Έντυπα Διάφορα


 • Αίτηση Εισαγωγής στο ΜΒΑ
  Την αίτηση εισαγωγής στο ΜΒΑ (πρόγραμμα για Νέους Πτυχιούχους και Πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων) μπορείτε να τη βρείτε κάτω από την εκάστοτε προκήρυξη.
 • Έντυπο συστατικής Επιστολής (word) 05_2021
  ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Μπορείτε να κάνετε χρήση του προτεινόμενου εντύπου ή άλλης επιστολής. Οι συστατικές επιστολές μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που συστήνουν τους υποψήφιους στην ηλεκτρονική διεύθυνση mba@uom.edu.gr.
 • Έντυπο συστατικής επιστολής (pdf) 05_2021
  ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Μπορείτε να κάνετε χρήση του προτεινόμενου εντύπου ή άλλης επιστολής. Οι συστατικές επιστολές μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που συστήνουν τους υποψήφιους στην ηλεκτρονική διεύθυνση mba@uom.edu.gr.
 • Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Word)
  Η Υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται και μέσω της εφαρμογής: https://docs.gov.gr
 • Ενημερωτικό Έντυπο (Τρίπτυχο)
  Το ενημερωτικό έντυπο περιέχει τις βασικές πληροφορίες του Προγράμματος.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font