Δημητριάδου Δέσποινα
 • 2310 891.474
 • dimitria uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 500.Γ

  Δημητριάδου Δέσποινα

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας, στον Τομέα «Κοινωνιογλωσσολογία», του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001)
  • Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, με Ειδίκευση «Αρχαιολογία», της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1995)
  • Πτυχίο Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (1989).
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • MODERN GREEK LANGUAGE for Advanced level I (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ0903)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.      ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0903

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α΄, Ε΄, ΣΤ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Greek Language Advanced Level Ι (Erasmus+)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Greek Language Intermediate Level ΙI

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητέςαναμένεται:

  •     να αποκτήσουν νέα γνώση και να αναπτύξουν δεξιότητες στις 4 ενότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και κατανόηση λόγου)

  •     να κατανοούν γραπτό και προφορικό λόγο σε επίπεδο προχωρημένων

  •     να αναγνωρίζουν και να αναλύουν σύνθετες μορφοσυντακτικές δομές

  •     να συνθέτουν, παραγάγουν νέα γλωσσική δομή σε επίπεδο  προχωρημένων

  •     να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων

  •     να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική τους συνείδηση

  •     να αναπτύξουν ικανότητες Δία Βίου Μάθησης

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε προχωρημένο επίπεδο. Διδάσκονται σύνθετα μορφολογικά και συντακτικά φαινόμενα.Στο τέλος του εξαμήνου οι αλλοδαπές/οί —μη φυσικές/οί ομιλήτριες/ητές— φοιτήτριες/ητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα με ευχέρεια και αυθορμητισμό, έτσι ώστε η επικοινωνία με τις/τους φυσικές/ούς ομιλήτριες/ητέςνα γίνεται χωρίς πίεση και δυσκολία, πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις κύριες ιδέες ακόμη και σε αφηρημένα θέματα, να παραγάγουν λόγο με σαφήνεια και λεπτομέρεια σε ευρύ πεδίο θεμάτων και να εξηγούν μία άποψη πάνω σε ένα θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων επιλογών. Διδάσκονται κείμενα σε θέματα όπως εργασία, ανεργία, εκπαίδευση, δημόσια διοίκηση, κοινωνικά προβλήματα.

   

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  48

  Αυτόνομη μελέτη

  50

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ητώνείναι προφορική και γραπτή, διαμορφωτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και συμπερασματική στις εξετάσεις.

  Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

   

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Γκαρέλη Έφη, Έφη Καπούλα, Μάχη Μοντζολή, Στέλα Νεστοράτου, Ευαγγελία Πρίτση, Νίκος Ρουμπής, Γεωργία Συκαρά (2016), Ταξίδι στην Ελλάδα 3, Αθήνα: Γρηγόρη, ISBN 978-960-333-868-0.

  2. Μπαμπινιώτης Γεώργιος (2019), ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,  Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας ΙΚΕ, ISBN: 978-960-9582-14-8.

  3.  Μπαμπινιώτης Γεώργιος (2018), ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ,  Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας  ΙΚΕ, ISBN:   978-960-9582-12-4 .

  4.   Κλαίρης Χρήστος, Μπαμπινιώτης Γεώργιος (2011), ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας  ΙΚΕ, ISBN:    978-960-9582-01.

   

  • MODERN GREEK LANGUAGE for Advanced level II (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ09031)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.      ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ09031

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β΄, Ε΄, ΣΤ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Greek Language Advanced Level ΙΙ (Erasmus+)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Greek Language Advanced Level Ι

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητέςαναμένεται:

  •     να αποκτήσουν νέα γνώση και να αναπτύξουν δεξιότητες στις 4 ενότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και κατανόηση λόγου)

  •     να κατανοούν γραπτό και προφορικό λόγο σε επίπεδο προχωρημένων

  •     να αναγνωρίζουν και να αναλύουν σύνθετες μορφοσυντακτικές δομές

  •     να συνθέτουν, παραγάγουν νέα γλωσσική δομή σε επίπεδο  προχωρημένων

  •     να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων

  •     να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική τους συνείδηση

  •     να αναπτύξουν ικανότητες Δία Βίου Μάθησης

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε προχωρημένο επίπεδο. Συνεχίζεται η διδασκαλία σύνθετων μορφολογικών και συντακτικών φαινομένων.Στο τέλος του εξαμήνου οι αλλοδαπές/οί —μη φυσικές/οί ομιλήτριες/ητές— φοιτήτριες/ητέςπρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν ένα ευρύ φάσμα σύνθετων και μακροσκελών κειμένων και να αναγνωρίζουν σημασίες που υπονοούνται, να μπορούν να εκφραστούν άνετα, αυθόρμητα και ευέλικτα με κανονικό ρυθμό ομιλίας, χωρίς να χρειάζονται χρόνο για αναζήτηση σωστών εκφράσεων, στον κατάλληλο βαθμό τυπικότητας, ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας, να μπορούν να παραγάγουν σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα στο ανάλογο ύφος, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη στρατηγική και ευρύ φάσμα εννοιών. Διδάσκονται κείμενα σε θέματα όπως υγεία, οικολογία, δικαιοσύνη και οικονομικά.

   

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωποσε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  48

  Αυτόνομη μελέτη

  50

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ητώνείναι προφορική και γραπτή, διαμορφωτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και συμπερασματική στις εξετάσεις.

  Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

   

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Γκαρέλη Έφη, Έφη Καπούλα, Μάχη Μοντζολή, Στέλα Νεστοράτου, Ευαγγελία Πρίτση, Νίκος Ρουμπής, Γεωργία Συκαρά (2016), Ταξίδι στην Ελλάδα 3, Αθήνα: Γρηγόρη, ISBN 978-960-333-868-0.

  2. Μπαμπινιώτης Γεώργιος (2019), ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,  Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας ΙΚΕ, ISBN: 978-960-9582-14-8.

  3.  Μπαμπινιώτης Γεώργιος (2018), ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ,  Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας  ΙΚΕ, ISBN:   978-960-9582-12-4 .

  4.   Κλαίρης Χρήστος, Μπαμπινιώτης Γεώργιος (2011), ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας  ΙΚΕ, ISBN:    978-960-9582-01.

   

   

  • MODERN GREEK LANGUAGE for Beginners level I (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ0901)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.      ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0901

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε΄, ΣΤ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Greek Language Beginners Level Ι (Erasmus+)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητέςαναμένεται:

  •     να αποκτήσουν νέα γνώση και να αναπτύξουν δεξιότητες στις 4 ενότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και κατανόηση λόγου)

  •     να κατανοούν γραπτό και προφορικό λόγο σε επίπεδο αρχαρίων – καθημερινής ζωής

  •     να αναγνωρίζουν και να αναλύουν απλές μορφοσυντακτικές δομές

  •     να συνθέτουν, παραγάγουν νέα γλωσσική δομή σε επίπεδο αρχαρίων

  •     να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων

  •     να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική τους συνείδηση

  •     να αναπτύξουν ικανότητες Δία Βίου Μάθησης

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε αρχάριες/ους εισερχόμενες/ους φοιτήτριες/ητέςτου προγράμματος Erasmus ενώ γίνεται προσπάθεια για την παράλληλη εξοικείωση των φοιτητριών/ητώνμε την ελληνική κουλτούρα και κοινωνία.Οι φοιτήτριες/ητέςδιδάσκονται πώς να επικοινωνήσουν στα ελληνικά σε απλές καταστάσεις επικοινωνίας, να αναπτύσσουν την ακουστική τους αντίληψη καθώς και την ικανότητά τους να διαβάζουν, να μιλούν και να γράφουν σωστά. Οι φοιτήτριες/ητέςμαθαίνουν να αναγνωρίζουν μία απλή συνομιλία μεταξύ δύο φυσικών ομιλητριών/ών για απλά θέματα της καθημερινότητας, μαθαίνουν να συστήνονται, να ανταλλάσσουν χαιρετισμούς, να ζητούν πληροφορίες και να δίνουν κατευθύνσεις, να εκφράζουν θετικά ή αρνητικά συναισθήματα, να ψωνίζουν, να γράφουν σύντομα απλά κείμενα σχετικά με απλές καθημερινές καταστάσεις και να παρέχουν βασικές πληροφορίες.

   

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  48

  Αυτόνομη μελέτη

  50

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ητώνείναι προφορική και γραπτή, διαμορφωτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και συμπερασματική στις εξετάσεις.

  Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

   

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Αρβανιτάκης Κλεάνθης και Φρόσω Αρβανιτάκη (2011), Επικοινωνήστε Ελληνικά 1, Αθήνα:Δέλτος, ISBN 978-960-8464-13-1.

  2. Αρβανιτάκης Κλεάνθης και Φρόσω Αρβανιτάκη (2002), Επικοινωνήστε Ελληνικά, Βιβλίο Ασκήσεων 1α,  Αθήνα:Δέλτος, ISBN: 978-960-7914-11-7.

   

   

  • MODERN GREEK LANGUAGE for Beginners level II (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ09011)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1.      ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ09011

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε΄, ΣΤ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Greek Language Beginners Level ΙI (Erasmus+)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Greek Language Beginners Level I

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητέςαναμένεται:

  •     να αποκτήσουν νέα γνώση και να αναπτύξουν δεξιότητες στις 4 ενότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και κατανόηση λόγου)

  •     να κατανοούν γραπτό και προφορικό λόγο σε επίπεδο αρχαρίων – καθημερινής ζωής

  •     να αναγνωρίζουν και να αναλύουν απλές μορφοσυντακτικές δομές

  •     να συνθέτουν, παραγάγουν νέα γλωσσική δομή σε επίπεδο αρχαρίων

  •     να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων

  •     να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική τους συνείδηση

  •     να αναπτύξουν ικανότητες Δία Βίου Μάθησης

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε αρχάριες/ους εισερχόμενες/ους φοιτήτριες/ητέςτου προγράμματος Erasmus. Οι φοιτήτριες/ητέςδιδάσκονται πώς να επικοινωνήσουν στα ελληνικά σε διάφορες καταστάσεις επικοινωνίας, να αναπτύσσουν την ακουστική και αναγνωστική τους αντίληψη καθώς και την ικανότητά τους να μιλούν και να γράφουν σωστά. Οι φοιτήτριες/ητέςμαθαίνουν να εκφράζονται στον προφορικό και τον γραπτό λόγο σε μια ποικιλία γενικών γλωσσικών καταστάσεων/συνθηκών που απαιτούν την ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικών απόψεων. Μαθαίνουν να ψωνίζουν (είδη τροφίμων και ένδυσης), να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να συγκρίνουν καθημερινά αντικείμενα και πρόσωπα, να επικοινωνούν στo ταξίδι, την τράπεζα, σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, να εκφράζουν επιθυμίες, συναισθήματα, προτιμήσεις και κρίσεις, να δίνουν πληροφορίες.

   

   4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωποσε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  48

  Αυτόνομη μελέτη

  50

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ητώνείναι προφορική και γραπτή, διαμορφωτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και συμπερασματική στις εξετάσεις.

  Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

   

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Αρβανιτάκης Κλεάνθης και Φρόσω Αρβανιτάκη (2011), Επικοινωνήστε Ελληνικά 1, Αθήνα:Δέλτος, ISBN 978-960-8464-13-1.

  2. Αρβανιτάκης Κλεάνθης και Φρόσω Αρβανιτάκη (2002), Επικοινωνήστε Ελληνικά, Βιβλίο Ασκήσεων 1β,  Αθήνα:Δέλτος, ISBN: 978-960-7914-12-4.

  Κλεάνθης Αρβανιτάκης, Φρόσω Αρβανιτάκη (2011), Επικοινωνήστε Ελληνικά 1, Αθήνα, Δέλτος, ISBN 978-960-8464-13-1

   

  • MODERN GREEK LANGUAGE Intermediate level I (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ0902)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1.      ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0902

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε΄, ΣΤ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Greek Language Intermediate Level Ι (Erasmus+)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Greek Language Beginners Level II

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητέςαναμένεται:

  •     να αποκτήσουν νέα γνώση και να αναπτύξουν δεξιότητες στις 4 ενότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και κατανόηση λόγου)

  •     να κατανοούν γραπτό και προφορικό λόγο σε μέσο επίπεδο, καθημερινής και επαγγελματικής ζωής

  •     να αναγνωρίζουν και να αναλύουν σύνθετες μορφοσυντακτικές δομές

  •     να συνθέτουν, παραγάγουν νέα γλωσσική δομή σε μέσο επίπεδο

  •     να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων

  •     να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική τους συνείδηση

  •     να αναπτύξουν ικανότητες Δία Βίου Μάθησης

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) σε μέσο επίπεδο. Διδάσκονται σύνθετες γραμματικές και συντακτικές δομές (π.χ. προστακτική με αδύνατο τύπο προσωπικών αντωνυμιών). Γίνεται προσπάθεια εμπλουτισμού του λεξιλογίου των φοιτητριών/ώνσε θέματα π.χ. στο περίπτερο, διαδρομές λεωφορείου. Στόχος του μαθήματος είναι στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητέςνα έχουν αφομοιώσει βασικές δομές γραμματικής και συντακτικού, να είναι σε θέση να αντιδρούν σε βασικές περιπτώσεις καθημερινής και επαγγελματικής ζωής, να κατανοούν τα καθήκοντα εργασίας που τους ανατίθεται, να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν σε δημόσιες υπηρεσίες, να συμπληρώνουν σύνθετα έντυπα, να κατανοούν σύνθετες οδηγίες και πληροφορίες, να εκφράζουν τα συναισθήματα τους και να παρουσιάζουν με απλή επιχειρηματολογία τις απόψεις τους σε οικεία θέματα.

   

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  48

  Αυτόνομη μελέτη

  50

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ητώνείναι προφορική και γραπτή, διαμορφωτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και συμπερασματική στις εξετάσεις.

  Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

   

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Αρβανιτάκης Κλεάνθης και Φρόσω Αρβανιτάκη (2011), Επικοινωνήστε Ελληνικά 2, Αθήνα:Δέλτος, ISBN 978-960-8464-14-8.

  2. Αρβανιτάκης Κλεάνθης και Φρόσω Αρβανιτάκη (2003), Επικοινωνήστε Ελληνικά, Βιβλίο Ασκήσεων 2α,  Αθήνα:Δέλτος, ISBN: 978-960-7914-23-1.

  • MODERN GREEK LANGUAGE Intermediate level II (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ09021)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.      ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ09021

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε΄, ΣΤ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Greek Language Intermediate Level ΙI (Erasmus+)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Greek Language Intermediate Level I

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  Αγγλική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητέςαναμένεται:

  •     να αποκτήσουν νέα γνώση και να αναπτύξουν δεξιότητες στις 4 ενότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και κατανόηση λόγου)

  •     να κατανοούν γραπτό και προφορικό λόγο σε μέσο επίπεδο, καθημερινής και επαγγελματικής ζωής

  •     να αναγνωρίζουν και να αναλύουν σύνθετες μορφοσυντακτικές δομές

  •     να συνθέτουν, παραγάγουν νέα γλωσσική δομή σε μέσο επίπεδο

  •     να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων

  •     να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική τους συνείδηση

  •     να αναπτύξουν ικανότητες Δία Βίου Μάθησης

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) σε μέσο επίπεδο. Διδάσκονται σύνθετες γραμματικές και συντακτικές δομές (π.χ. πλάγιος λόγος). Γίνεται προσπάθεια εμπλουτισμού του λεξιλογίου των φοιτητριών/ώνσε θέματα π.χ. διακοπές, κουζίνα και ιστορία της χώρας, Μ.Μ.Ε.. Στόχος του μαθήματος είναι στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητέςνα μπορούν να κατανοήσουν έστω τα κύρια σημεία ενός κειμένου ή απλής ομιλίας σε θέματα των ενδιαφερόντων τους, που περιέχουν καθημερινή γλώσσα υψηλής συχνότητας, να είναι σε θέση να περιγράψουν τις εμπειρίες και τα σχέδια τους, συνδέοντας φράσεις με απλό τρόπο και δίνοντας εξηγήσεις για τις απόψεις τους, και να είναι σε θέση να παραγάγουν μεγαλύτερα, σαφή κείμενα για θέματα των ενδιαφερόντων τους δίνοντας επιχειρήματα για τη θέση τους.

   

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  48

  Αυτόνομη μελέτη

  50

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ητώνείναι προφορική και γραπτή, διαμορφωτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και συμπερασματική στις εξετάσεις.

  Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

   

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Αρβανιτάκης Κλεάνθης και Φρόσω Αρβανιτάκη (2011), Επικοινωνήστε Ελληνικά 2, Αθήνα:Δέλτος, ISBN 978-960-8464-14-8.

  2. Αρβανιτάκης Κλεάνθης και Φρόσω Αρβανιτάκη (2003), Επικοινωνήστε Ελληνικά, Βιβλίο Ασκήσεων 2β,  Αθήνα:Δέλτος, ISBN: 978-960-7914-24-8.

   

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ I - GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE I
   (ΞΓ1612)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  -Απόκτηση νέας γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ομιλία, γραφή, ανάγνωση και κατανόηση λόγου

  - Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου σε επίπεδο προχωρημένων χρηστών

  - Αναγνώριση και ανάλυση σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών

  - Σύνθεση και παραγωγή νέας γλωσσικής δομής σε επίπεδο  προχωρημένων χρηστών

  - Καλλιέργεια κριτικής σκέψης με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων

  - Ανάπτυξη διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής συνείδησης

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων Δία Βίου Μάθησης 

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ II - GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE II
   (ΞΓ2612)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα


  - Απόκτηση νέας γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις 4 ενότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και κατανόηση λόγου)

  - Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου σε επίπεδο προχωρημένων χρηστών

  - Αναγνώριση και ανάλυση σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών

  - Σύνθεση και παραγωγή νέας γλωσσικής δομής σε επίπεδο προχωρημένων χρηστών

  - Καλλιέργεια κριτικής σκέψης με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων

  - Ανάπτυξη διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής συνείδησης

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων Δία Βίου Μάθησης

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ III - GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE III
   (ΞΓ3612)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Απόκτηση νέας γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις 4 ενότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και κατανόηση λόγου)

  - Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου σε επίπεδο προχωρημένων χρηστών

  - Αναγνώριση και ανάλυση σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών

  - Σύνθεση και παραγωγή νέας γλωσσικής δομής σε επίπεδο προχωρημένων χρηστών

  - Καλλιέργεια κριτικής σκέψης με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων

  - Ανάπτυξη διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής συνείδησης

  - Ανάπτυξη ικανοτήτων Δία Βίου Μάθησης

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ IV - GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE IV
   (ΞΓ4612)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα

  - Απόκτηση νέας γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις 4 ενότητες

  - Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου σε επίπεδο προχωρημένων χρηστών

  - Αναγνώριση και ανάλυση σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών

  - Εξοικείωση με την ορολογία και την ανάλυση δομών επιστημονικού λόγου

  - Παρουσίαση και συζήτηση απόψεων

  - Σύνθεση και παραγωγή νέας γλωσσικής δομής σε επίπεδο προχωρημένων χρηστών

  - Σύνθεση και παραγωγή επιστημονικού λόγου

  - Καλλιέργεια κριτικής σκέψης με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων

  - Ανάπτυξη διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής συνείδησης

  • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ III
   (ΒΣ090311-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.      ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ090311-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ελληνική Γλώσσα για Προχωρημένους III

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Greek Language Advanced Level IΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται:

  •     να αποκτήσουν νέα γνώση και να αναπτύξουν δεξιότητες στις 4 ενότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και κατανόηση λόγου)

  •     να κατανοούν γραπτό και προφορικό λόγο σε επίπεδο προχωρημένων

  •     να αναγνωρίζουν και να αναλύουν σύνθετες μορφοσυντακτικές δομές

  •     να συνθέτουν, παραγάγουν νέα γλωσσική δομή σε επίπεδο προχωρημένων

  •     να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων

  •     να καλλιεργήσουν τη διαλογική επικοινωνία τους και τη συγγραφική τους ικανότητα

  •     να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική τους συνείδηση

  •     να αναπτύξουν ικανότητες Δία Βίου Μάθησης

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στο τέλος του εξαμήνου οι αλλοδαπές/οί —μη φυσικές/οί ομιλήτριες/ητές— φοιτήτριες/ητές πρέπει να μπορούν να κατανοούν σχετικά εύκολα όλα όσα ακούν ή διαβάζουν, να είναι σε θέση να διακρίνουν διαφορές ύφους και αναφορές σε κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία, να μπορούν να κατανοούν όλα τα είδη του λόγου, συμπεριλαμβανομένων σύνθετων κειμένων, εξειδικευμένων άρθρων και λογοτεχνικών κειμένων, να μπορούν να εκφραστούν με άνεση και ακρίβεια σε σύνθετες περιστάσεις επικοινωνίας, να διατυπώνουν επιχειρήματα με ύφος που ταιριάζει στην περίσταση και με λογική δομή, να μπορούν να γράψουν περιλήψεις και κριτικές σε ευρύ φάσμα θεμάτων, να παραγάγουν κείμενα αντλώντας πληροφορίες από διαφορετικές γραπτές ή προφορικές πηγές, ανασυνθέτοντας επιμέρους στοιχεία σε μία συνεκτική παρουσίαση που βοηθάει την/τον αναγνώστρια/η-ακροάτρια/ατή να εντοπίσει τα σημαντικά σημεία του κειμένου.

   

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  48

  Αυτόνομη μελέτη

  50

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ητών είναι προφορική και γραπτή, διαμορφωτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και συμπερασματική στις εξετάσεις.

  Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

  Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

   

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Γκαρέλη Έφη, Έφη Καπούλα, Μάχη Μοντζολή, Στέλα Νεστοράτου, Ευαγγελία Πρίτση, Νίκος Ρουμπής, Γεωργία Συκαρά (2016), Ταξίδι στην Ελλάδα 3, Αθήνα: Γρηγόρη, ISBN 978-960-333-868-0.

  2. Μπαμπινιώτης Γεώργιος (2019), ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,  Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας ΙΚΕ, ISBN: 978-960-9582-14-8.

  3.  Μπαμπινιώτης Γεώργιος (2018), ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ,  Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας  ΙΚΕ, ISBN:   978-960-9582-12-4 .

  4.   Κλαίρης Χρήστος, Μπαμπινιώτης Γεώργιος (2011), ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας  ΙΚΕ, ISBN:    978-960-9582-01.

  • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ IV
   (ΒΣ090312-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1.      ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ090312-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ελληνική Γλώσσα για Προχωρημένους ΙV

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  Γενικών Γνώσεων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Ελληνική Γλώσσα για Προχωρημένους III

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται:

  •     να αποκτήσουν νέα γνώση και να αναπτύξουν δεξιότητες στις 4 ενότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και κατανόηση λόγου)

  •     να κατανοούν γραπτό και προφορικό λόγο σε επίπεδο προχωρημένων

  •     να αναγνωρίζουν και να αναλύουν σύνθετες μορφοσυντακτικές δομές

  •     να συνθέτουν, παραγάγουν νέα γλωσσική δομή σε επίπεδο προχωρημένων

  •     να εξοικειωθούν με την ορολογία και την ανάλυση δομών επιστημονικού λόγου

  •     να παρουσιάζουν και να συζητούν τις απόψεις τους

  •     να συνθέτουν, παραγάγουν επιστημονικό λόγο

  •     να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη με τη βοήθεια γλωσσικών δραστηριοτήτων

  •     να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική τους συνείδηση

  •     να αναπτύξουν ικανότητες Δία Βίου Μάθησης

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας της/του φοιτήτριας/ητή να αναλύει και να παραγάγει διάφορα είδη συνεχούς γραπτού λόγου αφού πρώτα εντοπίσει τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους, με έμφαση στον επιστημονικό λόγο. Στο τέλος του εξαμήνου οι αλλοδαπές/οί —μη φυσικοί ομιλήτριες/ητές— φοιτήτριες/ητές πρέπει να μπορούν να κατανοούν άρθρα γνώμης ευρύτερου διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, διακρίνοντας το ύφος και τη στάση της/του παραγωγού, να παρακολουθούν ακαδημαϊκές διαλέξεις και να είναι σε θέση να παραγάγουν σύντομο επιστημονικό κείμενο, σωστά δομημένο, κάνοντας χρήση ορθών μορφοσυντακτικών δομών και ρητορικών σχημάτων καθώς και των απαραιτήτων βιβλιογραφικών παραπομπών.

   

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  28

  Αυτόνομη μελέτη

  70

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ητών είναι προφορική και γραπτή διαμορφωτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και συμπερασματική στην αξιολόγηση της γραπτής τους εργασίας στο τέλος του εξαμήνου.

  Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική

  Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εργασία

   

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Γκαρέλη Έφη, Έφη Καπούλα, Μάχη Μοντζολή, Στέλα Νεστοράτου, Ευαγγελία Πρίτση, Νίκος Ρουμπής, Γεωργία Συκαρά (2016), Ταξίδι στην Ελλάδα 3, Αθήνα: Γρηγόρη, ISBN 978-960-333-868-0.

  2. Μπαμπινιώτης Γεώργιος (2019), ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,  Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας ΙΚΕ, ISBN: 978-960-9582-14-8.

  3.  Μπαμπινιώτης Γεώργιος (2018), ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ,  Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας  ΙΚΕ, ISBN:   978-960-9582-12-4 .

  4.   Κλαίρης Χρήστος, Μπαμπινιώτης Γεώργιος (2011), ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας  ΙΚΕ, ISBN:    978-960-9582-01.

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font