Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ.29402/11-12-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ.29402/11-12-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Δημοσίευση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ.29402/11-12-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 9ΔΒΟ469Β7Ι-Λ37, στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη (Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 441/08-02-2024 του ΕΛΚΕ) στον σύνδεσμο:

https://elke.uom.gr/2024/02/09/%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-441-08-02-2024-%cf%84%ce%bf%cf%85/

 
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font