Συνάντηση Διδασκόντων 2022-2023 & Βραβεία άριστης διδασκαλίας 2021-2022


Συνάντηση Διδασκόντων 2022-2023

Η καθιερωμένη ετήσια «Συνάντηση Διδασκόντων του ΜΒΑ» πραγματοποιήθηκε στις 23/05/2023. Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση αφορούσαν κυρίως την εκπαιδευτική διαδικασία και την διεξαγωγή των μαθημάτων.

Επίσης, συζητήθηκαν και άλλα λειτουργικά και διοικητικά ζητήματα και τις προσπάθειες διατήρησης της υψηλής ποιότητας του προγράμματος.

Βραβεία Άριστης Διδασκαλίας 2021-2022

Ακολούθησε η βράβευση των διδασκόντων που αρίστευσαν στη διδασκαλία κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων μαθημάτων – διδασκόντων, που πραγματοποιήθηκαν από τους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ο κος Γεωργίου Ανδρέας αναφέρθηκε στις ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες στις αξιολογήσεις διδασκόντων που έχουν καταγραφεί και διατηρηθεί τα τελευταία χρόνια ακόμη και με τις νέες συνθήκες διδασκαλίας, αντανακλώντας το σταθερά υψηλό επίπεδο διδασκαλίας, και συνεχάρη συνολικά τους διδάσκοντες για την ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου διδασκαλία που προσφέρουν και τη συνολική συμβολή και προσφορά τους στην ποιότητα του προγράμματος.

Η Ε.Π.Σ. του προγράμματος και ο  Διευθυντής κος Γεωργίου Ανδρέας, συγχαίρουν θερμά τους βραβευθέντες: 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Α’ και Β’ εξαμήνων  – Ακαδημαϊκό  έτος 2021-2022

ΒΡΑΒΕΙΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο

Παναγιωτίδης Θεόδωρος

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Α΄εαρινό

2ο

Γεωργίου Ανδρέας

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αναλυτική των Αποφάσεων 

Α' εαρινό

3ο

Χατζηθωμάς Λεωνίδας 

Διοικητικό  Μάρκετινγκ 

 Α΄ χειμερινό 

  

Μαθήματα Επιλογής Α’ και Β’ εξαμήνων– Ακαδημαϊκό  έτος 2021-2022

ΒΡΑΒΕΙΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο

Χατζηθωμάς Λεωνίδας 

Προβολή και Διαφήμιση

Β’ χειμερινό

2ο

Ταμπακούδης Ιωάννης

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Β’ εαρινό

3ο

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης 

Ηγεσία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 

Α΄ χειμερινό

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font