Καραγιάννη Ρωξάνη
 • roxani uom.gr

  Καραγιάννη Ρωξάνη

  Διδάσκων ΠΔ 407/80
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
   (Δ16003-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΔΕΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων αγοράς καθώς και του σχηματισμού τιμών. Η παρουσίαση συμπληρώνεται με σειρά ασκήσεων που υποβοηθούν τους φοιτητές στην κατανόηση και εμπέδωση των σχετικών αναλυτικών εργαλείων. Τα θέματα που μελετώνται είναι: Προσφορά, Ζήτηση, Τέλειος Ανταγωνισμός, Ανάλυση Μερικής Ισορροπίας, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός, Αγορές Συντελεστών, Μονοψώνιο, Συγκριτική Στατική Ανάλυση στο Πρόβλημα του Παραγωγού και Ανάλυση Γενικής Ισορροπίας.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ
   (MHM0103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MHM

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα αυτό διδάσκονται οι αρχές και μέθοδοι άσκησης πολιτικής στον τομέα της υγείας. Αρχικά ορίζεται η έννοια της «πολιτικής υγείας», οι παράγοντες που επιδρούν στην μορφή της άσκησης πολιτικής, καθώς και ο ρόλος των συμμετεχόντων σε αυτήν όπως το κράτος, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, πολίτες, κοινωνικές ομάδες κ.α.. καθώς και η δύναμη που ασκείται από τις προαναφερθείσες ομάδες στη διατύπωση, θέσπιση και εφαρμογή των μέτρων πολιτικής. Στη συνέχεια οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής / παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν διαχρονικά στη διεθνή κοινότητα όπως στην οργάνωση των συστημάτων υγείας, στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στη πρόληψη και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στην ασφαλιστική κάλυψη των πολιτών, στη μακροχρόνια φροντίδα υγείας, στη συγκράτηση των δαπανών υγείας, στη προσφορά και ζήτηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων και στην εξάλειψη των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσουν και τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόστηκαν διαχρονικά στη χώρα μας, ιδιαίτερα δε στη δίνη της πρόσφατης οικονομικής κρίσης.