Κοκκίνου Ουρανία
 • 2310 891.351
 • kokkinou uom.edu.gr

  Κοκκίνου Ουρανία

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Διδασκαλία Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΓΓΛΙΚΑ I: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
   (ΞΓ0101)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΑΓΓΛΙΚΑ Ι: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

   

  Στόχοι του μαθήματος

   

  Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι παρακάτω:

  • Η εξοικείωση των φοιτητών /τριών με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο της Αγγλικής καθώς και με στρατηγικές κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων.
  • Η εξάσκηση στην κατανόηση ακαδημαϊκών κειμένων (π.χ. περιλήψεις επιστημονικών άρθρων)
  • Η εξοικείωση των φοιτητών / τριών με λεξιλόγιο του άμεσου, ακαδημαϊκού περιβάλλοντός τους καθώς και με λεξιλόγιο που αφορά την οικονομία/ ιστορία της Ελλάδας.

   

  ECTS: 3

   

  Περιγραφή

  Στο μάθημα γίνεται χρήση ενός εύρους πηγών ακαδημαϊκού τύπου, όπως επιστημονικών άρθρων, βιογραφιών οικονομολόγων, μέσω των οποίων οι φοιτητές /τριες θα μπορέσουν να αναπτύξουν ακαδημαϊκό και εξειδικευμένο λεξιλόγιο. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων γίνεται μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών, όπως είναι η εύρεση των κύριων σημείων, η γρήγορη ανάγνωση (skimming), η ανιχνευτική ανάγνωση (scanning). Παράλληλα. οι φοιτητές /τριες εισάγονται στην ικανότητα αξιολόγησης πηγών του διαδικτύου.

   

  Αξιολόγηση

  Το μάθημα αξιολογείται μέσω γραπτής τελικής εξέτασης ή προαιρετικών απαλλακτικών προόδων που εστιάζουν στην κατανόηση επιστημονικών άρθρων και τη γνώση ακαδημαϊκού λεξιλογίου. Αντί για απαλλακτική πρόοδο ενδέχεται να δοθούν projects για δύο μονάδες, οι οποίες προστίθενται στον τελικό βαθμό.


  • ΑΓΓΛΙΚΑ I:κατανόηση ακαδημαϊκών κειμένων και λεξιλογίου(Academic Reading & Vocabulary)
   (ΞΓ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΓΓΛΙΚΑ II:ακαδημαϊκός γραπτός λόγος(Academic writing)
   (ΞΓ0102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.