Αλβανούδη Παρθένα
 • 2310 891.127
 • noula uom.edu.gr
 • Γραφείο: Ημιώροφος, Βιβλιοθήκη

  Αλβανούδη Παρθένα

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
  Βιβλιοθηκονόμος