ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ-v10-2023-2024


Πρόλογος

Σας καλωσορίζουμε στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Νέους Πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995, ενώ το αντίστοιχο πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA), λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.

Σκοπός του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους όλων των τμημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στο αντικείμενο της σύγχρονης επιστημονικής διοίκησης, στην προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών και της δημόσιας διοίκησης. Το πρόγραμμα εξελίσσεται και εμπλουτίζεται συνεχώς, έτσι ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένο και να συνδυάζει σε επίπεδο διδασκαλίας τις νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, καθώς και τις νέες τάσεις και ανάγκες της οικονομίας και ιδιαίτερα της ελληνικής.

Το ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) υλοποιεί δύο επιμέρους Προγράμματα σπουδών με παρόμοιο περιεχόμενο αλλά διαφορετικό ακροατήριο. Το ένα Πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο, απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους που διαθέτουν μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία και επιθυμούν να διεκδικήσουν δυναμικά θέσεις εργασίας στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών. Το δεύτερο Πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά το εαρινό εξάμηνο, απευθύνεται σε άτομα με εργασιακή εμπειρία, στελέχη επιχειρήσεων, ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που διαθέτουν τουλάχιστον 25 μήνες προϋπηρεσία και θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να ενισχύσουν τη θέση εργασίας τους ή να μεταβούν σε κάποια άλλη θέση στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση. Ανεξάρτητα από το Πρόγραμμα φοίτησης το ΜΒΑ δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αποκτήσουν διοικητικά στελέχη υψηλού επιστημονικού πεδίου.

Ο παρών οδηγός σπουδών είναι ένα σημαντικό χρηστικό εργαλείο του Προγράμματος αφού περιέχει βασικές οδηγίες και λειτουργικές πληροφορίες για να διευκολύνει την καθημερινότητα των φοιτητών και των φοιτητριών μας. Επιπλέον περιέχει συνδέσεις σε κανονισμούς και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Ελπίζουμε να είναι χρήσιμος κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ενώ κάθε παρατήρηση ή εισήγηση για τη βελτίωσή του είναι ευπρόσδεκτη.

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής
Διευθυντής του ΔΠΜΣ

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font