Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ξένων Γλωσσών


Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σε πέντε από τα επτά τμήματα του Πανεπιστήμιου (Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοιήκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης) προσφέρονται τέσσερις ξένες γλώσσες ως υποχρεωτικές στο πρόγραμμα σπουδών: αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική. Οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις παραπάνω και την παρακολουθούν για τέσσερα εξάμηνα σπουδών.

Η διδασκαλία της αγγλικής αφορά τις μελλοντικές επαγγελματικές και ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των φοιτητών (Αγγλικά για Επαγγελματικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς), ξεκινά από το επίπεδο Β2 και έχει ως καταληκτικό επίπεδο το Γ1.

Η διδασκαλία των γαλλικών, γερμανικών και ιταλικών ξεκινά από το επίπεδο Α2 και έχει ως καταληκτικό επίπεδο το Β2. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών επικεντρώνεται στη γλώσσα ειδικότητας των οικονομικών, διοικητικών και κοινωνικών επιστημών στις οποίες εξειδικεύεται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διατίθεται υποστηρικτικό ηλεκτρονικό υλικό για επιπλέον αυτόνομη εξάσκηση των φοιτητών στην ξένη γλώσσα.

Στο τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών διδάσκονται η ρωσική και η τουρκική ως κύριες ξένες γλώσσες για οκτώ εξάμηνα σπουδών. Επιπλέον, στο δεύτερο κύκλο σπουδών, ως δεύτερες ξένες γλώσσες, προσφέρονται η βουλγαρική, σερβοκροατική, ρουμανική, πολωνική, αραβική, αρμενική και εβραϊκή, οι οποίες διδάσκονται για τέσσερα εξάμηνα σπουδών.

Στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών (ΔΕΣ) προσφέρεται επιπλέον και η ισπανική ως ξένη γλώσσα.

Πληροφορίες:

τηλ.: 2310 891.369, e-mail: kantazoe@uom.gr