Διαβούλευση και Δήλωση Θέματος Διπλωματικής Εργασίας (mba24)


Διαβούλευση και Δήλωση Θέματος Διπλωματικής Εργασίας (mba24)

Αγαπητοί φοιτητές, με Αριθμό Μητρώου mba24

θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης διπλωματικών εργασιών, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να μιλήσουν με τον διδάσκοντα που τους ενδιαφέρει.

Η χρονική περίοδος διαβούλευσης είναι από 22/04/2024 μέχρι 24/05/2024.

Την περίοδο αυτή οι φοιτητές συζητούν με τους διδάσκοντες αλλά δεν αποστέλλονται ακόμη θέματα διπλωματικών στη γραμματεία.

 Ακολουθεί η περίοδος κατάθεσης των δηλώσεων στη Γραμματεία από 27/05/2024  μέχρι και  07/06/2024.

Εφόσον έχετε οριστικοποιήσει με τον επιβλέποντα το θέμα της διπλωματικής, θα πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικά,  στον επιβλέποντα και με κοινοποίηση στη Γραμματεία, τα δύο συνημμένα έντυπα:

1. Το έντυπο "Δήλωσης Θέματος της Διπλωματικής Εργασίας" (word.doc)*
  • το συμπληρώνετε στο Word και το στέλνετε σε μορφή Word στον Επιβλέποντα και  κοινοποίηση στη Γραμματεία. 
  • Tην υπογραφή του Επιβλέποντα θα φροντίσει να την λάβει η Γραμματεία.
  • Μαζί θα στείλετε και την Υπεύθυνη Δήλωση για τη Λογοκλοπή.
 
2. Το έντυπο "Υπεύθυνη Δήλωση για Λογοκλοπή”
  • (η Υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται είτε χειρόγραφα,  είτε μέσω της εφαρμογής gov.gr).

………………………………………………………………

Κατάθεση των Δηλώσεων στη Γραμματεία: από 27/05/2024 έως 07/06/2024

- Σε μορφή Word, ηλεκτρονικά από το ακαδημαϊκό mail σας. 


Συνιστούμε να  διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με την Εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας: 

 

Προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών, έχουν αναρτηθεί και  στο Open eclassαπό τους καθηγητές.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font