Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Στεφανία
 • 2310-891469
 • sfm uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 211

  Φιλίποβα-Μερτζιμέκη Στεφανία

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
   (ΞΓ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο φωνητικό σύστημα και τη γραμματική δομή της βουλγαρικής γλώσσας. Οι φοιτήτριες/ητές έρχονται σε επαφή με στοιχειώδη γραπτά και προφορικά κείμενα, εξασκούνται στην εκμάθηση του λεξιλογίου καθημερινών θεμάτων και είναι σε θέση να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο σε αρχικό επίπεδο. Το πρόγραμμα είναι προσεκτικά χωρισμένο σε ενότητες-μαθήματα που περιέχουν φωνητικές και γραμματικές ασκήσεις,ώστε η/ο φοιτήτρια/ητής να έχει εύκολη πρόσβαση και ταυτόχρονα πλήρη κατανόηση της ύλης. Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις–γραπτές (75%) και προφορικές (25%).

  • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II
   (ΞΓ0302)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Στόχος του μαθήματος είναι η πληρέστερη εκμάθηση των βασικών κανόνων της δομής και του λεξιλογίου της γλώσσας και η ανάπτυξη επικοινωνιακής επάρκειας στον γραπτό λόγο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις γραμματικές κατηγορίες των ρημάτων (φωνή, διάθεση, χρόνος, έγκλιση). Αναπτύσσονται δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμένων γενικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα αναπτύσσονται δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου, όπως περιγραφή καθημερινών καταστάσεων, συγγραφή επιστολής (e-mail) και σύντομου βιογραφικού σημειώματος. Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με εξετάσεις γραπτές (65%) και προφορικές (35%).

  • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V
   (ΞΓ0305)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει γραμματικά και συντακτικά ζητήματα της βουλγαρικής γλώσσας. Η διδακτική ύλη είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των φοιτητριών/ών και τους προσφέρεται η ευκαιρία να εξασκήσουν τις ικανότητές τους στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου σε καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις. Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπεται ανάγνωση και κατανόηση κειμένων με ιστορικό, γεωγραφικό, οικονομικό και πολιτικό περιεχόμενο.

  • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI
   (ΞΓ0306)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει θεματικές ενότητες για εξάσκηση του γραπτού και προφορικού λόγου. Στις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες προβλέπεται ικανοποιητικός αριθμός κειμένων, μέσα από τα οποία οι φοιτήτριες/ητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο και τις γλωσσικές δραστηριότητές τους, αναπτύσσουν το επίπεδο της γλώσσας και αποκτούν ευρύτερη γνώση για πολλά από τα επίκαιρα θέματα της κοινωνίας και του πολιτισμού.

  • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I
   (ΞΓ0307)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το περιεχόμενο των μαθημάτων βασίζεται στην περαιτέρω διεύρυνση και ανάπτυξη γνώσεων και γλωσσικών δραστηριοτήτων στον τομέα της οικονομικής και εμπορικής ορολογίας και στη γλώσσα της επικοινωνίας. Προβλέπεται μεγάλος αριθμός από σχετικά κείμενα για ανάγνωση και επεξεργασία και ασκήσεις για ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου. Θεματικές ενότητες: α) οικονομία/οικονομικά ζητήματα, β) επαγγελματική δραστηριότητα, γ) αγορά εργασίας δ) οικονομική διαχείριση/τραπεζικά.

  • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ II
   (ΞΓ0308)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Το περιεχόμενο των μαθημάτων βασίζεται στην περαιτέρω διεύρυνση και ανάπτυξη γνώσεων και γλωσσικών δραστηριοτήτων στον τομέα των κοινωνικών και των πολιτικών επιστημών. Προβλέπεται μεγάλος αριθμός από σχετικά κείμενα για ανάγνωση και επεξεργασία και ασκήσεις για ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου. Θεματικές ενότητες: α) κοινωνία/κοινωνικά ζητήματα/δημόσιος βίος, β) πολιτικός βίος και ΜΜΕ, γ) διεθνής κοινότητα, δ) τέχνες/καλλιτεχνική δραστηριότητα

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.