Μαντάς Μιχαήλ
 • 2310 891.773
 • mmadas uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γ5, 520

  Μαντάς Μιχαήλ

  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εφοδιαστική Αλυσίδα - Μεταφορές

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Ph.D. στη Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών, Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "A Critical Assessment of Airport Demand Management: Strategies, Implications, and Potential for Implementation", Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες των Αποφάσεων (M.Sc. in Decision Sciences), Ειδίκευση στη Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2001.
  • Πτυχίο Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (ΕΕΜ), Κατεύθυνση: Διοικητική Επιστήμη, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Logistics και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Βέλτιστη Λειτουργία και Κατανομή Πόρων σε Συστήματα Μεταφορών
  • Αξιολόγηση Λειτουργίας και Επίδοσης Συστημάτων Μεταφορών
  • Πολιτική Μεταφορών
  • Τιμολόγηση Συστημάτων Μεταφορών
  • Τεχνολογίες και Πληροφοριακά Συστήματα στα Logistics και τη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
  • Πολυκριτήρια Ανάλυση

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
   (ISC601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISC601

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  --

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI138/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  επιλέγουν το κατάλληλο έργο προς υλοποίηση
  ορίζουν με συστηματικό τρόπο το αντικείμενο, το εύρος, τους στόχους και τη βασική δομή ενός έργου
  σχεδιάζουν και αναλύουν την οργανωτική δομή ενός έργου (Δομή Ανάλυσης Εργασιών – Work Breakdown Structure/WBS)
  εκτελούν τον χρονικό προγραμματισμό του έργου με τη μέθοδο της κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Method – CPM)
  προγραμματίζουν τις απαιτήσεις πόρων και να εφαρμόζουν τεχνικές εξομάλυνσης πόρων
  εφαρμόζουν μεθόδους κοστολόγησης και να ελέγχουν τη χρονική κατανομή του κόστους ενός έργου
  εφαρμόζουν αρχές και τεχνικές διαχείρισης κινδύνων και αλλαγών σε ένα έργο
  εφαρμόζουν κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο ενός έργου
  εκτελούν τις κατάλληλες εργασίες για την ορθή ολοκλήρωση και τεκμηρίωση του έργου

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων:
  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων (με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων/λογισμικού, π.χ. Microsoft Project)
  Εφαρμογή αρχών διαχείρισης έργων και εξάσκηση σε “πραγματικές συνθήκες” (π.χ. έργα μικρής κλίμακας)
  Λήψη αποφάσεων
  Οργανωτικότητα, συνεργασία, συνεργατική μάθηση
  Παρουσίαση και υπεράσπιση θέσεων σε ακροατήριο
  Συγγραφή κειμένων (writing skills)
  Ομαδική εργασία, ηγεσία, αλτρουισμός
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]

  Το μάθημα εξετάζει τον συνολικό κύκλο ζωής της διαχείρισης ενός έργου. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται θέματα που αφορούν στον ορισμό και την επιλογή ενός έργου, την οργάνωση και τη δομική ανάλυση του έργου, τον χρονικό προγραμματισμό, τη διαχείριση πόρων και κόστους, τη διαχείριση αλλαγών και κινδύνων, καθώς και τον έλεγχο της υλοποίησης και την αξιολόγηση του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση και ανάλυση της θεωρίας μέσα από την πρακτική εξάσκηση στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζονται στη διαχείριση σύγχρονων έργων με έμφαση σε έργα Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT project management).

  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες / φάσεις στον κύκλο ζωής της διαχείρισης ενός έργου:
  Φάση Έναρξης: Εκκίνηση, Ορισμός και Επιλογή Έργου
  Φάση Σχεδιασμού: Οργάνωση Έργου και Ανάλυση Δραστηριοτήτων
  Φάση Σχεδιασμού: Χρονικός Προγραμματισμός και Διάγραμμα Gantt
  Φάση Σχεδιασμού: Διαχείριση Πόρων
  Φάση Σχεδιασμού: Διαχείριση Κόστους
  Φάση Σχεδιασμού: Διαχείριση Αλλαγών και Κινδύνων
  Φάση Εκτέλεσης και Ελέγχου: Διαχείριση Ποιότητας και Έλεγχος Έργου
  Φάση Ολοκλήρωσης: Κλείσιμο Έργου και Τεκμηρίωση

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακά μαθήματα για την εκμάθηση λογισμικού διαχείρισης έργων (π.χ. Microsoft Project).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Στη διδασκαλία γίνεται εκτεταμένη χρήση Microsoft Office (κυρίως word, powerpoint).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους Φοιτητές
  Τα κύρια βοηθήματα ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία με τους φοιτητές είναι τα εξής:
  επικοινωνία (π.χ. περιγραφή μαθήματος, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, ανακοινώσεις, χρήσιμοι σύνδεσμοι, βαθμοί) μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass
  ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και σπανιότερα επικοινωνία μέσω ειδικού facebook group για τις ανάγκες του μαθήματος
  διαμοιρασμός αρχείων (π.χ. εργασιών, εκπαιδευτικού υλικού) μέσω cloud (π.χ. Dropbox, Drive)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  24 ώρες

  Εργαστηριακό μάθημα

  20 ώρες

  Εκπόνηση project

  60 ώρες

  Παρουσίαση εργασίας

  6 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  40 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε 2 κύρια κριτήρια με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:
  Τελική Εξέταση: 60%
  Ομαδική Εργασία (project) 4-5 φοιτητών (ενδιάμεσες εκθέσεις/παρουσιάσεις προόδου, παραδοτέα έργου, τελική αναφορά, ομαδική και ατομική αυτο-αξιολόγηση): 40%

  Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν εργασία, η οποία περιλαμβάνει τον ορισμό, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο ενός έργου της επιλογής τους. Η συγκεκριμένη θεματολογία έργων και αναλυτικές οδηγίες για το περιεχόμενο και τη δομή των παραδοτέων της εργασίας (έργου), καθώς και τους ενδιάμεσους ελέγχους προόδου συζητούνται στην 1η διάλεξη του μαθήματος και ανακοινώνονται στο eClass.

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία
  Kerzner, H. (Επιμέλεια: Στ. Κατσαβούνης), Διοίκηση Έργων, 11η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.
  Larson, E.W. and C.F. Gray (Επιμέλεια: Κ. Κηρυττόπουλος), Διοίκηση Έργων: Η Διαδικασία Διοίκησης, 7η Αμερικανική Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2018.
  Pinto, J.K. (Επιμέλεια: Λ. Τσιρώνης), Διοίκηση Έργων: Η Επίτευξη Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, 4η Αγγλική Έκδοση, Broken Hill Publishers, 2017.
  Phillips, J. (Επιμέλεια: Ν. Κατσώνης), Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Γκιούρδα, 2007.

  Προτεινόμενη Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
  Kerzner, H.R., Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th Edition, Wiley, 2017.
  Larson, E.W. and C.F. Gray, Project Management: The Managerial Process, 7th Edition, McGraw-Hill/Irwin, 2017.
  Shtub, A. and M. Rosenwein, Project Management: Processes, Methodologies, and Economics, 3rd Edition, Pearson, 2016.
  Burke, R., Project Management: Planning and Control Techniques, 5th Edition, John Wiley  Sons, 2013.

  Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά
  Project Management Journal
  International Journal of Project Management
  International Journal of Information Technology Project Management
  International Journal of Managing Projects in Business
  International Journal of Project Organisation and Management
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
   (AIC204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  AIC204

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  2

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI116/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση θεμάτων σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που θα περιγράφουν τη σύγχρονη επιχείρηση και θα παρουσιάζουν το ρόλο του μάνατζμεντ. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να  αποκτήσουν  γνώση και κατανόηση των θεμάτων που αφορούν το πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης Τεχνολογίας με έμφαση στη διοίκηση ομάδων και επιχειρήσεων ΤΠE. Παράλληλα εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με το πώς η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων επιχειρήσεων και πως οι μάνατζερ καλούνται να την διαχειριστούν. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:
  Συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία  στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της τεχνολογίας για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα.
  Να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει ώστε να μπορούν να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν ή και να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις αυτές στην ανάπτυξη των δικών τους εγχειρημάτων.
  Αναπτύξουν δεξιότητες διοίκησης και ειδικότερα Διοίκησης  Τεχνολογικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και να αποκτήσουν γνώσεις για τη χρήση και την εφαρμογή της τεχνολογίας στη διοίκηση των επιχειρήσεων, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες που είναι απαραίτητες για ένα σύγχρονο στέλεχος επιχειρήσεων.
  Αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
  Αναπτύξουν τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, συνεργασίας, συγγραφής και παρουσίασης εργασιών.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  Λήψη αποφάσεων
  Αυτόνομη εργασία
  Ομαδική εργασία
  Διαχείριση ομάδων
  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών              
  Διαχείριση έργου
  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγή στη διοίκηση και τεχνολογία
  Λειτουργίες του Μάνατζμεντ
  Προγραμματισμός  Λήψη αποφάσεων
  Οργάνωση  Οργανωτικές Δομές
  Διεύθυνση και Σύγχρονοι Οργανισμοί
  Ηγεσία – Παρακίνηση - Επικοινωνία
  Διαδικασίες και Συστήματα Ελέγχου
  Οι Λειτουργίες της Επιχείρησης
  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  Διοίκηση Παραγωγής  Λειτουργιών
  Διοίκηση Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
  Έρευνα και Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις με φυσική παρουσία)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία:
  Αξιοποίηση λογισμικού SAP για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος
  Χρήση Λογισμικού παρουσιάσεων για την παράδοση των διαλέξεων
  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, διαλέξεων, ανακοινώσεων, χρήσιμων συνδέσμων, βαθμών και παραδόσεις εργασιών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων
  Διαμοιρασμός αρχείων (π.χ. εργασιών, εκπαιδευτικού υλικού) μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων
  Χρήση διαδικτυακού ή εξειδικευμένου λογισμικού για την υλοποίηση ασκήσεων και εργασιών του μαθήματος (όπως κειμενογράφος, φύλλο επεξεργασίας στοιχείων και παρουσίασης λογισμικού.
  Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία:
  Ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και επικοινωνία μέσω ειδικού Social media group για τις ανάγκες του μαθήματος
  Επικοινωνία μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  Σύνολο ωρών: 39

  Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας

  Σύνολο ωρών: 20

  Εκπόνηση μελέτης (project)

  Σύνολο ωρών: 20

  Προετοιμασία για εξετάσεις

  Σύνολο ωρών: 30

  Σύνολο Μαθήματος

  109 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.


  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά
  •              Γραπτές εξετάσεις: 100%
  •              Εργασία εξαμήνου σε εργαστήριο SAP (προαιρετική): Επιπλέον 10%    

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την μέθοδο και πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις του μαθήματος.
  Στις αρχές του εξαμήνου, ανακοινώνονται η θεματολογία, οι οδηγίες, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος.
  Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών υπάρχει στο υλικό του μαθήματος στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί εξετάσεων και εργασιών ανακοινώνονται στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Journal of Management
  Academy of Management Journal
  Academy of Management Review
  Journal of Management Studies
  Academy of Management Perspectives
  Management Science
  Journal of Small Business Management
  Organization Science
  International Journal of Management Reviews
  Journal of International Management
  California Management Review
  Management Information Systems Quarterly
  Administrative Science Quarterly
  Group  Organization Management
  Information Systems Research
  MIT Sloan Management Review
  British Journal of Management
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
   (ISC101)

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISC101

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  --

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI155/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  κατανοούν τον ρόλο και τα οφέλη, καθώς και τις προκλήσεις των Πληροφοριακών Συστημάτων ως μέσου επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσα από την παρουσίαση πληθώρας μελετών περίπτωσης (case studies) και παραδειγμάτων επιτυχίας/αποτυχίας από τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική
  εξοικειωθούν με παραδείγματα εφαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων και σύγχρονων  Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  σε ενδο-επιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά προβλήματα σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών
  γνωρίσουν κύρια θέματα διοίκησης των Πληροφοριακών Συστημάτων
  γνωρίσουν τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και “κρίσιμα” επαγγέλματα στον ευρύτερο τομέα της Επιχειρηματικής Πληροφορικής

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών ικανοτήτων:
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών, πληροφοριακών συστημάτων και μεθόδων/εργαλείων ανάλυσης
  Λήψη αποφάσεων
  Ομαδική εργασία
  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  Κριτική αξιολόγηση και ανάλυση διεθνών μελετών περίπτωσης (case studies)

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]


  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει βασικές έννοιες και δεξιότητες που αφορούν στην εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διοίκηση και λειτουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Το μάθημα υιοθετεί μια οριζόντια, διεπιστημονική προσέγγιση με στόχο την εισαγωγική παρουσίαση πολλαπλών θεματικών πεδίων στα πλαίσια της ευρύτερης περιοχής των Πληροφοριακών Συστημάτων, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε συνέργειες ανάμεσα σε τεχνικές, αναλυτικές/ποσοτικές, καθώς και διοικητικές, οικονομικές και άλλες κοινωνικές δεξιότητες. Επιπλέον, επιδιώκεται η αρχική εξοικείωση των φοιτητών με πληθώρα επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει η κατεύθυνση των Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να υποστηριχθούν μεταγενέστερες αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής μαθημάτων σε προχωρημένα εξάμηνα σπουδών.

  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος, το πρόγραμμα των διαλέξεων και η αντίστοιχη διδακτική ύλη (ανά προτεινόμενο σύγγραμμα) παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Στη διδασκαλία γίνεται εκτεταμένη χρήση Microsoft Office (π.χ. powerpoint, word).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους Φοιτητές
  Τα κύρια βοηθήματα ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές είναι τα εξής:
  επικοινωνία (π.χ. περιγραφή μαθήματος, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, ανακοινώσεις, χρήσιμοι σύνδεσμοι, βαθμοί) μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass
  ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και σπανιότερα επικοινωνία μέσω skype
  διαμοιρασμός αρχείων (π.χ. εργασιών, εκπαιδευτικού υλικού) μέσω cloud (π.χ. Dropbox, Drive)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  29 ώρες

  Ανάλυση μελετών περίπτωσης

  11 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

  40 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  60 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  140

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στα εξής:
  Τελική Εξέταση: 100%
  Bonus (προετοιμασία και παρουσίαση μελέτης περίπτωσης)*: 10% επί του τελικού βαθμού εξέτασης
  *Ομαδική Εργασία (3-4 φοιτητές) κατόπιν συνεννόησης με τον Διδάσκοντα

  Οι γραπτές εξετάσεις συνήθως περιλαμβάνουν συνδυασμό ερωτήσεων ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής και μελέτης περίπτωσης (case study).

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία
  Kroenke, D.M. and R.J. Boyle (Επιμέλεια: Κ. Ταραμπάνης, Ι. Πολλάλης και Α. Λαζακίδου) (2017), Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Πράξη, Broken Hill Publishers. {Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59392670}

  Προτεινόμενη Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
  Kroenke, D.M. and R.J. Boyle (2017), Experiencing MIS, 7th Edition, Pearson Education.
  McKinney Jr., E.H. and D.M. Kroenke (2018), Processes, Systems, and Information: An Introduction to MIS, 3rd Edition, Pearson Education.
  Laudon, K.C. and J.P. Laudon (2019), Essentials of MIS, 13th Edition, Pearson Education.
  Wallace, P. (2013), Information Systems in Organizations: People, Technology, and Processes, 1st Edition, Pearson Education.
  Bélanger, F., C. Van Slyke and R.E. Crossler (2019), Information Systems for Business: An Experiential Approach, Edition 3.0, Prospect Press.

  Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά
  MIS Quarterly: Management Information Systems
  Journal of Management Information Systems
  Information Systems Research
  Information Systems Journal
  Journal of Strategic Information Systems
  European Journal of Information Systems
  Information and Management
  Information Systems Management
  Decision Support Systems
  Expert Systems with Applications
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
   (ISE703)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  AI

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ISE703

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  --

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΝΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/DAI139/

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων


  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
  σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και εκτελούν τις κύριες και υποστηρικτικές λειτουργίες της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)
  επιλέγουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές για την υποστήριξη αποφάσεων σε θέματα βέλτιστου σχεδιασμού και λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. σχεδιασμός δικτύου, χωροθέτηση εγκαταστάσεων, πρόβλεψη ζήτησης, διαχείριση αποθεμάτων, δρομολόγηση οχημάτων)
  επιλέγουν και εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες, πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες πρακτικές στη λειτουργία της ΔΕΑ (π.χ. Supply Chain 4.0, Warehouse 4.0, Transport 4.0), με έμφαση στην οργάνωση και λειτουργία αποθηκευτικών χώρων, τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων διανομής, καθώς και καινοτόμα μοντέλα πολυκαναλικής διανομής.

  Γενικές Ικανότητες

  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Αυτόνομη εργασία

  Ομαδική εργασία

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

   

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

  Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

  Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

  Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  ……

  Άλλες…

  …….


  Το μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη των ακόλουθων γενικών ικανοτήτων:
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών, πληροφοριακών συστημάτων και ποσοτικών μεθόδων/εργαλείων
  Λήψη αποφάσεων
  Ομαδική εργασία
  Κριτική αξιολόγηση και ανάλυση διεθνών μελετών περίπτωσης (case studies)

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ [Syllabus]

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Το μάθημα πραγματεύεται θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, τη λειτουργία και την υποστήριξη αποφάσεων σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:
  στον στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον,
  στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εργαλείων για τη μαθηματική προτυποποίηση και επίλυση εφαρμογών/προβλημάτων στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ),
  στην εισαγωγή και τα οφέλη υιοθέτησης προηγμένων και αναδυόμενων Τεχνολογιών και Πληροφοριακών Συστημάτων στα Logistics και τη ΔΕΑ (π.χ. Supply Chain 4.0, Transport 4.0, Warehouse 4.0),
  στην υποστήριξη αποφάσεων και την αξιολόγηση της επίδοσης της ΔΕΑ με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων και
  στις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη ΔΕΑ

  Η δομή οργάνωσης του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες:
  Εισαγωγή και βασικές έννοιες στη ΔΕΑ
  Λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας
  Εξυπηρέτηση πελατών
  Διαχείριση αποθέματος
  Εμπορευματικές μεταφορές
  Μαθηματική προτυποποίηση προβλημάτων μεταφορών
  Διαχείριση αποθηκευτικών χώρων
  Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες Αποθήκευσης (Warehouse 4.0)
  Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες Μεταφορών (Transport 4.0)
  Παρουσιάσεις εργασιών – Συζήτηση

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

  Διαλέξεις με φυσική παρουσία (πρόσωπο με πρόσωπο)

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακά μαθήματα για την εκμάθηση σχετικών modules ERP συστημάτων (π.χ. SAP), καθώς και εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης στόλου διανομής και αποθηκευτικών χώρων (π.χ. Logistics Vision Suite).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  Στη διδασκαλία γίνεται εκτεταμένη χρήση Microsoft Office (π.χ. powerpoint, word, excel).

  Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους Φοιτητές
  Τα κύρια βοηθήματα ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία με τους φοιτητές είναι τα εξής:
  επικοινωνία (π.χ. περιγραφή μαθήματος, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, ανακοινώσεις, χρήσιμοι σύνδεσμοι, βαθμοί) μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass
  ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και σπανιότερα επικοινωνία μέσω skype
  διαμοιρασμός αρχείων (π.χ. εργασιών, εκπαιδευτικού υλικού) μέσω cloud (π.χ. Dropbox, Drive)

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη  ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

   

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  23 ώρες

  Ανάλυση μελετών περίπτωσης

  3 ώρες

  Εργαστηριακές / φροντιστηριακές ασκήσεις

  13 ώρες

  Προετοιμασία εργαστηριακών ασκήσεων

  18 ώρες

  Συγγραφή εργασίας

  30 ώρες

  Παρουσίαση εργασίας

  3 ώρες

  Μελέτη / προετοιμασία για τις εξετάσεις

  60 ώρες

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

   

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

   

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στα εξής:
  Τελική Εξέταση: 70%
  Ομαδική Εργασία 3-4 φοιτητών (Τελική Αναφορά και Παρουσίαση Εργασίας): 30%

  Οι φοιτητές ενημερώνονται από την 1η διάλεξη σχετικά με τις υποχρεώσεις, την πολιτική βαθμολόγησης και τις απαιτήσεις της ομαδικής εργασίας εξαμήνου, η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικής αναφοράς και δημόσια παρουσίαση στην τάξη. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ανακοινώνονται οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών: α) δομή, επιμέλεια και επαγγελματισμός/εμφάνιση τελικού παραδοτέου εργασίας, β) συσχέτιση στόχων με συμπεράσματα, γ) βαθμός πρωτοτυπίας στην ανάλυση ή/και τα συμπεράσματα, δ) επιστημονική εγκυρότητα, επάρκεια και ορθή τεκμηρίωση πηγών, ε) προσπάθεια / ποσότητα εργασίας (effort) και στ) επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα και προφορική υποστήριξη της εργασίας από τα μέλη της ομάδας (κατά την παρουσίαση).

  Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι βαθμοί των εργασιών ανακοινώνονται και ξεχωριστά από τον τελικό βαθμό στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass ως πρόσθετο στοιχείο ανατροφοδότησης σχετικά με την τελική επίδοση των φοιτητών.

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία
  Chopra, S. (Επιμέλεια Κ. Ανδρουτσόπουλος, Μ. Μαντάς) (2020), Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Στρατηγική, Προγραμματισμός και Λειτουργία, Εκδόσεις Τζιόλα.
  Bowersox, D., D. Closs, M. Bixby Cooper and J. Bowersox (Επιμέλεια Α. Νέαρχος, Φ. Βούζας και Π. Ρεπούσης) (2016), Logistics: Εφοδιαστική  Διοίκηση Δικτύων Διανομής, Broken Hill Publishers.
  Christopher, M. (Επιμέλεια Δ. Βλάχος) (2017), Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική.

  Προτεινόμενη Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
  Chopra, S. (2018), Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 7th Edition, Pearson Education.
  Bowersox, D.J., D.J. Closs, M. Bixby Cooper, and J.C. Bowersox (2020), Supply Chain Logistics Management, 5th Edition, McGraw-Hill.
  Rushton, A., P. Croucher, and P. Baker (2017), The Handbook of Logistics and Distribution Management: Understanding the Supply Chain, 6th Edition, Kogan Page.
  Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά
  Journal of Supply Chain Management
  Supply Chain Management: An International Journal
  Journal of Business Logistics
  International Journal of Logistics Management
  International Journal of Logistics: Research and Applications
  International Journal of Physical Distribution and Logistics Management
  EURO Journal on Transportation and Logistics
  Transportation Science
  Transportation Research Parts A, B, C, D  E
  Transportation Research Record
  Transport Policy
  Journal of Global Operations and Strategic Sourcing
  Production and Operations Management
  Interfaces
  Decision Support Systems
  Expert Systems with Applications
  Management Science
  Operations Research
  European Journal of Operational Research

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (9 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2024

   • Paraskevas A. and M. Madas, “Neutrosophic Cognitive Maps: Theoretical and Mathematical Formulations, Literature Review and Applications”, In: Soft Computing & Machine Learning: A Fuzzy and Neutrosophic View of Reality, 2024.

   2023

   • Athanasiadou, A., M. Madas and F. Kitsios, "A Multi-criteria Framework for Evaluating Passenger Satisfaction in Thessaloniki Airport", In: Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics, Matsatsinis, N., F. Kitsios, M. Madas and M. Kamariotou (Editors), XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020), Springer Proceedings in Business and Economics, 2023.
   • Ntereka, E., M. Madas, M. Kamariotou and F. Kitsios, "A Multi-criteria Framework for Evaluating Passenger Satisfaction in Greek Railways", In: Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics, Matsatsinis, N., F. Kitsios, M. Madas and M. Kamariotou (Editors), XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020), Springer Proceedings in Business and Economics, 2023.
   • Matsatsinis, N., F. Kitsios, M. Madas, and M. Kamariotou (Editors), "Operational Research in the Era of Digital Transformation and Business Analytics", XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020), Springer Proceedings in Business and Economics, 2023.

    Προβολή Δημοσίευσης

   2020

   • Chopra, S. (Επιμέλεια Κ. Ανδρουτσόπουλος και Μ. Μαντάς), (2020), "Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Στρατηγική, Προγραμματισμός και Λειτουργία", 2η (Ελληνική) Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.

   2018

   • Μαντάς, Μ.Α., “Λειτουργία Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας”, Κεφάλαιο 8 στο Βιβλίο: Εισαγωγή Στο Μάνατζμεντ: Εταιρικές Λειτουργίες, Επιμέλεια Ε. Σαλαβού, ISBN: 978-618-83313-1-0, Εκδόσεις ΟΠΑ , Αθήνα, 2018.

   2013

   • Madas, M.A., K.G. Zografos, “Implementation of Airport Demand Management Strategies: A European Perspective”, Chapter in: Modelling and Managing Airport Performance, Επιμέλεια K.G. Zografos, G. Andreatta, and A.R. Odoni, ISBN: 9780470974186, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, 2013.
   • Zografos, K.G., G. Andreatta, M.J.A. van Eenige, and M.A. Madas, “Decision Support Systems for Integrated Airport Performance Assessment and Capacity Management”, Chapter in: Modelling and Managing Airport Performance, Επιμέλεια K.G. Zografos, G. Andreatta, and A.R. Odoni, ISBN: 9780470974186, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, 2013.

   2010

   • Μαντάς, Μ.Α., “Λειτουργία Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας”, Κεφάλαιο 8.1 στο Βιβλίο: Μάνατζμεντ, Εταιρικές Λειτουργίες, Επιμέλεια Ο. Κυριακίδου, Ε. Σαλαβού, ISBN: 9789607745248, Εκδοτικός Οίκος Rosili, Αθήνα, 2010.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (31 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2024

    • Paraskevas A., M. Madas, V. Zeimpekis and K. Fouskas, “Smart Ports in Industry 4.0: A Systematic Literature Review”, Logistics, Vol. 8, Issue 1, pp. 1-29, 2024.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Chondromatidis, N., A. Gialos, V. Zeimpekis and M. Madas, “Investigating the Impact of Completion Time and Perceived Workload in Pickers-to-Parts Order-Picking Technologies: Evidence from Laboratory Experiments”, Logistics, Vol. 8, Issue 1, pp. 1-15, 2024.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Paraskevas A. and M. Madas, “Selection of Academic Staff Based on a Hybrid Multi-criteria Decision Method Under Neutrosophic Environment”, Operations Research Forum, Vol. 5, Issue 1, pp. 1-27, 2024.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Paraskevas A. and M. Madas, “A new method for academic staff selection: A hybrid analysis integrating neutrosophic Brown-Gibson model and neutrosophic AHP”, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, 2024 (in press).

    2023

    • Giampoldaki, E., M. Madas, V. Zeimpekis and M. Vlachopoulou, “A State-of-Practice Review of Urban Consolidation Centers: Practical Insights and Future Challenges”, International Journal of Logistics Research and Applications, Vol. 26, Issue 6, pp. 732-763, 2023.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Nikolaidis, Y. and M. Madas, “Exploring the relationship between Quality Management Systems and Risks in Closed-loop Supply Chains”, International Journal of Logistics Systems and Management, Vol. 44, Issue 4, pp. 431-457, 2023.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2022

    • Gialos, A., V. Zeimpekis, M. Madas and K. Papageorgiou, “Calculation and assessment of CO2e emissions in road freight transportation: a Greek case study”, Sustainability, Vol. 14, Issue 17, 10724, pp. 1-15, 2022.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Xenou, E., M. Madas and G. Ayfandopoulou, “Developing a Smart City Logistics Assessment Framework (SCLAF): A Conceptual Tool for Identifying the Level of Smartness of a City Logistics System”, Sustainability, Vol. 14, Issue 10, 6039, pp. 1-18 , 2022.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Margaritis, I., M. Madas and M. Vlachopoulou, "Big Data Applications in Food Supply Chain Management: A Conceptual Framework", Sustainability, Vol. 14, Issue 7, 4035, pp. 1-21, 2022.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2021

    • Kamariotou, M., F. Kitsios and M. Madas, "E-business strategy for logistics companies: Achieving success through IS planning", Logistics, Vol. 5, Issue 4, 73, pp. 1-9, 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Vlachopoulou, M., C. Ziakis, K. Vergidis and M.A. Madas, "Analyzing AgriFood -Tech e-Business Models", Sustainability, Vol. 13, Issue 10, pp. 1-17, 2021.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2020

    • Rompoti, K., M.A. Madas and F. Kitsios, "A Conceptual Framework for Effective Contracting in Construction Supply Chains", International Journal of Construction Supply Chain Management, Issue 21, Vol. 10, No. 3, pp. 92-114, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Katrakylidis, I. and M. Madas, "Catching-up effects in the Logistics Industry and the Dynamic Linkages with International Trade and Economic Growth: Empirical Evidence from an International Panel Dataset", Economics and Business Letters, Vol. 9, No. 3, pp. 197-205, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kottas, A.T., M.N. Bozoudis and M.A. Madas, "Turbofan aero-engine efficiency evaluation: An integrated approach using VSBM two-stage network DEA", Omega: The International Journal of Management Science, Vol. 92, 102167, pp. 1-19, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Androutsopoulos, K.N., E.G. Manousakis and M.A. Madas, "Modelling and Solving a Bi-Objective Airport Slot Scheduling Problem", European Journal of Operational Research, Vol. 284, Issue 1, pp. 135-151, 2020.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2019

    • Katrakylidis, I. and M. Madas, "International Trade and Logistics: An Empirical Panel Investigation of the Dynamic Linkages between the Logistics and Trade and their Contribution to Economic Growth", International Journal of Economics and Business Administration, Vol. VII, Issue 4, pp. 3-21, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kitsios, F., M. Kamariotou, M. Madas, K. Fouskas and V. Manthou, "Information Systems Strategy in SMEs: Critical Factors of Strategic Planning in Logistics", Kybernetes, Vol. 49, No. 4, pp. 1197-1212, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Androutsopoulos, K.N. and M.A. Madas, "Being fair or efficient? A fairness-driven modeling extension to the strategic airport slot scheduling problem", Transportation Research Part E - Logistics and Transportation Review, Vol. 130, pp. 37-60, 2019.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Kottas, A.T. and M.A. Madas, "Comparative Efficiency Analysis of Major International Airlines Using Data Envelopment Analysis: Exploring Effects of Alliance Membership and Other Operational Efficiency Determinants", Journal of Air Transport Management, Vol. 70, pp. 1-17, 2018.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos, and M.A. Madas, "Minding the Gap: Optimizing Airport Schedule Displacement and Acceptability", Transportation Research Part A - Policy and Practice, Vol. 114, Part A, pp. 203-221, 2018.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, and K.N. Androutsopoulos, "Increasing Airport Capacity Utilisation through Optimum Slot Scheduling: Review of Current Developments and Identification of Future Needs", Journal of Scheduling, Vol. 20, Issue 1, pp. 3-24, 2017.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, and Y. Salouras, "A Decision Support System for Total Airport Operations Management and Planning", Journal of Advanced Transportation, Vol. 47, Issue 2, pp. 170-189, 2013.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Zografos, K.G., Y. Salouras, and M.A. Madas, "Dealing with the Efficient Allocation of Scarce Resources at Congested Airports", Transportation Research Part C - Emerging Technologies, Vol. 21, Issue 1, pp. 244-256, 2012.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    2008

    • Madas, M.A., K.G. Zografos, "Airport Capacity vs. Demand: Mismatch or Mismanagement?", Transportation Research Part A - Policy and Practice, Vol. 42, Issue 1, pp. 203-226, 2008.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, "Advanced Modelling Capabilities for Airport Performance Assessment and Capacity Management", Transportation Research Record, Aviation 2007, pp. 60-69, Official Journal of the Transportation Research Board (TRB), National Research Council, Washington, D.C., 2007.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • Madas, M.A., K.G. Zografos, "Airport Slot Allocation: From Instruments to Strategies", Journal of Air Transport Management, Vol. 12, Issue 2, pp. 53-62, 2006.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, "Development and Demonstration of an Integrated Decision Support System for Airport Performance Analysis", Transportation Research Part C - Emerging Technologies, Vol. 14, Issue 1, pp. 1-17, 2006.

    2005

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, M.J.A. van Eenige, and R.A. Valdes, "Integrated Airport Performance Analysis through the Use of the OPAL Platform", Air Traffic Control Quarterly, Special Issue Airports, Vol. 13, No. 4, pp. 357-386, 2005.

    2003

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, "Optimizing Intermodal Trip Planning Decisions in Interurban Networks", Transportation Research Record, Νο. 1850, pp. 61-69, Official Journal of the Transportation Research Board (TRB), National Research Council, Washington, D.C., 2003.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Zografos, K.G., M.A. Madas, "Critical Assessment of Airport Demand Management Strategies in Europe and the United States: Comparative Perspective", Transportation Research Record, Νο. 1850, pp. 41-48, Official Journal of the Transportation Research Board (TRB), National Research Council, Washington, D.C., 2003.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (45 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2024

     • Paraskevas A. and M. Madas, "Measuring innovation performance in smart ports under uncertainty: A neutrosophic approach", 33rd European Conference on Operational Research (EURO 2024), June 30 - July 3, 2024, Copenhagen, Denmark.

     2023

     • Kottas, A., M. Bozoudis and M. Madas, "Tackling the Balance of Performance (BoP) Debate in Motorsports: Development and Simulated Application of Algorithm for BoP Scheme Evaluation and Adjustment", 9th International Symposium and 31th National Conference on Operational Research (HELORS 2023), June 29-30 & July 1, 2023, Athens, Greece.
     • Fakidis, G., G. Tsakalidis, M. Madas and K. Vergidis, "A Tool for Automated Assessment of Organizational Business Processes", 9th International Symposium and 31th National Conference on Operational Research (HELORS 2023), June 29-30 & July 1, 2023, Athens, Greece.
     • Paraskevas, A. and M. Madas, "An integrated framework of Sustainability Balanced Scorecard with neutrosophic AHP for smart port performance evaluation", 9th International Symposium and 31th National Conference on Operational Research (HELORS 2023), June 29-30 & July 1, 2023, Athens, Greece.
     • Paraskevas, A. and M. Madas, "A multi-criteria decision methodology for academic staff selection in a neutrosophic environment", 9th International Symposium and 31th National Conference on Operational Research (HELORS 2023), June 29-30 & July 1, 2023, Athens, Greece.
     • Benjelloun-Arabi, M. and M. Madas, "Benchmarking of European Countries in terms of Sustainability: A DEA Approach", 9th International Symposium and 31th National Conference on Operational Research (HELORS 2023), June 29-30 & July 1, 2023, Athens, Greece.

     2022

     • Tsakalidis, G., N. Nousias, M. Madas and K. Vergidis, "Systematizing Business Process Redesign Initiatives with the BPR: Assessment Framework", 24th IEEE International Conference on Business Informatics (IEEE CBI 2022), June 15-17, 2022, Amsterdam, The Netherlands.

     2021

     • Xenou, E. and M. Madas, "Measuring the smartness of a city logistics system: A multi-criteria self-assessment tool and implementation guidelines", 10th International Congress on Transportation Research (ICTR 2021), September 2-3, 2021, Rhodes, Greece.
     • Tsoulias, I., E. Bellos and M. Madas, "Analysis of Perceptions about the Use of Child Restraint Systems (CRS) in Greece", 10th International Congress on Transportation Research (ICTR 2021), September 2-3, 2021, Rhodes, Greece.

     2020

     • Xenou, E. and M. Madas, "A conceptual multi-criteria framework for understanding and assessing a smart city logistics ecosystem", XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020), October 1-2, 2020, Thessaloniki, Greece.
     • Athanasiadou, A., M. Madas and F. Kitsios, "Assessing Level of Service in Airport Terminals: a MUSA Approach", XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020), October 1-2, 2020, Thessaloniki, Greece.
     • Ntereka, E., M. Madas, M. Kamariotou and F. Kitsios, "Analysis of Passenger Satisfaction in Greek Railways: A Multicriteria Approach", XIV Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2020), October 1-2, 2020, Thessaloniki, Greece.

     2019

     • Katrakylidis, I. and M. Madas, "International Trade and Logistics: An Empirical Panel Investigation of the Dynamic Linkages between the Logistics Sector and Trade and their Contribution to Economic Growth", International Conference on Applied Business and Economics 2019 (ICABE 2019), October 21-23, 2019, Thessaloniki, Greece
     • Toskas-Tasios, M.L., L. Tsironis and M. Madas, "Measuring the efficiency of Greek regional airports prior to privatization using Data Envelopment Analysis", 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, May 16-18, 2019, Patras, Greece.
     • Tsironis, L., M. Madas and J. Papathanasiou, "Investigation and Classification of Risk Factors in Supply Chains: A Multi-Criteria Approach", 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, May 16-18, 2019, Patras, Greece.
     • Ntereka, E., M. Kamariotou, M. Madas and F. Kitsios, "A Multicriteria Evaluation of Passenger Satisfaction in Greek Railways", 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, May 16-18, 2019, Patras, Greece.
     • Kottas, A.T., M.N. Bozoudis and M.A. Madas, "Commercial & Military Turbofan Aero-Engine Efficiency Assessment: An Application of VSBM Two-Stage Network DEA", 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, May 16-18, 2019, Patras, Greece.

     2018

     • Androutsopoulos, Κ.Ν., M.A. Madas and V. Sitokonstantinou, “Exploring the Effects of Fairness on Airport Scheduling Efficiency and Level of Service Metrics”, 7th International Symposium & 29th National Conference on Operational Research, June 14-16, 2018, Chania, Crete, Greece.
     • Tsakalidis, G., K. Vergidis, M. Madas and M. Vlachopoulou, "Cybersecurity threats: a proposed system for assessing threat severity", Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2018), May 22-25, 2018, Heraklion, Crete, Greece.
     • Kitsios, F., M. Kamariotou, M. Madas, K. Fouskas and V. Manthou, "Strategic Information Systems in Logistics and Supply Chain Management", Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2018), May 22-25, 2018, Heraklion, Crete, Greece.
     • Madas, M., M. Vlachopoulou, V. Manthou, F. Kitsios and K. Vergidis, "Decision Support Systems & Tools for Airport Airside Performance Assessment", Proceedings of the 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST 2018), May 22-25, 2018, Heraklion, Crete, Greece.
     • Kottas, A.T. and M.A. Madas, "Airline Efficiency Benchmarking with Data Envelopment Analysis: The Effect of Alliance Membership", 7th International Symposium & 29th National Conference on Operational Research, June 14-16, 2018, Chania, Crete, Greece.
     • Tsakalidis, G., K. Vergidis and M. Madas, "Cybercrime Offences: Identification, Classification and Adaptive Response", 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT 2018), April 10-13, 2018, Thessaloniki, Greece.

     2017

     • Tziantopoulos, K. and M.A. Madas, "Investigating the Potential Deployment of Additive Manufacturing Technology in the Pharmaceutical Supply Chain", 6th International Symposium & 28th National Conference on Operational Research, June 8-10, 2017, Thessaloniki, Greece.
     • Makris, A.T., M.A. Madas and K.N. Androutsopoulos, "A fairness-informed modelling extension to the single-airport slot scheduling problem", 6th International Symposium & 28th National Conference on Operational Research, June 8-10, 2017, Thessaloniki, Greece.
     • Kamariotou, M., F. Kitsios, M. Madas, V. Manthou and Maro Vlachopoulou, "Strategic Decision Support Systems for Logistics in the Agrifood Industry", 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017), September 21-24, 2017, Chania, Greece.

     2014

     • Mierop, R., S. Oudmaijer, T. Tol, K. Spitsbaard, M. Madas and K. Zografos, "Breaking down the barriers to ICT usage in the European construction sector", 10th European Conference on Product & Process Modelling (ECPPM 2014), Session T-2.3, "Collaboration & management", September 17-19, 2014, Vienna, Austria.

     2011

     • Zografos, K.G., Y. Salouras and M.A. Madas, "A Model for the Efficient Allocation of Capacity at Slot Coordinated Airports", Proceedings of the 90th Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Event 475, "Current Issues in Aviation", sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (AV060) Committee, January 23-27, 2011, Washington, U.S.

     2010

     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "Managing Airport Congestion: From Theory into Policy Practice", Proceedings of the 12th World Conference on Transport Research, organized by the World Conference on Transport Research Society (WCTRS), July 11-15, 2010, Lisbon, Portugal.

     2008

     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "Airport Demand Management: How and Why?", Proceedings of the 4th International Congress on Transportation Research in Greece, organized by the Hellenic Institute of Transportation Engineers and the Hellenic Institute of Transport, Session 9 on "Air Transport", May 28-30, 2008, Athens, Greece.
     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "A Policy Implementation Roadmap to Airport Slot Allocation", Proceedings of the 2008 World Conference of Air Transport Research Society, organized by the Air Transport Research Society (ATRS), Session III-D on "Airport Slots", July 6-10, 2008, Athens, Greece.

     2007

     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Advanced Modelling Capabilities for Airport Performance Assessment and Capacity Management", Proceedings of the 86th Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session 218, "Increasing Aviation System Capacity: Strategies and Tactics", sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (AV060) Committee, January 21-25, 2007, Washington D.C., U.S.

     2006

     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "A Methodology for the Evaluation of Airport Slot Allocation Strategies", Proceedings of the 3rd International Congress on Transportation Research in Greece", organized by the Hellenic Institute of Transportation Engineers and the Hellenic Institute of Transport, May 19-20, 2006, Thessaloniki, Greece, pp 442-453.
     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "A Policy Compatibility Analysis for Airport Slot Allocation Strategies", Proceedings of the 2nd International Conference on Research in Air Transportation (ICRAT 2006), organized by Eurocontrol Experimental Centre and the Faculty of Transport and Traffic Engineering of Belgrade University, June 24-28, 2006, Belgrade, Serbia and Montenegro, pp. 377-384.

     2005

     • Madas, M.A. and K.G. Zografos, "Practical Implementation of Airport Demand Management: From Instruments to Strategies", Proceedings of the 84th Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session on "Management and Analysis of Airport Demand and Delay", sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (AV060) Committee, January 9-13, 2005, Washington D.C., U.S.
     • Μαντάς, Μ.Α. και Κ.Γ. Ζωγράφος, "Διαχείριση της Αεροπορικής Ζήτησης: Από τα Εργαλεία σε Ολοκληρωμένες Στρατηγικές", Πρακτικά του 2ου Φοιτητικού Συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 18 Μαΐου 2005, Αθήνα.

     2004

     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Design and Implementation of a European Airport Observatory", Proceedings of the 83rd Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (A1J05) Committee, January 11-15, 2004, Washington D.C., U.S.
     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Design and Development of an Integrated Computational Platform for Total Airport Performance Analysis", Proceedings of the 2nd International Congress on Transportation Research in Greece, Session on "Air Transport", February 26-27, 2004, Athens, Greece, pp. 561-570.
     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Efficient Airport Strategic Planning and Policy Formulation through the Establishment of a European Airport Observatory", Proceedings of the 2nd International Congress on Transportation Research in Greece, Session on "Air Transport", February 26-27, 2004, Athens, Greece, pp. 525-534.
     • Zografos, K.G., M.A. Madas and Y. Salouras, "Development of an Advanced Decision Support Tool for Optimizing Intermodal Trip Planning Decisions on the Move", Proceedings of the 2nd International Congress on Transportation Research in Greece, Session on "Decision Support Systems", February 26-27, 2004, Athens, Greece, pp. 131-142.
     • Ζωγράφος, Κ.Γ. και Μ.Α. Μαντάς, "Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου για το Στρατηγικό Σχεδιασμό των Υπηρεσιών Παροχής Επίγειας Εξυπηρέτησης", Πρακτικά του 1ου Φοιτητικού Συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 17 Μαρτίου 2004, Αθήνα.

     2003

     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Optimizing Intermodal Trip Planning Decisions in Interurban Networks", Proceedings of the 82nd Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (A1J05) Committee, January 12-16, 2003, Washington D.C., U.S.
     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Critical Assessment of Airport Demand Management in Europe and the United States: Comparative Perspective", Proceedings of the 82nd Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (A1J05) Committee, January 12-16, 2003, Washington D.C., U.S.

     2002

     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "A Travel and Tourism Information System providing Real-time, Value-added Logistical Services on the Move", Proceedings of the M-Business 2002 Conference, July 8-9, 2002, Athens, Greece.

     2001

     • Zografos, K.G. and M.A. Madas, "Deployment of Advanced Mobile Internet Technologies to Provide Value Added Logistical Services in the Travel and Tourism Industry", Proceedings of the 17th International Logistics Congress, October 18-20, 2001, Thessaloniki, Greece, pp. 514-531.
     • Άλλα (18 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2024

      • Μαντάς, Μ., "Επαγγελματικές προοπτικές και κρίσιμα επαγγέλματα στην εφοδιαστική αλυσίδα του μέλλοντος", LOGI.C24 Logistics Conference, 11-13 Απριλίου 2024, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

      2021

      • Tzoulias, C., M. Madas and F. Kitsios, "An Integrated Multicriteria Model for the Analysis of Customer Satisfaction: The Case of Greek 3PL Service Providers", 31st European Conference on Operational Research (EURO 2021), July 11-14, 2021, Athens, Greece.

      2019

      • Katrakylidis, I. and M. Madas, "International Trade and Logistics: An Empirical Panel Investigation of the Dynamic Linkages between the Logistics Sector and Trade and their Contribution to Economic Growth", International Conference on Applied Business and Economics 2019 (ICABE 2019), October 21-23, 2019, Thessaloniki, Greece.
      • Papaioannou, I., E. Bellos and M. Madas, "International tourists’ perceptions about road safety in Attica region", 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research, May 16-18, 2019, Patras, Greece.

      2018

      • Μαντάς, Μ., "Ο Ρόλος των Αστικών Κέντρων Ενοποίησης Εμπορευμάτων στα Σύγχρονα Κανάλια Διανομής", 14ο Συνέδριο Διοίκησης Επιχειρήσεων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), 23 Νοεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
      • Androutsopoulos, Κ.Ν., M.A. Madas and V. Sitokonstantinou, “A Fairness-driven Scheduling Model for Airport Slot Allocation: is there a cost for fairness?”, 7th International Workshop on Freight Transportation and Logistics (ODYSSEUS 2018), June 3-8, 2018, Cagliari, Sardinia, Italy.

      2017

      • Tsakalidis, G., K. Vergidis and M.A. Madas, “Directing business processes towards Operational Research”, 6th International Symposium & 28th National Conference on Operational Research, June 8-10, 2017, Thessaloniki, Greece.

      2015

      • Zografos, K.G., K.N. Androutsopoulos and M.A. Madas, “A Bi-objective Integer Programming Model for Strategic Airport Slot Allocation”, 6th International Workshop on Freight Transportation and Logistics (ODYSSEUS 2015), May 31 – June 5, 2015, Ajaccio, France.

      2014

      • Zografos, K.G., M.A. Madas and C.S. Tsanos, “Assessing Current and Future Uptake of ICT in Construction Supply Chains: A Multi-Criteria Approach”, 3rd International Symposium & 25th National Conference on Operational Research, Session 5, “Multi-Criteria Analysis I”, June 26-28, 2014, Volos, Greece.

      2010

      • Madas, M.A., K.G. Zografos and Y. Salouras, “Modelling Airport Performance Trade-off Analysis”, 24th European Conference on Operational Research, July 11-14, 2010, Lisbon, Portugal.
      • Salouras, Y., K.G. Zografos and M.A. Madas, “A Scheduling Approach to Allocate Capacity Efficiently at Congested Airports”, 24th European Conference on Operational Research, July 11-14, 2010, Lisbon, Portugal.

      2006

      • Zografos, K.G. and M.A. Madas, “A Problem-Oriented Decision Support System for Total Airport Performance Assessment”, 21st European Conference on Operational Research, July 2-5, 2006, Reykjavik, Iceland.
      • Madas, M.A. and K.G. Zografos, “A Multi-Criteria Assessment Framework for the Selection and Evaluation of Airport Slot Allocation Strategies”, Proceedings of the 18th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Session 3-V on “Multiple Criteria Decision Support and Applications”, June 19-23, 2006, Chania, Greece, pp. 76-77.

      2002

      • Zografos, K.G., E.N. Kaselimi and M.A. Madas, “An Integrated Methodological Framework for Flight Schedule Generation and Airport Capacity and Delay Analysis”, 1st International Congress on Transportation Research in Greece, February 21-22, 2002, Athens, Greece.
      • Zografos, K.G. and M.A. Madas, “Alternatives to Handle the Aviation Capacity Gridlock: A State-of-the-Art Review”, 81st Transportation Research Board (TRB) Annual Conference, Session sponsored by the Airfield and Airspace Capacity and Delay (A1J05) Committee, January 13-17, 2002, Washington D.C., U.S.

      2001

      • Zografos, K.G., M.A. Madas and E.N. Kaselimi, “Strategic Resource Planning of Ground Handling Operations”, Proceedings of the International Conference on Air Transport and Airports, December 3-4, 2001, Patra, Greece.
      • Zografos, K.G. and M.A. Madas, “A State-of-the-Art Review on Airport Demand Management”, Proceedings of the International Conference on Air Transport and Airports, December 3-4, 2001, Patra, Greece.
      • Zografos, K.G. and M.A. Madas, “Advanced Mobile Internet Technologies in Travel and Tourism”, Tourism and Logistics Congress, organized by the International Society of Logistics (SOLE, District Greece), March 14, 2001, Athens, Greece.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font