Συνάντηση Διδασκόντων 2020-2021 & Βραβεία άριστης διδασκαλίας 2019-2020


Συνάντηση Διδασκόντων 2020-2021

Η καθιερωμένη ετήσια «Συνάντηση Διδασκόντων του ΜΒΑ» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 19/03/2021. Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση αφορούσαν κυρίως την εκπαιδευτική διαδικασία με τα νέα δεδομένα της πανδημίας και την διεξαγωγή των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης. Επίσης, συζητήθηκαν και άλλα λειτουργικά και διοικητικά ζητήματα και τις προσπάθειες διατήρησης της υψηλής ποιότητας του προγράμματος.

Βραβεία Άριστης Διδασκαλίας 2019-2020

Ακολούθησε η βράβευση των διδασκόντων που αρίστευσαν στη διδασκαλία κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων μαθημάτων – διδασκόντων, που πραγματοποιήθηκαν από τους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020.

Η κα Γκοτζαμάνη αναφέρθηκε στις ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες στις αξιολογήσεις διδασκόντων που έχουν καταγραφεί και διατηρηθεί τα τελευταία χρόνια ακόμη και με τις νέες συνθήκες διδασκαλίας λόγω της πανδημίας, αντανακλώντας το σταθερά υψηλό επίπεδο διδασκαλίας, και συνεχάρη συνολικά τους διδάσκοντες για την ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου διδασκαλία που προσφέρουν και τη συνολική συμβολή και προσφορά τους στην ποιότητα του προγράμματος.

Η Ε.Δ.Ε. του προγράμματος και η Διευθύντρια κα Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Καθηγήτρια, συγχαίρουν θερμά τους βραβευθέντες: 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Α’ και Β’ εξαμήνων  – Ακαδημαϊκό  έτος 2019-2020

ΒΡΑΒΕΙΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο

Δρογαλάς Γεώργιος

Διοικητική Λογιστική

Β’ χειμερινό

2ο

Καραγιώργος Θεοφάνης

Διοικητική Λογιστική

Β’ χειμερινό

3ο

Γεωργίου Ανδρέας

Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρησιακών Αποφάσεων

Α΄ χειμερινό

 

 

Μαθήματα Επιλογής Α’ και Β’ εξαμήνων– Ακαδημαϊκό  έτος 2019-2020

ΒΡΑΒΕΙΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο

Τσιότρας Γεώργιος

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Β’ χειμερινό

2ο

Γκοτζαμάνη Αικατερίνη

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Β’ χειμερινό

3ο

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

Ηγεσία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

Α΄ χειμερινό

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font