Σαρηγιάννης Φώτης
  • 2310-891433
  • sarif uom.gr
  • Γραφείο: ΚΖ ημ.,
  • Fax: 2310-891377

    Σαρηγιάννης Φώτης

    Γραμματεία Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών