Πρόγραμμα Σπουδών


  • Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
  • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
  • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
2ο Εξάμηνο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ