Λάινε Γιάννα
 • 2310 891.516
 • gl uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 236

  Λάινε Γιάννα

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
   (ΞΓ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία των παρακάτω: Γραμματική: προθετική, αιτιατική και δοτική πτώση των κλιτών μερών του λόγου και κυρίων ονομάτων, οι εκφράσεις χρόνου σε αυτές τις πτώσεις, η δοτική πτώση στις απρόσωπες προτάσεις, οι τρόποι κλίσης των ρημάτων σύμφωνα με τις τάξεις και ομάδες, όψεις, εγκλίσεις των ρημάτων, ρήματα κίνησης με και χωρίς προθήματα, οι τρόποι παραγωγής, τα απόλυτα και τα τακτικά αριθμητικά, οι ερωτηματικές, αρνητικές και αόριστες αντωνυμίες, τα άκλιτα μέρη του λόγου. Συντακτικό σύστημα: σύνδεσμοι όλων των τύπων στις σύνθετες προτάσεις και στην παραγωγή πλάγιου λόγου. Ως προς τον προφορικό λόγο/επικοινωνία, να μπορούν οι φοιτήτριες/ητές να χρησιμοποιούν εκφράσεις και σύντομα μηνύματα για απλή περιγραφή ή αφήγηση σχετικά με την εμφάνιση, τον χαρακτήρα, τις σπουδές, την εργασία, την καθημερινότητα, κτλ. και να κατανοούν πληροφορίες σε καθημερινές περιστάσεις. Ως προς τον γραπτό λόγο, να μπορούν να συντάσσουν επιστολές ή περιλήψεις κειμένων κτλ.

  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
   (ΞΓ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία των παρακάτω: Γραμματική: γενική και οργανική πτώση των κλιτών μερών του λόγου και κυρίων ονομάτων, οι εκφράσεις χρόνου σε αυτές τις πτώσεις, οι τρόποι κλίσης των ρημάτων σύμφωνα με τις τάξεις και ομάδες, όψεις, εγκλίσεις των ρημάτων, ρήματα κίνησης, οι τρόποι. Παραγωγή: χρήση των απόλυτων και των τακτικών αριθμητικών, οι ερωτηματικές, αρνητικές και αόριστες αντωνυμίες, τα άκλιτα μέρη του λόγου. Συντακτικό σύστημα: σύνδεσμοι όλων των τύπων στις σύνθετες προτάσεις και στην παραγωγή πλάγιου λόγου. Ως προς τον προφορικό λόγο/επικοινωνία, να μπορούν οι φοιτήτριες/ητές να χρησιμοποιούν εκφράσεις και σύντομα μηνύματα για απλή περιγραφή ή αφήγηση σχετικά με την εμφάνιση, τον χαρακτήρα, τις σπουδές, κτλ. καθώς και να κατανοούν πληροφορίες σε καθημερινές περιστάσεις και συζητήσεις. Ως προς τον γραπτό λόγο, να μπορούν να συντάσσουν προσωπικές/ανεπίσημες επιστολές ή περιλήψεις μικρών κειμένων κτλ.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Irina Andreeva, Elena Arsenova, Kirill Mikityants "Ρωσικά για καθημερινή χρήση. Επίπεδο Α1+ Живая речь. Εγχειρίδιο γραμματικής, γλωσσικών ασκήσεων και λεξιλογίου." Μετάφραση-επιμέλεια Γιάανα Λάινε.

   2019

   • Λάινε Γ. «Γεια σου! Η Ρωσική γλώσσα για αρχάριους», Β' έκδοση, University Studio Press, 2019

   2015

   • Λάινε Γ. «Γεια σου! Η Ρωσική γλώσσα για αρχάριους», University Studio Press 2015, 330 σελ.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2006

    • Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Σ., Λάινε Γ. «Η γλωσσική εθιμοτυπία της καθημερινής επικοινωνίας. (Συγκριτική μελέτη των σλαβικών γλωσσών και της νέας ελληνικής γλώσσας)», Ετήσιο περιοδικό της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Blagoevgrad “Godishnik na filologicheskiya fakultet”, t.4, 2006, σ.112-120.

    2003

    • Λάινε Γ. «Κριτικές επισημάνσεις αναφορικά με τις γεωγραφικές-πολιτισμικές πτυχές των κειμένων του εγχειρίδιου “Live from Moscow”» (Замечания по поводу страноведческого аспекта в текстах учебника “Репортажи из Москвы”») , «Russkij yazyk za rubezhom», τευχ.3, 2003, σ. 82-84.
    • Συνέδρια (1 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2006

     • Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Σ., Λάινε Γ. «Σκέψεις σχετικά με τα κίνητρα της εκμάθησης της βουλγαρικής και της ρωσικής γλώσσας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών», Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 1-7.
     • Άλλα (1 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2004

      • Λάινε Γ., Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Σ. «Η γλωσσική εθιμοτυπία της καθημερινής επικοινωνίας: Συγκριτική μελέτη των σλαβικών γλωσσών και της νέας ελληνικής γλώσσας», 25η ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, στις 7-9 Μαΐου 2004