Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης
 • 6932 720.915
 • ikotzai gmail.com

  Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

  Καθηγητής
  Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
  Διδακτικό Προσωπικό

  Καθηγητής, Επισκέπτης Καθηγητής (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Επικοινωνία - Δημόσιες σχέσεις.

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  Σύντομο βιογραφικό

  Ο Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το ίδιο Πανεπιστήμιο και διδακτορικό δίπλωμα στην Επικοινωνία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει επίσης εκπονήσει μεταδιδακτορική εργασία ως υπότροφος του Ινστιτούτου Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο αντικείμενο της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων, και έχει παρακολουθήσει μαθήματα οργανωσιακής ψυχολογίας στο Birkbeck College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

  Από το 2001 έχει διδάξει μαθήματα επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ ως ωρομίσθιος καθηγητής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό σε διάφορα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, των πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Σερρών, Θεσσαλίας, Καβάλας κ.ά.). Συνεργάζεται επίσης ως εκπαιδευτής ή σύμβουλος σε θέματα επικοινωνίας με διάφορους φορείς και οργανισμούς, όπως την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, την Ανώτατη Διακλαδική Πολέμου, την Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδας της Ελληνικής Αστυνομίας, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και με ιδιωτικές επιχειρήσεις.

  Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με πρακτικά και έχει συγγράψει βιβλία και κεφάλαια σε συνολικούς τόμους σχετικά με την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ.

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΗΓΕΣΙΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   (ΔΕ0208-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα «Ηγεσία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις» επιδιώκει να διασαφηνίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες τρεις τομείς του σύγχρονου μάνατζμεντ, κρίσιμους για την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού: την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και την ηγεσία.
  Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να γνωρίσουν και να αντιληφθούν τη σημασία, τη χρησιμότητα και την εφαρμογή και των τριών αυτών τομέων του μάνατζμεντ, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.


  Αναλυτικότερα, οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/τριες:
  • Να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν κριτικά μέσα από τις διαλέξεις, τις ασκήσεις και συζήτηση στην τάξη τις έννοιες της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων και της ηγεσίας σε θεωρία και πρακτική εφαρμογή.
  • Να αντιληφθούν τη σχέση και τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
  • Να συσχετίσουν τις έννοιες του μαθήματος με αυτές του μάρκετινγκ και της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων διαμορφώνοντας μια πιο ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση για το μάνατζμεντ


  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:
  • Αντιλαμβάνονται τη σημασία της αποτελεσματικής ηγεσίας, επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων για μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό
  • Κατανοούν τον τρόπο σκέψης, τις διαφορές και τον τρόπο εφαρμογής της συναλλακτικής και της μετασχηματιστικής ηγεσίας
  • Διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων και παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους, και να είναι σε θέση να αξιολογούν ποια από αυτά θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίσταση
  • Κατανοούν τη σημασία της στρατηγικής σκέψης της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων για την επιτυχία ενός οργανισμού και να αναπτύσσουν ένα στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων
  • Γνωρίζουν τη σημασία, τον τρόπο διαμόρφωσης και τα χαρακτηριστικά μιας καλής οργανωσιακής ταυτότητας και εικόνας
  • Αντιλαμβάνονται τη σημασία, τον τρόπο διαμόρφωσης και τα χαρακτηριστικά της οργανωσιακής κουλτούρας και του επικοινωνιακού κλίματος
  • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός επικοινωνεί στο εσωτερικό και το εξωτερικό του περιβάλλον, καθώς και με τις ομάδες κοινού του.
  • Γνωρίζουν τον τρόπο δημιουργίας προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ομάδες κοινού στις οποίες απευθύνεται με τη χρήση παραδοσιακών αλλά και σύγχρονων τεχνολογιών
  • Γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός αντιμετωπίζει προληπτικά τις κρίσεις, τις διαχειρίζεται αποτελεσματικά και επικοινωνεί με τις ομάδες κοινού του σε περιόδους κρίσεων
  • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει στην άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας
  • Γνωρίζουν τις διαφορές και τον τρόπο που ασκούνται η συναλλακτική και μετασχηματισκή ηγεσία
  • Να κατανοήσουν τον ρόλο των δημοσίων σχέσεων στην αντιμετώπιση των κρίσεων και τη διασφάλιση της φήμης και της εικόνας της επιχείρησης
  • Να γνωρίζουν τα στάδια δημιουργίας ενός αποτελεσματικού προγράμματος δημοσίων σχέσεων
  • Να κατανοήσουν την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των διαστάσεων της
  • Να γνωρίζουν τη σύγχρονη χορηγία και τους πολλαπλούς ρόλους που μπορεί να επιτύχει ως εργαλείο των δημοσίων σχέσεων.

   

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font