Συνάντηση Διδασκόντων 2023-2024 & Βραβεία άριστης διδασκαλίας 2022-2023


Ετήσια Συνάντηση Διδασκόντων ΜΒΑ: Επιτυχία και Αναγνώριση

Η καθιερωμένη ετήσια "Συνάντηση Διδασκόντων ΜΒΑ" πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 16 Απριλίου 2024, φέρνοντας στο προσκήνιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα και τιμώντας την αριστεία στη διδασκαλία.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία για τους διδάσκοντες να ανταλλάξουν απόψεις, να συζητήσουν προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές, και να εστιάσουν στην περαιτέρω βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών. Τα θέματα που τέθηκαν στο επίκεντρο αφορούσαν:

  • Εκπαιδευτική διαδικασία και διεξαγωγή μαθημάτων: Έμφαση δόθηκε στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, στην προσαρμογή στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες, και στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με τους φοιτητές.
  • Λειτουργικά και διοικητικά ζητήματα: Συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της ομαλής λειτουργίας του προγράμματος, της υποστήριξης των διδασκόντων, και της διασφάλισης της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης.
  • Διατήρηση υψηλής ποιότητας: Επιβεβαιώθηκε η δέσμευση για διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση του προγράμματος ΜΒΑ, με στόχο την προσφορά μίας άριστης εκπαιδευτικής εμπειρίας στους φοιτητές.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την απονομή βραβείων αριστείας διδασκαλίας στους διδάσκοντες που διακρίθηκαν για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που προσέφεραν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η βράβευση αντικατοπτρίζει την αφοσίωση και την αφοσίωση του διδακτικού προσωπικού στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές ΜΒΑ.

Η Ετήσια Συνάντηση Διδασκόντων ΜΒΑ αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, ενισχύοντας τον διάλογο, αναγνωρίζοντας την αριστεία και θέτοντας τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη και ακμή του προγράμματος ΜΒΑ.

Η Ε.Π.Σ. του προγράμματος και ο  Διευθυντής κος Γεωργίου Ανδρέας, συγχαίρουν θερμά τους βραβευθέντες:

  

 (ΑΒΥ) Υποχρεωτικά Μαθήματα Α’ και Β’ εξαμήνων  – Ακαδημαϊκό  έτος 2022-2023
ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
1ο Παναγιωτίδης Θεόδωρος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής Α΄ εαρινό
2ο Δρογαλάς Γεώργιος Διοικητική Λογιστική (Β2) Β’ εαρινό
3ο Βελέντζας Κωνσταντίνος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής Α΄ εαρινό
       
        
(ΑΒΕ) Μαθήματα Επιλογής Α’ και Β’ εξαμήνων – Ακαδημαϊκό  έτος 2022-2023
ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
1ο Χατζηθωμάς Λεωνίδας  Προβολή και Διαφήμιση Β’ εαρινό
2ο Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης  Ηγεσία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις  Α΄ χειμερινό
3ο Χατζηδημητρίου Ιωάννης Διοίκηση σε Διεθνείς Επιχειρήσεις Β’ χειμερινό
       

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font