Δημητριάδου Δέσποινα
 • 2310 891.474
 • dimitria uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 500.Γ

  Δημητριάδου Δέσποινα

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας, στον Τομέα «Κοινωνιογλωσσολογία», του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001)
  • Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, με Ειδίκευση «Αρχαιολογία», της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1995)
  • Πτυχίο Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (1989).
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • GREEK LANGUAGE Advanced level I (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ0903)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε προχωρημένο επίπεδο. Διδάσκονται σύνθετα μορφολογικά και συντακτικά φαινόμενα. Στο τέλος του εξαμήνου οι μη φυσικές/οί ομιλήτριες/ητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα με ευχέρεια και αυθορμητισμό, ώστε η επικοινωνία με τις/τους φυσικές/ούς ομιλήτριες/ητές να γίνεται χωρίς πίεση και δυσκολία, πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις κύριες ιδέες ακόμη και σε αφηρημένα θέματα, να παράγουν λόγο με σαφήνεια και λεπτομέρεια σε ευρύ πεδίο θεμάτων και να εξηγούν μία άποψη πάνω σε ένα θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων επιλογών. Διδάσκονται κείμενα σε θέματα όπως εργασία, ανεργία, εκπαίδευση, δημόσια διοίκηση, κοινωνικά προβλήματα

  • GREEK LANGUAGE Advanced level II (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ09031)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε προχωρημένο επίπεδο. Συνεχίζεται η διδασκαλία σύνθετων μορφολογικών και συντακτικών φαινομένων. Στο τέλος του εξαμήνου οι μη φυσικές/οί ομιλήτριες/ητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν ένα ευρύ φάσμα σύνθετων και μακροσκελών κειμένων και να αναγνωρίζουν σημασίες που υπονοούνται, να μπορούν να εκφραστούν άνετα, αυθόρμητα και ευέλικτα με κανονικό ρυθμό ομιλίας, χωρίς να χρειάζονται χρόνο για αναζήτηση σωστών εκφράσεων, στον κατάλληλο βαθμό τυπικότητας, ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας, να μπορούν να παράγουν σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα στο ανάλογο ύφος, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη στρατηγική και ευρύ φάσμα εννοιών. Διδάσκονται κείμενα σε θέματα όπως υγεία, οικολογία, δικαιοσύνη και οικονομικά.

  • GREEK LANGUAGE Beginners level I (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ0901)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε αρχάριες/ους εισερχόμενες/ους φοιτήτριες/ητές του προγράμματος Erasmus+, ενώ γίνεται προσπάθεια για παράλληλη εξοικείωσή τους με την ελληνική κουλτούρα και κοινωνία. Οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται πώς να επικοινωνούν στα ελληνικά σε απλές καταστάσεις επικοινωνίας, να αναπτύσσουν την ακουστική τους αντίληψη, καθώς και την ικανότητά τους να διαβάζουν, να μιλούν και να γράφουν σωστά. Οι φοιτήτριες/ητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν μια απλή συνομιλία μεταξύ δύο φυσικών ομιλητριών/ών για απλά θέματα της καθημερινότητας, μαθαίνουν να συστήνονται, να ανταλλάσσουν χαιρετισμούς, να ζητούν πληροφορίες και να δίνουν κατευθύνσεις, να εκφράζουν θετικά ή αρνητικά συναισθήματα, να ψωνίζουν, να γράφουν σύντομα απλά κείμενα σχετικά με απλές καθημερινές καταστάσεις και να παρέχουν βασικές πληροφορίες.

  • GREEK LANGUAGE Beginners level II (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ09011)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε αρχάριες/ους εισερχόμενες/ους φοιτήτριες/ητές του προγράμματος Erasmus+. Οι φοιτήτριες/ητές διδάσκονται πώς να επικοινωνούν στα ελληνικά σε διάφορες καταστάσεις επικοινωνίας, να αναπτύσσουν την ακουστική και αναγνωστική τους αντίληψη, καθώς και την ικανότητά τους να μιλούν και να γράφουν σωστά. Οι φοιτήτριες/ητέςμαθαίνουν να εκφράζονται στον προφορικό και τον γραπτό λόγο σε μια ποικιλία γενικών γλωσσικών καταστάσεων/συνθηκών που απαιτούν την ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικών απόψεων. Μαθαίνουν να ψωνίζουν (είδη τροφίμων και ένδυσης), να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να συγκρίνουν καθημερινά αντικείμενα και πρόσωπα, να επικοινωνούν στo ταξίδι, την τράπεζα, σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, να εκφράζουν επιθυμίες, συναισθήματα, προτιμήσεις και κρίσεις, να δίνουν πληροφορίες.

  • GREEK LANGUAGE Intermediate level I (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ0902)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) σε μέσο επίπεδο. Διδάσκονται σύνθετες γραμματικές και συντακτικές δομές (π.χ. προστακτική με αδύνατο τύπο προσωπικών αντωνυμιών). Γίνεται προσπάθεια εμπλουτισμού του λεξιλογίου των φοιτητριών/ών σε θέματα όπως στο περίπτερο, διαδρομές λεωφορείου κτλ. Στόχος του μαθήματος είναι στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητέςνα έχουν αφομοιώσει βασικές δομές γραμματικής και συντακτικού, να είναι σε θέση να αντιδρούν σε βασικές περιπτώσεις καθημερινής και επαγγελματικής ζωής, να κατανοούν τα καθήκοντα εργασίας που τους ανατίθεται, να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν σε δημόσιες υπηρεσίες, να συμπληρώνουν σύνθετα έντυπα, να κατανοούν σύνθετες οδηγίες και πληροφορίες, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να παρουσιάζουν με απλή επιχειρηματολογία τις απόψεις τους σε οικεία θέματα.

  • GREEK LANGUAGE Intermediate level II (for LLP Erasmus students)
   (ΞΓ09021)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) σε μέσο επίπεδο. Διδάσκονται σύνθετες γραμματικές και συντακτικές δομές (π.χ. πλάγιος λόγος). Γίνεται προσπάθεια εμπλουτισμού του λεξιλογίου των φοιτητριών/ών σε θέματα όπως διακοπές, κουζίνα και ιστορία της χώρας, ΜΜΕ κτλ. Στόχος του μαθήματος είναι στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτήτριες/ητέςνα μπορούν να κατανοήσουν έστω τα κύρια σημεία ενός κειμένου ή απλής ομιλίας σε θέματα των ενδιαφερόντων τους, που περιέχουν καθημερινή γλώσσα υψηλής συχνότητας, να είναι σε θέση να περιγράφουν τις εμπειρίες και τα σχέδιά τους, συνδέοντας φράσεις με απλό τρόπο και δίδοντας εξηγήσεις για τις απόψεις τους, και να παράγουν μεγαλύτερα, σαφή κείμενα για θέματα των ενδιαφερόντων τους επιχειρηματολογώντας για τη θέση τους.

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ I - GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE I
   (ΞΓ1612)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ III - GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE III
   (ΞΓ3612)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  IES

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ III
   (ΒΣ090311-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στο τέλος του εξαμήνου οι μη φυσικές/οί ομιλήτριες/ητές πρέπει να μπορούν να κατανοούν σχετικά εύκολα όλα όσα ακούν ή διαβάζουν, να είναι σε θέση να διακρίνουν διαφορές ύφους και αναφορές σε κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία, να μπορούν να κατανοούν όλα τα είδη του λόγου, συμπεριλαμβανομένων σύνθετων κειμένων, εξειδικευμένων άρθρων και λογοτεχνικών κειμένων, να μπορούν να εκφραστούν με άνεση και ακρίβεια σε σύνθετες περιστάσεις επικοινωνίας, να διατυπώνουν επιχειρήματα με ύφος που ταιριάζει στην περίσταση και με λογική δομή, να μπορούν να γράψουν περιλήψεις και κριτικές σε ευρύ φάσμα θεμάτων, να παράγουν κείμενα αντλώντας πληροφορίες από διαφορετικές γραπτές ή προφορικές πηγές, ανασυνθέτοντας επιμέρους στοιχεία σε μια συνεκτική παρουσίαση που βοηθάει την/τον αναγνώστρια/η ή ακροάτρια/ατή να εντοπίσει τα σημαντικά σημεία του κειμένου.

  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ IV
   (ΒΣ090312-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας της/του φοιτήτριας/ητή να αναλύει και να παράγει διάφορα είδη συνεχούς γραπτού λόγου, αφού πρώτα εντοπίσει τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους, με έμφαση στον επιστημονικό λόγο. Στο τέλος του εξαμήνου οι μη φυσικές/οί ομιλήτριες/ητές πρέπει να μπορούν να κατανοούν άρθρα γνώμης ευρύτερου διεπιστημονικού ενδιαφέροντος, διακρίνοντας το ύφος και τη στάση της/του συγγραφέα, να παρακολουθούν ακαδημαϊκές διαλέξεις και να παράγουν σύντομο επιστημονικό κείμενο, σωστά δομημένο, κάνοντας χρήση ορθών μορφοσυντακτικών δομών και ρητορικών σχημάτων, καθώς και των απαραιτήτων βιβλιογραφικών παραπομπών.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.