Φουντάς Στυλιανός
 • 2310 891.774
 • sfountas uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 507

  Φουντάς Στυλιανός

  Καθηγητής
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  "Οικονομετρία"

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο στα Οικονομικά: Οικονομικό τμήμα, ΑΣΟΕΕ (1983)
  • Μάστερ στα Οικονομικά: ΑΣΟΕΕ (1985)
  • MA in Economics: The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA (1986)
  • Ph.D. in Economics: The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA (1991)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
  • Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική
  • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   (ΜΑΕ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΟ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ I
   (ΟΙ0504)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  MODULE OUTLINE

  1. 1.       GENERAL

  FACULTY

  SCHOOL OF ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

  DEPARTMENT

   ECONOMICS

  LEVEL OF STUDIES

   Undergraduate

  MODULE CODE

   ΟΙ 504

  SEMESTER

   3rd

  MODULE TITLE

   Econometrics Ι

  INSTRUCTOR

  Stilianos Fountas

  INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES

   

  TEACHING HOURS PER WEEK

  CREDITS

                 

  Lectures

   

  4

  8

  MODULE STATUS

   Scientific field

  PREREQUISITES:

   

  Statistics Ι or Statistics ΙΙ

  INSTRUCTION AND EXAMINATION LANGUAGE:

   Greek

  THE MODULE IS OFFERED TO ERASMUS STUDENTS

   No

  MODULE WEB PAGE (URL)

  http://compus.uom.gr/MECO114/index.php

             

   

  1. 2.      LEARNING OUTCOMES

   

  We will first discuss the usefulness of Econometrics. Then, we will focus on the one-variable model and review some basic concepts of statistical inference.  Afterwards, we will analyse the classical two-variable linear regression model and its basic assumptions.  We will also present the estimation method of ordinary least squares (OLS) and the properties of the OLS estimator.  The next topic will be the multivariate regression model. Finally, we will study the use of dummy variables and violations of the model assumptions leading to the problems of multicollinearity, autocorrelation and heteroskedasticity. Time permitting, we  will cover system of equations and the topics of identification and estimation methods.

   

   

  At the end of the course students will be able to Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  •   Understand the methodology of econometric analysis and its usefulness in applied economics. 
  • Understand the concept of regression and its application in economic analysis.
  • Understand the econometric problems arising in a regression model and propose solutions.
  • Apply estimation techniques and tests of statistical hypotheses in a problem at hand.
  • Evaluate the regression results and, if possible, provide economic policy recommendations.

   

   

   

  General competences

  Autonomous work

  Promotion of free, creative and inductive thinking

   

   

   

  1. 3.       MODULE OUTLINE    
   1.  Introduction to Econometrics

  Τζαβαλής: Κεφ. 1, Wooldridge: Κεφ. 1,  Gujarati και Porter: κεφ. 1

   

  1. 2.                    The One-variable model

  X. Αγιακλόγλου, Θ. Μπένος (τόμος Α): Κεφ. 4-5, Χρήστου: σσ. 399-448, Σημειώσεις από τις διαλέξεις

   

  1. 3.                    The classical linear two-variable regression model

  Τζαβαλής: Κεφ. 2, 5, Wooldridge: Κεφ. 2, Gujarati και Porter: 2, 3, 4, 5.

   

  1. 4.                    The multivariate regression model

   

  Τζαβαλής: Κεφ. 3-4, Wooldridge: Κεφ. 3-6, Gujarati και Porter: κεφ. 7 και 8.

   

  1. 5.                    Dummy variables

  Τζαβαλής: Κεφ. 9, Wooldridge: Κεφ. 7, Gujarati και Porter: κεφ. 9.

   

  6.                    Deviations from the model assumptions

  Τζαβαλής: Κεφ. 3 (σσ. 69-70), 7, 8, 9 (σσ. 283-285), Wooldridge: Κεφ. 3, 8, 12, Gujarati και Porter: κεφ. 10, 11, 12.

   

  1. 7.                      Systems of equations

  Wooldridge (Τόμος Β): Κεφ. 16, Τζαβαλής: Κεφ. 14, Gujarati και Porter: 18, 19.

   

   

  1. 4.       TEACHING AND LEARNING METHODS - ASSESSMENT

  DELIVERY METHOD

   Face-to-face lectures

  USE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

   Support the learning process using the Compus online platform.

  TEACHING METHODS

   

  Activity

  Semester work load

  Lectures

  52

  Independent Study

  188

  Module total

  240

   

  STUDENT ASSESSMENT METHODS

   

   

  Student assessment is based on a written exam in Greek. The exam takes place at the end of the semester during the examination period. The exam contains multiple-choice questions and an exercise.

   

   

  Final Exam (100% of grade):

  • Multiple Choice Questions
  • Problem solving
  • Short-answer questions

   

   

  1. 5.       RECOMMENDED LITERATURE

   

  (1)     Wooldridge, J., Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Εκδόσεις Παπαζήση, 2011.

  (2)     Gujarati D.N. και Porter D.C. Οικονομετρία, Αρχές και Εφαρμογές, Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε, 5η έκδοση, 2016.

  (3)     Η. Τζαβαλής, Οικονομετρία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εταιρεία ΟΠΑ, 2008.

   

   

   

  ACADEMIC YEAR

   

  2018-2019

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ I
   (ΜΟΕ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΟΕ

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2003

   • Fountas, S. and Tsoukis, C., “Twin Deficits, Real Interest Rates and International Capital Mobility” in Aspects of Globalisation: Macroeconomic and Capital Market Linkages in the Integrated World Economy, Chris Tsoukis, George Agiomirgianakis, and Tapan Biswas (eds.), Kluwer Academic Publishers, Boston, pp. 67-82, 2003.

   1999

   • Fountas, S., “Macroeconomic Policymaking in the Context of Monetary Union”, in Core Issues in European Economic Integration, E. O’Shea and M. Keane (eds.), Oak Tree Press, Dublin, 1999.

   1994

   • Fountas, S. and Kennelly, B. (eds.), “European Integration and Regional Policy”, Social Sciences Research Centre, University College Galway, Galway, 1994.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (55 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • Fountas, S., P. Karatasi, P. Tzika, 2018, “Economic Policy Uncertainty in Greece: Measuring Uncertainty for the Greek macroeconomy”, South-Eastern Europe Journal of Economics, 16(1): 79-92.
    • Christidou, M., S. Fountas, 2018, “Uncertainty in the Housing market: evidence from US states”, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 22(2): 1558-3708.
    • Fountas, S. 2018, “Introduction to the special issue on Applied Macroeconomics, Finance and Banking”, Applied Economics Quarterly, 64(1): 1-3.
    • M. Tsafa-Karakatsanidou, S. Fountas, 2018, “Testing for inflation convergence among European Union countries: a Panel approach”, Applied Economics Quarterly, 64(1): 17-37.
    • Bredin, D. and S. Fountas, 2018, “US inflation and inflation uncertainty over 200 years”, Financial History Review, 25 (2): 141-159.

    2017

    • Fountas, S., T. Pantelidis, 2017, "Introduction to the special issue of the 2nd International Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance", Credit and Capital Markets, 50(1): 1-2.
    • Bredin, D., D. Corcoran, A. Gulnihal, S. Fountas, 2017, “Relative price dispersion, inflation and inflation uncertainty: Evidence from the UK and US with disaggregated data”, Credit and Capital Markets, 50(1): 3-24.

    2016

    • Bampinas, G., S. Fountas, T. Panagiotidis, 2016, “The day-of-the-week effect is weak: evidence from the European Real Estate sector”, Journal of Economics and Finance, 40(3): 549-567.
    • AZ. Baharumshah, SV. Soon, S. Fountas, and NS. Mohamad, Shariff, 2016, “The persistence of real exchange rates in the Central and Eastern European countries”, Journal of Business Economics and Management, 17(3): 381-396.

    2014

    • Aslanidis, N., S. Fountas, 2014, “Is real GDP stationary? Evidence from a panel unit root test with cross-sectional dependence and historical data”, Empirical Economics, 46(1): 101-108.

    2013

    • "Inflation, Inflation Uncertainty and Output Growth: Recent Evidence from ASEAN-5 Countries", Singapore Economic Review, 2013, vol. 58, no. 4 (with S. H. Mohd and A. Z. Baharumshah)

    2012

    • What is the Impact of Currency Unions on FDI flows? Evidence fromEurozone Countries”, South-Eastern Europe Journal of Economics, 2012, vol.10, no. 2, pp. 87-98 (with K. Aristotelous)

    2011

    2010

    • "Inflation, inflation uncertainty, and growth: are they related?", Economic Modelling, 2010, vol. 27, no. 5, 896-899

    2009

    • "Macroeconomic Uncertainty and Performance in the EU", Journal of International Money and Finance, 2009, Vol. 28, no. 6, pp. 972-986 (σε συνεργασία με D. Bredin)
    • "Exchange rate volatility and output volatility: a theoretical approach", Review of International Economics, 2009, Vol. 17, no. 3, pp. 552-569, (σε συνεργασία με M. Grydaki)
    • "Μacroeconomic uncertainty and performance in Asian countries", Review of Development Economics, 2009, Vol. 13, no. 2, pp. 215-229, (σε συνεργασία με D. Bredin και J. Elder)

    2008

    • "Are economic growth and the variability of the business cycle related? Evidence from five European countries", International Economic Journal, 2008, Vol. 22, no. 4, pp. 445-459 (σε συνεργασία με M. Karanasos)
    • "Re-examining Purchasing Power Parity for East-Asian Currencies: 1976-2002", Applied Financial Economics, 2008, Vol. 18, no. 1-3, pp. 75 - 85 (σε συνεργασία με Z. Baharumshah and Chan Tze-Haw)

    2007

    • "Inflation, output growth, and nominal and real uncertainty: Empirical evidence for the G7", Journal of International Money and Finance, (σε συνεργασία με M. Karanasos).vol. 26, no.2., pp. 229-250.

    2006

    • "The relationship between economic growth and output uncertainty in the G3", Economic Modelling, 2006, Vol. 23, no. 4, pp. 638-647 (σε συνεργασία με M. Karanasos)
    • "A multivariate GARCH approach of the relationship between inflation, output growth, and real and nominal uncertainty for the G7", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2006, Vol. 68, no. 3, pp. 319-344 (σε συνεργασία με M. Karanasos and J. Kim)

    2005

    • "Current account deficits sustainability: a Panel approach", Journal of Economic Integration, 2005, Vol. 20, no. 3, pp. 514-529 (σε συνεργασία με Z. Baharumshah and E. Lau)
    • "The Impact of the Exchange Rate Regime on Exports: Evidence from the European Monetary System", Journal of Economic Integration, 2005, Vol. 20, no. 3, pp. 567-589 (σε συνεργασία με K. Aristotelous)
    • Baharumshah, Z., C. T. Haw, S. Fountas, “A panel study on Real Interest Rate parity in East-Asian countries: pre- and post-liberalization era”, Global Finance Journal, 2005, Vol. 16, no. 1, pp. 69-85
    • Fountas, S., D. Bredin, “Macroeconomic Uncertainty and Macroeconomic Performance: are they related ?” The Manchester School of Economic and Social Studies, 2005, Vol. 73, no. s1, pp. 58-76

    2004

    • "Analyzing US inflation by a GARCH model with simultaneous feedback", WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2004, Vol. 1, no. 2, pp. 767-772 (σε συνεργασία με M. Karanasos and M. Karanassou)
    • Fountas, S., Ioannidis, A. and Karanasos, M., “Inflation, inflation uncertainty, and a common European monetary policy”, Manchester School of Economic and Social Studies, Vol. 72, no. 2, pp. 221-242, 2004.
    • Fountas, S., Karanasos, M. and Mendoza, A., “Output variability and economic growth: the Japanese case”, Bulletin of Economic Research, Vol. 56, no. 3, 2004.

    2003

    • Fountas, S., Bredin, D. and Murphy, E., “An Empirical Analysis of Short-Run and Long-Run Irish Export Functions: Does Exchange Rate Volatility Matter?”, International Review of Applied Economics, vol. 17, no. 2, pp. 193-208, 2003.
    • Fountas, S. and Aristotelous, K. “Does the exchange rate regime affect export volumes? Evidence from bilateral exports in the US-UK trade: 1900-1998”, The Manchester School of Economic and Social Studies, vol. 74, no. 1, pp. 51-64, 2003.
    • Fountas, S., Baharumshah, A. and Lau, E., “On the sustainability of current account deficits: Evidence from four ASEAN countries”, Journal of Asian Economics, Vol. 14, No. 3, pp. 467-489, 2003.

    2002

    • Fountas, S. and Keane, M., “Technology and Intermediation: do banks pass the gains to their customers?”, Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 9, no. 3, pp. 139-146, 2002.
    • Fountas, S. and Segredakis, K., “Emerging Stock Markets Return Seasonalities: The January Effect and the Tax-Loss Selling Hypothesis”, Applied Financial Economics, vol. 12, no. 4, pp. 291-299, 2002.
    • Fountas, S., Karanasos, M. and Kim, J., “Inflation and output growth uncertainty and their relationship with inflation and output growth”, Economics Letters, vol. 75, no. 3, pp. 293-301, 2002.

    2001

    • Fountas, S. and Papagapitos, A., “The Monetary Transmission Mechanism in European Countries: Evidence and Implications for Monetary Union”, Economics Letters, vol. 70, no. 3, pp. 397-404, 2001.
    • Fountas, S., “The relationship between inflation and inflation uncertainty in the UK: 1885-1998”, Economics Letters, vol. 74, no. 1, pp. 77-83, 2001.

    2000

    • Fountas, S., “Some evidence on the Export-led Growth Hypothesis for Ireland”, Applied Economics Letters, vol. 7, no. 4, pp. 211-214, 2000.
    • Fountas, S. and Aristotelous, K., “The impact of the exchange rate regime on exports: Evidence from Bilateral Exports in the European Monetary System”, Journal of Economic Integration, vol. 15, no. 3, pp. 506-526, 2000.
    • Fountas, S. and Wu, J-l., “Real Interest Rate Parity under Regime Shifts and Implications for Monetary Policy”, The Manchester School of Economic and Social Studies, vol. 68, no. 6, pp. 685-700, 2000.

    1999

    • Fountas, S. and Aristotelous, K., “Has the European Monetary System led to more exports? Evidence from four European Union countries”, Economics Letters, vol. 62, no. 3, pp. 357-363, 1999.
    • Fountas, S., Lally, B. and Wu, J-l., “The Relationship between Inflation and Wage Growth in the Irish Economy”, Applied Economics Letters, vol. 6, no. 6, pp. 317-321, 1999.
    • Fountas, S. and Wu, J-l., “Testing for Real Interest Rate Convergence in European Countries”, Scottish Journal of Political Economy, vol. 46, no. 2, pp. 158-174, 1999.
    • Fountas, S. and Wu, J-l., “Are the U.S. Current Account Deficits Really Sustainable?”, International Economic Journal, vol. 13, no. 3, pp. 51-58, 1999.

    1998

    • Fountas, S. and Wu, J-l, “Tests for Interest Rate Convergence and Structural Breaks in the EMS”, Applied Financial Economics, vol. 8, no. 2, pp. 127-132, 1998.
    • Fountas, S. and Wu, J-l, “Tests for Interest Rate Convergence and Structural Breaks in the EMS”, Applied Financial Economics, vol. 8, no. 2, pp. 127-132, 1998.
    • Fountas, S. and Bredin, D., “Testing for Monetary Policy Convergence in European Countries”, Journal of Economic Studies, vol. 25, no. 5, pp. 353-369, 1998.

    1997

    • Fountas, S. and Lianos, T., “Cointegration Tests of the Profit-Maximising Equilibrium in Greek Manufacturing: 1958-1991”, International Review of Applied Economics, vol. 11, no. 3, pp. 439-449, 1997.
    • Fountas, S. and Papagapitos, A., “Policy Credibility in the ERM: Evidence from Six Countries Using an ARCH Approach”, Applied Economics, vol. 29, no. 5, pp. 627-637, 1997.
    • Fountas, S. and Papagapitos, A., “Policy Effectiveness in the Post-ERM Era: Evidence from Six Countries”, Open Economies Review, vol. 8, no. 2, pp. 189-201, 1997.

    1996

    • Fountas, S. and Aristotelous, K., “An Empirical Analysis of Inward Foreign Direct Investment Flows in the European Union with Emphasis on the Market Enlargement Hypothesis”, Journal of Common Market Studies, vol. 34, no. 4, pp. 569-581, 1996.
    • Fountas, S. and Wu, J-l., “Are the Greek Budget Deficits “too Large?”, Applied Economics Letters, vol. 3, no. 7, pp. 487-490, 1996.
    • Fountas, S., Wu, J-l. and Chen, S-l., “Testing for the Sustainability of the Current Account Deficit in Two Industrial Countries”, Economics Letters, vol. 52, no. 2, pp. 193-198, 1996.

    1995

    • Fountas, S. and Wu, J-l., “Purchasing Power Parity and the Irish Experience: Unit Roots and Cointegration Tests for Two Industrial Countries”, Kredit und Kapital, vol. 28, no. 2, pp. 201-215, 1995.

    1994

    • Fountas, S., “Interactions among Private Investors and Government Policies: Rules versus Discretion”, Journal of Economic Studies, vol. 21, no. 2, pp. 38-56, 1994.
    • Συνέδρια (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
    • Άλλα (65 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2019

     • Western Economic Association International, 15th Conference, Keio University, Tokyo, Japan, 21-24 March, 2019, “Is British output growth related to its uncertainty ? Evidence using eight centuries”.
     • Nordic Econometric Meeting, Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden, 23-26 May 2019, “Is British output growth related to its uncertainty ? Evidence using eight centuries”.

     2018

     • Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance, Corfu, Greece, 20-22 June 2018: “Economic Policy Uncertainty in Greece: A Vector-Autoregressive analysis”.
     • ASSET annual conference, University of Florence, Florence, Italy, 8-10 November 2018: “The relationship between British output growth and its uncertainty: Evidence from eight centuries”.
     • World Finance Conference, Asia University, Taichung, Taiwan, 13-14 December 2018, “Volatility Spillover Effects between Inflation, Output Growth and Foreign Economic Policy Uncertainty: The Malaysian Perspective”.

     2017

     • 3rd Conference on Applied Economics and Empirical Finance, 21-22 April 2017, University of Macedonia, “The relationship between British output growth and its uncertainty: Evidence from eight centuries of data”.
     • 34th Symposium on Money, Banking and Finance, Université Paris Nanterre, Paris, France, 5-6 July 2017: “US Inflation Over 200 Years: The Performance of the Federal Reserve”.
     • Macro, Money, and Finance Research Group 49th Annual Conference, King’s College London, London, UK, 5-7 September 2017: “The relationship between output growth and its uncertainty: Evidence from eight centuries”.

     2016

     • Irish Economic Association 30th Annual Conference, Galway, Co. Galway, Ireland, 5-6 May 2016: “The relationship between output growth and its uncertainty: Evidence from eight centuries of data”.

     2015

     • 1st Conference on Applied Economics and Empirical Finance, 6-7 April 2015, University of Macedonia, “US Inflation Over 200 Years: The Performance of the Federal Reserve”.
     • 2nd annual conference of the International Association for Applied Econometrics, 25-27 June 2015, Thessaloniki, Greece, “What explains output volatility ? Evidence from the G3”
     • World Finance Conference, 21-24 July 2015, UCEMA, Buenos Aires, Argentina, “PPP and the Persistence of Real Exchange Rates in the Central and Eastern European Countries: Is there a PPP puzzle?”
     • ASSET annual conference, University of Granada, Granada, Spain, 12-14 November 2015, “PPP and the Persistence of Real Exchange Rates in the Central and Eastern European Countries: Is there a PPP puzzle?”

     2014

     • Rimini Conference in Economics and Finance, Rimini, Italy, 9-10 June 2014: “US Inflation Over 200 Years: The Performance of the Federal Reserve”.
     • ASSET annual conference, Aix-Marseille School of Economics, Aix-en-Provence, France, 6-8 November 2014: “US Inflation Over 200 Years: The Performance of the Federal Reserve”.

     2013

     • 30th Symposium on Money, Banking and Finance, Université de Poitiers, Poitiers, France, 27-28 June 2013: “Relative Price Dispersion and Inflation: Evidence from the UK and US”.
     • ASSET annual conference, University of the Basque Country UPV/EHU, Bilbao, Spain, 7-9 November 2013: “Relative Price Dispersion and Inflation: Evidence from the UK and US”.

     2012

     • IMAEF, Ioannina, Greece, 21-22 June, 2012: “The day-of-the-week effect is weak: evidence from the European real estate sector”.
     • 29th Symposium on Money, Banking and Finance, Université Nantes, Nantes, France, 28-29 June 2012: “The day-of-the-week effect is weak: evidence from the European real estate sector”.

     2011

     • 37th annual conference of the Eastern Economic Association, New York City, USA, 25-27 February 2011, “The effect of currency unions on inward FDI: evidence from the eurozone”.
     • 15th Annual Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno, Crete, 26-28 May 2011: “What explains nominal exchange rate volatility ? Evidence from the Latin American countries”.
     • 10th Annual Conference of the European Economics and Finance Society, London, UK, 9-12 June 2011: “The effect of currency unions on inward FDI: evidence from the eurozone”
     • 10th Annual Conference on Research in Economic Theory and Econometrics, Milos Island, Greece, 10-14 July 2011: “The effect of currency unions on inward FDI: evidence from the eurozone”

     2010

     • 27th Symposium on Money, Banking and Finance, Université Montesqué IV, Bordeaux, France, 17-18 June 2010, “What is the Impact of Currency Unions on FDI flows? Evidence from Eurozone Countries"
     • 3rd International Conference on Accounting and Finance, Skiathos Island, Greece, 26-27 August 2010, “What is the Impact of Currency Unions on FDI flows? Evidence from Eurozone Countries”
     • ASSET annual conference, University of Alicante, Alicante, Spain, 29-30 October 2010, “Oil volatility and the option value of waiting: an analysis of the G7”

     2009

     • 67th International Atlantic Economic Conference, Rome, Italy, 11-14 March 2009: “The effect of oil price uncertainty in the G7”
     • 8th Pacific Rim Conference, Ryukoku University, Kyoto, Japan, 24-27 March 2009: “The effect of oil price uncertainty in the G7”
     • 8th Conference on Research in Economic Theory and Econometrics, Tinos Island, Greece, 8-12 July 2009: “The effect of oil price uncertainty in the G7”
     • 64th European Meeting of the Econometric Society, Graduate School of Economics, Barcelona, Spain, 23-27 August 2009, “The effect of oil price uncertainty in the G7”

     2008

     • 72nd Midwest Economics Association Annual Conference, Chicago, Illinois, USA, 14-16 March 2008: “Macroeconomic Uncertainty and Performance in the European Union and implications for the objectives of Monetary Policy”.
     • 12th Annual conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno, Crete, 29-31 May 2008, “Exchange rate volatility and output volatility: a theoretical approach”
     • 15th Annual conference of the International Economic Association, Istanbul, Turkey, 25-29 June 2008, “Macroeconomic Uncertainty and Performance in the European Union and implications for the objectives of Monetary Policy”.

     2007

     • International Atlantic Economic Conference, Madrid, Spain, 14-18 March 2007: “Macroeconomic Uncertainty and Performance in the European Union and implications for the objectives of Monetary Policy”.
     • International Workshop on Economics and Finance, University of Peloponnese, Tripolis, Greece, 14-16 June 2007, “Macroeconomic Uncertainty and Performance in the European Union and implications for the objectives of Monetary Policy”.
     • Macro, Money, and Finance Research Group 39th Annual Conference, Birmingham Business School, University of Birmingham, Birmingham, UK, 12-14 September 2007: “Macroeconomic Uncertainty and Performance in the European Union and implications for the objectives of Monetary Policy”.

     2006

     • Irish Economic Association 20th Annual Conference, Bunclody, Co. Wexford, Ireland, 28-30 April 2006: “Macroeconomic Uncertainty and Performance in the European Union and implications for the objectives of Monetary Policy”.
     • 23rd International Symposium on Banking and Monetary Economics, Lille, France, 22-23 June 2006: “Re-examining Purchasing Power Parity for East-Asian Currencies: 1976-2002”
     • Far Eastern Meeting of the Econometric Society, Tsinghua University, Beijing, China, 9-12 July 2006: “Is macroeconomic uncertainty bad for macroeconomic performance? Evidence from five Asian countries”.
     • Macro, Money, and Finance Research Group 38th Annual Conference, University of York, York, UK, 13-15 September 2006: “Inflation and inflation uncertainty: A Markov regime-switching heteroskedasticity approach”.
     • All China Economics conference, City University of Hong Kong, Hong Kong SAR, 18-20 December 2006: “Is macroeconomic uncertainty bad for macroeconomic performance? Evidence from five Asian countries”.

     2005

     • Austrian Economic Association Annual Conference, Innsbruck, Austria, 27-28 May 2005: “Macroeconomic Uncertainty and Performance in the European Union and implications for the objectives of Monetary Policy”.
     • 1st International Conference on Business, Management and Economics, Cesme, Turkey, 16-19 June 2005: “Macroeconomic Uncertainty and Performance in the European Union and implications for the objectives of Monetary Policy”.

     2004

     • 3rd Conference on Research in Economic Theory and Econometrics, Syros, Greece, 11-15 July 2004: “Macroeconomic Uncertainty and Macroeconomic Performance: are they related ?”
     • Macro, Money, and Finance Research Group 36th Annual Conference, City University, Cass Business School, London, UK, 6-8 September 2004: “Macroeconomic Uncertainty and Macroeconomic Performance: are they related ?”
     • Asia Pacific Economics and Business Conference, Penang Island, Malaysia, 7-9 October 2004: “Re-examining Purchasing Power Parity for East-Asian currencies: 1976-2002”
     • Fountas, S., Baharumshah, Z. and Hwa, C., “A panel study on Real Interest Rate parity in East-Asian countries: pre- and post-liberalization era”, presented at the 8th Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno, May 2004.

     2003

     • Fountas, S. and Karanasos, M., “Inflation, output growth, and nominal and real uncertainty: Empirical evidence for the G7”, presented at the International Atlantic Economic Society conference, Vienna, Austria, March 2003.
     • Fountas, S., Baharumshah, Z. and Lau, E., “Current account deficits sustainability: a Panel approach”, presented at the 7th Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno, May 2003.
     • Fountas, S. and Karanasos, M., “Inflation, output growth, and nominal and real uncertainty: Empirical evidence for the G7”, presented at the European Economic Association Annual Congress, Stockholm, Sweden, August 2003.
     • Fountas, S., Ioannidis, A. and Karanasos, M., “Inflation, inflation uncertainty, and a common European monetary policy”, presented at the Macro, Money, and Finance Group 35th Annual Conference, Cambridge, UK, September 2003.

     2002

     • Fountas, S., Ioannidis, A. and Karanasos, M., “Inflation, inflation uncertainty, and a common European monetary policy”, presented at the Irish Economic Association Annual Conference, Mullingar, Ireland, 2002.

     2001

     • Fountas, S., Karanasos, M. and Karanassou, M., “A GARCH model of inflation and inflation uncertainty with simultaneous feedback”, presented at the Irish Economic Association Annual Conference, Portumna, Ireland, April 2001.
     • Fountas, S., Ioannidis, A. and Karanasos, M., “Inflation, inflation uncertainty, and a common European monetary policy”, presented at the Conference on EMU Institutions and Macroeconomic Policies, Milan, Italy, September 2001.

     2000

     • Fountas, S. and Papagapitos, A., "The Monetary Transmission Mechanism in European Countries: Evidence and Implications for Monetary Union", presented at the 4th Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno, May 2000.
     • Fountas, S. and Papagapitos, A., “The Monetary Transmission Mechanism in European Countries: Evidence and Implications for Monetary Union", presented at the 75th Western Economic Association International confernce, Vancouver, Canada, June 2000.

     1999

     • Fountas, S. and Keane, M., “Technology and Intermediation: The Case of Banking”, presented at the Irish Economic Association Annual Conference, Westport, Ireland, April 1999.
     • Fountas, S. and Aristotelous, K., “Has the European Monetary System led to more exports? Evidence from four European Union countries”, presented at the Midwest Economics Association Annual Conference, Nashville, USA, March 1999.
     • Fountas, S. and Papagapitos, A., "The Monetary Transmission Mechanism in European Countries: Evidence and Implications for Monetary Union", presented at the Midwest Economics Association Annual Conference, Nashville, USA, March 1999.
     • Fountas, S. and Papagapitos, A., "The Monetary Transmission Mechanism in European Countries: Evidence and Implications for Monetary Union", presented at the European Economic Association Annual Congress, Santiago de Compostela, Spain, September 1999.
     • Fountas, S. and Papagapitos, A., "The Monetary Transmission Mechanism in European Countries: Evidence and Implications for Monetary Union", presented at the Macro, Money, and Finance Research Group 31st Annual Conference, Oxford, UK, September 1999.

     1998

     • Fountas, S. and Wu, J-l., “Real Interest Rate Parity under Regime Shifts: Evidence from Industrial Countries”, presented at the European Economic Association Annual Congress, Berlin, Germany, September 1998.

     1996

     • Fountas, S. and Aristotelous, K., “An Empirical Analysis of Inward Foreign Direct Investment Flows in the European Union with Emphasis on the Market Enlargement Hypothesis”, presented at the Irish Economic Association Annual Conference, Dromoland Castle, Ireland, April 1996.

     1994

     • Fountas, S. and Papagapitos, A., “Policy Credibility in the ERM: Evidence from Six Countries Using an ARCH Approach”, presented at the 69th Western Economic Association International conference, Vancouver, Canada, June 1994.

     1993

     • Fountas, S., “Determinants of Irish Economic Growth”, presented at the Irish Economic Association Annual Conference, Galway, Ireland, May 1993.