Λάινε Γιάννα
 • 2310-891516
 • gl uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 236

  Λάινε Γιάννα

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
   (ΞΓ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία των παρακάτω: Γραμματική: προθετική, αιτιατική και δοτική πτώση των κλιτών μερών του λόγου και κυρίων ονομάτων, οι εκφράσεις χρόνου σε αυτές τις πτώσεις, η δοτική πτώση στις απρόσωπες προτάσεις, οι τρόποι κλίσης των ρημάτων σύμφωνα με τις τάξεις και ομάδες, όψεις, εγκλίσεις των ρημάτων, ρήματα κίνησης με και χωρίς προθήματα, οι τρόποι παραγωγής, τα απόλυτα και τα τακτικά αριθμητικά, οι ερωτηματικές, αρνητικές και αόριστες αντωνυμίες, τα άκλιτα μέρη του λόγου. Συντακτικό σύστημα: σύνδεσμοι όλων των τύπων στις σύνθετες προτάσεις και στην παραγωγή πλάγιου λόγου. Ως προς τον προφορικό λόγο/επικοινωνία, να μπορούν οι φοιτήτριες/ητές να χρησιμοποιούν εκφράσεις και σύντομα μηνύματα για απλή περιγραφή ή αφήγηση σχετικά με την εμφάνιση, τον χαρακτήρα, τις σπουδές, την εργασία, την καθημερινότητα, κτλ. και να κατανοούν πληροφορίες σε καθημερινές περιστάσεις. Ως προς τον γραπτό λόγο, να μπορούν να συντάσσουν επιστολές ή περιλήψεις κειμένων κτλ.

  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
   (ΞΓ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία των παρακάτω: Γραμματική: γενική και οργανική πτώση των κλιτών μερών του λόγου και κυρίων ονομάτων, οι εκφράσεις χρόνου σε αυτές τις πτώσεις, οι τρόποι κλίσης των ρημάτων σύμφωνα με τις τάξεις και ομάδες, όψεις, εγκλίσεις των ρημάτων, ρήματα κίνησης, οι τρόποι. Παραγωγή: χρήση των απόλυτων και των τακτικών αριθμητικών, οι ερωτηματικές, αρνητικές και αόριστες αντωνυμίες, τα άκλιτα μέρη του λόγου. Συντακτικό σύστημα: σύνδεσμοι όλων των τύπων στις σύνθετες προτάσεις και στην παραγωγή πλάγιου λόγου. Ως προς τον προφορικό λόγο/επικοινωνία, να μπορούν οι φοιτήτριες/ητές να χρησιμοποιούν εκφράσεις και σύντομα μηνύματα για απλή περιγραφή ή αφήγηση σχετικά με την εμφάνιση, τον χαρακτήρα, τις σπουδές, κτλ. καθώς και να κατανοούν πληροφορίες σε καθημερινές περιστάσεις και συζητήσεις. Ως προς τον γραπτό λόγο, να μπορούν να συντάσσουν προσωπικές/ανεπίσημες επιστολές ή περιλήψεις μικρών κειμένων κτλ.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.