the Student Jazz Ensemble, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
      • Performance of original composition Auto-Praxis for any instrumental combination (solist: Rex Richardson (trumpet), Achilleas Gousator (piano), Matchingos Concervatory, Thessaloniki, Greece.
      • Performance of original composition Auto-Praxis for any instrumental combination (solist: Rex Richardson (trumpet), Achilleas Gousator (piano), MUSE Institude, Αθήνα
      • Saxophone Performance, Hall of the Greek-American Society, Athens, Greece.
      • First Performance of original Composition (Sonata for violin, cello and piano), Contemporary Ensemble, Greek Composers Union, Hall of Nakas Conservatory, Athens Greece.
      • Saxophone Recital, Megaron (Concert Hall), Thessaloniki, Greece.
      • Performance, Athens Saxophone Quartet, Saxophone Recital, Megaron (Concert Hall), Thessaloniki, Greece.
      • Performance and Live recording, Athens Saxophone Quartet, Parnassos Hall, Athens Greece.
      • Saxophone Recital, Parnassos Hall, Athens, Greece.
      • Performance of original composition, Saxologies for four saxophone and piano, (solist: Leo Saguiguit (sax.), Peter Miyamoto (piano), Hall of Center of Music Composition and Performance (CMCP), Athens, Greece.
      • Saxophone Recital, Hall of Nakas Conservatory, Athens Greece.
      • Saxophone Recital, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.
      • Δισκογραφία (9 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

       2020

       • Δισκογραφική συμμετοχή του Κουαρτέτου Σαξοφώνων Αθήνας με το έργο EGOMION V στο CD με τίτλο Aphorisms του Christos Samaras. PHASMA-MUSIC 2020. Ath, Zervas, soprano sax.

       2012

       • DVD The Paideia Project VIII: Women, Marriage and Family in Ancient Greece (soundtrack), Production: G. Kourvetaris & Northern Illinois University, De Kalb IL, USA, 2012.

       2011

       • Saxophone Quartets by Dimitris Themelis. Athens Saxophone Quartet, Aristoteleion University-Laboratory of Electronics, 2011.

       2010

       • Music of M. Adamis for Saxophone Quartets. Athens Saxophone Quartet, Mousiki Eteria Athinon, 2010.
       • Kostas Varnalis Rising on the soundwaves. Anchialos Production, 2010.
       • Symphonic Music, Dinos Constantinides, Athens Saxophone Quartet, CENTAUR, CRC 3036, 2010.

       2001

       • Δισκογραφική συμμετοχή ως βασικός σολίστ (flute, clarinet, soprano & alto saxophones) στο CD της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων σε μουσική Goran Bregovic. FM Records 2001.

       2000

       • Δισκογραφική συμμετοχή ως σολίστ (alto saxophone) στο CD «Πασχάλης, Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, Διαχρονικά κι Αγαπημένα». Mercury 2000.

       1999

       • Δισκογραφική συμμετοχή στο CD της Μαρινέλλας με τίτλο «Με βάρκα το τραγούδι», ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδειο. Αθ. Ζέρβας, τενόρο σαξόφωνο και κλαρινέτο. BMG 1999
       • Άλλα (264 εγγραφές)

       Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

        2018

        • 13/7/2018 “An Analysis of the Concertante No 2 for Alto Saxophone and Fourteen Players by Ralph Shapey.” The XVIII. World Saxophone Congress, Zagreb, Croatia.

        2017

        • 5-4-17 Κεντρικός ομιλητής σε τιμητική εκδήλωση για τον Δ. Θέμελη. Συνδιοργάνωση Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Εταιρίας Β. Ελλάδος, Αμφικτιονία Ελληνισμού. Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος, Θεσσαλονίκη.
        • 9-6-17 Συμμετοχή με ανακοίνωση με θέμα «Οι συμφωνίες του Γιάννη Χρήστου. Ζητήματα μορφής και φθογγικής συγκρότησης» στο Επιστημονικό Μουσικολογικό Συμπόσιο: «Η Νεοελληνική Συμφωνία». Πολυχώρος Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

        2016

        • 6-5-16 Ανακοίνωση με θέμα ‘Ζητήματα ρεπερτορίου σε μαθητικές φιλαρμονικές: Φιλαρμονική Φιλιατρών, περιπτωσιολογική μελέτη’, στο Συνέδριο «Φιλαρμονικές Ορχήστρες στην Ελλάδα και Κύπρο: Πραγματικότητα και Προοπτικές» σε διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λευκωσία.
        • 25-11-16 Ανακοίνωση με θέμα «Μαθήματα Σύνθεσης του Ralph Shapey: σχολιασμός κι εφαρμογές». 8ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο, Μέγαρο Αθηνών.
        • 7/5/2016 “Repertory Isues in the Student Marching Bands.” (In Greek) Case study: Filiatra Band. European University Cyprus, Nicosia.

        2015

        • 13/7/2015 “XAS (by I. Xenakis): music material, composition strategy, and performance tips.” SAXOPEN. XVII World Saxophone Congress, Strasburg.

        2014

        • 15-3-14 (α) Ανακοίνωση με θέμα “Ralph Shapey: Movements of Varied Moments” στα πλαίσια επιστημονικής ημερίδας “Chicago Modernists – Conference and Concert”, (β) συμμετοχή στη συναυλία ως σολίστ. Columbia College Conference, Chicago.

        2011

        • (a) Presentation: Saxophone and more...: composition techniques in contemporary Greece. Graduate Composition Seminar, Department of Music, University of Chicago (USA).
        • Lecture: Understanding the Stochastic Process in XAS by Xenakis, Through Pitch-Class Set Analysis στο Music Theory Program του Department of Fine and Performing Arts, Loyola University of Chicago (USA).
        • Lecture: Heroes, Heroism, and Heroic Songs of the 1821 Revolution: In Celebration of the Greek Revolution. Hellenic Link-Midwest, Hellenic American Academy (USA).
        • Lecture: Saxophone Works in Theory and Practice. Department of Music, Lakehead University, (Canada)

        2010

        • Lecture: 'Pitch-Class Set Theory Models and Methods: a Critical Approach on Forte and Rahn'. Composition Studies, School of Fine and Performing Arts, Columbia College Chicago (USA).
        • Lecture: Art Music in Modern Greece. Department of Music, Mansfield University (USA).
        • Lecture: Searching for Sonorous Designs in Recent Compositions. Department of Music, Mansfield University (USA).
        • Lecture: Contemporary Composition as Applied to Contemporary Music Theory. Composers Forum, Louisiana State University (USA).

        2009

        • Lecture: Composers in Contemporary Greece and Presentation of Original Compositions και παρουσίαση-ανάλυση έργου μου, Composers Seminar, University of Chicago (USA).

        2008

        • Lecture: New Streams in Contemporary Greece, College of Fine Arts, Boston University (USA).
        • Lecture-Masterclass: "New Composition Perspectives and Techniques/My Sound". Fine Arts Building, Hall 145, School of Music, University of Missouri (USA).
        • Lecture-Masterclass:"New Composition Perspectives and Techniques". School of Music, Louisiana State University, (USA).
        • Lecture-Masterclass: "New Composition Perspectives and Techniques/My Sound". Smith Hall 25, School of Music, University of Illinois-Urbana Champagne, (USA).
        • 14-1-08 Ρεσιτάλ με έργα για σαξόφωνο και πιάνο (έργα: P. Creston, B. Heiden, Γ. Αντωνίου, A. Ζέρβα). Σολίστ: Α. Ζέρβας, Σαξόφωνο, Μόνικα Ανδριανοπούλου, πιάνο. Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
        • 25-1-08 Ρεσιτάλ με έργα για σαξόφωνο, βιολί και πιάνο (έργα: Μ. Αδάμη, Θ. Αντωνίου, Α. Ζέρβα, Ντ. Κωνσταντινίδη, Δ. Τερζάκη). Σολίστ: Α. Ζέρβας, σαξόφωνο, Δ. Χανδράκης, βιολί, Ιγκόρ Πέτριν, πιάνο. Αίθουσα Συναυλιών Ωδείο Φ. Νάκα, Αθήνα.
        • 7-2-08 Εκτέλεση έργου Α. Ζέρβα (τίτλος: Saxologies for four saxophone and piano) σε ρεσιτάλ σαξοφώνου από τους σολίστ Leo Saguiguit, σαξ. και Peter Miyamoto, πιάνο. Αίθουσα Κέντρου Μουσικής Σύνθεσης και Ερμηνείας (CMCP), Αθήνα.
        • 9-2-08 Συναυλία με το Κουαρτέτο Σαξοφώνων Αθήνας (έργα Μ. Αδάμη), Α. Ζέρβας, σαξόφωνο. Αίθουσα Συναυλιών Παρνασσός, Αθήνα.
        • 10-2-08 Ηχογράφηση με το Κουαρτέτο Σαξοφώνων Αθήνας (έργα Μ. Αδάμη), Α. Ζέρβας, σαξόφωνο. Αίθουσα Συναυλιών Παρνασσός, Αθήνα.
        • 11-2-08 Συναυλία με το Κουαρτέτο Σαξοφώνων Αθήνας (έργα: Μ. Αδάμη, Δ. Θέμελη, Α. Ζέρβα, Στ. Μινακάκη, Π. Κόκορα). Α. Ζέρβας, σαξόφωνο. Αίθουσα «Φουαγέ» Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.
        • 5-3-08 Συναυλία στην Αίθουσα «Φουαγέ» Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (έργο Ντ. Κωνσταντινίδη). Σολίστ: A. Ζέρβας, άλτο σαξόφωνο, Δ. Χανδράκης, βιολί, Ιγκόρ Πέτριν, πιάνο.
        • 27-3-08 Εκτέλεση έργου Α. Ζέρβα (τίτλος: Sonata for violin, cello and piano) από το Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, κατόπιν ανάθεσης από την ΕΕΜ. Αίθουσα Συναυλιών Ωδείο Φ. Νάκας, Αθήνα.
        • 2-5-08 Συναυλία (έργο Γ. Αντωνίου), Σολίστ: A. Ζέρβας, σαξόφωνο, Μόνικα Ανδριανοπούλου, πιάνο. Αίθουσα Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Αθήνα.
        • 24-5-08 Εκτέλεση έργου Α. Ζέρβα (τίτλος: Auto-Praxis for any instrumental combination), στα πλαίσια συναυλίας με έργα σύγχρονης μουσικής. Σολίστ Rex Richardson, τρομπέτα, Αχιλλέας Γουάστωρ, πιάνο. Αίθουσα MUSE, Αθήνα.
        • 25-5-08 Εκτέλεση έργου Α. Ζέρβα (τίτλος: Auto-Praxis for any instrumental combination), στα πλαίσια συναυλίας με έργα σύγχρονης μουσικής. Σολίστ Rex Richardson, τρομπέτα, Αχιλλέας Γουάστωρ, πιάνο. Αίθουσα Ωδείου Τούμπας-Κ. Ματσίγκου, Θεσσαλονίκη.
        • 26-5-08 Διεύθυνση Τζαζ Συνόλων ΤΜΕΤ και Επιμέλεια Συναυλίας. Σολίστ: Rex Richardson, τρομπέτα, Αγγελική Καθαρίου, τραγούδι, Σωκράτης Σινόπουλος, πολίτικη λύρα, Αχιλλέας Γουάστωρ, πιάνο, Ζαχαρίας Πινακουλάκης, ντραμς. Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
        • 2-9-08 Ρεσιτάλ με έργα για σαξόφωνο και πιάνο( έργα: Θ. Αντωνίου, Α. Ζέρβα, Ντ. Κωνσταντινίδη, I. Levinson, S. Syverud).Σολίστ: Α. Ζέρβας, σαξόφωνο, Mark Sudeith, πιάνο. Αίθουσα Συναυλιών Chicago State University,-ΗΠΑ.
        • 9-9-08 Ρεσιτάλ με έργα για σαξόφωνο, πιάνο και εκκλησιαστικό όργανο ( έργα: Θ. Αντωνίου, M. Aδάμη, Α. Ζέρβα, Ντ. Κωνσταντινίδη, Μ. Λαπιδάκη, Ι. Levinson). Σολίστ: Α. Ζέρβας, σαξόφωνο, Mark Sudeith, πιάνο/όργανο. Αίθουσα Συναυλιών -University of Illinois-Urbana Champagne, ΗΠΑ.
        • 14-9-08 Ρεσιτάλ με έργα για σόλο σαξόφωνο ( έργα μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών σύνθεσης Louisiana State University και έργα Ντ. Κωνσταντινίδη, Θ. Ζέρβα, I. Levinson.Σολίστ: Α. Ζέρβας, σαξόφωνο. Αίθουσα Συναυλιών -Louisiana State University, ΗΠΑ.
        • 15-9-08 Ρεσιτάλ με έργα για σαξόφωνο και εκκλησιαστικό όργανο (έργα: Θ. Αντωνίου, Μ. Αδάμη, Δ. Θέμελη, Θ. Ζέρβα, Ντ. Κωνσταντινίδη, Χρ. Σαμαρά)διδακτορικών φοιτητών σύνθεσης Louisiana State University και έργα Ντ. Κωνσταντινίδη και Θ. Ζέρβα. Αντωνίου, Σολίστ: Α. Ζέρβας, σαξόφωνο. Αίθουσα CHURCΗ, ΗΠΑ.
        • 17-9-08 Συναυλία-ηχογράφηση με το Κουαρτέτο Σαξοφώνων Αθήνας (έργα: Μ. Αδάμη, Δ. Θέμελη, Α. Ζέρβα, Ντ. Κωνσταντινίδη, E. Honour ). Α. Ζέρβας, σαξόφωνο. Αίθουσα -University of Central Missouri, ΗΠΑ.
        • 19-9-08 Συναυλία-ηχογράφηση με το Κουαρτέτο Σαξοφώνων Αθήνας (έργα: Μ. Αδάμη, Δ. Θέμελη, Α. Ζέρβα, Ντ. Κωνσταντινίδη, E. Honour ). Α. Ζέρβας, σαξόφωνο. Αίθουσα - University Missouri, ΗΠΑ.
        • 22-9-08 Συνάντηση Εργασίας (σύνθεση) με τον Dr. James Yannatos, καθηγητή και διευθυντή Ορχήστρας Harvard University, ΗΠΑ.
        • 23-9-08 Ρεσιτάλ με έργα για σόλο σαξόφωνο (έργα: Θ. Αντωνίου, Α. Ζέρβα, Ντ. Κωνσταντινίδη, Μ. Λαπιδάκη, I. Levinson). Σολίστ: A. Ζέρβας. Αίθουσα -Boston University, ΗΠΑ.
        • 24-9-08 Ρεσιτάλ με έργα για σαξόφωνο και πιάνο (έργα: Θ. Αντωνίου, Α. Ζέρβα, Ντ. Κωνσταντινίδη, I. Levinson, S. Syverud). Σολίστ: A. Ζέρβας. Αίθουσα -Northwestern University, ΗΠΑ.
        • 6-12-08 Εκτέλεση έργου Α. Ζέρβα (τίτλος: flutemotions (four movements for flute and piano), στα πλαίσια συναυλίας με έργα σύγχρονης μουσικής. Σολίστ Ειρήνη Ντελέζου, φλάουτο, Ηλίας Στασινός, πιάνο. Αίθουσα Συναυλιών Γαλλικού Ινστιτούτου, Αθήνα.
        • 9-9-08 Διάλεξη/Σεμινάριο "New Composition Perspectives and Techniques/My Sound." Smith Hall 25, School of Music, University of Illinois-Urbana Champagne, ΗΠΑ.
        • 14-9-08 Διάλεξη/Σεμινάριο "New Composition Perspectives and Techniques." (Concert Hall) School of Music, Louisiana State University, ΗΠΑ.
        • 19-9-08 Διάλεξη/Σεμινάριο "New Composition Perspectives and Techniques/My Sound.”" Fine Arts Building, Hall 145, School of Music, University of Missouri, ΗΠΑ.
        • 23-9-08 Διάλεξη με θέμα: "New Streams in Contemporary Greece."College of Fine Arts (Concert Hall), Boston University, ΗΠΑ.

        2007

        • 27-1-07 Ρεσιτάλ σαξοφώνου με νέα έργα και έργα ΑΖ. Αίθουσα Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Σύνθεσης και Ερμηνείας (CMCP), Αθήνα. Σολίστ: Α. Ζέρβας
        • 14-3-07 Συναυλία Κουαρτέτου Σαξοφώνων Αθήνας (Α. Ζέρβας, σοπράνο σαξ.) –συμμετοχή στην συναυλία αναγόρευσης ως επιτ. διδάκτωρ. του Δ. Τερζάκη στο Πανεπ. Μακεδονίας.
        • 16-3-07 Ρεσιτάλ με νέα έργα για σαξόφωνο και εκκλησιαστικό όργανο (έργα: Γ. Αντωνίου, Θ. Αντωνίου, Δ. Θέμελη, Ντ. Κωνσταντινίδη, Μ. W. Karlins, A. Stout). Ωδείο Νάκα, Θεσσαλονίκη. Σολίστ: Α. Ζέρβας, σαξόφωνα, Mark Sudeith, εκκλ. όργανο.
        • 16-3-07 Ρεσιτάλ με νέα έργα για σαξόφωνο και εκκλησιαστικό Όργανο (έργα: M. Αδάμη, Θ. Αντωνίου, Δ. Θέμελη, Μ. W. Karlins, A. Stout). Αγγλικανική Εκκλησία, Αθήνα. Σολίστ: Α. Ζέρβας, σαξόφωνα. Mark Sudeith, εκκλ. όργανο.
        • 31-3 ως 1-4-07 Μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Διαγωνισμού Σαξοφώνου, Λαμία.
        • 30-6-07 Συμμετοχή σε συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
        • 9 ως -15-7-07 Σολίστ στις συναυλίες του Διεθνούς Συνεδρίου Ηλεκτροακουστικής Μουσικής στη Λευκάδα. Συνδιοργάνωση: Ε. Κ. Πανεπ. Αθηνών και Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
        • 4-11-07 Συμμετοχή σε συναυλία με έργα Α. Βασιλειάδη, στα πλαίσια των Δημητρίων, Αίγλη, Θεσσαλονίκη.
        • 24-11-07 Εκτέλεση νέου έργου Α. Ζέρβα (Rondo II for solo trumpet) σε ρεσιτάλ τρομπέτας από τον σολίστ Rex Richardson. Μουσείο Ηρακλειδών, Αθήνα.
        • 1-12-07 Ρεσιτάλ με νέα έργα για σαξόφωνο και πιάνο (έργα: Γ. Αντωνίου, Ι. Δακουτρού, Α. Ζέρβα, Κ. Λυγνού). Σολίστ: Α. Ζέρβας, σαξόφωνο, Μόνικα Ανδριανοπούλου, πιάνο. Μουσική Σκηνή Αθηνά, Μοσχάτο.
        • 10-12-07 Ρεσιτάλ με νέα έργα για σαξόφωνο και ηλεκτρονικά μέσα γραμμένα από ή για τον ΑΖ. Σολίστ Α. Ζέρβας. Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επιμέλεια σεμιναρίου Μουσική για Η/Υ με επισκέπτη ομιλητή τον Δρ. Mike Vaughan, καθηγητή, Keele University.
        • 27-1-07 Διάλεξη με θέμα «Elliott Carter: προφητικός συνθέτης, αποτελεσματικός δάσκαλος». Αίθουσα Κέντρου Μουσικής Σύνθεσης και Ερμηνείας (CMCP), Αθήνα.
        • 23-2-07 Διάλεξη με θέμα «William Albright: λυρισμός και πολυφωνία στο έργο του κορυφαίου συνθέτη». Αίθουσα Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Σύνθεσης και Ερμηνείας (CMCP), Αθήνα.
        • 30-3-07 Διάλεξη με θέμα: «Ζητήματα σημειογραφίας σε έργα ηλεκτρονικής μουσικής». Αίθουσα Κέντρου Μουσικής Σύνθεσης και Ερμηνείας (CMCP), Αθήνα.
        • 27-4-07 Διάλεξη με θέμα: «Ralph Shapey: ο επαναστάτης συνθέτης. Αίθουσα Κέντρου Μουσικής Σύνθεσης και Ερμηνείας (CMCP), Αθήνα.
        • 25-5-07 Διάλεξη με θέμα: «Forte, Perl, Rahn: θεωρητικά μοντέλα» Αίθουσα Κέντρου Μουσικής Σύνθεσης και Ερμηνείας (CMCP), Αθήνα.
        • 8-12-07 Διάλεξη με θέμα: «Συμμετρίες - Ασυμμετρίες σε Αυτοσχεδιασμούς του John Coltrane» και Ρεσιτάλ με έργα για σαξόφωνο και ηλεκτρονικά μέσα. Σολίστ Α. Ζέρβας Ιανός, Αθήνα. Διοργάνωση MUSE. Δημοσίευση σχετικής συνέντευξης στο αγγλόφωνο περιοδικό MOSAIKO.
        • 18-12-07 Διάλεξη με θέμα: «Σύγχρονη Σονάτα: όρος, είδος και μορφή σε κρίση;» Αίθουσα 14, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
        • Συνέντευξη: The musician and teacher Athanasios Zervas at the Muse Festival 2007. Mosaiko: Cultivating Audiences. 6-12-2007 [www.mosaiko.gr]

        2006

        • 18-1-2006 Μουσική Επιμέλεια και συμμετοχή (σοπράνο σαξ) σε Συναυλία του Κουαρτέτου Σαξοφώνων του Δήμου Αθηναίων στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα.
        • 20-1-2006 Μουσική Επιμέλεια: Συναυλία του Κουαρτέτου Σαξοφώνων του Δήμου Αθηναίων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.
        • 6-2-2006 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στο Βυζαντινό Μουσείο, Αθήνα.
        • 24-2-2006 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στο Ωδείο Αθηνών.
        • 25-2-2006 Μουσική Επιμέλεια: Συναυλία του Κουαρτέτου Σαξοφώνων του Δήμου Αθηναίων, σε Διοργάνωση του Οργανισμού Νεολαίας & ʼθλησης (ONA), Αθήνα
        • 16-3-2006 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
        • 14-4-2006 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στην Πλ. Κλαυθμώνος, Αθήνα.
        • 2-5-2006 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στον Πολυχώρο (Αγ. Σώστη), Αθήνα.
        • 3-5-2006 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στο Ζάππειο, Αθήνα.
        • 1-6-2006 Μουσική Επιμέλεια: Συναυλία του Κουαρτέτου Σαξοφώνων του Δήμου Αθηναίων στη Στοά του Βιβλίου, Αθήνα.
        • 4-6-2006 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων, Πλατεία Ομονοίας, στα πλαίσια του Olympic Day Ran (Γύρος της Αθήνας), Αθήνα.
        • 6-6-2006 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων, στο Χολαργό.
        • 8-6-2006 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στο Αθ. Κολυμβητήριο-Οργανισμός Νεολαίας & ʼθλησης (ONA), Αθήνα.
        • 18-6-2006 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στο Αμερικάνικο Κολέγιο, Αγ. Παρασκευή.
        • 26-6-2006 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στην Πλ. Φωκίωνος Νέγρη, Αθήνα.
        • 30-6-2006 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων με τίτλο «St Louis Blues», στο Αττικό ʼλσος, Αθήνα.
        • 12-7-2006 & 25-7-2006 Μουσική Επιμέλεια: Συναυλία του Κουαρτέτου Σαξοφώνων του Δήμου Αθηναίων, Κατασκηνώσεις Αγ. Ανδρέα Αττικής.
        • 1-8-2006 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων με τίτλο «Απ’ το Louis Armstrong στο Miles Davis», στο Αττικό ʼλσος, Αθήνα.
        • 17-1-2006 Συμμετοχή σε ηχογράφηση της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο έργο του Μ. Θεοδωράκη Μπαλάντες, διεύθυνση Στ. Ξαρχάκος
        • 17-2-2006 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου στο Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας με σύγχρονα έργα για σαξόφωνο.
        • 3-4-2006 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με έργα για σόλο σαξόφωνο και μαγνητοταινία.
        • 9-4-2006 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου με έργα για σόλο σαξόφωνο και μαγνητοταινία.
        • 17-4-2006 Συναυλία με τίτλο: Music of Athanasios Zervas. Virginia Commonwealth University (Πανεπιστήμιο Βιρτζίνια), ΗΠΑ. - εκτελέστηκαν έργα Ελλήνων συνθετών.
        • 20-4-2006 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου στο Northwestern University, ΗΠΑ -εκτελέστηκαν έργα Ελλήνων συνθετών.
        • 25-4-2006 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου στο Chicago State University, ΗΠΑ -εκτελέστηκαν έργα Ελλήνων συνθετών.
        • 27-4-2006 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου και Διάλεξη με τίτλο: Hellenic Saxophone στο Michigan State University, ΗΠΑ. Παρουσιάστηκαν- εκτελέστηκαν έργα Ελλήνων συνθετών.
        • 1-6-2006 Σολιστική συμμετοχή (φλάουτο, κλαρινέτο) σε συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ), σολίστ Αγνή Μπάλτσα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση, Στ. Ξαρχάκος
        • 9-6-2006 Σολιστική συμμετοχή (σαξόφωνο) σε συναυλία στο & α΄εκτέλεση του έργου μου Cadenza for solo alto saxophone. Ωδείο Γκύζη, Αθήνα.
        • 17-2-2006 Perversions for solo saxophone. Ρεσιτάλ, Α. Ζέρβας σαξόφωνο. Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας.
        • 16-3-2006 Α’ εκτέλεση τζαζ συνθέσεων και ενορχηστρώσεων στη Συναυλία της Big Βand Δήμου Αθηναίων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
        • 3-4-2006 Perversions for solo saxophone. Ρεσιτάλ, Α. Ζέρβας σαξόφωνο. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
        • 9-4-2006 Perversions for solo saxophone. Ρεσιτάλ, Α. Ζέρβας σαξόφωνο. Ωδείο Γκύζη, Αθήνα.
        • 17-4-2006 Συναυλία στο Virginia Commonwealth University, ΗΠΑ Rex Richardson trumpets: Elegy Melos for four trumpets, Anthems for four trumpets, Sonatina for trumpet and piano, Rondo for solo trumpet. ERΑΝΑ for solo alto saxophone, (α’ εκτέλεση) A. Ζέρβας σαξόφωνο.
        • 20-4-2006 ERANA for solo alto saxophone. Ρεσιτάλ, Α. Ζέρβας σαξόφωνο. Northwestern University, ΗΠΑ
        • 25-4-2006 ERANA for solo alto saxophone. Ρεσιτάλ, Α.Ζέρβας σαξόφωνο. Chicago State University, ΗΠΑ.
        • 27-4-2006 ERANA for solo alto saxophone. Ρεσιτάλ, Α.Ζέρβας σαξόφωνο. Michigan State University, ΗΠΑ
        • 11-5-2006 Συναυλία με τίτλο: Συναυλία με Νέα Έργα για Βιρτουόζους στο Ωδείο Athenaeum, Αθήνα. Έργα: Σάλπισμα για τέσσερις τρομπέτες Ode and Manipulations for solo cello Σονατίνα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV για τρομπέτα και πιάνο Two Episodes I, II για σόλο φλάουτο Ετερόφωνο για φλάουτο και τρομπέτα (α΄ εκτέλεση) Perversions για σόλο άλτο σαξόφωνο Rain Euphoria για φλάουτο και κουαρτέτο εγχόρδων ‘Jazz . . . like in J. S. Bach. . .’ για τρομπέτα και πιάνο (α’ εκτέλεση)
        • 24-5-2006 Dialogs III for violin duet. Ρεσιτάλ, Duo Farrell Borislava Iltseva, violin, Aaron Farrell, violin. Αίθουσα της Εστίας Ν. Σμύρνης.
        • 25-5-2006 Dialogs III for violin duet. Ρεσιτάλ, Duo Farrell Borislava Iltseva, violin, Aaron Farrell, violin. Αίθουσα Παρνασσός, Αθήνα.
        • 27-5-2006 Dialogs III for violin duet. Ρεσιτάλ, Duo Farrell Borislava Iltseva, violin, Aaron Farrell, violin Καλαμαριά Θεσ/νικη.
        • 9-6-2006 Cadenza for solo alto saxophone. Ρεσιτάλ, Α. Ζέρβας σαξόφωνο. Ωδείο Γκύζη, Αθήνα.
        • 2-7-2006 Saxologies I, II, III, IV for four saxophones (SATB-one player) and piano. (Ηχογράφηση: studio Πανεπιστημίου Missouri, ΗΠΑ) Leo Saguiguit, saxophones Peter Miyamoto, piano
        • 12-2-2006 Διάλεξη (παρουσίαση-σχολιασμός ειδικών θεμάτων: «Α. Webern») Σεμινάριο: Ατονική Θεωρία, Ωδείο Γκύζη,Αθήνα.
        • 11-3-2006 Ανακοίνωση με Θέμα: «Θέματα Θεωρίας της Μουσικής: Διδακτική και Εφαρμογές» στο Πρόγραμμα Σεμιναρίων Έκφραση που Διοργάνωσε ο Οργανισμός Νεολαίας & ʼθλησης (ONA), στην Αθήνα.
        • 9-4-2006 Διάλεξη (παρουσίαση-σχολιασμός ειδικών θεμάτων:«R. Straus»), Σεμινάριο: Τεχνικές Ενορχήστρωσης, Ωδείο Γκύζη, Αθήνα.
        • 18-4-2006 Διάλεξη με θέμα: «Τεχνικές Σύνθεσης», Virginia Commonwealth University, ΗΠΑ, (10.00).
        • 18-4-2006 Διάλεξη με θέμα: «Σύγχρονες Μουσικές Τάσεις στην Ανατολική Ευρώπη», Virginia Commonwealth University, ΗΠΑ, (16.45).
        • 19-4-2006 Διάλεξη (παρουσίαση-σχολιασμός έργων μου και έργων άλλων Ελλήνων συνθετών) στο ‘Composition Colloquium’ στο Northwestern University, ΗΠΑ.
        • 20-4-2006 Διάλεξη (παρουσίαση-σχολιασμός ειδικών θεμάτων) στο Σεμινάριο Σαξοφώνου στο Northwestern University, ΗΠΑ.
        • 24-4-2006 Διάλεξη (παρουσίαση-σχολιασμός έργων Ελλήνων συνθετών) στο Columbia College Chicago, ΗΠΑ.
        • 26-4-2006 Διάλεξη (παρουσίαση-σχολιασμός έργων μου) στο Σεμινάριο Σύνθεσης στο Columbia College Chicago, ΗΠΑ.
        • 27-4-2006 Διάλεξη και Ρεσιτάλ Σαξοφώνου με τίτλο: Hellenic Saxophone στο Michigan State University (Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν), ΗΠΑ – σχολιάστηκαν και εκτελέστηκαν έργα Ελλήνων συνθετών καθώς και το έργο μου ERANA for solo alto saxophone.

        2005

        • 29-1-2005 Υπεύθυνος διοργάνωσης Ημερίδας με θέμα Μουσική Πράξη και Θεωρία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-ΤΜΕΤ.
        • 7-5-2005 Διοργάνωση συναυλίας και παρουσίαση του σολίστ τρομπέτας Rex Richardson στο Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας.
        • 1-6-2005 Διοργάνωση συναυλίας Duo Farrell, ‘Τεχνόπολη’ Γκάζι Αθήνας. (Borislava Iltseva, violin, Aaron Farrell, violin.)
        • 12-11-2005 Διοργάνωση-Συντονισμός: «Μουσικοφιλολογική Βραδιά». Ωδείο Γκύζη, Αθήνα.
        • 2-12-2005 & 18-11-2005 Συμμετοχή στη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Θεσμοθέτησης Προγράμματος Σπουδών Σαξοφώνου στο ΥΠΠΟ.
        • 14-12-2005 Επιμέλεια συναυλίας Β. Λιοδάκη-σόλο φαγκότο και Χ. Γρένδα-πιάνο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-ΤΜΕΤ.
        • 17-12-2005 Υπεύθυνος Διοργάνωσης Ημερίδας με θέμα: Το Σαξόφωνο στην Ελλάδα. Σύλλογος Σαξοφώνου Ελλάδος. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων. (Πρόεδρος του Συλλόγου Σαξοφώνου Ελλάδος.)
        • 14-2-2005 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων με τίτλο“Jazz Valentine” στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Αθήνα.
        • 12-3-2005 & 5-3-2005 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων με τίτλο “Τζαζ Αποκριά” στην Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα.
        • 20-5-2005 Διεύθυνση του Συνόλου Πνευστών του Δήμου Αθηναίων στο έργο EONTA for brass and piano. Διεθνές Συμπόσιο Ι. Ξενάκης, Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών & Mon Parlier. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας
        • 21 & 22-5-2005 Επιμέλεια-Συμμετοχή (φλάουτο-σοπράνο σαξ.) σε συναυλία του Τζαζ Υποσυνόλου (Jazz Combo) του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια του φεστιβάλ/έκθεσης παλαιοπωλών, στην ‘Τεχνόπολη’ στο Γκάζι Αθήνας.
        • Κύκλος εκπαιδευτικών συναυλιών: 26-5-2005 19-5-2005 12-5-2005 5-5-2005 20-4-2005 14-4-2005 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων με τίτλο “Τζαζ Εκδρομή” στα πλαίσια του κύκλου εκπαιδευτικών συναυλιών στην ‘Τεχνόπολη’ στο Γκάζι Αθήνας.
        • 26-5-2005 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στο “Ecofest,” Θησείο, Αθήνα.
        • 22-6-2005 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων «Μέρα Μουσικής» στον Εθνικό Κήπο, Αθήνα.
        • 1-7-2005 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στο Διεθνές Φεστιβάλ Ναυπλίου.
        • 5-7-2005 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια του εορτασμού της 4ης Ιουλίου στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, Αθήνα.
        • 18-7-2005 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων με πρόγραμμα κινηματογραφικής και λάτιν τζαζ στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ορφέα, Αθήνα
        • 16-9-2005 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων με πρόγραμμα κινηματογραφικής τζαζ στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ορφέα, Αθήνα
        • 26-9-2005 Διεύθυνση Ορχήστρας: Big Βand Δήμου Αθηναίων, Τηλεοπτική συναυλία στην ΕΤ1, εκπομπή Μπίλιος Τσουκαλά: «’Έχει γούστο».
        • 19-10-2005 Μουσική Επιμέλεια: Μικρό Τζαζ Σύνολο Δήμου Αθηναίων σε εκδήλωση του University of Indianapolis «Βραδιά αφιερωμένη στη Νέα Ορλεάνη».
        • 5-11-2005 Μουσική Διεύθυνση/Επιμέλεια: Μικρό Τζαζ Σύνολο Δήμου Αθηναίων σε συναυλία στην Αγγλικανική Εκκλησία, Αθήνα.
        • 12-12-2005 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων με χριστουγεννιάτικο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην Στοά Βιβλίου, Αθήνα.
        • 15-12-2005 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων με χριστουγεννιάτικο καλλιτεχνικό πρόγραμμα ‘εγκαίνια χριστουγεννιάτικου δένδρου’ στο Σύνταγμα, Αθήνα.
        • 24-12-2005 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων με χριστουγεννιάτικο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην Πλατεία Κυδαθηναίων Πλάκα, Αθήνα
        • 31-12-2005 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων με χριστουγεννιάτικο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο Σύνταγμα (Αίθουσα Μετρό), Αθήνα
        • 22-1-2005 Σολιστική συμμετοχή (φλάουτο-κλαρινέτο) σε συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ), σολίστ Αγνή Μπάλτσα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε διεύθυνση Στ. Ξαρχάκου.
        • 18-4-2005 Σολιστική εκτέλεση του έργου Νυμφαίες για άλτο σαξόφωνο του Γιώργου Ζερβού, στα πλαίσια συναυλίας της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών στην Αίθουσα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Αθήνα.
        • 18-5-2005 Συνέντευξη-Συναυλία με το Υποσυνόλου (Jazz Combo) του Δήμου Αθηναίων στη ζωντανή αγγλόφωνη εκπομπή στο Ράδιο «Αθήνα 9,84», (10.00 πμ).
        • 20-5-2005 Διεθνές Συμπόσιο Ι. Ξενάκης, Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών & Mon Parlier Συμμετοχή στις συναυλίες: (ι) Κουαρτέτο Σαξοφώνων Αθήνας (σοπράνο σαξ.) στο έργο XAS for saxophone quartet, (ιι) διεύθυνση του Συνόλου Πνευστών του Δήμου Αθηναίων στο έργο EONTA for brass and piano. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας
        • 21 & 22-5-2005 Επιμέλεια-Συμμετοχή (φλάουτο-σοπράνο σαξ.) σε συναυλία του Τζαζ Υποσυνόλου (Jazz Combo) του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια του φεστιβάλ/έκθεσης παλαιοπωλών, στην ‘Τεχνόπολη’ στο Γκάζι Αθήνας.
        • Μουσική Περιοδεία Συμμετοχή (φλάουτο-κλαρινέτο) σε συναυλίες της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ) στα έργα του Μ. Θεοδωράκη Ερημιά και Μπαλάντες, σε διεύθυνση Στ. Ξαρχάκου. 5-8-2005 Ιεράπετρα, Κρήτης. 6-8-2005 Αγ. Νικόλαος, Κρήτης. 7-8-2005 Ηράκλειο, Κρήτης. 8-8-2005 Ρέθυμνο, Κρήτης. 9-8-2005 Χανιά, Κρήτης. 2-8-2005 Ρόδος. 31-7-2005 Κασσάνδρα Χαλκιδικής. 29-7-2005 Λάρνακα, Κύπρος 24-7-2005 Ρωμαϊκή Αγορά, Αθήνα. 3-7-2005 Τρίκαλα. 27-6-2005 Μέγαρο Μουσικής Θ
        • 16 & 19-9-2005 Συμμετοχή (φλάουτο-κλαρινέτο) σε ηχογράφηση της Κρατικής & Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ) στο έργο του Μ. Θεοδωράκη Ερημιά, σε διεύθυνση Στ. Ξαρχάκου Studio Odeon, Αθήνα.
        • 11-11-2005 Συμμετοχή σε συναυλία (σοπράνο σαξόφωνο) του Κουαρτέτου Σαξοφώνων Αθήνας με έργα σε πρώτη εκτέλεση Ελλήνων Συνθετών, στο Κεντρικό Ωδείο Αθήνας. Έργα: Σταμάτη Αθανάσουλα, Δ. Θέμελη, Ι. Κονιτόπουλου, Δ. Συκιά
        • 23-11-2005 Σολιστική συμμετοχή (φλάουτο-κλαρινέτο) σε συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ) με έργα Μ. Θεοδωράκη και διεύθυνση Στ. Ξαρχάκου, στο Μαρούσι.
        • 1-12-2005 Συμμετοχή σε συναυλία (σοπράνο σαξόφωνο) των φοιτητών Σύνθεσης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
        • 2-12-2005 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου στο Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας με έργα Ελλήνων συνθετών.
        • 3-12-2005 Σολιστική Συμμετοχή (φλάουτο-κλαρινέτο) σε Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ) στην Τρίπολη, με έργα Μ. Θεοδωράκη και διεύθυνση Στ. Ξαρχάκου.
        • 5, 6 & 16-12-2005 Συμμετοχή (φλάουτο-κλαρινέτο) σε ηχογράφηση της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο έργο του Μ. Θεοδωράκη Μπαλάντες, διεύθυνση Στ. Ξαρχάκος
        • 4-2-2005 Ethereal Labyrinth for tape. Ωδείο Τέχνης, Μοσχάτο
        • 17-3-2005 VΙP για βιολί και πιάνο (α’ εκτέλεση) στα πλαίσια συναυλίας της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Αίθουσα Ωδείου Ν. Μάντζαρος. Γ. Παναγιωτόπουλος, βιολί, Δ. Μαλούχος, πιάνο.
        • 29-4-2005 Rondo for solo trumpet. Virginia Commonwealth University, ΗΠΑ. Rex Richardson, τρομπέτα.
        • 7-5-2005 Sonatina for trumpet and piano. Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας. Rex Richardson, τρομπέτα, Αχιλλέας Γουάστωρ, πιάνο.
        • 27-5-2005 Dialogs III for violin duet. (α’ εκτέλεση, ΗΠΑ) Louisiana State University. Duo Farrell: Borislava Iltseva, violin, Aaron Farrell, violin.
        • 1-6-2005 Dialogs III for violin duet. (α’ εκτέλεση, Ελλάδα) ‘Τεχνόπολη’ Γκάζι, Αθήνα. Duo Farrell: Borislava Iltseva, violin, Aaron Farrell, violin.
        • 2-6-2005 Dialogs III for violin duet. Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας. Duo Farrell: Borislava Iltseva, violin, Aaron Farrell, violin.
        • 3-6-2005 Dialogs III for violin duet. Ωδείο Σύγχρονης και Κλασσικής Μουσικής, Μαρούσι. Duo Farrell: Borislava Iltseva, violin, Aaron Farrell, violin.
        • 4-6-2005 Dialogs III for violin duet. Ωδείο Μουσικό Κολέγιο, Θεσσαλονίκη. Duo Farrell: Borislava Iltseva, violin, Aaron Farrell, violin.
        • 2-12-2005 Perversions for solo saxophone. Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας. Α. Ζέρβας, σαξόφωνο
        • 14-1-2005 Διάλεξη με θέμα: «William Russo: ο λυρικός συνθέτης, ο στοχαστής θεωρητικός, ο μεθοδικός δάσκαλος, ο δημιουργικός μουσικός». Ωδείο Τέχνης, Μοσχάτο.
        • 29-1-2005 Ανακοίνωση με θέμα: «Μια θεωρητική επισκόπηση για τη μουσική πράξη: αναζητώντας την ιδεατή μουσική εκτέλεση».Ημερίδα με θέμα: Μουσική Πράξη και Θεωρία. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-ΤΜΕΤ.
        • 5-4-2005 Διάλεξη-Παρουσίαση «Τεχνικές Σαξοφώνου» σε φοιτητές σύνθεσης του ΤΜΣ-ΑΠΘ μετά από πρόσκληση του επικ. καθηγητή Μιχάλη Λαπιδάκη.
        • 3 & 4-8-2005 Διάλεξη-Παρουσίαση ειδικών θεμάτων Σύνθεσης και Σαξοφώνου, Διεθνές Σεμινάριο Πνευστών, Καλάβρυτα.
        • 7-11-2005 Διάλεξη με θέμα: «Ralph Shape o τελευταίος ριζοσπάστης συνθέτη». Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-ΤΜΕΤ.
        • 20-11-2005 Διάλεξη-Παρουσίαση ειδικών θεμάτων στο Σεμινάριο Ατονική Θεωρία & Τεχνικές Ενορχήστρωσης στο Ωδείο Γκύζη, Αθήνα.
        • 11-12-2005 Διάλεξη-Παρουσίαση ειδικών θεμάτων στο Σεμινάριο Ατονική Θεωρία & Τεχνικές Ενορχήστρωσης, Ωδείο Γκύζη, Αθήνα.

        2004

        • 29-10-2004 Διεύθυνση Ορχήστρας: Big Band Δήμου Αθηναίων Αίθουσα (Αμφιθέατρο) Εκδηλώσεων του 9,84 ‘Τεχνόπολη’ Δήμου Αθηναίων. Rex Richardson σολίστ
        • 30-10-04 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος. Rex Richardson, σολίστ.
        • 2-11-04 Επιμέλεια στη συναυλία του Τζαζ Κουιντέτου Jacky Allen &M.Kocour στα πλαίσια του Τζαζ Φεστιβάλ Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.Καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ: A. Ζέρβας
        • 3-11-04 Επιμέλεια στη συναυλία του Τζαζ Κουαρτέτου Α. Λαδόπουλου στα πλαίσια του Τζαζ Φεστιβάλ Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης .Καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ: A. Ζέρβας
        • 4-11-04 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Αθηναϊκή Ορχήστρα Τζαζ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στα πλαίσια Φεστιβάλ Τζαζ,Σολίστ, Rex RichardsonΚαλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ: A. Ζέρβας
        • 16-12-04 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων ‘Εγκαίνια Δένδρου Χριστουγέννων’ στο Σύνταγμα, Αθήνα.
        • 29-3-04 28-3-04 27-3-04 26-3-04Ηχογράφηση με την Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ) έργων για την τελετή έναρξης και λήξης Ολυμπιακών Αγώνων, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, διεύθυνση Στ. Ξαρχάκος.
        • 30-4-04 Ρεσιτάλ σαξοφώνου με έργα για σαξόφωνο και tape, ΤΜΣ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Αίθουσα Ιονίου Ακαδημίας, Κέρκυρα.
        • 3-5-04 Συναυλία με το Κουαρτέτο Σαξοφώνων Αθήνας (έργο: Καλοφωνικόν), στα πλαίσια εκδήλωσης για το Μ. Αδάμη, Αίθουσα συναυλιών Ωδείου Φ. Νάκας, Αθήνα.
        • 19-5-2004 Σολιστική συμμετοχή σε συναυλία στα πλαίσια εκδήλωσης του Συλλόγου Σαξοφώνου Ελλάδος στο Ωδείο Νεαπόλεως-Θεσσαλονίκης. (Α΄ εκτέλεση του έργου Ντουέτο για Σαξόφωνο και Βιολί του Δ. Θέμελη: Α. Ζέρβας, αλτο σαξ., Εύη Δελφινοπούλου, βιολί).
        • 28-5-2004 Ρεσιτάλ σαξοφώνου με έργα για σαξόφωνο και tape, ΤΜΣ, ΑΠΘ, Θέρμη .
        • 10-6-2004 Συμμετοχή σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με έργα μουσικής δωματίου (Α. Ζέρβας, κλαρινέτο).
        • 9 -7-04 Ρεσιτάλ σαξοφώνου με έργα για σαξόφωνο και tape, στα πλαίσια του 6ου Διεθνούς Σεμιναρίου Πνευστών στα Καλάβρυτα.
        • 19-7-04 Σολιστική Συμμετοχή (φλάουτο-κλαρινέτο) σε Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ), Α. Μπάλτσα, σολίστ, στη Γερμανία Ρέγκενσμπουργ,διεύθυνση Στ. Ξαρχάκος.
        • 21-7-04 Σολιστική Συμμετοχή (φλάουτο-κλαρινέτο) σε Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ), Α. Μπάλτσα, σολίστ, στη Γερμανία Ίνγκολστατ,διεύθυνση Στ. Ξαρχάκος.
        • 11-8-04 Σολιστική Συμμετοχή (φλάουτο-κλαρινέτο) σε Συναυλία του Νότη Μαυρουδή στο Ηρώδειο.
        • 29-8-04 Σολιστική Συμμετοχή (φλάουτο-κλαρινέτο) σε Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ) στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο ΟΑΚΑ,διεύθυνση Στ. Ξαρχάκος.
        • 31-10-2004 Επιμέλεια στο Ρεσιτάλ τρομπέτας, σολίστ Rex Richardson, Αχιλλέας Γουάστωρ, πιάνο. Έργα Σκαλκότα, Hindemith, Henze, Richardson, Ζέρβα. Αίθουσα (Αμφιθέατρο) Εκδηλώσεων του 9,84 ‘Τεχνόπολη’ Δήμου Αθηναίων.
        • 23-11-04 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου με τίτλο «Ακαδημαϊκό Σαξόφωνο» με σύγχρονα έργα. Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συμμετείχαν: A Ζέρβας, άλτο σαξόφωνοΔ. Χανδράκης, βιολί. Δ. Πάτρας, τσέλο. Λ. Τότσιου, πιάνο
        • 25-11-04 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου με τίτλο «Ακαδημαϊκό Σαξόφωνο» με σύγχρονα έργα. Αίθουσα Ωδείου Φ. Νάκας, Αθήνα.Συμμετείχαν: A Ζέρβας, άλτο σαξόφωνοΔ. Χανδράκης, βιολίΔ. Πάτρας, τσέλοΛ. Τότσιου, πιάνο
        • 13-12-04 Συναυλία: Ένδον για άλτο σαξόφωνο και tape, του M.Aδάμη. στα πλαίσια συναυλίας της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, Αίθουσα Γκαίτε Γερμανικού Ινστιτούτου Αθήνας.
        • 7-2-2004 Διάλεξη με θέμα: «Νέες μορφές σύνθεσης μέσα από τις διδακτικές μεθόδους των William Russo καιVincent Persichetti». Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας.
        • 19-6-2004 Ανακοίνωση με θέμα: «Ιδιομορφίες και νέες προοπτικές στη φωνητική μουσική του 20ου αιώνα», στις εργασίες της Ημερίδας της ΕΕΜΕ. Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
        • 7 ως 11– 7-04 Συμμετοχή στο 6ο Διεθνές Σεμινάριο Καλαβρύτων (Ατονική Θεωρία και Σύνθεση).
        • 27-11-04 Διάλεξη με θέμα: «Ανάλυση έργων για σαξόφωνο, όργανο και κρουστά του Alan Stout». Ωδείο Τέχνης, Μοσχάτο.
        • Κείμενο: «Τζαζ Αναδρομή». (Δημοσιευμένο στο πρόγραμμα του Τζαζ Φεστιβάλ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, 2 ως 4, Νοεμβρ. 2004.)

        2003

        • 20-4-03 Επιμέλεια στη Συναυλία με τίτλο Νέοι Συνθέτες, ΑίθουσαΤελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
        • 14-5-03 Επιμέλεια Συναυλία Φοιτητών του ΤΜΕΤ (για το μάθημαΜουσική Δημιουργία).
        • 7 ως 10-8-03 Επιμέλεια στο Σεμινάριο και Συναυλία του Dr. F. Hemke, Καλάβρυτα.
        • 21-10-03 Επιμέλεια στη Συναυλία του Trio Verdehr, Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
        • 30-10-03 Επιμέλεια στο Ρεσιτάλ τρομπέτας, σολίστ Rex Richardson –εκτέλεση του έργου μου Rondo for Solo Trumpet,Αίθουσα Τελετών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
        • 28-2-2003, Διεύθυνση Ορχήστρας: Σύνολο Σύγχρονης Μουσικής-Χάλκινων Πνευστών Δήμου Αθηναίων, Ωδείο Αθηνών. (και εκτέλεση του έργου μου BRASS).
        • 7-3-03 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στην Πλατεία Κολωνακίου & Πλατεία Φ. Νέγρη. Σολίστ, Mark Smith, κρουστά.
        • 8-3-03 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στην Ερμού. Σολίστ, Mark Smith, κρουστά.
        • 9-3-03 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στο Θησείο. Σολίστ, Mark Smith, κρουστά.
        • 21-3-03 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Ορχήστρας Σαξοφώνων ΣΣΕ, Αίθουσα Συναυλιών MUSE, Αθήνα.
        • 7-4-03 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία με το Μικρό Σύνολο Πνευστών του Δήμου Αθηναίων, στα πλαίσια κύκλου συναυλιών της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, Αίθουσα Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (εκτέλεση του έργου μου BRASS).
        • 1 ως 6-8-03 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλίες με την Ορχήστρα ΕγχόρδωνΘεσσαλονίκης στην Ικαρία με έργα Δ. Θέμελη και Θ. Ζέρβα.
        • 28-10-2003 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand στη Μουσική Σκηνή Αθηνά - Ωδείο Τέχνης, σολίστ Rex Richardson, τρομπέτα.
        • 9-11-03 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
        • 10-11-03 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
        • 11-11-03 Διεύθυνση Ορχήστρας: Συναυλία Big Βand Δήμου Αθηναίων στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
        • 31-3-03 Συναυλία πορτρέτο με τίτλο: Μουσικό Ήθος. (με νέα έργα του Α. Ζέρβα). Αίθουσα Τελετών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
        • 15-11-03 Συναυλία (A. Ζέρβας σόλο σαξόφωνο: Ένδον για άλτο σαξόφωνο και tape, του M.Aδάμη) στα πλαίσια συναυλίας της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, Αίθουσα Γκαίτε Γερμανικό Ινστιτούτου Αθήνας.
        • 7-1-03 Διάλεξη με θέμα: «Η εμπειρική αναλυτική προσέγγιση ως λειτουργικό μέσο αποκωδικοποίησης των δομικών στοιχείων σε έργα μετά το 1945: από την εκλογίκευση στην ακουστική κατανόηση». MUSE, Αθήνα.
        • 27-10-03 Διάλεξη με θέμα «Farben: Μια αναλυτική εκδοχή στη μικροδομή του έργου». Ωδείο Τέχνης, Μοσχάτο.

        2001

        • ΩΔΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ, Διάλεξη: "Σύγχρονη Ελληνική Μουσική", 11-1-2001
        • 12.9.2001 Διάλεξη "Contemporary Greek Music" Western Michigan University, ΗΠΑ.
        • 24.9.2001 Διάλεξη "Contemporary Greek Music." School of Music Recital Hall, Louisiana State University, Baton Rouge, ΗΠΑ.
        • ʼρθρο: "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΪΝΤΙΛΙΑΝΟΣ." Μουσικοί Ορίζοντες Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, Αθήνα, Ιαν. 2001.

        2000

        • ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, Θέατρο Ρεάλτο, Λεμεσός, Κύπρος, 15-1-2000, Σολίστ
        • ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, Θέατρο Παλλάς, 21-1-2000, (Ραβέλ Μουζόρφσκυ) Σολίστ
        • ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Αθηναϊκό Δημοτικό Θέατρο, 22-1-2000, Διεύθυνση Ορχήστρας
        • ΤΖΑΖ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Big Band του Δήμου Αθηναίων, Αθηναϊκό Δημοτικό Θέατρο, 24-1-2000, Διεύθυνση Ορχήστρας
        • ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, Βαφοπούλειο Θέατρο, Θεσ/νικη, 12-2-2000, Σολίστ
        • ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 18-2-2000, (Προκόπιεφ) Συμμετοχή
        • ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Αθηναϊκό Δημοτικό Θέατρο, 21-2-2000, Μουσική Επιμέλεια-Σολίστ
        • ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Αθηναϊκό Δημοτικό Θέατρο, 1-3-2000, Διεύθυνση Ορχήστρας
        • ΤΖΑΖ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Big Band του Δήμου Αθηναίων Πλατεία Συντάγματος, 3-3-2000, Διεύθυνση Ορχήστρας
        • LOUISIANA SINFONIETTA, Εκτέλεση έργου μου, Recital Hall, Louisiana State University, (LA USA) 19-3-2000
        • ΩΔΕΙΟ Φ. ΝΑΚΑΣ, 24-3-2000, Διάλεξη: "Ryo Noda- Στιλιστική Ανάλυση"
        • ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Μουσική Περιοδεία, 10 έως 20-4-2000, Σολίστ
        • ΤΖΑΖ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Big Band του Δήμου Αθηναίων, Θέατρο "Αλίκη"-Πεδίον του ʼρεως, 19-5-2000, Διεύθυνση Ορχήστρας
        • ΤΖΑΖ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Big Band του Δήμου Αθηναίων, Αθηναϊκό Δημοτικό Θέατρο, 20-5-2000, Διεύθυνση Ορχήστρας
        • ΤΖΑΖ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Big Band του Δήμου Αθηναίων, Φεστιβάλ Λευκάδας, 31-7-2000, Διεύθυνση Ορχήστρας
        • ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, 11ο Φεστιβάλ Μουσικής, Πόρτο Χέλι, 11-8-2000, Σολίστ-παρουσίαση του έργου μου
        • ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΣΑΞΟΦΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, Υπ. Πολιτισμού, εκδηλώσεις για την Πανσέληνο, Πρέσπες, 16-8-2000, Σολίστ
        • ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Συναυλία, Λεμεσός, Κύπρος, 23-9-2000, Σολίστ
        • PICK STEIGER CONCERT HALL, Evanston, Illinois, U.S.A.,Παρουσίαση Σύνθεσης μου "Dialogs for b-flat clarinet and alto saxophone", 2-10-2000
        • ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Συναυλία, Ηρώδειο 2-10-2000, Σολίστ
        • ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Σολιστική Συμμετοχή σε ηχογράφηση 2,3,5-10-2000
        • ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, Συναυλία Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Ρ. Στράους) 12-11-2000, Συμμετοχή, άλτο σαξόφωνο
        • ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Συναυλία, Αθηναϊκό Δημοτικό Θέατρο, 16-11-2000, Σολίστ
        • ΤΖΑΖ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, Big Band του Δήμου Αθηναίων, Συναυλία, Αθηναϊκό Δημοτικό Θέατρο, 24-11-2000, Διεύθυνση Ορχήστρας
        • ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Συναυλία Παλλάς, 6-12-2000, Σολίστ
        • ΤΖΑΖ ΟΡΧΗΣΤΡΑ, Big Band του Δήμου Αθηναίων, Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, Αθηναϊκό Δημοτικό Θέατρο, 8-12-2000, Διεύθυνση Ορχήστρας
        • 14.9.2001 Διάλεξη "Contemporary Greek Music" ButlerUniversity, Indianapolis, ΗΠΑ.
        • ʼρθρο: "ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΑΡΑΚΜΗ Ή ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ;" Μουσικοί Ορίζοντες Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, Αθήνα, Σεπ. 2000.
        • ʼρθρο: "ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ." Μουσικοί ΟρίζοντεςΠανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, Αθήνα, Οκτ. 2000.

        1999

        • CARNEGIE HALL, 11-5-1999, Εκτέλεση έργου μου, New York (NY USA)
        • LOUISIANA SINFONIETTA, 16-4-1999, Εκτέλεση έργου μου, Baton Rouge Gallery, Baton Rouge, (LA USA)
        • ΩΔΕΙΟ Φ. ΝΑΚΑΣ, Συναυλία Σαξοφώνου, 1-12-1999, Σολίστ
        • ΩΔΕΙΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ, 2-12-1999, Διάλεξη: "Μουσική στον 20ο Αιώνα"
        • ΙΝDIANAPOLIS UNIVERSITY OF ATHENS, 3-12-1999, Διάλεξη: "Dinos Constantinides and His Music"
        • ΩΔΕΙΟ Φ. ΝΑΚΑΣ, 4-12-1999, Διάλεξη: "Amnon Wolman και η Μουσική Αισθητική του"
        • ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & BIG BAND της ΕΡΤ, Κολλέγιο Αθηνών, 15-12-1999, Διεύθυνση Ορχήστρας
        • ΤΖΑΖ ΟΡΧΗΣΤΡΑ Big Band του Δήμου Αθηναίων, Ακρόπολις "Μιλένιουμ", 31-12-1999, Διεύθυνση Ορχήστρας
        • ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ, 11ο Φεστιβάλ Μουσικής, Πόρτο Χέλι, 6-8-1999, Σολίστ-παρουσίαση του έργου μου
        • Κείμενο: "JAZZ CONCERT" στο πρόγραμμα της συναυλίας Jazz Valentine της Big Band της ΕΡΤ, Αθήνα, Φεβ. 1999.

        1998

        • Κείμενο: "ΩΔΗ ΠΟΡΕΙΑΣ-ΕΓΚΩΜΙΟΝ"στο πρόγραμμα συναυλίας ΚΟΕΜ στο Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για το ομώνυμο έργο του Στ. Ξαρχάκου, Αθήνα, Μαρ. 1998.

        • Chief editor: mus-e-journal at muse.gr, electronic theory-composition journal.
        Wheelchair Blue
        Accessibility Tools
        Fonts PlusIncrease Text
        Fonts MinusDecrease Text
        ContrastHigh Contrast
        GrayscaleGrayscale
        Readable FontReadable Font