Δανιηλίδου Νατρίσα
 • 2310 891.579
 • ndaniilidou uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 236

  Δανιηλίδου Νατρίσα

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Παιδαγωγικών Επιστημών το οποίο απέκτησε από το Κρατικό Ινστιτούτο Ρωσικής Γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν της Μόσχας (2008)
  • Απόφοιτος της Σχολής Ρωσικής Φιλολογίας και Λογοτεχνίας του Κρατικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Μινσκ στη Λευκορωσία (1989) και του Τμήματος Δημοσιογραφίας της Σχολής Κοινωνιολογικών Επαγγελμάτων του ιδίου Ινστιτούτου (1986)
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΞΓ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση του πτωτικού και ρηματικού συστήματος της ρωσικής, η ανάγνωση απλών κειμένων. Στον προφορικό λόγο οι φοιτήτριες/ητές είναι σε θέση να παράγουν κείμενα σε περιορισμένες καταστάσεις επικοινωνίας (η πόλη μου, ελεύθερος χρόνος, σπουδές κτλ.).

   

  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
   (ΞΓ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία των παρακάτω: Γραμματική: προθετική, αιτιατική και δοτική πτώση των κλιτών μερών του λόγου και κυρίων ονομάτων, οι εκφράσεις χρόνου σε αυτές τις πτώσεις, η δοτική πτώση στις απρόσωπες προτάσεις, οι τρόποι κλίσης των ρημάτων σύμφωνα με τις τάξεις και ομάδες, όψεις, εγκλίσεις των ρημάτων, ρήματα κίνησης με και χωρίς προθήματα, οι τρόποι παραγωγής, τα απόλυτα και τα τακτικά αριθμητικά, οι ερωτηματικές, αρνητικές και αόριστες αντωνυμίες, τα άκλιτα μέρη του λόγου. Συντακτικό σύστημα: σύνδεσμοι όλων των τύπων στις σύνθετες προτάσεις και στην παραγωγή πλάγιου λόγου. Ως προς τον προφορικό λόγο/επικοινωνία, να μπορούν οι φοιτήτριες/ητές να χρησιμοποιούν εκφράσεις και σύντομα μηνύματα για απλή περιγραφή ή αφήγηση σχετικά με την εμφάνιση, τον χαρακτήρα, τις σπουδές, την εργασία, την καθημερινότητα, κτλ. και να κατανοούν πληροφορίες σε καθημερινές περιστάσεις. Ως προς τον γραπτό λόγο, να μπορούν να συντάσσουν επιστολές ή περιλήψεις κειμένων κτλ.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Ν.Δανιηλίδου, Ρωσικά – Β΄για Έλληνες. Ίσως μπορώ και εγώ… (Επίπεδο Α2 – Базовый уровень) Ε΄ έκδοση (υπό έκδοση), Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, 2019

   2018

   • Ν.Δανιηλίδου, Ρωσικά – Α΄ για Έλληνες. Μήπως μπορώ και εγώ; (Επίπεδο Α1 – Элементарный уровень) Ε΄ έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, 2018
   • Σ.Βασιλειάδης, Μ.Βασιλειάδης, Ν.Δανιηλίδου, Ελληνο-ρωσικό και Ρωσο-ελληνικό λεξικό τεχνικών ορών για πολιτικούς μηχανικούς Β΄ έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, 2018

   2016

   • Ν.Δανιηλίδου, Τα ρήματα της ρωσικής γλώσσας. Οι παραγωγικές τάξεις και οι μη παραγωγικές ομάδες. Οι τρόποι κλίσης τους Β΄ έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη, 2016

   2013

   • Ν.Δανιηλίδου, Ρωσικά – Β΄για Έλληνες. Ίσως μπορώ και εγώ… (Επίπεδο Α2 – Базовый уровень) Δ΄ έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, 2013

   2007

   • Ν.Δανιηλίδου, Ρωσικά – Γ΄για ΄Ελληνες. Μάλλον μπορώ και εγώ. Α΄ έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αφοι Κυριακίδη, 2007
   • Επιστημονικά Περιοδικά (4 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2007

    • Ν.Δανιηλίδου, Средства выражения возможности в русском языке на фоне греческой лингвокультуры/Τρόποι έκφρασης της δυνατότητας πραγματοποίησης μιας ενέργειας στη ρωσική γλώσσα με φόντο τον ελληνικό γλωσσικό πολιτισμό. Περιοδικό «ВЕСТНИК» του Πανεπιστημίου «Дружбы народов»/4ο τεύχος, Μόσχα, 2007, σελ. 27-35

    2006

    • Ν.Δανιηλίδου, Особенности уроков иностранного языка/Ιδιαιτερότητες των μαθημάτων ξένης γλώσσας. Περιοδικό «ВЕСТНИК» του Διεθνούς Σλαβικού Ινστιτούτου/10ο τεύχος, Μόσχα, 2006, σελ. 30-33
    • Ν.Δανιηλίδου, Обучение студентов-греков способам выражения необходимости в русском языке/Εκμάθηση από Έλληνες σπουδαστές των τρόπων έκφρασης της αναγκαιότητας στη ρωσική γλώσσα. Περιοδικό «ВЕСТНИК МАПРЯЛа» της Διεθνούς Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Μόσχα /τεύχος 46-47, 2006, σελ. 70-72

    2004

    • Ν.Δανιηλίδου, Αξιολόγηση της διδακτικής ύλης στην εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας και σκιαγράφηση της σύνταξης εγχειριδίου για το ελληνικό κοινό. Περιοδική επιστημονική έκδοση «ΜΑΚΕΔΝΟΝ» της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Π.Δ.Μ. /13ο τεύχος, 2004, σελ. 67-78
    • Συνέδρια (6 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2011

     • Ν.Δανιηλίδου, 1ο Διεθνές Επιστημονικό-Πρακτικό Συνέδριο: «Γλώσσα, νοοτροπία και κείμενο στον Ρωσικό πνευματικό πολιτισμό», Πανεπιστήμιο Γρενάδας, Ισπανία, 2011 Θέμα: Драматические тексты как источник речевого материала при фор-мировании социокультурной и социолингвистической компетенций/Τα θεατρικά κείμενα ως πηγή γλωσσικού-εκπαιδευτικού υλικού για τη διαμόρφωση μιας κοινωνιο-πολιτισμικής και κοινωνιο-γλωσσολογικής προσέγγιση στη διδασκαλία της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας, σελ.931-936

     2009

     • Ν.Δανιηλίδου, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Θεωρητικές επιστήμες – Ρωσικός πνευματικός πολιτισμός – σύγχρονη εποχή», υλοποιηθέν με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από τη γέννηση του Νικολάι Β. Γκόγκολ, Εθνικό Πανεπιστήμιο Ι. Μετσνικόβ της Οδησσού, Ουκρανία, 2009 Θέμα: Грецизмы в русском языке/Οι ελληνικές λέξεις-δάνεια στη ρωσική γλώσσα, σελ.135-141

     2005

     • Ν.Δανιηλίδου, Επιστημονικό-Πρακτικό Συνέδριο: «Προβλήματα της σύγχρονης φιλολογίας και μεθοδολογίας στη διδασκαλία γλωσσών στα Α.Ε.Ι. και στο σχολείο», Κρατικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Πένζας, Ρωσία, 2005 Θέμα: Социокультурный аспект в структуре современных учебных комплексов по русскому языку как иностранному/Κοινωνικο-πολιτισμική άποψη στη δομή σύγχρονων συνδυασμών εγχειριδίων-εποπτικών μέσων διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας, σελ. 208-211
     • Ν.Δανιηλίδου, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Пушкинские чтения – 2005», Κρατικό Πανεπιστήμιο Πούσκιν – Αγία Πετρούπολη, Ρωσίας, 2005 Θέμα: Элементы проблемного обучения в практическом курсе русского языка как иностранного/Στοιχεία προβληματισμού στη μεθοδολογία της διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας ως ξένης, σελ. 457-462
     • Ν.Δανιηλίδου, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Η σύγκριση ως μέθοδος έρευνας και διδασκαλίας γλωσσών», Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιφλίδας, Γεωργία, 2005 Θέμα: Модальные глаголы в русском языке (принципы описания)/Τα modal ρήματα στη ρωσική γλώσσα (τρόποι περιγραφής), σελ. 168-174

     2004

     • Ν.Δανιηλίδου, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Παγκοσμιοποίηση, Διαπολιτισμικότητα και Ταυτότητες», Ελληνική Σημειωτική Εταιρία, Πάτρα, 2004 Θέμα: Συγκριτική αξιολόγηση και επιδιώξεις της διδασκαλίας στη Ρωσική και Ελληνική Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, σελ. 366-374
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.