Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Πάσο


Η υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας προσφέρεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εξαιρουμένων των συνεργατών.

Εκτός από την ταυτοποίηση του μέλους, μέσω της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας προσφέρεται η δυνατότητα προς φοιτητές/τριες για έκδοση και χρήση εισιτηρίου με μειωμένο κόμιστρο για τις αστικές συγκοινωνίες (ΠΑΣΟ), καθώς και για αξιοποίηση προσφορών από φορείς και επιχειρήσεις. 

Σημείωση: Για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες και υποψήφιους διδάκτορες, η διαδικασία είναι διαφορετική από αυτή για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Α’ κύκλου σπουδών.

Σε κάθε περίπτωση συνιστούμε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες και τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που βρίσκονται στη σελίδα της υπηρεσίας.

Προσοχή: Η υπηρεσία προσφέρεται και υποστηρίζεται από το ΕΔΥΤΕ. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής  (τηλέφωνο 215 215 7855)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και ΠΑΣΟ

 

Για την έκδοση του Δελτίου Ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική αίτηση στο δικτυακό τόπο https://academicid.minedu.gov.gr
- Η αίτηση υποβάλλεται έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής σας και την κατάθεση των δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής.
- Για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου  θα χρειαστεί να κάνετε πρώτα εγγραφή.
- Προσοχή στην καταχώρηση της φωτογραφίας, θα πρέπει να είναι τύπου αστυνομικής ταυτότητας, σε ουδέτερο φόντο και να εστιάζει μόνο στο πρόσωπο.
- Αφού εγκριθεί η αίτησή σας από την Γραμματεία, παραλαμβάνετε το Δελτίο από το σημείο παράδοσης το οποίο έχετε επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής σας. Το δελτίο παραμένει στο σημείο παράδοσης για δύο μήνες.

- Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την παραλαβή του χάνει το δικαίωμα παραλαβής του συγκεκριμένου δελτίου και πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση και να ακολουθήσει τη διαδικασία από την αρχή.
-Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας η αίτηση επανεκτύπωσης γίνεται έπειτα από αίτηση στη Γραμματεία με την συνυποβολή από τον φοιτητή της σχετικής επίσημης βεβαίωσης απώλειας από Δημόσια Αρχή (αστυνομικό τμήμα). Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής επιβαρύνεται με το κόστος της επανεκτύπωσης της ταυτότητας.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font