Βεργίδης Κωνσταντίνος
 • 2310-891637
 • kvergidis uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 322

  Βεργίδης Κωνσταντίνος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. in Business Process Optimisation using an Evolutionary Multi-objective Framework, School of Applied Sciences, Cranfield University, U.K.(2008).
  • M.Sc. in IT for Product Realisation, School of Applied Sciences, Cranfield University, U.K. (2005).
  • Πτυχίο Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2003).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Μοντελοποίηση Συστημάτων και Διαδικασιών
  • Ανασχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
  • Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Αρχιτεκτονικών
  • Ηλεκτρονικό Έγκλημα και Παραβατικότητα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
   (ΠΛ0624)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Βεργίδης Κωνσταντίνος

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Οι Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές αποτελούν ένα ολιστικό πλαίσιο θεωρησης ενός Οργανισμού (ή Επιχείρησης) που ενοποιούν τις διάφορες οπτικές του (Επιχειρηματικές Διαδικασίες, Πληροφοριακά Συστήματα, Ανθρώπινοι Πόροι, κτλ.). Παρουσιάζονται διάφορα πλαίσια και μεθοδολογίες αρχιτεκτονικής (Enterprise Architecture frameworks) που επιτρέπουν την ολιστική (ανά) δόμηση ενος Οργανισμού βασισμένου σε συγκεκριμένες δομές, αρχές και κανόνες. Οι επιχειρησιακες αρχιτεκτονικές επιτρέπουν την μοντελοποίηση και ανάλυση διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης με συστηματικό τρόπο. Αποτελούν απαραίτητο μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης και σχεδιασμού πολύπλοκων πληροφοριακών συστημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής εξοικειώνεται με διάφορα εργαλεία που αυτοματοποιούν τη διαδικασία κατάρτισης ενός συνολικού επιχειρησιακού μοντέλου.

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  22769685 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΑΓΙΑΛΗΣ, 2013, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-516-2

  22769685 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΑΓΙΑΛΗΣ, 2013, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-516-2

  68373062 Βασικές Αρχές της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών, Τύπος: Σύγγραμμα, Dumas Marlon, La Rosa Marcello, Mendling Jan, Reijers Hajo, 2017, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ISBN: 9789963258918

  • ΕΥΦΥΪΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
   (BC0207)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MAI

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
   (ΠΛ0738)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Βεργίδης Κωνσταντίνος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο στόχος του μαθήματος συνίσταται: (α) στην κατανόηση των βασικών αρχών της Διοίκησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών, (β) στην εμπέδωση της χρησιμότητας της Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης και (γ) στην εξάσκηση και πρακτική βασικών τεχνικών μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (flowchart, IDEF0, BPMN).

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Παρουσιάζονται αρχές, μεθοδολογίες, εργαλεία και παραδείγματα εφαρμογής επιχειρησιακής μοντελοποίησης (business modeling). Η επικέντρωση του μαθήματος είναι σε θέματα μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών και δεδομένων. Παρουσιάζονται διαφορετικές γλώσσες (formalisms) και εργαλεία μοντελοποίησης όπως το διάγραμμα ροής (fowchart), IDEF0 και BPMN. Οι θεωρητικές παρουσιάσεις υποστηρίζονται από πρακτική εξάσκηση δημιουργίας επιχειρησιακών μοντέλων από τους φοιτητές με τη βοήθεια μελέτης περιπτώσεων.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  50% εβδομαδιαίες ασκήσεις πάνω σε τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών
  50% εργασία & παρουσίαση μιας επιχειρηματικής διαδικασίας με τις τεχνικές μοντελοποίησης που παρουσιάστηκαν στο μάθημα

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  22769685 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΑΓΙΑΛΗΣ, 2013, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-516-2

  77106790 Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών, 2η Έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Weske Mathias, Μάρω Βλαχοπούλου, Κωνσταντίνος Βεργίδης (επιμέλεια), 2018, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-794-2

  Συμπληρωματικό υλικό

  Οι διαφάνειες του μαθήματος, χρήσιμοι σύνδεσμοι (links) καθώς και επιπρόσθετο υλικό θα γίνεται διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας compus.

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ PYTHON
   (ΠΛ0626)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Υποχρεωτικό | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Βεργίδης Κωνσταντίνος

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Το μάθημα εστιάζει στις αρχές και μεθόδους της μηχανικής λογισμικού (software engineering) με έμφαση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες (business information systems). Πρακτική εξάσκηση στην παραμετροποίηση ανοικτού λογισμικού και υπηρεσιών λογισμικού (software as a service) που διατίθενται ελεύθερα στο Διαδίκτυο.
  Ενδεικτικά παραδείγματα περιοχών εφαρμογής αποτελούν οι επιχειρηματικές διαδικτυακές πύλες (portals), τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (content management), τα συστήματα επιχειρηματικών διαδικασιών με χρήση BPEL και τα συστήματα ροών εργασίας (workflow).

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  68402214 Τεχνολογία λογισμικού, Τύπος: Σύγγραμμα, Γιακουμάκης Μανόλης, Διαμαντίδης Νίκος, 2017, UNIBOOKS IKE, ISBN: 9786185304416

  13625 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Τύπος: Σύγγραμμα, IAN SOMMERVILLE, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-220-8

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
   (ΠΛ0735)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό) | Κατεύθυνση: ΔΤ | Επιλογής | Εβδ.διδασκαλία: 3 | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5

  Διδάσκοντες: Βεργίδης Κωνσταντίνος

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο στόχος του μαθήματος συνίσταται στην γνωριμία του φοιτητή με τα στάδια παραγωγής ενός προιόντος με έμφαση στη σχεδίαση και προτοτυποποίηση προιόντος με λογισμικό CAD.

  Περιεχόμενο μαθήματος

  Το μάθημα εστιάζει στον κύκλο σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός προιόντος με έμφαση στις βασικές αρχές για την σχεδίαση και την παραγωγή του. Διερευνώνται οι νέες τάσεις στα συστήματα σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων. Ο φοιτητής εισάγεται στην σχεδίαση προιόντων με τη χρήση υπολογιστή (CAD - Computer Aided Design) και σε έννοιες όπως: σχεδιομελέτη, σύλληψη προϊόντος, αντίστροφη σχεδίαση, μοντελοποίηση, σχεδίαση, προσομοίωση. Παράλληλα με το θεωρητικό κομμάτι του μαθήματος, ο φοιτητής υλοποιεί εργαστηριακές ασκήσεις σχεδίασης προιόντων σε προγράμμα CAD που περιλαμβάνουν: μοντέλα ακμών, μοντέλα επιφανειών, στερεά μοντέλα, παραμετρική σχεδίαση, παραδείγματα μοντελοποίησης.

  Αξιολόγηση φοιτητών

  25% x 2 προόδους στο εργαστήριο στη διάρκεια του εξαμήνου στα λογισμικά σχεδίασης CAD/CAM
  50% εξέταση του μαθήματος (θεωρία)

  Βιβλιογραφία

  (Ένα από τα παρακάτω:)
  41955474 Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση - Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Τύπος: Σύγγραμμα, Μπιλάλης Νικόλαος Α., Μαραβελάκης Εμμανουήλ, 2014, Κριτική, ISBN: 978-960-218-953-5

  13624 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CAD/CAM/CAE, Τύπος: Σύγγραμμα, KUNWOO LEE, 2009, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-139-3

  Συμπληρωματικό υλικό

  Οι διαφάνειες του μαθήματος, χρήσιμοι σύνδεσμοι (links) καθώς και επιπρόσθετο υλικό θα γίνεται διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας compus

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2010

   • Tiwari, A., Vergidis, K., and Turner, C. (2010), ‘Evolutionary Multi-objective Optimisation of Business Processes’, Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 75, pp. 293-30

   • Tiwari, A., Turner, C., Ball, P. and Vergidis, K. (2010), ‘Multi-objective Optimisation of Web Business Processes’, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6457, pp. 573-577

   2007

   • Tiwari, A., Vergidis, K.  and Roy, R. (2007), 'Evolutionary Optimisation of Business Process Designs', Studies in Computational Intelligence, vol. 49, pp. 513-541

   • Επιστημονικά Περιοδικά (8 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2012

    • Vergidis, K., Saxena, D. and Tiwari, A. (2012), ‘An Evolutionary Multi-objective framework for business process optimisation’, Applied Soft Computing, vol.12, no. 1, pp. 2638-2653

    2008

    • Vergidis K., Turner, C.J. and Tiwari, A. (2008), 'Business Process Perspectives: Theoretical Developments vs. Real-World Practice', International Journal of Production Economics, vol. 114, pp. 91-104

    • Tiwari, A., Vergidis, K., Lloyd, R. and Cushen,  J. (2008), ‘Automated  inspection using database technology within the aerospace industry’,  Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers (IMechE), Part B: Journal of Engineering Manufacture, vol. 222, pp. 175-183

    • Tiwari, A., Vergidis, K. and Kuo, Y. (2008), 'Computer Assisted Decision Making for New Product Introduction Investments', Computers in Industry, vol. 59, pp. 96-105

    • Vergidis, K., Tiwari, A. and Majeed, B. (2008), 'Business Process Analysis and Optimisation: Beyond Reengineering',  IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics  -  Part C: Applications and Reviews, vol. 38, no. 1, pp.1-15

    2007

    • Vergidis, K., Tiwari, A., Majeed, B. and Roy, R. (2007), 'Optimisation of Business Process Designs: An Algorithmic Approach with Multiple Objectives', International Journal of Production Economics, vol. 109, pp. 105-121

    • Jallow, A.K., Majeed, B., Vergidis, K., Tiwari, A. and Roy, R. (2007), 'Operational Risk Analysis in Business Processes', BT Technology Journal, vol. 25, no. 1, pp. 168-177

    2006

    • Vergidis, K., Tiwari, A. and Majeed, B. (2006), 'Business Process Improvement Using Multi-Objective Optimisation', BT Technology Journal, vol. 24, no. 2, pp. 229-235

    • Συνέδρια (5 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2008

     • Vergidis, K. and Tiwari, A. (2008), 'Business Process Design and Attribute Optimization within an Evolutionary Framework', in Proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC'08), Hong-Kong, 1-6 June 2008, pp. 668-675

     • Vergidis, T., Vergidis, K.  and Tiwari, A. (2008), 'The Evaluation Line: A Posteriori Preference Articulation Approach', in Proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computing (CEC'08), Hong-Kong, 1-6 June 2008, pp. 2699-2705

     2007

     • Vergidis, K., Tiwari, A. and Majeed, B. (2007), 'Composite Business Processes: An Evolutionary Multi-Objective Optimisation Approach', in Proceedings of IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC'07), Singapore, 25-28 September 2007, pp. 2672-2678

     • Turner, C.J., Vergidis, K. and Tiwari, A. (2007), 'Surveying Business Processes: The Industry Perspective', in Proceedings of the 5th International Conference on Manufacturing Research (ICMR'07), Leicester, U.K., 11-13 September 2007, pp. 313-317

     2006

     • Tiwari, A., Vergidis, K. and Majeed, B. (2006), 'Evolutionary Multi-Objective Optimisation of Business Processes', in Proceedings of IEEE   Congress on Evolutionary Computation (CEC’06), Vancouver, Canada, 16-21 July 2006, pp. 3091-3097

     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.