Λάινε Γιάννα
 • 2310 891.516
 • gl uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 236

  Λάινε Γιάννα

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
   (ΞΓ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0201

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ρωσική Γλώσσα I

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ρωσική, Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις στο φωνητικό  και το γραμματικό σύστημα της ρωσικής γλώσσας. Θα κατέχουν στοιχειώδεις δεξιότητες στο χειρισμό απλών καθημερινών επικοινωνιακών καταστάσεων διαμέσου του γραπτού και προφορικού λόγου:

  1. Να συντάσσουν απλές προτάσεις δίνοντας πληροφορίες για τον εαυτό τους, την οικογένεια, τους φίλους και το άμεσο περιβάλλον τους.
  2. Να κατανοούν πολύ βασικές, τυποποιημένες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε καθημερινές συνθήκες.
  3. Να απαντούν και να θέτουν απλές ερωτήσεις που αφορούν άμεσες ανάγκες καθημερινής επικοινωνίας.

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Ομαδική εργασία.
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Βασικά γραμματικά φαινόμενα που εξετάζονται στο μάθημα:

  • Το γένος και ο αριθμός των ουσιαστικών.
  • Τα επίθετα και οι κτητικές αντωνυμίες στην ονομαστική πτώση.
  • Η χρήση των ουσιαστικών στην ονομαστική, αιτιατική και προθετική πτώση.
  • Η ονομαστική, αιτιατική και γενική πτώση των προσωπικών αντωνυμιών.
  • Η παροντική χρονική βαθμίδα του ρήματος.

  Θεματικές ενότητες: Το άτομο και το άμεσό του περιβάλλον (οικογένεια, γνωριμίες, φίλοι, επάγγελμα, ασχολίες, τόπος κατοικίας).

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ητές.

  Παρουσίαση διαλέξεων με χρήση διαφανειών Power Point, βίντεο και διαδικτυακών πηγών / προγραμμάτων.

  Διαδραστικές  ψηφιακές ασκήσεις.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διδασκαλία μαθήματος, διαλέξεις, διαδραστική διδασκαλία

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  38

  Εκπόνηση εκθέσεων

  20

  Αυτόνομη μελέτη

  40

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ων είναι προφορική και γραπτή, διαμορφωτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου.

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ρωσική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:

  1. Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (διαμορφωτική, συμπερασματική).
  2. Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης (διαμορφωτική, συμπερασματική).
  3. Συγγραφή μικρής έκθεσης  (διαμορφωτική, συμπερασματική).
  4. Προφορική εξέταση (διαμορφωτική, συμπερασματική).

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Δανιηλίδου, Νατρίσα (2012) Ρωσικά Α’ για Έλληνες. Μήπως Μπορώ και Εγώ;, Θεσσαλονίκη: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΤ., ISBN 978-960-9533-36-2.
  • Λάινε Γιάανα (2019), Η Ρωσική Γλώσσα για αρχάριους. Γεια σου! Привет!, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, ISBN 978-960-12-2451-0 (Εύδοξος)

   

   

  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΞΓ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0202

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ρωσική ΓλώσσαII

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ρωσική, Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ητές θα έχουν εμβαθύνει τις γνώσεις τους στο πτωτικό και ρηματικό σύστημα της ρωσικής γλώσσας.Θα μπορούν να επικοινωνούν στα ρωσικά  σε επιλεγμένα θέματα της καθημερινότητας, να ζητούν και να δίνουν πληροφορίες για διάφορα ζητήματα (π.χ. τον καιρό,  την ώρα, το περιεχόμενο ενός βιβλίου, μιας ταινίας, κ.λπ.), να ζητούν και  να διατυπώνουν απόψεις, να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους συνομιλητές τους αναφορικά με δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας, να περιγράφουν οικεία ή/και άγνωστα πρόσωπα, να προσκαλούν άτομα και να κανονίζουν συναντήσεις.Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, εμπλουτίζοντας σημαντικά το θεματικό τους  λεξιλόγιο.

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Ομαδική εργασία.
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Βασικά γραμματικά φαινόμενα που εξετάζονται στο μάθημα:

  • Ο σχηματισμός και η χρήση των πτώσεων.
  • Ο σχηματισμός των χρονικών βαθμίδων των ρημάτων.
  • Ο χρήση των ρημάτων κίνησης.
  • Τα απόλυτα και τακτικά αριθμητικά.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλίακαι στην επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ητές.

  Παρουσίαση διαλέξεων με χρήση διαφανειών PowerPoint, βίντεο και διαδικτυακών πηγών / προγραμμάτων.

  Διαδραστικές  ψηφιακές ασκήσεις.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διδασκαλία μαθήματος, διαλέξεις, διαδραστική διδασκαλία

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  38

  Εκπόνηση εκθέσεων

  20

  Αυτόνομη μελέτη

  40

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ων είναι προφορική και γραπτή, διαμορφωτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου.

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ρωσική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:

  1. Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (διαμορφωτική, συμπερασματική).
  2. Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης (διαμορφωτική, συμπερασματική).
  3. Συγγραφή μικρής έκθεσης  (διαμορφωτική, συμπερασματική).
  4. Προφορική εξέταση (διαμορφωτική, συμπερασματική).

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Δανιηλίδου, Νατρίσα (2012) Ρωσικά Α’ για Έλληνες. Μήπως Μπορώ και Εγώ;, Θεσσαλονίκη: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΤ.,ISBN 978-960-9533-36-2.
  • Λάϊνε, Γιάανα (2015) Η Ρωσική Γλώσσα για Αρχάριους. Γεια σου! Привет!,Θεσσαλονίκη: University Studio Press, ISBN 978-960-12-2225-7.
  • Μαμαλούι, Σβετλάνα, και Αντώνης Τρακάδας (2013) Γραμματική της Ρωσικής Γλώσσας, Β’ έκδοση,  Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPress, ISBN: 978-960-12-2156-4.
  • Irina Andreeva, Elena Arsenova, Kirill Mikityants (2022), Ρωσικά για καθημερινή χρήση. Επίπεδο Α1. Живая речь, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, ISBN 978-960-12-2538-8 (ΕΥΔΟΞΟΣ)

   

   

  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
   (ΞΓ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0204

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ρωσική ΓλώσσαIV

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Ρωσική Γλώσσα I-II

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ρωσική, Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες και ικανότητες στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:

  • Να συλλαμβάνουν τη βασική ιδέα και επιμέρους νοήματα σε περιπτώσεις απλών και σαφών σύντομων μονολόγων, διαλόγων, μηνυμάτων και ανακοινώσεων.
  • Να κατανοούν το λεξιλόγιο, εκφράσεις και γραμματικές δομές υψηλής συχνότητας, που σχετίζονται με καθημερινά ζητήματα άμεσης ανάγκης.
  • Να κατανοούν ερωτήσεις που αφορούν σε βασικές προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, το χώρο διαβίωσης και το άμεσο περιβάλλον τους, αγορές, σπουδές, εργασία, τοπική γεωγραφία.
  • Να ακολουθούν απλές οδηγίες.
  • Να συλλαμβάνουν βασικές πληροφορίες από σύντομο ηχογραφημένο κείμενο που αφορά στα προβλέψιμα καθημερινά ζητήματα, εφόσον μεταδίδεται αργά και καθαρά.
  • Να συζητούν τα σχέδιά τους για το βράδυ, το σαββατοκύριακο, τις διακοπές.
  • Να δίνουν και να ακολουθούν απλές οδηγίες (π.χ. στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στο δρόμο).
  • Να κατανοούν ένα δελτίο καιρού.
  • Να χειρίζονται απλές εκφράσεις καθημερινής συνεννόησης σε δημόσια υπηρεσία, κατάστημα, εκδοτήριο εισιτηρίων, ταμείο, ταχυδρομείο, τράπεζα, εστιατόριο, φοιτητική λέσχη, κυλικείο, βιβλιοθήκη,  νοσοκομείο, φαρμακείο, ιατρείο, μέσα συγκοινωνίας, στο δρόμο, στην εκδρομή ή/και ξενάγηση, στο τηλέφωνο. 
  • Να κατανοούν τη βασική ιδέα και επιμέρους νοήματα ενός απλού γραπτού κειμένου, που περιέχει λεξιλόγιο, εκφράσεις και γραμματικές δομές υψηλής συχνότητας και σχετίζεται με προβλέψιμα οικεία θέματα.
  • Να κατανοούν ένα είδος κειμένου: αίτηση, διαφημιστικό φυλλάδιο, κατάλογο εστιατορίου, φαξ, επιστολή επιβεβαίωσης, πρόγραμμα, πινακίδα στο δρόμο και προειδοποίηση κινδύνου.
  • Να κατανοούν απλές οδηγίες, απλούς κανονισμούς.
  • Να συμπεραίνουν το νόημα άγνωστων λέξεων και φράσεων από τα συμφραζόμενα.
  • Να γράφουν την άποψή τους για ένα καθημερινό ζήτημα.
  • Να κάνουν μια απλή γραπτή περιγραφή για τον εαυτό τους, την οικογένεια, τις συνθήκες της διαβίωσής τους, την πόλη, την εργασία, μια εκδρομή, σπουδές, γεγονότα, δραστηριότητες του παρελθόντος σε συνδεδεμένες προτάσεις.
  • Να συμπληρώνουν προσωπικά στοιχεία σε ερωτηματολόγιο, αίτηση ή έντυπο ξενοδοχείου (ονοματεπώνυμο, ηλικία, εθνικότητα, διεύθυνση, ημερομηνία και τόπο γέννησης, πόλη και ΑΕΙ όπου πραγματοποιούν τις σπουδές τους ή/και την εκμάθηση ξένων γλωσσών).

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Ομαδική εργασία.
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Γραμματική:Γενική και οργανική πτώση των κλιτών μερών του λόγου και κυρίων ονομάτων, οι εκφράσεις χρόνου σε αυτές τις πτώσεις, οι τρόποι κλίσης των ρημάτων σύμφωνα με τις τάξεις και ομάδες, όψεις, εγκλίσεις των ρημάτων, ρήματα κίνησης με και χωρίς προθήματα, οι τρόποι παραγωγής, χρήση των απόλυτων και των τακτικών αριθμητικών, οι ερωτηματικές, αρνητικές και αόριστες αντωνυμίες, τα άκλιτα μέρη του λόγου.
  2. Συντακτικό σύστημα: Σύνδεσμοι όλων των τύπων στις σύνθετες προτάσεις και στην παραγωγή πλάγιου λόγου. 
  3. Ως προς τον προφορικό λόγο/επικοινωνία: Κατανόηση διαφόρων κειμένων που έχουν σχέση με την επικαιρότητα και με την προσωπική εμπειρία των φοιτητριών/ών στον χώρο των σπουδών ή της εργασίας.Διαχείριση των επικοινωνιακών θεμάτων.

   4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε.:

  1. Στη διδασκαλία: Βίντεο και διαδικτυακές πηγές.
  2. Στην επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ητές: Ηλεκτρονική πλατφόρμα Compus, e-mail.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  38

  Εκπόνηση εκθέσεων

  20

  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

  40

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση έχει σκοπό να ελέγξει το βαθμό απόκτησης των γλωσσικών δεξιοτήτων και γίνεται γραπτή και προφορική διαμορφωτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τελική γραπτή και προφορική συμπερασματική εξέταση στη ρωσική γλώσσα. Η τελική γραπτή εξέταση διαρκεί 2 ώρες και περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (συμπερασματική), Δοκιμασία Εκτεταμένης Απάντησης (συμπερασματική) και Έκθεση (συμπερασματική). Η προφορική εξέταση (συμπερασματική) διαρκεί περίπου 20 λεπτά για την/τον εκάστοτε φοιτήτρια/ητή, όπου πρέπει να αποδείξουν την ικανότητα επικοινωνίας και την ορθή χρήση της διδαχθήσης ύλης (γραμματική, συντακτικού, λεξιλογίου κ.λπ.). 

  Η τελική βαθμολογία δίνεται από το μέσο όρο των δύο εξετάσεων και εκφράζεται με βάση την κλίμακα του 10. Τα προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τις/τους φοιτήτριες/ητές σε απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή και στη σελίδα https://services.uom.gr/classweb/classes.asp.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος):

  • Δανιηλίδου, Ν. (2012) Ρωσικά Α’ για Έλληνες. Μήπως Μπορώ και Εγώ;, Θεσσαλονίκη: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΤ.,ISBN 978-960-9533-36-2.
  • Μαμαλούι, Σβετλάνα, και Αντώνης Τρακάδας (2008) Συντακτικό της Ρωσικής Γλώσσας, Α’ Έκδοση (192 σελ.), Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPressΑ.Ε., ISBN: 978-960-12-1704-8.

  Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

  • Δανιηλίδου, Ν. (2016) Τα Ρήματα της Ρωσικής Γλώσσας. Οι Παραγωγικές Τάξεις και οι Μη Παραγωγικές Ομάδες. Οι Τρόποι Κλίσης Τους, Β’ Έκδοση (372 σελ.), Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη,ISBN: 978-960-599-076-3.

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2022

   • Irina Andreeva, Elena Arsenova, Kirill Mikityants "Ρωσικά για καθημερινή χρήση. Επίπεδο Α1 Живая речь. Εγχειρίδιο γραμματικής, γλωσσικών ασκήσεων και λεξιλογίου." Μετάφραση-επιμέλεια Γιάανα Λάινε. University Studio Press, σελ.245.

   2020

   • Irina Andreeva, Elena Arsenova, Kirill Mikityants "Ρωσικά για καθημερινή χρήση. Επίπεδο Α1+ Живая речь. Εγχειρίδιο γραμματικής, γλωσσικών ασκήσεων και λεξιλογίου." Μετάφραση-επιμέλεια Γιάανα Λάινε.

   2019

   • Λάινε Γ. «Γεια σου! Η Ρωσική γλώσσα για αρχάριους», Β' έκδοση, University Studio Press, 2019

   2015

   • Λάινε Γ. «Γεια σου! Η Ρωσική γλώσσα για αρχάριους», University Studio Press 2015, 330 σελ.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2006

    • Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Σ., Λάινε Γ. «Η γλωσσική εθιμοτυπία της καθημερινής επικοινωνίας. (Συγκριτική μελέτη των σλαβικών γλωσσών και της νέας ελληνικής γλώσσας)», Ετήσιο περιοδικό της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Blagoevgrad “Godishnik na filologicheskiya fakultet”, t.4, 2006, σ.112-120.

    2003

    • Λάινε Γ. «Κριτικές επισημάνσεις αναφορικά με τις γεωγραφικές-πολιτισμικές πτυχές των κειμένων του εγχειρίδιου “Live from Moscow”» (Замечания по поводу страноведческого аспекта в текстах учебника “Репортажи из Москвы”») , «Russkij yazyk za rubezhom», τευχ.3, 2003, σ. 82-84.
    • Συνέδρια (1 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2006

     • Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Σ., Λάινε Γ. «Σκέψεις σχετικά με τα κίνητρα της εκμάθησης της βουλγαρικής και της ρωσικής γλώσσας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών», Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 1-7.
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2004

      • Λάινε Γ., Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Σ. «Η γλωσσική εθιμοτυπία της καθημερινής επικοινωνίας: Συγκριτική μελέτη των σλαβικών γλωσσών και της νέας ελληνικής γλώσσας», 25η ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, στις 7-9 Μαΐου 2004
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font