Δανιηλίδου Νατρίσα
 • 2310 891.579
 • ndaniilidou uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 236

  Δανιηλίδου Νατρίσα

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Παιδαγωγικών Επιστημών το οποίο απέκτησε από το Κρατικό Ινστιτούτο Ρωσικής Γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν της Μόσχας (2008)
  • Απόφοιτος της Σχολής Ρωσικής Φιλολογίας και Λογοτεχνίας του Κρατικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Μινσκ στη Λευκορωσία (1989) και του Τμήματος Δημοσιογραφίας της Σχολής Κοινωνιολογικών Επαγγελμάτων του ιδίου Ινστιτούτου (1986)
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΞΓ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0202

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Β΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ρωσική ΓλώσσαII

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Γενικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ρωσική, Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ητές θα έχουν εμβαθύνει τις γνώσεις τους στο πτωτικό και ρηματικό σύστημα της ρωσικής γλώσσας.Θα μπορούν να επικοινωνούν στα ρωσικά  σε επιλεγμένα θέματα της καθημερινότητας, να ζητούν και να δίνουν πληροφορίες για διάφορα ζητήματα (π.χ. τον καιρό,  την ώρα, το περιεχόμενο ενός βιβλίου, μιας ταινίας, κ.λπ.), να ζητούν και  να διατυπώνουν απόψεις, να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους συνομιλητές τους αναφορικά με δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας, να περιγράφουν οικεία ή/και άγνωστα πρόσωπα, να προσκαλούν άτομα και να κανονίζουν συναντήσεις.Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, εμπλουτίζοντας σημαντικά το θεματικό τους  λεξιλόγιο.

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Ομαδική εργασία.
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Βασικά γραμματικά φαινόμενα που εξετάζονται στο μάθημα:

  • Ο σχηματισμός και η χρήση των πτώσεων.
  • Ο σχηματισμός των χρονικών βαθμίδων των ρημάτων.
  • Ο χρήση των ρημάτων κίνησης.
  • Τα απόλυτα και τακτικά αριθμητικά.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλίακαι στην επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ητές.

  Παρουσίαση διαλέξεων με χρήση διαφανειών PowerPoint, βίντεο και διαδικτυακών πηγών / προγραμμάτων.

  Διαδραστικές  ψηφιακές ασκήσεις.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διδασκαλία μαθήματος, διαλέξεις, διαδραστική διδασκαλία

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  38

  Εκπόνηση εκθέσεων

  20

  Αυτόνομη μελέτη

  40

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ων είναι προφορική και γραπτή, διαμορφωτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου.

  Γλώσσα αξιολόγησης: Ρωσική

  Μέθοδοι αξιολόγησης:

  1. Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (διαμορφωτική, συμπερασματική).
  2. Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης (διαμορφωτική, συμπερασματική).
  3. Συγγραφή μικρής έκθεσης  (διαμορφωτική, συμπερασματική).
  4. Προφορική εξέταση (διαμορφωτική, συμπερασματική).

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Δανιηλίδου, Νατρίσα (2012) Ρωσικά Α’ για Έλληνες. Μήπως Μπορώ και Εγώ;, Θεσσαλονίκη: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΤ.,ISBN 978-960-9533-36-2.
  • Λάϊνε, Γιάανα (2015) Η Ρωσική Γλώσσα για Αρχάριους. Γεια σου! Привет!,Θεσσαλονίκη: University Studio Press, ISBN 978-960-12-2225-7.
  • Μαμαλούι, Σβετλάνα, και Αντώνης Τρακάδας (2013) Γραμματική της Ρωσικής Γλώσσας, Β’ έκδοση,  Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPress, ISBN: 978-960-12-2156-4.
  • Irina Andreeva, Elena Arsenova, Kirill Mikityants (2022), Ρωσικά για καθημερινή χρήση. Επίπεδο Α1. Живая речь, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, ISBN 978-960-12-2538-8 (ΕΥΔΟΞΟΣ)

   

   

  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ III
   (ΞΓ0203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0203

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ρωσική ΓλώσσαIII

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Ρωσική Γλώσσα I-II

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ρωσική, Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες και ικανότητες στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:

  • Nα συλλαμβάνουν τη βασική ιδέα και επιμέρους νοήματα σε περιπτώσεις απλών και σαφών σύντομων μονολόγων, διαλόγων, μηνυμάτων και ανακοινώσεων.  
  • Nα κατανοούν το λεξιλόγιο, εκφράσεις και γραμματικές δομές υψηλής συχνότητας, που σχετίζονται με καθημερινά ζητήματα άμεσης ανάγκης.
  • Nα χρησιμοποιούν εκφράσεις και σύντομα μηνύματα για απλή περιγραφή ή αφήγηση σχετικά με την εμφάνιση, το χαρακτήρα, τις σπουδές, την εργασία, την καθημερινότητα, την υγεία, τον καιρό, τον ελεύθερο χρόνο, τις διακοπές, τα χόμπυ, την ιδιαίτερη πατρίδα.
  • Να κατανοούν πληροφορίες σε καθημερινές περιστάσεις και συζητήσεις (υπηρεσίες, καταστήματα, εκδοτήρια εισιτηρίων, πανεπιστημιακές αίθουσες, τράπεζες, εστιατόριο, βιβλιοθήκη, ιατρείο, φαρμακείο, ξεναγήσεις, στα μέσα συγκοινωνίας κ.λπ.).
  • Nα κατανοούν τη βασική ιδέα και επιμέρους νοήματα ενός απλού γραπτού κειμένου, που περιέχει λεξιλόγιο, εκφράσεις και γραμματικές δομές υψηλής συχνότητας και σχετίζεται με προβλέψιμα οικεία θέματα.
  • Nα κατανοούν ένα είδος κειμένου: προσωπική επιστολή, ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μήνυμα, ανακοίνωση ή αγγελία.
  • Nα παράγουν ένα απλό κείμενο στο οποίο θα περιγράφουν πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, να συντάσσουν ένα σύντομο και απλά διατυπωμένο μήνυμα, φαξ ή μια ευχητήρια κάρτα, να γράφουν προσωπική επιστολή, δίνοντας και ζητώντας πληροφορίες, περιγράφοντας εμπειρίες, εντυπώσεις, συναισθήματα, προβλήματα ή σχέδια, ένα σημείωμα σχετικά με ζητήματα άμεσης ανάγκης, να γράφουν τον αποστολέα και τον παραλήπτη σε ταχυδρομικό φάκελο.

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Ομαδική εργασία.
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.

   3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Γραμματική: Προθετική, αιτιατική και δοτική πτώση των κλιτών μερών του λόγου και κυρίων ονομάτων, οι εκφράσεις χρόνου σε αυτές τις πτώσεις, η δοτική πτώση στις απρόσωπες προτάσεις, οι τρόποι κλίσης των ρημάτων σύμφωνα με τις τάξεις και ομάδες, όψεις, εγκλίσεις των ρημάτων, ρήματα κίνησης με και χωρίς προθήματα, οι τρόποι παραγωγής, τα απόλυτα και τα τακτικά αριθμητικά από το 100 έως το 1000000, οι ερωτηματικές, αρνητικές και αόριστες αντωνυμίες, τα άκλιτα μέρη του λόγου.

  Συντακτικό σύστημα: Σύνδεσμοι όλων των τύπων στις σύνθετες προτάσεις και στην παραγωγή πλάγιου λόγου. 

  Ως προς τον προφορικό λόγο/επικοινωνία: Κατανόηση διαφόρων κειμένων που έχουν σχέση με την επικαιρότητα και με την προσωπική εμπειρία των φοιτητριών/ών στον χώρο των σπουδών ή της εργασίας.

   4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε.:

  1. Στη διδασκαλία: Βίντεο και διαδικτυακές πηγές.
  2. Στην επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ητές: Ηλεκτρονική πλατφόρμα Compus, e-mail.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  38

  Εκπόνηση εκθέσεων

  20

  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

  40

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση έχει σκοπό να ελέγξει το βαθμό απόκτησης των γλωσσικών δεξιοτήτων και γίνεται γραπτή και προφορική διαμορφωτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τελική γραπτή και προφορική συμπερασματική εξέταση στη ρωσική γλώσσα. Η τελική γραπτή εξέταση διαρκεί 2 ώρες και περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (συμπερασματική), Δοκιμασία Εκτεταμένης Απάντησης (συμπερασματική) και Έκθεση (συμπερασματική). Η προφορική εξέταση (συμπερασματική) διαρκεί περίπου 20 λεπτά για την/τον εκάστοτε φοιτήτρια/ητή, όπου πρέπει να αποδείξουν την ικανότητα επικοινωνίας και την ορθή χρήση της διδαχθήσης ύλης (γραμματική, συντακτικού, λεξιλογίου κ.λπ.). 

  Η τελική βαθμολογία δίνεται από το μέσο όρο των δύο εξετάσεων και εκφράζεται με βάση την κλίμακα του 10. Τα προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τις/τους φοιτήτριες/ητές σε απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή και στη σελίδα https://services.uom.gr/classweb/classes.asp.

   5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος):

  • Δανιηλίδου, Ν. (2012) Ρωσικά Α’ για Έλληνες. Μήπως Μπορώ και Εγώ;, Θεσσαλονίκη: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΤ.,ISBN 978-960-9533-36-2.
  • Irina Andreeva, Elena Arsenova, Kirill Mikityants (2020), Ρωσικά για καθημερινή χρήση. Επίπεδο Α1+. Живая речь, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, ISBN 978-960-12-2498-5

  Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

  • Δανιηλίδου, Ν. (2016) Τα Ρήματα της Ρωσικής Γλώσσας. Οι Παραγωγικές Τάξεις και οι Μη Παραγωγικές Ομάδες. Οι Τρόποι Κλίσης Τους, Β’ Έκδοση (372 σελ.), Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη,ISBN: 978-960-599-076-3.

   

  • ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
   (ΞΓ0204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΞΓ0204

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ρωσική ΓλώσσαIV

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Ρωσική Γλώσσα I-II

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ρωσική, Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Ναι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες και ικανότητες στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου:

  • Να συλλαμβάνουν τη βασική ιδέα και επιμέρους νοήματα σε περιπτώσεις απλών και σαφών σύντομων μονολόγων, διαλόγων, μηνυμάτων και ανακοινώσεων.
  • Να κατανοούν το λεξιλόγιο, εκφράσεις και γραμματικές δομές υψηλής συχνότητας, που σχετίζονται με καθημερινά ζητήματα άμεσης ανάγκης.
  • Να κατανοούν ερωτήσεις που αφορούν σε βασικές προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, το χώρο διαβίωσης και το άμεσο περιβάλλον τους, αγορές, σπουδές, εργασία, τοπική γεωγραφία.
  • Να ακολουθούν απλές οδηγίες.
  • Να συλλαμβάνουν βασικές πληροφορίες από σύντομο ηχογραφημένο κείμενο που αφορά στα προβλέψιμα καθημερινά ζητήματα, εφόσον μεταδίδεται αργά και καθαρά.
  • Να συζητούν τα σχέδιά τους για το βράδυ, το σαββατοκύριακο, τις διακοπές.
  • Να δίνουν και να ακολουθούν απλές οδηγίες (π.χ. στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στο δρόμο).
  • Να κατανοούν ένα δελτίο καιρού.
  • Να χειρίζονται απλές εκφράσεις καθημερινής συνεννόησης σε δημόσια υπηρεσία, κατάστημα, εκδοτήριο εισιτηρίων, ταμείο, ταχυδρομείο, τράπεζα, εστιατόριο, φοιτητική λέσχη, κυλικείο, βιβλιοθήκη,  νοσοκομείο, φαρμακείο, ιατρείο, μέσα συγκοινωνίας, στο δρόμο, στην εκδρομή ή/και ξενάγηση, στο τηλέφωνο. 
  • Να κατανοούν τη βασική ιδέα και επιμέρους νοήματα ενός απλού γραπτού κειμένου, που περιέχει λεξιλόγιο, εκφράσεις και γραμματικές δομές υψηλής συχνότητας και σχετίζεται με προβλέψιμα οικεία θέματα.
  • Να κατανοούν ένα είδος κειμένου: αίτηση, διαφημιστικό φυλλάδιο, κατάλογο εστιατορίου, φαξ, επιστολή επιβεβαίωσης, πρόγραμμα, πινακίδα στο δρόμο και προειδοποίηση κινδύνου.
  • Να κατανοούν απλές οδηγίες, απλούς κανονισμούς.
  • Να συμπεραίνουν το νόημα άγνωστων λέξεων και φράσεων από τα συμφραζόμενα.
  • Να γράφουν την άποψή τους για ένα καθημερινό ζήτημα.
  • Να κάνουν μια απλή γραπτή περιγραφή για τον εαυτό τους, την οικογένεια, τις συνθήκες της διαβίωσής τους, την πόλη, την εργασία, μια εκδρομή, σπουδές, γεγονότα, δραστηριότητες του παρελθόντος σε συνδεδεμένες προτάσεις.
  • Να συμπληρώνουν προσωπικά στοιχεία σε ερωτηματολόγιο, αίτηση ή έντυπο ξενοδοχείου (ονοματεπώνυμο, ηλικία, εθνικότητα, διεύθυνση, ημερομηνία και τόπο γέννησης, πόλη και ΑΕΙ όπου πραγματοποιούν τις σπουδές τους ή/και την εκμάθηση ξένων γλωσσών).

  Γενικές Ικανότητες

  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Ομαδική εργασία.
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Γραμματική:Γενική και οργανική πτώση των κλιτών μερών του λόγου και κυρίων ονομάτων, οι εκφράσεις χρόνου σε αυτές τις πτώσεις, οι τρόποι κλίσης των ρημάτων σύμφωνα με τις τάξεις και ομάδες, όψεις, εγκλίσεις των ρημάτων, ρήματα κίνησης με και χωρίς προθήματα, οι τρόποι παραγωγής, χρήση των απόλυτων και των τακτικών αριθμητικών, οι ερωτηματικές, αρνητικές και αόριστες αντωνυμίες, τα άκλιτα μέρη του λόγου.
  2. Συντακτικό σύστημα: Σύνδεσμοι όλων των τύπων στις σύνθετες προτάσεις και στην παραγωγή πλάγιου λόγου. 
  3. Ως προς τον προφορικό λόγο/επικοινωνία: Κατανόηση διαφόρων κειμένων που έχουν σχέση με την επικαιρότητα και με την προσωπική εμπειρία των φοιτητριών/ών στον χώρο των σπουδών ή της εργασίας.Διαχείριση των επικοινωνιακών θεμάτων.

   4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Τ.Π.Ε.:

  1. Στη διδασκαλία: Βίντεο και διαδικτυακές πηγές.
  2. Στην επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ητές: Ηλεκτρονική πλατφόρμα Compus, e-mail.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γραπτές ασκήσεις

  38

  Εκπόνηση εκθέσεων

  20

  Μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις

  40

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η αξιολόγηση έχει σκοπό να ελέγξει το βαθμό απόκτησης των γλωσσικών δεξιοτήτων και γίνεται γραπτή και προφορική διαμορφωτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τελική γραπτή και προφορική συμπερασματική εξέταση στη ρωσική γλώσσα. Η τελική γραπτή εξέταση διαρκεί 2 ώρες και περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (συμπερασματική), Δοκιμασία Εκτεταμένης Απάντησης (συμπερασματική) και Έκθεση (συμπερασματική). Η προφορική εξέταση (συμπερασματική) διαρκεί περίπου 20 λεπτά για την/τον εκάστοτε φοιτήτρια/ητή, όπου πρέπει να αποδείξουν την ικανότητα επικοινωνίας και την ορθή χρήση της διδαχθήσης ύλης (γραμματική, συντακτικού, λεξιλογίου κ.λπ.). 

  Η τελική βαθμολογία δίνεται από το μέσο όρο των δύο εξετάσεων και εκφράζεται με βάση την κλίμακα του 10. Τα προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα από τις/τους φοιτήτριες/ητές σε απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή και στη σελίδα https://services.uom.gr/classweb/classes.asp.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος):

  • Δανιηλίδου, Ν. (2012) Ρωσικά Α’ για Έλληνες. Μήπως Μπορώ και Εγώ;, Θεσσαλονίκη: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΤ.,ISBN 978-960-9533-36-2.
  • Μαμαλούι, Σβετλάνα, και Αντώνης Τρακάδας (2008) Συντακτικό της Ρωσικής Γλώσσας, Α’ Έκδοση (192 σελ.), Θεσσαλονίκη: UniversityStudioPressΑ.Ε., ISBN: 978-960-12-1704-8.

  Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη:

  • Δανιηλίδου, Ν. (2016) Τα Ρήματα της Ρωσικής Γλώσσας. Οι Παραγωγικές Τάξεις και οι Μη Παραγωγικές Ομάδες. Οι Τρόποι Κλίσης Τους, Β’ Έκδοση (372 σελ.), Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη,ISBN: 978-960-599-076-3.

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (6 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2019

   • Ν.Δανιηλίδου, Ρωσικά – Β΄για Έλληνες. Ίσως μπορώ και εγώ… (Επίπεδο Α2 – Базовый уровень) Ε΄ έκδοση (υπό έκδοση), Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, 2019

   2018

   • Ν.Δανιηλίδου, Ρωσικά – Α΄ για Έλληνες. Μήπως μπορώ και εγώ; (Επίπεδο Α1 – Элементарный уровень) Ε΄ έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, 2018
   • Σ.Βασιλειάδης, Μ.Βασιλειάδης, Ν.Δανιηλίδου, Ελληνο-ρωσικό και Ρωσο-ελληνικό λεξικό τεχνικών ορών για πολιτικούς μηχανικούς Β΄ έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, 2018

   2016

   • Ν.Δανιηλίδου, Τα ρήματα της ρωσικής γλώσσας. Οι παραγωγικές τάξεις και οι μη παραγωγικές ομάδες. Οι τρόποι κλίσης τους Β΄ έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη, 2016

   2013

   • Ν.Δανιηλίδου, Ρωσικά – Β΄για Έλληνες. Ίσως μπορώ και εγώ… (Επίπεδο Α2 – Базовый уровень) Δ΄ έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, 2013

   2007

   • Ν.Δανιηλίδου, Ρωσικά – Γ΄για ΄Ελληνες. Μάλλον μπορώ και εγώ. Α΄ έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αφοι Κυριακίδη, 2007
   • Επιστημονικά Περιοδικά (4 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2007

    • Ν.Δανιηλίδου, Средства выражения возможности в русском языке на фоне греческой лингвокультуры/Τρόποι έκφρασης της δυνατότητας πραγματοποίησης μιας ενέργειας στη ρωσική γλώσσα με φόντο τον ελληνικό γλωσσικό πολιτισμό. Περιοδικό «ВЕСТНИК» του Πανεπιστημίου «Дружбы народов»/4ο τεύχος, Μόσχα, 2007, σελ. 27-35

    2006

    • Ν.Δανιηλίδου, Особенности уроков иностранного языка/Ιδιαιτερότητες των μαθημάτων ξένης γλώσσας. Περιοδικό «ВЕСТНИК» του Διεθνούς Σλαβικού Ινστιτούτου/10ο τεύχος, Μόσχα, 2006, σελ. 30-33
    • Ν.Δανιηλίδου, Обучение студентов-греков способам выражения необходимости в русском языке/Εκμάθηση από Έλληνες σπουδαστές των τρόπων έκφρασης της αναγκαιότητας στη ρωσική γλώσσα. Περιοδικό «ВЕСТНИК МАПРЯЛа» της Διεθνούς Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Μόσχα /τεύχος 46-47, 2006, σελ. 70-72

    2004

    • Ν.Δανιηλίδου, Αξιολόγηση της διδακτικής ύλης στην εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας και σκιαγράφηση της σύνταξης εγχειριδίου για το ελληνικό κοινό. Περιοδική επιστημονική έκδοση «ΜΑΚΕΔΝΟΝ» της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Π.Δ.Μ. /13ο τεύχος, 2004, σελ. 67-78
    • Συνέδρια (6 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2011

     • Ν.Δανιηλίδου, 1ο Διεθνές Επιστημονικό-Πρακτικό Συνέδριο: «Γλώσσα, νοοτροπία και κείμενο στον Ρωσικό πνευματικό πολιτισμό», Πανεπιστήμιο Γρενάδας, Ισπανία, 2011 Θέμα: Драматические тексты как источник речевого материала при фор-мировании социокультурной и социолингвистической компетенций/Τα θεατρικά κείμενα ως πηγή γλωσσικού-εκπαιδευτικού υλικού για τη διαμόρφωση μιας κοινωνιο-πολιτισμικής και κοινωνιο-γλωσσολογικής προσέγγιση στη διδασκαλία της Ρωσικής ως ξένης γλώσσας, σελ.931-936

     2009

     • Ν.Δανιηλίδου, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Θεωρητικές επιστήμες – Ρωσικός πνευματικός πολιτισμός – σύγχρονη εποχή», υλοποιηθέν με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από τη γέννηση του Νικολάι Β. Γκόγκολ, Εθνικό Πανεπιστήμιο Ι. Μετσνικόβ της Οδησσού, Ουκρανία, 2009 Θέμα: Грецизмы в русском языке/Οι ελληνικές λέξεις-δάνεια στη ρωσική γλώσσα, σελ.135-141

     2005

     • Ν.Δανιηλίδου, Επιστημονικό-Πρακτικό Συνέδριο: «Προβλήματα της σύγχρονης φιλολογίας και μεθοδολογίας στη διδασκαλία γλωσσών στα Α.Ε.Ι. και στο σχολείο», Κρατικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Πένζας, Ρωσία, 2005 Θέμα: Социокультурный аспект в структуре современных учебных комплексов по русскому языку как иностранному/Κοινωνικο-πολιτισμική άποψη στη δομή σύγχρονων συνδυασμών εγχειριδίων-εποπτικών μέσων διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας, σελ. 208-211
     • Ν.Δανιηλίδου, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Пушкинские чтения – 2005», Κρατικό Πανεπιστήμιο Πούσκιν – Αγία Πετρούπολη, Ρωσίας, 2005 Θέμα: Элементы проблемного обучения в практическом курсе русского языка как иностранного/Στοιχεία προβληματισμού στη μεθοδολογία της διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας ως ξένης, σελ. 457-462
     • Ν.Δανιηλίδου, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Η σύγκριση ως μέθοδος έρευνας και διδασκαλίας γλωσσών», Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιφλίδας, Γεωργία, 2005 Θέμα: Модальные глаголы в русском языке (принципы описания)/Τα modal ρήματα στη ρωσική γλώσσα (τρόποι περιγραφής), σελ. 168-174

     2004

     • Ν.Δανιηλίδου, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Παγκοσμιοποίηση, Διαπολιτισμικότητα και Ταυτότητες», Ελληνική Σημειωτική Εταιρία, Πάτρα, 2004 Θέμα: Συγκριτική αξιολόγηση και επιδιώξεις της διδασκαλίας στη Ρωσική και Ελληνική Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, σελ. 366-374
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font