Καραγιάννη Ρωξάνη
 • 2310 891.192
 • roxani uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 401

  Καραγιάννη Ρωξάνη

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό διδάσκονται οι αρχές και μέθοδοι άσκησης πολιτικής στον τομέα της υγείας. Αρχικά ορίζεται η έννοια της «πολιτικής υγείας», οι παράγοντες που επιδρούν στην μορφή της άσκησης πολιτικής, καθώς και ο ρόλος των συμμετεχόντων σε αυτήν όπως το κράτος, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, πολίτες, κοινωνικές ομάδες κ.α.. καθώς και η δύναμη που ασκείται από τις προαναφερθείσες ομάδες στη διατύπωση, θέσπιση και εφαρμογή των μέτρων πολιτικής. Στη συνέχεια οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής / παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν διαχρονικά στη διεθνή κοινότητα όπως στην οργάνωση των συστημάτων υγείας, στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στη πρόληψη και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στην ασφαλιστική κάλυψη των πολιτών, στη μακροχρόνια φροντίδα υγείας, στη συγκράτηση των δαπανών υγείας, στη προσφορά και ζήτηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων και στην εξάλειψη των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσουν και τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόστηκαν διαχρονικά στη χώρα μας, ιδιαίτερα δε στη δίνη της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font