Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)


Σας καλωσορίζουμε στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  Το Δ.Π.Μ.Σ. στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων για Νέους Πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995, ενώ το αντίστοιχο πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA), λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.

Το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)  απευθύνεται τόσο σε νέους πτυχιούχους που διαθέτουν μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία και επιθυμούν να διεκδικήσουν δυναμικά θέσεις εργασίας στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων, ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που διαθέτουν τουλάχιστον 25 μήνες προϋπηρεσία και θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να ενισχύσουν τη θέση εργασίας τους ή να μεταβούν σε κάποια άλλη θέση στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αποκτήσουν διοικητικά στελέχη υψηλού επιστημονικού πεδίου.  

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους όλων των τμημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στο αντικείμενο της σύγχρονης επιστημονικής διοίκησης, στην προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών και της δημόσιας διοίκησης.  Το πρόγραμμα εξελίσσεται και εμπλουτίζεται συνεχώς, έτσι ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένο και να συνδυάζει σε επίπεδο διδασκαλίας τις νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, καθώς και τις νέες τάσεις και ανάγκες της οικονομίας και ιδιαίτερα της ελληνικής. 

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής

Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Διοίκηση, Λειτουργία

Το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) διοικείται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ από κάθε τμήμα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Το 2018 εγκρίθηκε η επανίδρυσή του.

Η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) αποτελείται από 25 διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων. Ανά τακτά διαστήματα, προσκαλούνται εξωτερικοί ομιλητές από Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις, για διαλέξεις και εργαστήρια (workshops) σε εξειδικευμένα θέματα.

Υποδομές

Το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) διαθέτει δύο σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με συνολικά 53 θέσεις εργασίας.
Η χρήση του εργαστηρίου Η/Υ είναι ελεύθερη για όλους τους μεταπτυχιακούς και τους υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαίωμα χρήσης των Υπολογιστών & Δικτύων, της Βιβλιοθήκης και των άλλων υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τελευταία Νέα


ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (mbx24)
ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (mbx24)

Ττην Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024  και ώρα 16:30,  θα πραγματοποιηθεί

η Υποδοχή των νέων φοιτητών από τον Διευθυντή του Προγράμματος Καθηγητή κ. Ανδρέα Γεωργίου.

  • 2024-02-13 13:20:46
  • 2024-02-13 13:24:09
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font