Βραβεία Αριστείας ΕΒΕΘ 10 Απριλίου 2024


Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, στην Τελετή Καθομολόγησης των αποφοίτων του ΜΒΑ, πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων Αριστείας του ΕΒΕΘ για 10η συνεχόμενη χρονιά.

Στην Τελετή συμμετείχε ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, ο οποίος αφού χαιρέτησε την εκδήλωση, προχώρησε στην απονομή των «Βραβείων Αριστείας Ε.Β.Ε.Θ.» στους τρείς φοιτητές που πρώτευσαν κατά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.  

 Τα Βραβεία Αριστείας ΕΒΕΘ απονεμήθηκαν στους παρακάτω φοιτητές βάσει της επίδοσής τους:

Α/Α ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ    ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΒΕΘ
1 Α. Δ. 9,63 1ο:  2.500,00€
2 Π. Θ. 9,47 2ο:  1.000,00€
3 Σ. Ν. 9,47 3ο:  1.000,00€

 

Επίσης επιδοτήθηκαν από το ΕΒΕΘ, δύο (2) φοιτητές του κύκλου για Νέους Πτυχιούχους, για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, με θέμα που ορίστηκε ύστερα από  απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΘ.

Α/Α ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Βαθμός Εργασίας    Επιδότηση από ΕΒΕΘ
1 Δ.Ε. 10 1.000,00 €
2 Ε.Π. 9 1.000,00 €

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font