Διαδικασίες


Αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης της ανάληψης της οικονομικής διαχείρισης έργων ή Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου από την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με το Λογιστήριο.