Δανιηλίδου Νατρίσα
 • 2310-891579
 • ndaniilidou uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 236

  Δανιηλίδου Νατρίσα

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
   (ΞΓ0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση του αλφαβήτου και η ανάγνωση απλών κειμένων. Οι φοιτήτριες/ητές εισάγονται στο γραμματικό σύστημα της ρωσικής (κλίση ονοματικού και ρηματικού συστήματος). Στον προφορικό λόγο είναι σε θέση να παράγουν κείμενα σε περιορισμένες καταστάσεις επικοινωνίας (γνωριμία, συστάσεις, βιογραφία, οικογένεια κτλ.).

   

   

  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΞΓ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση του πτωτικού και ρηματικού συστήματος της ρωσικής, η ανάγνωση απλών κειμένων. Στον προφορικό λόγο οι φοιτήτριες/ητές είναι σε θέση να παράγουν κείμενα σε περιορισμένες καταστάσεις επικοινωνίας (η πόλη μου, ελεύθερος χρόνος, σπουδές κτλ.).

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.