Γραμματεία ΠΜΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
  • 2310 891.693
  • maf uom.edu.gr
  • Γραφείο: ΗΘ, 431
  • 2310 891.649

    Γραμματεία ΠΜΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

    Οργανική Μονάδα
    Γραμματεία ΜΠΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική